17 september 1998. Betreft: MONDRIAAN Kenmerk: JH/LH980917

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Donderdag 17 september 1998. Hierbij denk ik aan onze koningin. In dat verband vallen mij vandaag twee artikelen op in de Telegraaf. Het eerste luidt Mexico, de Koningin en Mondriaan. Chirac begint zijn lesje nu dus te leren. Het gaat de goede kant op. Ik ben benieuwd of de prins van Oranje de Stichting Cervantes Benelux ook nog ter sprake heeft gebracht in Parijs. In dat verband vind ik dat knipoogje van de koningin zeer veelbetekenend. Het schilderij van Mondriaan vertegenwoordigt een waarde van tachtig miljoen gulden. Dat is exact het bedrag van mijn declaratie van twee jaar terug. Het lijkt mij een goede zaak dat de Rekenkamer die rekening ook nog een keer narekent. Rekening houdend met de wettelijke rente op rekening courant-basis. Daarnaast lijkt het mij een goede zaak dat het schilderij aan onze stichting wordt geschonken. Hij mag dan wat mij betreft op jouw directiekamer hangen binnen het kader van Kunst op de Baak. Dan ben ik bereid mijn claim op de Staat der Nederlanden in te trekken. Daarbij dient er echter ook nog een probleem aan de overkant te worden opgelost. Ik lees immers eveneens: Afwikkeling erfenis Diana kost prins Charles vorstelijk bedrag. Ik begrijp niet waar prins Charles zich mee bemoeid heeft. Dit is absoluut zijn zaak niet. Dat testament is bovendien nog onrechtmatig ook. Ook de heer Major heeft in mijn ogen vreemd gehandeld. Ik heb hem immers nog persoonlijk laten doorschemeren dat ik van plan was met Diana een familiebedrijf op te zetten. Dat diende uiteraard door het parlement te worden goedgekeurd. Ik ben niet voor niets naar Whitehall getogen. Daar weten jij, George Görtemöller, Charles Spencer, Sylvia Tóth en Theo van Heijningen alles van. Om er maar enkelen te noemen. Ook onze Minister-President! Daarom neem ik voor de goede orde ook nog mijn brieven aan de heer Major op in deze brief: Sir John Gorst; European Union; New Company. In april vorig jaar ben ik nog bij hem langsgegaan om hem aan deze brieven te herinneren. Hij had echter geen tijd voor mij vanwege de verkiezingen. Daar heeft Tony Blair handig gebruik van gemaakt. Ik kan mij in dat verband voorstellen dat mijn onafhankelijkheid thans op de tocht staat. Wat mij betreft mag je dit verhaal publiceren via de website van de Baak. Wat Kenneth Star kan, kunnen Wij ook. En het is niet eens pornografisch. Voor de goede orde breng ik je ook in kennis van het gesprek dat ik twee jaar geleden rond deze tijd heb gevoerd op Paleis Het Loo met de heer Steurbaut van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden in verband met mijn belangstelling voor de Orde van de Kousenband. De heer Steurbaut had net een bezoek achter de rug met prins Willem-Alexander aan Sint Petersburg. In dit gesprek is ook jouw naam genoemd. Hij vroeg mij op een gegeven moment "Bent u van plan om het hele land over te nemen, mijnheer van der Heyden?" Ik heb hem toen geantwoord: "Nee, ik laat dat graag aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn!" "Wat bent u nu van plan te gaan doen?" was zijn volgende vraag. "Diana helpen met de opvoeding van Haar kinderen". "Dat is een goed idee!" was zijn reactie. En aldus geschiedde. En niet anders! Ik ga eerst nog even bij de Tweede Kamer langs. Daarna ben je van harte welkom in 't Goude Hooft. Tot straks. P.S. Vandaag is het exact 54 jaar geleden dat Nijmegen werd bevrijd door Veldmaarschalk Montgomery. Bijlagen: Fotocollage Vaderlandse Geschiedenis week 37 en 38; Kopie brief van D&D Producties Hilversum d.d. 27 maart 1998 (vandaag ontvangen in enveloppe Conqueror); 7 x 43 (dat brengt Geluk).

18 SEPTEMBER 1998 GATEN IN DE PAARSE SOKKEN STOPPEN