22 september 1998. Betreft: STRIJDVAARDIGHEID Kenmerk: JH/LH980922. Beste Liesbeth, Dinsdag 22 september 1998. Liefde is... ...je ogen niet van haar kunnen afhouden. Het doet mij deugd dat deze definitie thans algemeen geaccepteerd is. Zeven jaar geleden noemde men dat nog sexuele intimidatie. Op dat punt ben ik zeer content met de openbaringen van onze goede vriend Bill.

Ik heb de commentaren er nog eens op nagelezen en het is nu duidelijk dat er van meineed absoluut geen sprake is. In juridische zin heeft hij zich gewoon aan de definitie gehouden waarbinnen hij legaal kon opereren. De heer Kenneth Starr heeft kennelijk over het hoofd gezien dat er uit een sexuele relatie kindjes moeten kunnen voortkomen en dat genoegen heeft Monica niet mogen smaken. Wel triest voor haar, maar wat niet is kan altijd komen. Wat mij betreft mag de president nu aanblijven na hetgeen ik heb gehoord, gezien en gelezen. Een van zijn hoofddoelstellingen is immers het internationale terrorisme geen kans meer te geven. Dit neemt niet weg dat Emile Ratelband het nu wel definitief voor gezien kan houden na zijn beledigende opmerking over My Lady. Zijn collega Jack Spijkerman heeft vandaag in de Telegraaf verklaard dat hij inmiddels knettergek is geworden. Aan die indruk kan ik mij ook niet meer onttrekken. Het heeft niets meer met positief denken te maken wat Ratelband nu nog ratelt. Het is goed dat Jack Spijkerman zich op deze wijze opstelt. Hij is een goede vriend van Ed van de Florin & Firkin. Elke zaterdagmorgen presenteeert hij daar - tezamen met Felix Meurders - het programma Spijkers met koppen. (4-8-2003. Dat is een vergissing. Het betreft hier Jack Spijkermans collega Dolf Jansen). De omroepwereld begint nu te trekken. Ik had gisteravond ook een onderhoud met een jongeman met de naam Matthijs Wateler, Nachtegaalstraat 3B, Utrecht. Hij is goed bekend bij John de Mol en Joop van der Ende en geïnteresseerd in mijn verhaal over The Angel on the Bridge. Het lijkt hem een goed idee om dat verhaal te laten verfilmen door Steven Spielberg. Daartoe kan ik de auteursrechten verkopen van mijn boek. Dan heb ik in ieder geval een extra inkomstenstroom. Hij is een strategisch denker en komt vanavond op bezoek. Naar zijn zeggen zou John de Mol al twee ton voor een stukje van mijn informatie over hebben. Daar ga ik dus graag mee in zee. Mijn begroting moet immers ook kloppend worden. Ik ga dus eerst naar ZEIST om het businessplan bij te werken. Een gebeurtenis elders kan te maken hebben met de dame die mijn brief van zondag zal ontvangen. Voorts zal ik thuis de boekhouding bijwerken en de maandelijkse betalingen verrichten, zodat ik een sluitend beeld heb van de uitgaven tot op heden. 'Royaal' is 'koninklijk'. Die honorering komt er dus wel aan. Ik heb je niet voor niets bij Hare Majesteit aangemeld als mijn beste collega. Jouw strijdvaardigheid heb ik altijd bewonderd. Dat weet je wel. Steek je creativiteit in onze gemeenschappelijke filmproduktie. Dan kunnen we gauw die Rolls Royce aanschaffen, want die staat nog steeds op de balans en we kunnen Nico niet te lang laten wachten, naar mijn mening.

Dan ga ik nu naar ZEIST (10.10). Via De Bilt. 14.00 terug uit de Bilt en ZEIST. Ik mis de Silver Seraph bij Hessing in de showroom. Als je hem al hebt gekocht ten behoeve van de holding, heeft dat mijn goedkeuring. Jij bent over het algemeen iets sneller in dit soort aankoopbeslissingen. Je bevindt je daartoe ook in een betere positie. Bijgaand ontvang je het nieuwe Kort Rapport van de onderneming nadat ik de in mijn brief van gisteren vermelde mutaties heb verricht. Ik heb echter nog een aantal open velden en vraagtekens, die ik hieronder doorloop:

1. Ik heb behoefte aan goede mensen die het plan kunnen uitvoeren.
2. In alle gevallen heb ik de betalingstermijn op 1 maand gesteld. Facturering en betaling vooraf dus.
3. Gaarne beschikbaarstelling van een kleine kantoorruimte op
de Baak ten behoeve van mijn manager, mét kostenplaatje. Zo mogelijk eveneens een ruimte voor het geplande personeel i.v.m. de short lines.
4. Gaarne toestemming medegebruik computerapparatuur op
de Baak, mét kostenplaatje.
5. Gaarne nadere persoonlijke gegevens van de in het plan opgenomen ondernemers, alsmede hun specifieke wensen c.q. noodzakelijk door te voeren mutaties in het plan.
6. Dit is met name van belang voor de invulling van A.2 Privé Opnamen per jaar.
7. Balansbegroting: P.M. Immateriële vaste activa (accountant). Bij voorkeur vast te stellen door
Ruud. Hij is het beste van de situatie op de hoogte.
8. Dat geldt ook voor
mijn koninklijke brieven. Ook zij zijn een vermogen waard voor collectors. Het grootste gedeelte bevindt zich in de kluis van de ING in Nijmegen Dukenburg. Vandaar dat ik een maximaal bedrag van 9.999.999 heb ingevoerd ter verkrijging van een bankgarantie ter bescherming van het handelsmerk.
9. De overige
ontvangsten ad Hfl. 11.749.998 in de liquiditeitsbegroting is mij niet duidelijk. Daarom ontvang je binnenkort wederom een floppy met het meest recente bestand.

There is still a lot of work to do. Ik neem mij voor de heer De Lange van de Engelenburg zondag ook een exemplaar van dit businessplan te verstrekken. Bij voorkeur na de van jullie ontvangen feedback. Vervolgens mijn maandelijkse betalingen.

Betaalde nota's:

Holding Hfl. 288,83
Privé Hfl. 1493,88

Totaal Hfl. 1782,71

Het totaaloverzicht van de door mij ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux gemaakte kosten ziet er nu alsvolgt uit:

Januari - augustus 1998

Amway Fl.822,29
computerbenodigdheden Fl.10,00
contributies Fl.40,00
excursies Fl.102,50
fotokopieën Fl.716,28
kantoorartikelen Fl.730,91
Kamer van Koophandel Fl.122,56
maaltijden Fl.477,05
opleidingen Fl.205,63
porti Fl.790,93
postbus (Fl.125,00)
PR Fl.59,95
reiskosten Fl.1226,51
representatie Fl.282,50
research Fl.875,18
Seagull Fl.75,00
Taalcongres Fl.112,50
telefoonkosten Fl.1173,68
vakliteratuur Fl.1074,84
verblijfskosten Fl.360,00

Totaal Fl.9133,30

Algehele totalen vanaf 1992

1991 en 1992 Fl.26.853,00
1993 Fl.3.427,43
1994 Fl.1.916,06
1995 Fl.7.248,71
1996 Fl.15.096,44
1997 Fl.26.293,30
1998 Fl.9.133,30

Totaal
Fl.89.968,24

Dat is dus op Hfl. 31,76 na Hfl. 90.000,- Een declaratie ter grootte van dat bedrag is dus ruimschoots redelijk. Ik heb namelijk nog niet álle gemaakte kosten ingeboekt. Het overzicht van de ten laste van de holding gemaakte kosten zal ik morgen produceren. Ik heb nog geen floppy kunnen opsturen ten gevolge van een schijffout. Hierdoor ben ik ook informatie kwijtgeraakt op de schijf. Dat dien ik dus weer te herstellen. Ik ben er nog speciaal voor met de fiets naar ZEIST op en neer geweest. Ik zal Matthijs ook een exemplaar van deze brief geven. Dan kunnen we een begin maken aan THE ANGEL ON THE BRIDGE By STEVEN SPIELBERG. Hartelijke groet. Separaat verzonden: EasyStart Kort Rapport van onderneming Instituto Cervantes Holding Limited d.d. 22-09-98.

23 SEPTEMBER 1998 UITNODIGING AAN LIESBETH HALBERTSMA