25 augustus 1998. Betreft: VERTROUWEN Kenmerk: JH/LH980825. Dear Elizabeth, Liefde is... ...veiligheid voor alles. Dat klopt. Daarom heb ik veel informatie in een kluis opgeborgen inzake mijn case-study. Ik heb vanmorgen nog even het artikel over Rik Felderhof gelezen. Hij blijkt regelmatig kantoor te houden in Huis ter Duin in NOORDWIJK. Daar ben ik ook geen onbekende, zoals je weet. Dat geldt ook voor Sammy, de barman links naast de ingang. Hij is een persoonlijke vriend van Mohamed Al Fayed en komt uit Alexandrië. Ook hierover staat een artikel in The Express van gisteren. Op pagina 18 en 19. De bevolking van Alexandrië gelooft dat Diana zou zijn omgebracht omdat Dappere Dodo haar een aanzoek wilde doen. Dat lijkt mij niet voor de hand liggen. Hetgeen ik Sammy ook heb verteld. Zij had immers al verschillende keren een aanzoek van mij gehad. Ze kon dus onmogelijk op Dodo's wensen ingaan voordat ik bericht van haar zou hebben ontvangen. De enigen die belang hadden bij haar dood waren mijn voormalige partners van "het NIOW". Ik vertrouw ze voor geen cent. Ik heb al zoveel met die heren meegemaakt. De heer De Vries gaat nog wel (hij heeft ooit zijn spijt betuigd voor wat hij ons heeft aangedaan), maar die ander. Hij heeft mij zelfs verhinderd om mijn tolk-vertalersopleiding te verkopen aan Wolters-Noordhoff door met een advocaat te dreigen. Die verkoop was nodig om het financiële probleem op te lossen van de vennootschap waarvoor ik verantwoordelijk was. Daar zal Rik Felderhof ook wel iets meer van weten, neem ik aan. Hij heeft ook nog mijn echtgenote de deur gewezen toen ze gewoon haar werk zat te doen. Het was in de tijd dat hij alle cursusactiviteiten van mijn instituut aan het overhevelen was van NIOW-Talen B.V. naar NIOW-BMO B.V. Alle cursisten, die op mijn kosten waren geworven had hij een mailing gezonden met een brochure met míjn naam en een brief met het rekeningnummer van zíjn B.V. Een sterker staaltje van oplichterij heb ik nog nooit meegemaakt. Zoiets haalde hij ook uit met de Open Universiteit. Ik zorgde als bestuurslid van de VBMO - als directeur van NIOW-Talen B.V. - voor alle goodwill, waarvoor nog nooit één cent is betaald, en mijn 'geachte' collega belde achter mijn rug de Open Universiteit op om daar cursussen te verzorgen. En het lukte hem óók. Zo is hij zelfs bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen binnengekomen. Daartoe had hij buiten mijn weten zelfs een adjunct-directeur aangesteld voor 'het NIOW'. Zij heette Petra Koek en verzorgde de cursussen op het Ministerie. De Stichting Nationaal Onderwijs was opgericht om de overheid om de tuin te leiden én de schoolbesturen van wie lokalen werden gehuurd. Hierdoor kon hij zich als een niet-commerciële organisatie presenteren. Maar de winsten van zijn B.V. gingen toch in zijn eigen zak. Dát verhaal heb ik achter slot en grendel. In dat opzicht was het een hele gewaarwording dat ik met iemand kon samenwerken die zich niet met dat soort praktijken inliet. Daarbij denk ik aan jou. Ik vond het heerlijk om met jou samen te werken. Toen dat lekker liep begon het geduvel bij mij thuis. Jij had dat goed in de gaten en hebt mij verschillende keren gezegd: "John, ga maar naar huis en los daar eerst jouw probleem op". Ik probeerde dat op alle mogelijke manieren, maar het lukte me niet. Ik herinner mij in dat opzicht bijvoorbeeld de dag dat ik met haar naar Amsterdam en NOORDWIJK ben geweest. Ik weet dat je daar niet graag aan wordt herinnerd, maar ik schrijf het je tóch. Het was rond februari 1991. Dus in die tijd dat jij voor mij afspraken hebt gemaakt in Madrid met Julio. In de Kalverstraat zag ik een leuk rood mantelpakje in de etalage. "Die koop ik voor jou", zei ik haar. Maar zij wilde hem niet. In NOORDWIJK heb ik haar mijn kantoorruimte laten zien. Bij de secretaresses hing de groepsfoto van ons. Ik had zelf geen exemplaar gekregen. Dat vond zij vreemd. Vervolgens raakte zij opgewonden. Ik had ook de notulen van de projectleidersvergadering meegenomen om die bij jou in Oegstgeest te bezorgen, zodat je ze nog voor de eerstvolgende vergadering kon nalopen. Ik deed gewoon mijn werk en niets anders. In Oegstgeest kon ik de Willem de Zwijgerlaan niet zo snel vinden. Die straten liggen daar nogal wat gecompliceerd. Wat er nadien is gebeurd zal ik maar niet meer herhalen. Dat heeft nog een hele tijd geduurd. Plotseling ging ze mij vragen stellen of ik 'verliefd' was op jou. Ik wist niet goed wat zij daarmee bedoelde. Mannen en vrouwen zitten nu eenmaal anders in elkaar. Daarom heb ik een boekje gekocht met de titel "Verliefd op een ander", door een schrijfster die in haar leven al vele mannen had versleten. Toen zij dat boekje ontdekte was er helemaal niets meer aan te redden. Ik denk hieraan in verband met die advocaat uit Woudenberg. Hij heeft het redelijk netjes voor ons geregeld. Maar het verdient wel de voorkeur om een notaris te nemen en een scheidingsconvenant met onderling goedvinden op te stellen. Achteraf stond ik ook nog een keer als 'gedaagde' te boek bij de rechter. Daar had ik echter schoon genoeg van na alle kletspraatjes die bovenvermelde heren aan ambtenaren van het departement van Justitie hadden verkocht. Dat lesje heb ik wel geleerd. Vandaar dat Winnie tijdens haar regeerperiode mijn volledige steun heeft gekregen. Dat geldt ook voor Diana nadat ik haar op 8 oktober 1996 in datzelfde rode mantelpakje op de televisie zag verschijnen als ik in de Kalverstraat voor mijn echtgenote op het oog had. Nu is het Mohamed Al Fayed weer die allerlei fabeltjes in de wereld heeft geholpen die niet deugen. Ik ben geneigd hem vandaag nog een brief te doen toekomen, maar houd mij toch nog even aan de adviezen van de astroloog. Ik vertrouw er dus op dat jij die werkgever bent die op mij let en goed bezig bent met de activiteiten achter de schermen. Het bovenstaande verhaal heb ik je immers al eerder verteld. Jouw reactie was toen "Nu heb je mij er toch nog bij betrokken". Dat vond ik ook mijn plicht. Jij was immers mijn werkgeefster. Dat hadden we samen afgesproken. Daarom diende ik jou dus ook in kennis te stellen van hetgeen zich aangaande ons bedrijf voordeed. Dat leek mij een normale zaak. Vroegere opdrachtgevers zijn de arbeidsbureaus. Ik wacht de reactie van de heer Rijntalder af. Ik moet immers eerst mijn eigen administratie op orde hebben. Bij voorkeur laat ik dat aan een uitzendkracht over, want ik werd zoëven (11.35) al gebeld door Caroline Koops om een afspraak te maken met Paul Schat. Het wordt donderdag 3 september 13.30 uur. Ik ben niet alleen bereid die gevoelige zaak te bespreken. Hij staat zelfs al op papier. Zoals je ziet. Als ik vind dat ik van je houd, is dat míjn zaak. Daar heeft niemand iets mee te maken. Het opzetten van een familiebedrijf is de normaalste zaak van de wereld.

Bijna de hele economie is daarvan afhankelijk. Die salarisverhoging zit er wel in voor jou. Een financieel vangnet is echter wel noodzakelijk voor een gezamenlijke advocaat. We moeten immers ook bespreken hoe we Mohamed aan gaan pakken. Doe Paul maar vast een voorstel. Ik vertrouw er dus ook op dat mijn Manager Benelux nu goed bezig is met het businessplan. Ik werd ook gebeld door Mieke Vermeulen vanuit Spanje. Zij liep op de boulevard en het is er lekker weer. Zij wil weten of de koop nog doorgaat van de flat. Ik heb haar laten weten dat ik alles kortsluit met NOORDWIJK. Ik zal de heer Dick Schurink morgen om 10.00 uur bellen. In ieder geval is het noodzakelijk dat we een schriftelijke afspraak maken. Ik heb Mieke laten weten dat ik van plan ben de flat in Spanje in de holding in te brengen. Mevrouw Vermeulen hanteert het beginsel van woningruil. Zij heeft met een mevrouw uit de Parklaan in Bilthoven afgesproken dat die dame op haar appartement in Torremolinos gaat verblijven en haar huis in Bilthoven dan aan Mieke beschikbaar stelt als zij een tijd naar Nederland wil komen. Dat is een leuke constructie. Zoiets kan ook binnen de holding. 15.00 uur. Ik heb alle bonnetjes ingeboekt. Ik ga nu naar ZEIST om mijn laptop op te halen. Dan kan ik mijn definitieve declaratie aan de stichting rondmaken per 1 september aanstaande. Tot de laatste cent verantwoord. Ook maak ik een nieuwe uitdraai van het businessplan. With Love y Amor, DON JUAN DE LA BRUJERÍA de esa Princesa Inglesa.

26 AUGUSTUS 1998 ELISABETH MACH AUF MEIN ENGEL