Datum: Zaterdag 2 juli 2011 Betreft: BEZOEK AAN VELP Kenmerk: 20110702JHLH Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief OP WEG NAAR SOESTDIJK van 14 MEI JONGSTLEDEN meld ik je het volgende. Gisteren heb ik sinds lange tijd weer eens een bezoek gebracht aan de sauna in Velp. Ik was in een meditatieve stemming omdat het de vijftigste geboortedag was van PRINSES DIANA. In de sauna waren dan ook verschillende kaarsen aangestoken. Ik heb slechts met één persoon gesproken onder de gasten. Maar het kan ook de eigenaar zijn geweest. Ik heb mij namelijk ooit in het GELREDOME laten vertellen dat de heer HERMAN VEENENDAAL - voormalig medeëigenaar van VITESSE - de eigenaar is van die sauna in Velp. Het is lang geleden dat ik met de heer VEENENDAAL heb gesproken, zoals je weet. Maar achteraf gezien denk ik dat ik gisteravond met hem te doen heb gehad. Ik heb dat bij mijn vertrek ook met saunamedewerker Robin besproken. Wij worden allemaal een dagje ouder en soms herken ik niet meer direct de mensen met wie ik lange tijd geleden contact heb gehad. Dit als inleiding.

Voordat ik naar Spanje terugkeer zou ik het op prijs stellen als zowel de STICHTING CERVANTES BENELUX als CERVANTES HOLDING in PALEIS SOESTDIJK worden gevestigd. Gezien jouw persoonlijke contacten aldaar verzoek ik hiermee om jouw medewerking. In dit verband heb ik mijn voormalige echtgenote op 26 juni jongstleden om 16:18 uur per email onder meer het volgende laten weten: "Voorts bevestig ik je ook hetgeen ik je heb laten weten inzake Paleis Soestdijk. Vandaag heb ik een kort verslagje geproduceerd over mijn activiteiten en contacten van gisteren. Je treft het aan op ZONDAG 26 JUNI 2011 ALIVE GOSPEL CHOIR. Zoals het er nu naar uitziet is er een gerede kans aanwezig dat zowel de Stichting Cervantes Benelux als Cervantes Holding (afgeleide van mijn Engelse limited op Cyprus) in het paleis kunnen worden gevestigd. De kelders heb ik al geïnspecteerd. Er is voldoende ruimte voor mijn archief. Ook kan onze centrale computer daar worden ondergebracht. Jouw advies van 22 jaar geleden om één lijn met Liesbeth Halbertsma te trekken heb ik steeds gehandhaafd. Tot nu toe. En haar volledig geïnfomeerd van al mijn ontwikkelingstaken in de Benelux, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de USA. We hebben thans een wereldwijd omspannend netwerk gerealiseerd in goede samenwerking met potentiële partners. Zodra dit alles zijn beslag krijgt neem ik mij voor naar Paleis Soestdijk te verhuizen. Ik heb Liesbeth voorgesteld dat zij de kamer van Juliana neemt. Dan neem ik die van Bernhard. Hartelijke groet en liefs van jouw trouwe voormalige echtgenoot."

Mijn aanbod aan HERMAN VEENENDAAL om de voetbalclub Vitesse in Arnhem door CERVANTES HOLDING over te laten nemen blijft hiermee gehandhaafd conform de afspraken die ik daaromtrent op 25 SEPTEMBER 2002 als vermeld in VITESSE EN DE WERELDBANK met hem en de heer Jan Snellenburg heb gemaakt. De heer Jordania kan dan ook medeëigenaar blijven voor 49 procent. Jouw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. HARTELIJKE GROET JOHN VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN CC DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX Verzonden: 17:13

VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN MIJN SUPER-DL