JH/LH990528. Betreft: UITNODIGING Vrijdag 28 mei 1999, Dear Elizabeth, 18.40 Op mijn GSM-display ontving ik de boodschap TEL.BOEK 01-85 >9-. Dit kan ik niet direct thuisbrengen. Het heeft mijns inziens iets te maken met 9 januari 1985. Ik zie wel. Gisteren trof ik in El Nuevo Lanjarón een dame met exact dezelfde oogopslag als die van jou. Zij was in gezelschap van Engelsen. Een wat oudere heer en twee oudere dames. Zij zou een zus van je kunnen zijn. Alleen had zij een iets grover postuur. Vanmorgen ben ik weer even gaan surfen in de Telegraaf. Ik las: Sun krabbelt terug na gewraakte foto. Het doet mij deugd dat dit soort onsmakelijke praktijken thans ook niet meer door het Britse volk wordt geaccepteerd. Zij realiseren zich klaarblijkelijk nog steeds niet dat zij op deze wijze Diana ook aan haar eind hebben geholpen. Ik vergeet de memorabele 8 oktober 1996 niet meer. De dag waarop Di mijn eerste uitgebreide brief heeft ontvangen, ik jullie een fax heb gezonden met de boodschap Today it's D Day en The Sun zonodig moest reageren met een verhaal met foto's waarop Diana sexspelletjes op de rug van James Hewitt aan het doen zou zijn. Reden waarom ik nog een fax heb gezonden met de boodschap "Now I've got a new partner who's very fond of horse riding" en haar broer Charles tijdens de begrafenis zei: "She talked endlessly of getting away from England. Specificly because of the treatment that she received from the hands of the newspapers". Ik moedigde haar dan weer aan om dat niet te doen, "because it was against my plans". Ik ben derhalve van mening dat The Sun het aan haar eer verplicht is de opbrengsten van de verkoop van de gewraakte foto aan de European Cervantes Foundation te doen toekomen. Vanmiddag heb ik het cadeau voor het veertigjarig jubileum van de Baak op het postkantoor aangeboden. Het is aangetekend verzonden onder nummer 040189. Ik heb er een klein gedichtje bij geschreven dat alsvolgt luidt:

¡Queridos Amigos!

Veertig jaar is een hele tijd
Maar slechts een stipje in de eeuwigheid
Dit gedicht is zonder franje
Want het komt nu écht uit Spanje
Voor
'the old mates' is er een pet
Zo wordt
de kroon op het werk gezet

Van Harte gefeliciteerd

John

Ik ga nu weer over tot de orde van de dag. Liefde is... ...van haar dromen. Dat is alweer een tijd geleden dat ik van je heb gedroomd. Die droom heb ik je beschreven. Hij speelde zich af in De Paauw te Wassenaar. Beelden vervagen in de loop van de tijd, maar ik heb jouw foto nog steeds naast mijn bed staan - mét Harry en Ruud. Vandaar die drie petjes. Dat neemt niet weg dat ik je in gedachten houd. Ik heb je nodig. Om hier eens orde op zaken te stellen o.a. Vanavond ben ik al op een muurkast uitgeweest. Ik heb een 'presupuesto' meegekregen van zo'n kleine 210.000 peseta's. Dit kan ik mij op dit moment niet veroorloven als alleenstaande. Ik dacht je gisteren te herkennen in het restaurant. Die dame had exact dezelfde ogen. En ik vind het heel normaal dat je hier eens langskomt. Jij bent in staat je agenda perfect te organiseren. In dat verband dien ik je nog te laten weten dat ik een uitnodiging heb gehad voor de jaarvergadering van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN op 2 juli aanstaande in Den Helder. De vereniging heeft de volgende

DOELSTELLING

De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden tracht allen die krachtens een Koninklijk Besluit deel uitmaken van de Nederlandse ridderorden of van de Koninklijke huisorden te verenigen.

De Vereniging heeft op grond van haar Statuten ten doel:

het verlenen van geldelijke bijstand aan steunbehoevende deelgenoten der Nederlandse ridderorden en hun nagelaten betrekkingen. In de eerste plaats aan leden van de Vereniging en aan nagelaten betrekkingen van leden van de vereniging wier lidmaatschap door overlijden is beëindigd;

het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel onder de deelgenoten der orden;

het waar mogelijk mede behartigen van de belangen der Nederlandse ridderorden, ondermeer door het meehelpen hooghouden van het aanzien van deze orden;

het laten horen van de stem van de Vereniging indien dit wenselijk wordt geoordeeld en het steunen - eventueel geldelijk - van activiteiten ten doel hebbende het aanzien der orden te bevorderen, een en ander in de ruimste zin.

De uitnodiging luidt alsvolgt:

"Het Bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 2 juli 1999 te Den Helder, op de voormalige Rijkswerf. Aanvang 12.00 uur, de zaal is vanaf 11.00 uur geopend. Uw echtgenoot, echtgenote dan wel Uw partner is van harte welkom."

Vandaar dat ik jou hiermee uitnodig mij bij die gelegenheid te vergezellen. De doelstelling van de Vereniging is mij sympathiek. Het past binnen mijn beleidskader. Dat neemt niet weg dat ik eveneens geïnteresseerd blijf in de Spaanse ridderorden - zoals omschreven in de werken van Cervantes - en The Order of The Garter, zoals ik aan Lady Spencer heb duidelijk gemaakt in St. George's Chapel at WINDSOR CASTLE en uiteraard de heer Steurbaut op Paleis Het Loo. Bij de 'sluiting van juwelen' denk ik aan het veilinghuis in Scheveningen. Daar kwam ik op moederdag vorig jaar nog een schitterende ring tegen. Die heb ik nog niet gekocht. Enerzijds omdat mijn declaratie nog niet is voldaan door de Minister-President. Anderzijds omdat het officiële testament van mijn vorige partner nog niet geopend is. Er zullen dus inderdaad nog heel wat vragen dienen te worden gesteld. Zo lees ik in de notulen van de ledenvergadering van de vereniging van vorig jaar 2 juli in het Nederlands Congres Centrum te 's-Gravenhage onder punt 8 - Rondvraag :

"Huwelijk van Prins van Oranje. - De gedane suggestie is voor uitvoering nog niet aan de orde. Het is nog niet bekend wanneer het Hare Majesteit zal behagen diens huwelijk aan te kondingen".

Een vreemde zaak dat dat onderwerp aan de orde is gesteld. Ieder weldenkend mens kan immers nagaan dat er van een huwelijk geen sprake kan zijn wanneer er geen serieuze relatie bestaat anders dan met een functionaris op het gebied van vertrouwelijke communicatie en recht. De gele nummertjes zijn hier bijna door alle bewoners van de flat in gebruik genomen. Op een kleine uitzondering na. Hij heeft er blijkbaar moeite mee om zich aan te passen. Ik meng mij echter niet in die aangelegenheid. Ik vind het wel belangrijk dat er geld in ons bedrijf binnenkomt. Daarom heb ik vanmorgen de in de bijlage vermelde informatie van het internet 'geplukt'. Het betreft het systeem CallSwift. Het lijkt mij een goed systeem om vraag en aanbod op de Spaanstalige arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen binnen de Holding, zoals ik al eerder heb besproken met de heer Van Heijningen van Amsterdam Airport. Hartelijke groet.

30 MEI 1999 HOTEL DIANA