1 augustus 1999. Betreft: ORGANISEREN VAN HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMSTKenmerk: JH/LH990801

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Zaterdag 31 juli 1999. The King is back. Liefde is... ...verbondenheid. Dat is de spijker op zijn kop. Het is ook onze sleutel tot succes. Rob Hoogland heeft vandaag weer een leuk artikel met de titel Onhoffelijk dat ik met veel genoegen bijvoeg. Elke dag opnieuw geniet ik met volle Teuge van zijn columns. Vooral al hetgeen samenhangt met Purple. Deze kleur is bij Defensie ook al opvallend dominant geworden, zoals Paul Karis mij afgelopen donderdag heeft laten zien bij de Koninklijke Marine. Ik zou het in dat verband leuk vinden daaromtrent ook eens met Rob van gedachten te wisselen. Gisteravond heb ik de nieuwe catalogus van de Baak eens doorgebladerd. Hij ligt nu open op bladzijde 138. Ik heb er de jou gisteren toegezonden foto met de paars/blauwe stoel (een mengeling van paars en het lichtblauw van mijn auto op eerste kerstdag 1997 in Engeland) en de oranje ballon met het opschrift Hiep! Hiep! HOERA! bij geplakt. De foto heb ik uit de Florin & Firkin in Utrecht. Dat geldt eveneens voor de kaarten met de opschriften Uitwaaien in Kopenhagen? en Flaneren in Parijs? Dat zit er wel in, tenzij de bemanning van de KITTIWAKES II en/of Ida Willadsen hun werk voor onze business al hebben verricht ter plaatse en anderen in Parijs.

Dát is de enige waarheid, de door ons in Noordwijk vastgelegde kaders waarbinnen de geschiedenis zich ontrolt. De psychische oorzaak van mijn overgevoeligheid staat niet vermeld in het rapport van het Sint Radboudziekenhuis, maar als iemand daar een beeld van kan hebben, ben jij dat wel. Drs. F.J.M. Werner, voorzitter raad van bestuur, Academisch Ziekenhuis Nijmegen, St. Radboud, dien ik dienaangaande ook nog een keer te spreken, met name in verband met het referentiekader onder de naam The Bold and the Beautiful. De 'cast' van deze soapserie was ook nog bij hem op bezoek in de tijd dat ik zijn gastvrijheid genoot. Caroline en Karen Spencer zijn thans uit de serie verwijderd. Taylor mag weer meedoen, nadat zij op onverklaarbare wijze uit de handen van een zogenaamde Egyptische prins is gered. Ze heeft nog geluk gehad. Het is mij helaas niet gelukt om dat nog bijtijds te voorkomen, voorzover we over een 'prins' kunnen praten. Ik volg de serie wederom. Met name in verband met de communicatieproblemen die in de serie aan de kaak worden gesteld. Direct communication is de enige weg naar het beoogde doel. Vandaar deze brieven. De trouwjurk van de collega van de psychiater die mij heeft geïnspireerd een bezoek aan Warwick Castle te brengen nadat Peter Pan van der Heyden de brochures van Taylor & Francis uit Basingstoke had ontvangen spreekt mij ook weer tot de verbeelding. Een romantische ontmoeting in het Stadhouderlijk Hof zou zeer zeker op zijn plaats zijn. Ik ben inderdaad toe aan een nieuwe liefde in mijn leven. Het mag ook mijn oude liefde zijn. Dat is uiteindelijk de basis waarop ik zeven jaar geleden én de drie ervoor mijn 'imperium' heb gebouwd. Een leeftijdsverschil van negen jaar moet overbrugbaar zijn. Ik voel er weinig voor nog met een partner van vijftig jaar of ouder in zee te gaan. Die tijd heb ik gehad. Mijn ervaring deel ik liever met een jongere dame van rond de 40-45. Bij voorkeur met een soortgelijke achtergrond. Ik ben daarom de Baakbrochure nog verder doorgelopen en lees op pagina 157 bij de foto van Alex van 't Hooft: "Logeren in de zomer, 'een extra geste'. Deelnemers aan onze programma's kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief een vakantie of kort weekend in ons hotel doorbrengen. Wilt u ook anderen eens laten zien en ervaren wat hotel de Baak te bieden heeft? Dat kan! Onze receptie voorziet u graag van informatie over onze speciale arrangementen." Henk Lulofs heeft mij vier jaar geleden al uitgenodigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Ik boek graag een weekje in augustus als mij dit de mogelijkheid biedt samen met jou een samenwerkingsovereenkomst met de Baak op te maken. Er zijn vele mogelijkheden aanwezig om delen van het Baakprogramma in en door het CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM in het Palacio de Congresos in Torremolinos te laten verzorgen als jij hebt gedaan wat ik je heb gevraagd. Vandaag stond er weer een leuke blikvanger op de voorpagina van de Telegraaf: "Beste stuurlui... In dat verband lijkt het mij geen slechte zaak als ik het komende weekend van 6 tot en met 9 augustus in Leeuwarden blijf om samen op De Burd tot zaken te komen. Dat betekent dan wel dat Mieke Vermeulen bij die gelegenheid ook even naar het noorden des lands zou moeten komen. Het zou mij goed uitkomen in verband met mijn afspraak in Brummen op de terugweg. Hierover ontvang ik wel graag van jou een reactie omdat anders mijn hele plan in duigen kan vallen en dat kan ik mij niet meer veroorloven. Los van de reeds voorgestelde avonden aan zee aan de Spaanse zuidkust biedt het programma van de Baak voor mij persoonlijk nog tal van aanknopingspunten. Ik heb er enkele met oranje gearceerd. Voor Cervantes à la Carte biedt het Hotel Cervantes de beste mogelijkheden in verband met dezelfde faciliteiten die de Baak kan bieden in Noordwijk. Ook hier weer: álles onder de paraplu van de holding of 'parasol' zoals je wilt. Het enige wat wij in de uitvoerende fase nodig hebben is een goed programma-managementteam dat we kunnen recruteren via de VSOS-VvLLT. In de samenwerkingsovereenkomst kunnen we ook de in het Vrijdagprogramma van de Baak meelopende studenten opnemen teneinde hen in te zetten bij de organisatie van de activiteiten. Ik wil dit wel regelen met Cees van Esch hier in Nijmegen. In Spanje zal ik de Spanjaarden de vraag voorleggen: "Waarom management-trainingen in samenwerking met Nederlanders?" De CEOE heeft namelijk haar eigen trainingscentrum in Madrid, met filialen door heel Spanje. Zo ook in Málaga. Ik denk dat de door jullie aangedragen thematische aanpak een verrijking zal zijn voor de Spaanse 'gestión empresarial intercultural'. We kunnen dat samen uitdiepen. Ik noem nu al:

1. The advanced management programme
2. Senior Executive Leergang 'Conceptuele verdieping en Persoonlijke inspiratie'. o.a. Inspanning vs ontspanning.
3. Intercultural Management Skills, Effectiviteit van de internationale manager.

Ik citeer: "Het werken in internationale teams en in het buitenland is anders dan werken met collega's in eigen land. Het vraagt voortdurende extra inspanning en sensitiviteit voor het vertalen van acties en reacties. De gangbare manier van leidinggeven en coördinatie vraagt om reflectie en herziening. Aandacht wordt besteed aan:
* begrip van uw eigen cultuur in het algemeen, het fenomeen 'culture shock' en het vermogen uzelf daarin te sturen.
* vaardigheden om samen te werken met andere culturen door middel van effectieve communicatie,
* de grenzen van het mogelijke. Helaas is niet alles door goed gedrag naar uw hand te zetten.

Doelgroep: Executives met internationale contacten die te maken hebben met culturele verschillen.

Doelstelling:
* Begrip van de eigen cultuur.
* Begrip van reacties op vreemde culturen (culture shock).
* Effectieve hantering van onzekerheid en verwarring in intercultureel contact.
* Vaardigheden voor effectieve communicatie en samenwerking in interculturele situaties.
* Effectieve omgang met (beperkende) situaties die niet veranderd kunnen worden, met een minimum aan verlies van resultaat.

Programma
1. Omgaan met de eigen cultuur en met culturele verschillen.
2. (Samen)werken in interculturele teams.
3. Omgaan met de interculturele context.

Werkwijze
Waar mogelijk wordt aangesloten op de ervaringen van de deelnemers, zodat opgedane ervaring in de praktijk als basis fungeert voor verdere ontwikkeling. Het is daarbij van belang om actief en geïnvolveerd bezig te zijn met het thema en zo te leren door te doen. Dit is vooral van belang omdat de omgang met interculturele situaties in de eerste plaats betrekking heeft op dieperliggende 'vanzelfsprekendheden' waarvan men zich vaak niet bewust is en die het beste aan de oppervlakte komen door ervaringsleren." Dit programma is nu reeds op de Engelenburg implementeerbaar. De 'nitty gritty details' spelen daarbij een belangrijke rol. 'Slim leiderschap' laat ik op dit punt graag aan jou over. Uiteindelijk heb jij die term zelf bedacht. Sparren met mensen uit de praktijk lijkt mij een taak die voor mij en de op te zetten 'task force' in Spanje is weggelegd ingeval wij niet in Zuid-Afrika vertoeven.

Zondag 1 augustus 1999. The King is back again. Vanmorgen werd ik wakker met het gevoel dat er een dame naast mij lag. Ik strekte mijn arm naar haar uit, maar plotseling was zij gevlogen. Zoals die ooievaar in 's-Gravenhage op Prinsjesdag 1996. De dame leek veel op een Vink. Zij had een soortgelijk postuur. Het kan ook Fientje, Carla, Simone, Sonja of Elizabeth zijn geweest. Gisteren is Herman de Koning hier op bezoek geweest. Het was een hartelijk weerzien. Wij hebben weer eens wat oude herinneringen opgehaald uit de tijd van het Nijmeegs Lyceum. Ook kon Herman zich ons bezoek aan Entrelan in de Emmastraat nog goed herinneren. Op 22 april 1992 had jij hem ook nog aan de telefoon toen ik bij jou op bezoek was. Ik was toen net door de Toekomststraat gelopen. Jij was toen pas 36 jaar. Dat vond ik toen al een mooie leeftijd. "Houd het maar aan met Liesbeth", zei Cissy. Nadien heb ik niet veel meer van jou gehoord. Hopelijk heb je nu weer iets meer tijd nu je nergens meer staat ingepland in het programma-management en eveneens uit de grote groep van directeuren bent gestapt. Herman is eveneens in de genealogie geïnteresseerd. Wij hebben diepzinnig van gedachten gewisseld. Hij neemt zich voor volgende week eventjes met zijn vrouw en zoon Joost in Torremolinos op bezoek te gaan. 'Een reis van duizenden kilometers begint met één enkele stap'. Ik heb hem heel wat foto's laten zien. Ook van de eregalerij in Noordwijk. Hij begreep nu waarom ik het beter met jou kon vinden dan met mijn toenmalige echtgenote. Dat lag aan het cultuurverschil. Het Nijmeegs Lyceum ademde de sfeer van het Baarns Lyceum en ETON COLLEGE. Het Rooms Katholieke zuiden van het Brabantse platteland werkte op een gegeven moment te bedrukkend op mij. In dat verband kan ik mij goed in de belevingswereld van Willem van Oranje verplaatsen. De kerk was in het zuiden nog een verplichting in plaats van een aansporing tot verdere persoonlijke ontplooiing. Dat vind ik wel terug in het programma van de Baak en ga derhalve verder met mijn analyse. Mijn ERVARING bij de Baak is als een LICHT dat aan en uitgaat en steeds een beetje HELDERDER wordt. Van wie heb je dat verhaal? Het komt mij zeer bekend voor. Dat geldt ook voor "Jo met de banjo en Mien met de Mandolien". 'Als ik hetgeen ik heb loslaat, krijg ik pas echt wat ik nodig heb'. Op dat punt hebben jullie nu dus een 'Weight Watchers'-programma voor de geest. Dat is goed bedacht. Fergie heeft zich op die manier ook al uit de schulden gewerkt. Ik wilde geen contact met haar in 1996, omdat ik de indruk had dat ze op mijn geld uit was. Maar misschien kan ze nu wel meedoen met de business, nu ze de zaak op orde heeft. Dan nodig ik Lynne Dawson ook graag uit voor op ons feest. Het is immers alweer een tijd geleden dat ik haar heb gesproken terzake en ook van Fergie heb ik niet veel meer vernomen. Ik neem echter wel aan dat zij mijn businessplan inmiddels heeft gelezen. De workshop 'Persoonlijk Leiderschap' bevat immers dezelfde items. Zonodig kan ik 'Oprah Winfrey' ook wel bij the Queen introduceren. Maar dan moet ze wel betalen. Ze heeft geld genoeg. Bovendien dient haar verhaal de eenwording van de Europese Unie te dienen. Anders komt ze bij mij niet binnen. Ik ben overigens benieuwd naar Fergies Mission Statement. Als dat hetzelfde is als dat van mij is zij vrijdag weer welkom op het Stadhouderlijk Hof. Laat haar dat maar weten. Dan blijf ik het weekend wel daar logeren. Herman krijgt maandag mijn sleutels mee voor het appartement in Spanje. Daar hoeft Mieke dan niet per se voor naar het hoge noorden te komen. Ik zal Herman daarom ook een kopie van deze brief verstrekken. Een servet van Paleis Het Loo heeft hij reeds ontvangen. Wellicht kan hij ook nog - op informele basis - een bijdrage leveren aan de organisatie van ons feest. Een soort 'grote fuif' of zo. Er is ook nog een soort Nijmeegse Lyceïsten Vereniging, naar ik heb vernomen. Wellicht vinden zij het ook aardig nog eens een keer iets leuks te ondernemen in organisatorisch opzicht. Met Hans van Helden heb ik immers al een tijdje geen contact meer gehad sinds hij naar de directie van Tulip is overgegaan in 's-Hertogenbosch. Daar ga ik af en toe ook eens naar Jan de Groot voor de Bossche Bollen. Volgend jaar moet ik met Hans naar Washington, zoals je weet. Ik houd het thans dus gaarne bij Bossche Bollenbozen uit de NLV. Wij hebben immers niet voor N.I.E.T.S. uit volle borst gezongen "En daarom moet de club er komen. En daarom moet de club er zijn". Zij mogen er nu zíjn op 28 september. Herman komt toch weer gauw terug uit Spanje als het hem te heet onder de voeten wordt of in de auto. "Velen proberen zo goed mogelijk om te gaan met schaduwen, de wijsgeer zoekt echter de lichtbron op". Dat is een goede vondst sinds iemand de 'schaduw' met een 'stalker' heeft vergeleken en Margreet Eshuis dat thema in Noordwijk aan de orde heeft gesteld kort voordat ik naar Engeland vertrok. De lichtbron zit hier echter nog steeds op de wijsgeer te wachten en hij heeft al meer uitwedstrijden gespeeld dan goed voor hem is volgens Pieter Winsemius (Speel nooit een uitwedstrijd). "Als ik opensta voor de wensen van een ander, zal ik geen weerstand vinden'. Dus: doe dat maar. 'De leider die weet hoe dingen werken, zal om zijn doel te bereiken niets forceren, maar het proces de vrije loop gunnen.' Daarom heb ik meer dan zeven jaar geduld betracht. Daarbij is authentiek functioneren een belangrijke voorwaarde. Ik citeer: 'Authenticiteit is een van de belangrijkste 'instrumenten' die u heeft in uw manier van samenwerken en beïnvloeden. Hierbij is communicatie een sleutelbegrip. Als visie en handelen in elkaars verlengde liggen komt uw optreden krachtig en vitaal over: u functioneert authentiek. In deze training werken wij aan deze combinatie. Aan de orde komen onder meer:

* presenteren als adviesinstrument.
* de drieslagmethode: denken, voelen en handelen,
* de kunst van het vragen stellen,
* werken met kernkwaliteiten,
* fysieke oefeningen,
* visualisatie.

Onbevangen de sprong in het diepe wagen. Daar zijn wij al druk mee bezig. Doe maar mee. Ook voor 'de Boei' is er wellicht een rol weggelegd bij ons bedrijf. Of hij nu geel is of rood, dat maakt mij N.I.E.T.S. uit. Al hetgeen past binnen onze kaders kan een plekje krijgen aan de zuidkust. Nadat ik heb vastgesteld dat mr. F.M. van de Ven, advocaat, procureur en specialist arbeidsrecht bij Van Zantvoort c.s. Advocaten te Oss en Van de Ven advocaten te Heesch meewerkt aan de cursus Arbeidsrecht en Onderneming ga ik thans naar de open dag van NEC, in ons rode shirtje met de gouden kroon. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik de heer Van de Ven heb gesproken in de sauna van Oz, in het kader van The Dragon Vision Wizard of Oz en mijn declaratie van 80 miljoen. Een aantal organisatie-adviseurs heb ik bij die gelegenheid laten weten dat ik mijn tarief maar niet zal laten weten. Ik neem aan dat Manon Arts hier nu ook aan kan meewerken. De nieuwe bewoonster van Neude 30c komt immers ook uit Heesch. Zodra ik die beloning van een miljoen pond van Mohammed heb ontvangen zal ik mijn beste vrienden graag een gratis vakantie aanbieden in De Zevende Hemel. Goed dat Rob ons een handje heeft geholpen. Zodra de overheid zijn rekening heeft voldaan zal ik mij dienaangaande ook gaan matigen.

The King is back. Ook bij de Nijmegen Eendracht Combinatie. Het Goffertstadion wordt pas in januari of februari 2000 officieel geopend. Ik heb gesproken met de supportersvereniging en voorgesteld de club een thuiswedstrijd te laten spelen tegen Fulham. Mohamed is dan van harte uitgenodigd bij ons op de eretribune. Zoals gezegd speelt Willibrord Frequin dan als midvoor en mag Abraham Moszkowicz de aftrap doen.

De Nijmegenaren spelen dan in ons rode shirtje. Dat vonden de spelers wel een aardig idee.

Jimmy Calderwood - naar ik aanneem - eveneens als rechtgeaarde Brit. Het nieuwe stadion ligt er prachtig bij.

Op de nieuwe Hazenkamptribune had ik een uitgebreid onderhoud met de heer van Galen over mijn levensloop tot op heden en mijn plannen in het verlengde daarvan. De heer Van Galen had naar zijn zeggen een onderwijzer gehad die woonachtig was geweest op de Dobbelmannweg 41 te Nijmegen. Dat adres komt mij nog vaag in de herinnering. Hij is voor de tweede maal getrouwd. En zeer gelukkig naar zijn zeggen. Nadien trad de heer Lee Towers op voor het supporterslegioen.

Uiteraard heb ik hem opgezocht. Het is immers ook alweer een hele tijd geleden dat ik hem heb getroffen in het Towers Palace te Scheveningen en de RAI in Amsterdam. Uit volle borst heb ik met hem het You'll never walk alone meegezongen. Dat had ik immers nog van Leonie Janssen geleerd tijdens De Kroon op het Werk vorig jaar in de residentie. Leen bleek dat zeer op prijs te stellen. Zeker toen ik zijn vraag omtrent de sterkste kracht in de wereld goed beantwoordde: The Power of Love!

Na de presentatie van het nieuwe elftal door de heer Van Delft heb ik een klein rondje gemaakt en werd plotseling aangesproken door opnieuw een kaal mannetje met een ringetje in zijn oor. Hij stelde mij de vraag: "Mijnheer, zoekt u uw vrouw. Die is er met een vreemde man tussenuit". Waarop ik antwoordde: "Dat is mij al eerder overkomen. Toen zijn ze allebei verongelukt in een tunnel in Parijs." Uiteraard verwachtte ik dat ik zou worden geïnviteerd op een drankje. Het tegendeel was echter waar. Reden waarom ik ogenblikkelijk MI6 heb geactiveerd. Vervolgens klonk over de Goffertweide het schone lied Ik ga uit mijn bol aan de Costa del Sol en Oh ¡Viva España! Reden waarom ik de voetballers ogenblikkelijk heb uitgenodigd voor een trainingskamp in Nerja en een bezoekje aan de Zevende Hemel. Ik kon er dus niet meer om heen om deel te nemen aan de karaoke-show, terugdenkende aan het opschrift 'No karaoke, no gimmicks, just an excellent atmosphere' boven de ingang van The Old White Hart in Henley.

Om vast te wennen aan een grote mensenmassa heb ik het podium betreden en het volgende lied ten gehore gebacht:

Met de vlam in de pijp
Rijd ik door de Brennerpas
Met de vlam in de pijp
Door die eindeloze nacht
En dan moet ik even denken
Aan die vrouw die op mij wacht

Ik hoop dus dat ik je niet te lang heb laten wachten, maar het zingen laat ik liever aan een ander over. Aan ELTON JOHN of zo. Dat zal Leen ook leuk vinden. Het stadion is groot genoeg en alle stoeltjes zijn er rood of groen. Het lied is opgenomen door het bedrijf Red Nose Entertainment. "No se" betekent "Ik weet het niet". Ik weet het wél. Learning is discovering Amazing wonders. Hoe we het kapitaal van de toekomst kunnen organiseren is te lezen op de pagina's 129 (Nijpels/Driessen), 130 (Becx/Fransen/Frequin/Tetteroo/Vermeulen) en 139 (Sieuwke de Vries). Ik denk dat Mieke Vermeulen ook maar even bij haar moet langsgaan in Utrecht. Dan kan ze daar ook de post achterlaten op de Biltstraat. Herman geeft de sleutel dan wel aan Manuel of Rachid uit Parijs. Ik ga er dan wel vanuit dat ik niet voor niets voor die rooie neus heb gezongen. With Love and Affection. Yours sincerely, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. John L. Van der Heyden. Vice President. C.C. H. de Koning.

P.S. Op 1 augustus 1996 heb ik op de camping van Laleham on Thames laten weten dat ik mijn sleutel uitsluitend toevertrouw aan 'Queen Elizabeth'. Ik heb thans besloten dat ook aan een echte Koning toe te vertrouwen uit het land van de Nederlandse Bevrijdings Organisatie ofwel Neer Bos Oost. Ik zing nog een toontje te hoog. Ik laat het echter aan de criminelen over om een toontje lager te zingen. Dan kunnen we er gelijk een leuke carnavalsschlager van maken in 's-Hertogenbosch en Knotsenburg. Bijlage: 'Onhoffelijk' (De Telegraaf 31-07-1999).

2 AUGUSTUS 1999 EDELENBOS