23 oktober 1999. Betreft: KWARTETTEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/LH991023. Dear Elizabeth, Vrijdag 22 oktober 1999. Liefde is... ...samen picknicken. Dat is een goed idee. Laten we dat hier maar doen in Spanje. Je bent - samen met Harry en Ruud - Van harte uitgenodigd. Het beddegoed is al gearriveerd. Dus ik kan alweer een logé herbergen. Het zou leuk zijn de familie Sampere hier nog eens een keer bij te betrekken. Zij hadden in het verleden een leuke excursie naar het Escoriaal. Voordien gingen we echter picknicken op een plek die de Stoel van Sint Pieter werd genoemd. Van daaruit hadden we een prachtig uitzicht op het oude paleis van Filips II met de graftomben van alle Spaanse vorsten, waaronder Karel V. Vanmiddag had ik weer even een korte ontmoeting met de dame uit JOHANNESBURG. Ik heb haar laten weten bij haar op bezoek te gaan zodra ik in de gelegenheid ben een reisje naar Zuid-Afrika te maken en mijn declaratie is betaald. Wat mijn hobby betreft praten we uiteraard over onze vorstenhuizen. Er staan vandaag verschillende nieuwtjes hieromtrent in de Telegraaf: Jacht op onechte dochter koning Albert. Het Belgische koninklijk huis heeft in een officiële reactie laten weten dat de aantijgingen, die deze week naar buiten zijn gekomen in een biografie over Paola, "kwalijke roddels" zijn "die een breuk betekenen met de Belgische traditie om het privé-leven van publieke figuren te respecteren". Nochtans ben ik zakelijk wel geïnteresseerd in deze dame. We kunnen nog wel een goede medewerkster gebruiken op Portobello Road, maar ik zie daarnaast met veel genoegen uit naar 4 december aanstaande, wanneer een échte vriend in het huwelijk treedt: België ontmoet toekomstige koningin.

Na een kleine drie kwartier reist het koninklijke stel door naar Arlon, de volgende stopplaats in Luxemburg. "Ze passen goed bij elkaar", concludeert mevrouw Neuberg. "Dat zal wel lukken met die twee." Het zou leuk zijn als zij daar even bij frater Jozef Bosschaert op bezoek gaan. Wellicht heeft hij nog een afbeelding van don Quijote over. En we zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Om nog even op dat schaap met vijf poten terug te komen. Mark regelt de zaken wel in ons oude keizerrijk nu Hans Hillen onze goede Franz Josef aan de kant heeft gezet en naar Hans Dijkstal is gaan lonken. Vorst Liechtenstein dreigt met vertrek. Alois komt nu dus ook in beeld. De naam Bisscheroux heeft niet veel weg van 'de la Bruyère, maar als oorspronkelijk Heerlenaar is hij uiteraard altijd welkom op ons familiekasteel Terworm. Ten minste als hij zijn werk goed doet. Dat verwacht ik dan ook van hem. De ontwikkeling rond de de uitbreiding van de EU verloopt inmiddels ook zoals We hebben voorspeld: Gezinsuitbreiding EU komt met problemen. Dit wisten we dus al van tevoren. Ik heb mijn fax voor de Minister-President nog niet verzonden, maar laten we er maar voor zorgen dat we eerst hier de zaken op orde hebben. Tegen toetreding van Malta en Cyprus heb ik in principe geen bezwaar. Ik vraag mij echter wel af wat de Turkse bevolkingsgroep daarvan vindt. Dan zal het voormalige Ottomaanse Rijk in nog veel kleinere stukjes verdeeld moeten worden tot aan de Bosporus. En dan stop! Het is in ieder geval een Verheugende ontwikkeling dat Frank de Grave de meritocratie ook gaat invoeren in het leger. Alleen de hele goede mogen langer dan zes jaar blijven. Daar ben ik het volledig mee eens. Ik vind het wel belangrijk dat zij allen onze beleidsdoelstellingen ondersteunen. Aangaande de bereikbaarheid denk ik dat het goed is dat ik zo snel mogelijk over jouw E-mailadres beschik. In verband met de communicatie neem ik mij voor Ronald Blankenstein ook bij de organisatie van het congres te betrekken. Met name in verband met de noodzakelijke satellietverbindingen. Dan ga ik nu een hapje eten bij Annabel (19.55).

Zaterdag, 23 oktober 1999
Zoals je ziet ben ik ook weer even creatief bezig geweest.
Annabel was niet aanwezig in Uwe Majesteit maar wel haar "onechte" echtgenoot Mark. Hij is wel haar partner en de vader van haar kinderen, maar niet écht geëcht. Kun jij mij uitleggen hoe dat nu allemaal zit? Het is mij nu nog steeds niet duidelijk wat nu precies jouw achternaam is. Hij is in ieder geval wel van jouw vader. En dat lijkt mij wél écht. Mijn zwager komt eveneens uit Echt. Bij Ohé en Laak. Ik trof in ieder geval een echt schilderij van Prinses Cristina, ofwel La Infanta Cristina, de zus van de kroonprins. De schilder zal het voor ons reserveren ter gelegenheid van de opening van ons kantoor alhier. Wellicht kan Haar Vader daarbij ook aanwezig zijn. Hij komt hier immers regelmatig golfen in Marbella en wordt hier op handen gedragen. Dat geldt ook voor Zijn echt genote. 10.50. Er ontspon zich een gesprek met de schilder van het schilderij van Infanta Cristina over Diana. "Parece que el segundo hijo de Carlos es ilegítimo". "No digo nada sobre eso. Se lo puede averiguar muy facilmente por una investigación de DNA", was mijn antwoord. Als die geruchten verder toenemen lijkt het mij goed dat dat verder wordt uitgezocht. Het zou weer een flink drama worden voor de Koninklijke Familie, maar in deze tijd is er niets meer geheim te houden en ik denk dat het voor Harry ook belangrijk wordt om te weten wie zijn bloodparent is. Als direct betrokkene heb ik er overigens ook recht op te weten hoe de zaken precies in elkaar steken. Zeker nu onze 'President' hier ook bij is betrokken. Vanmorgen ben ik verder gegaan met het doorlezen van mijn brieven en zie dat ik op 27 augustus 1997 ook nog een faxbericht aan Peter Slagter heb gestuurd. Die luide alsvolgt AFSPRAAK. Toen ik Peter voor het eerst na lange tijd weer eens aansprak op 18 september jongstleden op de Drift was zijn eerste vraag: "Wat moet je van me?" Dat lijkt mij wel duidelijk. Ik heb op dit faxbericht van hem nog steeds geen reactie ontvangen. Jammer dat Ivo weg is uit Utrecht. Hij kan voor mij nu geen standbeeld meer voor het postkantoor plaatsen. Dat kunnen ze het beste voor Peter doen. Er is alleen een groter blok beton voor nodig. Peter Slagter is een zware jongen. Uiteraard kunnen we hem goed gebruiken in de organisatie. Dus nodig hem maar uit. 22 juli 1997 is een in alle opzichten belangrijke datum. Ik verzond toen de volgende brieven en faxberichten: VEILIGHEIDSMAATREGEL. Dat faxbericht luidde: OPSPORING. Verder: PORTEFEUILLE. In verband met de actualiteit geef ik mijn brief REWARD nog een keer weer in deze brief. Ik heb hier immers nog steeds geen reactie op ontvangen. Bij deze gecorrigeerd. Heb je Floppy Disk DE HERTOGIN VAN LIMBURG overigens goed bestudeerd? Het schilderij van Prins Felipe - waarvan ik je de foto heb doen toekomen, samen met dat schilderij van Prinses Cristina - is overigens verkocht. Ik vind echter wel dat dat schilderij ook op ons kantoor thuishoort. Dan kunnen mijn brieven daarbij worden ingelijst. Laat dat maar weten aan Frits Wiersema.

JOHN VAN DER HEYDEN

P.M.
1 augustus:
programma-managementteam recruteren via de VSOS-VvLLT. Vraag voorleggen: "Waarom management-trainingen in samenwerking met Nederlanders?" "Intercultural Management Skills, Effectiviteit van de internationale manager" als "Cervantes"-activiteit implementeren op de Engelenburg. NEC volgens afspraak de officiële openingswedstrijd van het nieuwe Goffertstadion tegen FULHAM laten spelen (mét Moszkowicz en Frequin). Trainingskamp in Nerja volgens afspraak met de parador nacional aldaar. 2 augustus: Voorstel bespreken met Nicole Edelenbos en haar als bestuurslid van de holding uitnodigen. O. Schutte reminder sturen i.v.m. aanvraag grafelijke titel, hoewel ik meer opteer voor de titel 'Hertog' gezien mijn huidige - nog vrijwel onbezoldigde - positie. De mogelijkheid bestaat nog steeds, aangezien mijn familiegeslacht vóór 1798 al tot de inheemse adel behoorde. Aloys brief JH/LH990802 laten lezen. Boek uitgeven i.s.m. Teleac als Harry dat nog niet heeft gedaan. Wel eerst inzage in drukproef! 9 augustus: Willem Frederik- en Willem Lodewijksuite in het Stadhouderlijk Hof in John- en Dianasuite laten veranderen. Spaanse regeringsdelegatie en/of leden van de CEOE uitnodigen in Leeuwarden als aanloop naar het "Congres 2000" i.s.m. THEO DOUMA. De Feanprinses van Rondvaardij Princenhof inschakelen voor bezoek Spanjaarden en/of de "Wetterprinses". Excursie naar de Doopsgezinde Kerk van Leeuwarden organiseren i.s.m. mevrouw Simke Hoogerland, de kosteres. Eurolinguïst aanbieden op franchisebasis als activiteit Instituto Cervantes Benelux (als zodanig bekend bij de 'Prince of Wales') te operationaliseren op de Engelenburg. 10 augustus: Chris de Meij - v/h secretaris VBMO - polsen voor een - secretariële - functie in onze organisatie. Met een groep ICH-ers op stap naar Kaapstad en omgeving. 11 augustus: Hoofddirectie ING uitnodigen voor congres in Spanje. Idem ABN-AMRO. Reis naar Schotland boeken via de Scottish Borders Tourist Board (John Wright Band); zes personen."Een avond aan zee 1999 - 2000" omzetten in Una tarde al mar 2000 in het Hotel Cervantes. Managementwijzers in het Spaans laten vertalen door en voor ons bedrijf. Voormalige medewerkers van mijn voormalige STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN inschakelen. 14 augustus: Dame Rosemary Spencer uitnodigen voor het Congres of eeuwwende in Schotland. 16 augustus: Gazelle te Dieren aantrekken als sponsor. 18 augustus: Idem Van der Valk. Bestuurders aantrekken vanuit OU alsmede uit de South African University. Verder overleg met Freek van der Valk omtrent ontvangst gasten in Terworm en medewerking aan opbouw 'Cervantes-netwerk'. 20 augustus: deel van het NIOW overnemen. D.w.z. de op de Spaanstalige markt gerichte activiteiten, alsmede de door mij ooit ingebrachte relaties. 24 augustus: afspraak maken met ELTON JOHN. Peter Slagter uitnodigen in de organisatie. Wellicht ook als spreker op het Congres. 25 augustus: Transferpunt KUN inschakelen bij de organisatie van het congres, Hein van der Pasch/Bas Bauland. Persconferentie organiseren op Schiphol. 600.000 pond terugvorderderen bij de fotograaf van "The Kiss" (daar heb ik geen toestemming voor verleend). 280.000 pond vorderen bij Kelly Fisher in verband met haar ongevraagde en uiteindelijk fatale inmenging in de onderhandelingen tussen mijn partner en sponsor op 14 augustus 1997 i.s.m. IALC. Zaken regelen met Companies House in Cardiff. Mohamed Al Fayed reminder sturen inzake brief JH/MAF990605. Redactie van Cervantes Publishers aanstellen als werkmaatschappij van de holding en aan het werk zetten. Wellicht een leuke klus voor Jolande Bijl. Uiteraard is Harry ook van harte welkom als adviseur van de redactie. 26 augustus: Kleurenfoto opsturen voor smoelenblad. Die van mij heb je al. Ik zal een Engels versie van mijn 'Reader' produceren voor Bob en Ida. Dan kunnen zij dat samen in het Spaans vertalen, mede inverband met de mededeling "When Diana was photographed topless while vacationing in the south of Spain in 1994 (19), Charles went o the American televison program Inside Edition to blame the tabloids for the breakup of her marriage to Prince Charles. Spencer and Lockwood separated in 1995, but the following year moved with their four children to Cape Town, South Africa" 27 augustus: Brief aan oom Piet uit Zuid-Afrika in het Frans laten vertalen door Peter Ottenhoff. Schilderijen in Malietoren ophangen mét ingelijste brieven. 28 augustus: Cervantes Publishers B.V. van de grond tillen binnen een maand. Misschien kunnen we Holland Publishers nog een kans geven, maar wel op een professionele basis. 31 augustus: Lambert van Bodegom aantrekken als aandeelhouder/manager ingeval hij in de Ritz de onderhandelingen heeft afgerond die ten gevolge van de kamikaze-actie van De Jakkeraar een vertraging van twee jaar hebben opgelopen. Schilderij van Diana door Bob Scholte namens onze organisatie een plaats geven in het Palacio de Congresos in Torremolinos. Wim Dik aantrekken voor het bestuur van de holding per 1 maart 2000 i.v.m. Cervantes Comunicaciones. Walcote House blijft in beeld.

23 OKTOBER 1999 ¡COCÚ! ¡COCÚ!