5 augustus 1997. Betreft: REVIEW AND PREVIEW Kenmerk: PJ/OE970805. Beste Liesbeth, De horoscoop van vandaag geeft mij aanleiding je weer te rapporteren aangaande de ontwikkelingen. Maagd: 'Een speciale gunst of geschenk versterkt een relatie. Uw emotionele betrokkenheid neemt toe. Financiële overeenstemming lijkt gemakkelijker bereikbaar. Constructieve veranderingen kunnen worden doorgevoerd als u maar niet teveel aandringt'. Schorpioen: 'U kunt een goed resultaat verwachten van een financieel initiatief.... Een omvangrijk project ziet er veelbelovend uit. Uw zesde zintuig wijst u de juiste richting. Wees discreet over een romantische misstap'. Om bij dat laatste te beginnen. Ik heb nooit een romantische misstap begaan. Ik heb wel verschillende keren tot uitdrukking gebracht wat jij als collega voor mij betekende na alle ellende die ik met vorige partners heb gehad. Ik heb dat ook duidelijk gemaakt aan Herman de Koning. Op de dag van mijn ontslagaanzegging door jou heb ik jou thuis vijftig rode rozen laten bezorgen. Ik had er ooit vijf en twintig van jou gehad. En wie mij iets geeft krijgt dat dubbel en dwars van mij terug als ik de mogelijkheden heb. Zo ben ik opgevoed. Dus niet vanuit een romantische achtergrond helaas. Natuurlijk niet. Als dat wel het geval zou zijn geweest dan had ik ze niet bij jou en jouw echtgenoot thuis laten bezorgen, maar elders. Bij de Harbour Club of zo. Die rozen kreeg je van mij omdat ik met je te doen had. Omdat ik weet wat het betekent als je je eigen personeel moet ontslaan. Dat is mij helaas al te vaak overkomen en niet ten gevolge van mijn management, maar door de slechte naam van het bedrijf waarvoor ik werkte. Een bedrijf waarin ik jarenlang tegen de stroom in heb moeten zwemmen als een zalm in troebel water. Ook de brieven nadien heb ik gestuurd om eerlijkheid te betrachten en gezamenlijk op hetzelfde spoor te blijven. Ethisch Management dus. Ik wil ook ingaan op de 'speciale gunst' en de achtergrond ervan belichten. Het is vandaag precies een jaar geleden dat ik WINDSOR CASTLE heb bezocht.

Voordien had ik op Covent Garden een heidetakje gekregen met de boodschap It brings you luck. Ik wil je nu deelgenoot maken van dat bezoek aan Windsor zonder daarbij namen te vermelden. Ik ben begonnen met een bezoek aan de Saint George's Chapel en heb daar een inleiding gekregen over de Orde van de Kousenband door een hofdame van HRM. Daarna heb ik een foto van de Royal Guard gemaakt. Hij sprong daarna voor mij in de houding.

Vanaf dat moment wist ik welk proces er gaande was. De volgende dag ben ik naar Henley gegaan en heb daar mijn gedicht op de bus gedaan, beginnend met Aan de Thames zit ik te dromen.... I have a dream. Die heb ik nog steeds. Daarom ben ik op 10 september daarna nog even bij Paleis Huis ten Bosch langsgegaan, voordat ik naar de Baak kwam. Ik heb daar bijgaande brief afgegeven. Dit met betrekking tot de 'speciale gunst of geschenk'. Dan het financiële initiatief. Gisteren heb ik het NRC Handelsblad bezocht in ROTTERDAM en bijgaande advertentietekst afgeleverd met daarbij het verzoek het adres Paleisstraat 1 te mogen gebruiken als postadres. Als ik daartoe toestemming krijg kost me dat Hfl 4000,- ex BTW. Inmiddels heb ik al twee huizen opgegeten ten behoeve van ontwikkelingskosten: netwerkopbouw, reizen, cursussen, trainingen, drukwerk, research, etc. etc. Daar staat nog geen enkele inkomst tegenover met uitzondering van de door mij gegeven cursus vorig jaar waarmee ik mijn rechten definitief heb verworven. Mijn frustratie dienaangaande heb ik tot uitdrukking gebracht in bijgaande brief aan Ed Nijpels. Ik heb nog een gering bedrag gereserveerd voor de aanschaf van een ring voor My Lady. Als ik een goed resultaat kan verwachten van dit financiële initiatief, dan doe ik dat. Ik heb ook nog steeds een declaratie liggen bij Gerrit Zalm. Vanmorgen heb ik hierover uitgebreid gesproken met Professor Knol. Hij heeft Gerrit in de klas gehad en zal hem daar volgende week over aan de tand voelen. De boodschap 'Een omvangrijk project ziet er veelbelovend uit' is hoopvol. Mijn zesde zintuig wijst mij weer in de richting van Engeland. Er is thans een contactpersoon aan het werk in Canterbury. A lovely lady. Op 25 juni heb ik My Lady aangemeld als Head of the Organization bij Her Majesty's Tax Collector. Bijgaande brief 240/67551 27448/LW met de mededeling 'I can confirm that your file has been made dormant and it will be reviewed in due course' van 29 juli, heb ik deze week ontvangen. Ik heb er dus goede hoop dat er aan de overkant hard aan wordt gewerkt om de Holding Company van participaties te voorzien. Voor de goede orde benadruk ik hiermee dat ik jou en My Lady toesta mijn informatie onderling uit te wisselen. Met vriendelijke groet. INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Brief ICB/HMKB960910 d.d. 10 september 1996 aan Hare Majesteit de Koningin; Brief ICNBLEW/WNF970801 d.d. 1-08-1997 aan de Voorzitter van het Wereld Natuur Fonds; Brief 240/67551 27448/LW d.d. 29 juli 1997 van Inland Revenue South East; Advertentietekst voor het NRC Handelsblad op zaterdag 9 augustus aanstaande.

9 AUGUSTUS 1997 DIANA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA