29 oktober 1999. Betreft: ACTUALIDADES II Kenmerk: JH/LH991029.1. Dear Elizabeth, Donderdag 28 oktober 1999. 23.57 Ik zie dat ik de inhoud van brief ACTUALIDADES mis. Ik beschik hier nog niet over een kopieerapparaat. Zou jij zo vriendelijk willen zijn mij een kopie van die brief te verstrekken. Hij is uiteraard erg belangrijk in verband met Cervantes Air, mijn declaratie bij de heer Florisson en alle Spaanstalige leemtes bij de Nederlandse overheid. Te beginnen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is een volstrekt braakliggend terrein. Ik vervolg met de actualiteiten en lees te elfder ure nog: Bangemann baan bij Telefónica. De Telefónica is dus het eerste Spaanse bedrijf dat in aanmerking komt om te worden uitgenodigd voor het congres (spreker). Dit mede in verband met het geplande bedrijf CERVANTES COMUNICACIONES en de gewenste betrokkenheid van de heer Wim Dik bij de ontwikkeling hiervan. Uiteindelijk streef ik ernaar dat de raad van bestuur van de holding als compleet panel de vergadering leidt onder voorzittersschap van de heer Hans van den Broek. Onze huidige Minister van Binnenlandse zaken is door het AD in opspraak gebracht. Dit mag niet ten koste gaan van de opbouw van ons bedrijf. Ik trof op de AD-site de volgende c.v.'s aan. Dr. A. Peper, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Abraham (Bram) Peper Dat is een vrij indrukwekkend c.v. Ik ben verder niet meer geïnteresseerd in de problematiek rond de ROTTERDAMse politie. Als de rekening maar wordt betaald. Dat is voor mij nu nog het enige dat telt in dat verband. De heren Van Boxtel en De Vries zijn op het eerste gezicht belangrijker voor de Baak dan voor het Cervantes Management Centre. Nochtans acht ik het wel de moeite waard om hun c.v.'s in dit archief op te nemen, mede vanwege het feit dat ik hier een relatie zie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die in Nederland uiteraard mijn aandacht heeft.  Mr. R.H.L.M. van Boxtel, minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. In dat verband zal de heer De Vries ook geen onbekende zijn voor jou.  Drs. G.M. de Vries, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik zag FEMKE HALSEMA overigens ook nog op de t.v. Leuk. Het is alweer een tijdje geleden dat ik met haar heb gesproken na haar optreden in Spijkers met Koppen. Voor zover het mij bijstaat was dat in het programma waarin eveneens Dominee Visser uit ROTTERDAM aan het woord werd gelaten. Over Piet Doedens lees ik in de Panorama in het artikel ´Criminelen zijn slimmer dan politici' aangaande de Hakkelaarzaak: "Justitie is niet eens toegekomen aan het financiële gedeelte en daar was het allemaal toch om begonnen?" Dit is de eerste keer dat ik het volledig met hem eens ben. Ik ben overigens zeer gelukkig met de foto op pagina 24 van de Panorama 43 met het onderschrift: "Net als zijn moeder vertoeft Willem-Alexander graag onder 'Ons Soort Mensen', zoals hier op een boottochtje met prinses Victoria van Zweden (in het rood), de Spaanse kroonprins Felipe (rechts) en ander hoogadellijk gezelschap.

Die jongeman kan ik nog niet thuisbrengen. Hij behoort in ieder geval tot onze toekomstige clientèle. Ik ben overigens wel benieuwd of mijn idee om mijn beleidsplan in te brengen in Bram Pepers voorgestelde 'constitutionele agenda van de 21 eeuw' te maken heeft met de roddels in het Algemeen Dagblad, zeker gezien het feit dat hij koninkrijksrelaties in zijn portefeuille heeft.

Vrijdag 29 november 1999. Vanaf nu neem ik geen integrale teksten meer over van het internet. Wél geef ik aan welke artikelen en daarin vermelde zaken mijn aandacht hebben. Alle informatie kan immers elk moment via Internet worden opgevraagd. Ik heb kennis genomen van: De Telegraaf Peper op matje na FRAUDE-AANTIJGINGEN, Zalm houdt geld over, Juliana dreigde met aftreden, Beatrix live op internet (dinsdag 2 november, 11.45 uur tot 14.15 uur live uitgezonden op www.de-opening.nl.), "Prins Laurent is geen koningszoon", Damrak in jubelstemming en NRC Smaadproces overwogen door Peper en Na Peper kwam omslag in declaratiecultuur. Het laatste artikel in verband met een van Nederlands ernstigste volksziekten aller tijden, de zogenaamde declaritis, zoals eerder gemeld in één van mijn brieven. Het doet mij deugd dat Gerrit Zalm thans geld overhoudt. Dan kan hij mijn declatie eindelijk betalen. Die van mij is immers wél volledig onderbouwd en verantwoord aan de Minister-President. Mede in dat verband zal ik mij de nu komende dagen gaan bezighouden met het leren werken met spreadsheets en databases in ClarisWorks. Dat gaat een stukje sneller dan in MS Works. Zo heb ik nu (11.25) een nieuwe map aangemaakt onder de naam Congreso 2000 en als eerste de database opgenomen met de actiepunten 14-12-1997. Dit mede in verband met de noodzakelijke transparantie van ons beleid. Voor de goede orde neem ik die lijst hieronder nog een keertje op:

Kenmerk Datum Actie
19970107 Implementatie automatiseringsplan, Eten in een excellent atmosphere, Financiering regelen 19970117 Participatie Sylvia Tóth 19970131 Fondsenwerving, Omzetting Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation i.s.m. inmiddels opgericht
Prinses Diana Fonds Faxbericht 10/2/97 Vestiging hoofdkantoor in Stratford-upon-Avon 19970214 Aanstelling commercieel directeur en landenmanagers, Uitvoering opleidingsprogramma t.b.v. Schiphol Airport 19970223 Participaties regelen. Opzetten educatief programma in het Verenigd Koninkrijk 19970301 1/3/97 Rapportage door George Görtemöller, Opzetten 'Cervantes Recruitment & Selection' en 'Cervantes Education & Training' op Schiphol, Regeling met de 'Vereniging Instituto Cervantes' te Madrid, Ontwikkeling Brits-Spaanse managementopleidingen i.s.m. Henley Management College en Warwick Business School, Aantrekken participanten voor succesformule, Inning vordering op de Staat der Nederlanden i.s.m. Spaanse regering, Invulling bestuur European Cervantes Foundation
19970307 Hereniging Duo Particulare19970310 Joint Venture i.s.m. CEOE 19970312 Schikkingsvoorstel Spaanse overheid 19970313 Walcote House near Althorp 19970315 15/3/97 Una noche al mar... 19970317 17/3/97 Regelen adellijke titel (Iris is een paarse bloem) 19970324 24/3/97 Publikatie in SOURCE, Participatie Nederlands vorstenhuis in European Cervantes Foundation 19970326 Cervantes à la Carte 19970402 Ontwikkeling Business Plan door goede mensen 19970404 Bijdrage Vereniging Instituto Cervantes Madrid vanaf 1 april 1997 19970404 Gelijkwaardige honorering 19970404 Grafelijke titel 19970413 Bijdrage Spanjaarden aan mijn plannen 19970510 Opening rekening NatWest Kensington Royal Gardens Branche, Transactie Christie's, Foto van fotograaf van BUCKINGHAM PALACE, Hernieuwd bezoek aan de Angel on the Bridge, Bezoek aan DON JUAN CARLOS en Alcalá de Henares 19970621 Vervolg geven aan 'Operation Zahn Flower' 19970624 Stoel bezetten Faxbericht 19970624 Bezoek aan Downing Street 19970702 Henk Maas 19970708 Verder ondernemen 19970723 Sponsoring 19970730 Participatie uitgeverijen in 'Cervantes Editions' 19970803 Aantrekken venture capital/participanten, Opbouw 'Cervantes Recruitment & Selection', Opbouw 'Cervantes Education & Training', Aanstellen Commercieel Manager en Management Team 19970809 Bevestiging herkomst 'Mystery Presents', Zakelijke afspraak met P.W. Karis, Bestandsopbouw van mensen met kennis van het Spaans, Bestandsopbouw bedrijven 19970826 Benaderen Daniel Cooke van British Airways, Vestiging 'Cervantes Recruitment & Selection' op Heathrow, Topconferentie in Hever Castle over Cervantes, Feedback van Henk Maas op Business Plan, Ontwikkeling trainingsprogramma voor British Airways Faxbericht 19970902 Formalisering rekening 66834465 bij NatWest Kensington 19970909 Publikatie brieven aan Diana, Alle Business Units onder dak op Sparrenheuvel per 1-8-1998, Koppeling Stichting aan Diana-fonds 19970924 Overeenkomst met Vereniging Instituto Cervantes Madrid, Aanbod aan Hans Wijers 19970924 Testament Diana beoordelen (Advocaat Anthony Julius), Aanbod aan Prince Henry 19970928 Opmaken testament door notaris, Reactie Rijks Opleidings Instituut op Beleidsplan 19970928 Bijdrage Christie's aan European Cervantes Foundation 19971002 Opzetten Spaans allochtonenproject door projectleider 19971004 Reis naar Zuid-Afrika - Adresgegevens CS, Actie op machtiging, Inzetten goede mensen voor uitvoering beleidsplan 19971006 Formatie onderhandelingsdelegatie o.l.v. Minister Wijers, Formatie Raad van Bestuur, Formatie Raad van Commissarissen 19971007 Aantrekken kapitaalverschaffers, bijvoorbeeld pensioenfondsen, Start up van de werkmaatschappijen, Samenwerkingsverdrag European Cervantes Foundation met Spaanse overheid, Inschakelen Christina Hance voor PR- activiteiten 19971008 Check Holding Limited 19971008 Follow up richting Harrods m.b.t Windsor Estate Parijs, Beroep op postcodeloterij, Participatie Van Leer in de stichting 19971009 9/10/97 Toezending businessplan aan Jones Lang Wootton 19971010 Herstel Winnend Team Van der Heyden/Halbertsma, Brief aan JULIO IGLESIAS 19971013 Plaatsing mainframe in Stratford-upon-Avon i.s.m. Duchess of York, Participatie Triavium en De Engelenburg, Participatie Robert Walters Associates (Amsterdam/Windsor), Gesprek met Peter Snel, Herijking 'Commissie Knol', Participatie Reed Elsevier Wolters Kluwer 19971014 Inschakeling deelnemers Business Plan Contest, Actie P. Snel i.s.m. Start Faxbericht 14/10/97 Ontwikkeling commissies naast eerder genoemde 19971015 Inschakelen J. Toet als accountant 19971019 19/10/97 Vestiging 'Cervantes Recruitment & Selection' op arbeidsbureaus Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Leiden en Groningen, Inschakelen Th. Mulder als informal investor, Fusie met Content, Participatie Wereld Natuur Fonds in European Cervantes Foundation, Oud en Nieuw, Genoegdoening, Voortzetting Engelse missie en starten van The Business 19971021 Feest op een kasteel, Participatie Schoevers in 'Cervantes Education & Training' 19971022 Huwelijk 19971027 Regelen royalties 'Candle in the Wind' t.b.v. de holding door Polygram of Diana Fund aan ECF. 19971030 Ronde Tafelgesprek 19971104 Overname De Engelenburg 19971113 Meer ruimte Een secretaresse, Een nieuwe echtgenote, Een pensioen, Een vast salaris, Vergoeding van mijn werkzaamheden, Dansen met kerstmis, Iemand die voor mijn eten zorgt, Korte communicatielijnen 19971115 Organisatie Congres voor alle aangeschrevenen 19971123 Start Opleidingentraject op Sparrenheuvel cf Baakmodel

Ik zal deze lijst verder uitbreiden op basis van de brieven die ik je heb doen toekomen. De inmiddels uitgevoerde acties zal ik uit het bestand verwijderen. 11.51 Mieke Vermeulen was hier even met een zwager van haar uit Saint Tropez, de heer de Visser. Hij werkt voor een bedrijf dat reclamespotjes maakt (Moviestar, niet hetzelfde bedrijf als dat van de GSM-toestellen). Ik heb hem laten weten dat ik een claim op de Jonikal heb laten leggen en heb verslag gedaan van mijn acties terzake. Hier houd ik het weer even bij voor vanmorgen. Ik ga nu weer even bij Carmen Ciudad op bezoek. Doei, P.S. Ik heb nu weer een nieuw probleem. Nu komt er ineens geen water meer uit de kraan.

29 OKTOBER 1999 EDUCACIÓN Y SOCIEDAD