8 oktober 1997 Betreft: HOLDING LIMITED Kenmerk: PJ/OE971008. Beste Liesbeth, Afgelopen maandag heb ik Report 38 naar Engeland verzonden.

Vandaag ben ik begonnen met Report 39. Gisteren ontving ik van het secretariaat van de Commissie Corporate Governance een brief gericht aan Instituto Cervantes Holding Ltd met de tekst:

"Referentie SFG/EB/97.305. Geachte heer Van der Heyden, 1 oktober 1997 Uw fax van 12 september 1997 heb ik met de heer Peters besproken. U verzoekt in contact gebracht te worden met de kapitaalverstrekkers. Dat ligt niet helemaal op de weg van de heer Peters of de Commissie Corporate Governance. Wij zullen u dan ook geen medewerking bij uw plannen kunnen verlenen. Hoogachtend, mr. S.L.M. Follender Grossfeld, secretaris."

Op grond hiervan schreef ik gisteren in mijn dagboek: "19.00 Train Utrecht-Maarn. Today I received a letter from the secretariat of the Commission Corporate Governance directed to "Instituto Cervantes Holding Limited". If the parties involved have done what I requested the (family) company Van der Heyden/Spencer is now a fact. Instead of Diana you are my partner now according to the law. I also sent a letter to the chairman of Harrods in which I advised him to invest the benefit of the selling of the estate of the Dukes of Windsor in Paris in Our Company. In change We can offer him a European citizenship according to the Treaty of Amsterdam for which I am partly responsible. Also Professor Knol is in the picture again. I advised him to work together with Mr Hans Wijers (Minister of Economic Affairs) to work out the Collaboration Treaty with the Spanish Government. 20.03 I think my trip to South Africa will not be necessary at the moment."

Aangaande de zaken die voorheen in duisternis waren gehuld adviseer ik je mijn kerstverhaal van vorig jaar eens door te lezen dat ik naar het Britse Hof heb gestuurd met de ondertekening 'Prince of Europe' Ook de laatste pagina's lijken mij waardevol om te lezen. Voor de goede orde ontvang je hierbij de tekst van de brief die ik gisteren naar Harrods heb verzonden: Letters to Diana, Princess of Wales. In het NRC Handelsblad van gisteren lees ik: Een winnend lot. Dit is een zeer belangwekkend artikel. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de European Cervantes Foundation wordt immers het bevorderen van ontwikkelingsprojecten in Spaanstalige landen in de geest van Diana. Ik denk daarbij met name aan de zorg voor ouderloze kinderen, het opzetten van kindertehuizen teneinde hen een goed toekomstperspectief te bieden en de geborgenheid van een gezin. Ik zal derhalve ten behoeve van de stichting ook een beroep op de Postcodeloterij gaan doen. Elke donderdag verschijnt de Dianeticsbus hier op de Vreeburg. De afspraak bestaat dat al hetgeen door hen wordt waargenomen aangaande mijn acties direct wordt gecommuniceerd aan Guillaume Lesèvre in Los Angeles. Ook hen zal ik proberen voor het idee warm te maken. Van Leer is een relatie van de Baak (Henk Lulofs). Wellicht kun jij hen bewegen in mijn stichting te participeren en een bijdrage te leveren. Ik zou je eeuwig dankbaar zijn. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

9 OKTOBER 1997 BESCHIKBAARHEID TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA