10 maart 1997 Betreft: JOINT VENTURE Kenmerk: PJ/OE970310. Beste Liesbeth, Zaterdag: 'Suikerzoet'. Dat is Dulcinea, zoals beschreven in mijn brief STRATEGISCH PERSPECTIEF van 7 maart, abusievelijk gedateerd op 4 maart, de verjaardag van mijn vader. Hij is echter nooit 'buitensporig' geweest, gezien zijn levenslange trouwe dienst bij de Nederlandse Spoorwegen. 4 maart 1991 is - in formele zin - ook het einde van mijn huwelijksrelatie geweest nadat ik jou kort daarvoor van mijn Spaanse plannen in kennis had gesteld en ik wat onenigheid had gehad over een rood mantelpakje zoals ik dat op 8 oktober jongstleden in The London Lighthouse heb aangetroffen. Op 4 maart 1992 heb ik er definitief een punt achter gezet. Dus de feestelijkheden van mijn eerste lustrum hebben thans een aanvang genomen. Ik denk nog even aan het Dream Team van november 1989 tot december 1990. Dat was kenmerkend voor onze perfecte samenwerking in die tijd. Wij deden beiden zaken die wij alleen afkonden en op vrijdagmiddag maakten wij gezamenlijke werkafspraken. Dat werkte perfect. Ik denk dat het goed is als we in de zeer nabije toekomst weer eens van dit soort gesprekken hebben. Ergernis is inderdaad zinloos en wat mij betreft ook absoluut niet aan de orde. Ik moet verder en daar zijn werkafspraken voor nodig met jou. Wat dit laatste betreft denk ik onder meer aan een samenwerkingsovereenkomst met de Baak. Dit weekend ontving ik van Henley Management College informatie over hun Executive Master of Business Administration. Hun topics komen mij zeer vertrouwd voor: Foundations of Management, Managing People, Managing Information, Managing Marketing, Managing Performance, Managing Financial Resources, Strategic Direction en Business Transformation. Ik kan deze wekelijkse seminars Spaanstalig op de markt zetten in samenwerking met jou en Henley. Een prachtig gemeenschappelijk referentiekader waar we samen eens over moeten brainstormen. Ik denk dat het goed is dat ik een week op de Baak op vakantie kom. Henk heeft mij daarvoor al eens uitgenodigd. De financiën vormen nog wel een probleem. Op praktisch alle punten die ik in mijn brieven aan jou heb vermeld is actie genomen en het zal toch gek moeten lopen als er nu niet zou kunnen worden gescored. Mijn leven in dit huis alleen ben ik nu wel zat. Ik wil weer in teamverband werken. Een weekje vakantie in NOORDWIJK zou een goede oplossing zijn. Op zeer korte termijn. Al bij al denk ik dat het goed is om aan een joint venture te denken. Ik denk nu aan Instituto Cervantes Gestión de Empresas, het oorspronkelijke idee. Oranje en beige is een prima combinatie. Paars en beige ook. Paars en oranje samen op een beige achtergrond lijkt mij een ideale combinatie op het vasteland. Henk heeft mij al laten weten dat de core business van de Baak anders is dan die van Instituto Cervantes. Een vestiging van Instituto Cervantes in Hotel de Baak zou een ideale oplossing zijn voor mijn probleem en uiteraard leiden tot rendementsverbetering van beide bedrijven. Instituto Cervantes Benelux kan vanuit de Baak dan opereren in samenwerking met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE. Een bestaande relatie die dan kan worden geïntensiveerd. 'Perspectiva Estratégica 2000' kan ook in NOORDWIJK worden uitgevoerd en we zouden ook kunnen denken aan een programma Una noche al mar.... Denk er eens over na. Ik bespreek het graag met jou of met Harry. Als we dat samen rond hebben kan ik gaan werken aan de combinatie paars en rood, wellicht ook op een beige achtergrond en in samenwerking met Henley. Dát moet kunnen. Ik wil daar morgen wel een afspraak over maken. Ik tref wel iemand aan de bar. Maar dan wil ik wel zaken doen. Hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L VAN DER HEYDEN P.S. Wat betreft de andere activiteiten dan de normale houd ik mij vanavond bezig met de Herbouw van de Valkhofburcht. Ik heb mij voorgenomen daar op 25 december 2000 vijf vorstenhuizen uit te nodigen in het kader van de keizerskroning van Karel de Grote 1200 jaar eerder.

12 MAART 1997 SAMEN WERKEN