9 september 1997. Betreft: TESTAMENT Kenmerk: PJ/OE970909. Beste Liesbeth, Ooit heb ik jou - hoewel nog niet notariëel vastgelegd - in mijn testament opgenomen, aangaande mijn geestelijke eigendommen, wanneer mij iets zou overkomen. Gelukkig ben ik er nog, maar wat kan er in twee weken tijd veel gebeuren sinds mijn laatste brief van 26 augustus. Onder 'kreeft' van gisteren lees ik 'uw liefdesleven vertoont geen rimpels'. Ik denk hierbij aan de rimpels van het water rond een eilandje op het landgoed Althorp. Ik heb een visioen dat dat ook eens ooit mijn laatste rustplaats wordt. Als eerste direct betrokkene in Nederland ontvang je hierbij mijn Letters to Diana, Princess of Wales en een afschrift van mijn brief van gisteren aan haar broer Charles. In formele zin is Charles hiermee Manager England en Wales geworden van mijn bedrijf. De brieven aan Diana zijn geschreven met instemming van de lijfwacht van Prince William op ETON COLLEGE. Ik voel inderdaad een sterke behoefte om mijn financiële omstandigheden te verbeteren. Gisteren heb ik het Diana Project afgesloten en alle betaalde rekeningen van dit jaar ingeboekt. Tot op heden heb ik voor 1997 Hfl. 21.827,44 aan onkosten gemaakt voor de ontwikkeling van de organisatie. Vanaf 1991 heb ik in zijn geheel voor Hfl. 76.369,08 aan bonnetjes ingeboekt. Daarom geef ik nu inderdaad minder geld uit aan vrienden en uitgaansleven en houd mij aan mijn dieet. Nog steeds haring en wittebrood, daterend uit de tijd dat wij samen een bedrijf runden. Ik streef ook naar meer stabiliteit en ben uiteraard op zoek naar een nieuwe partner, zoals je kunt zien aan de aan de brief aan Charles aangehechte advertentie. Mijn financiële omstandigheden hoop ik te kunnen verbeteren door mijn brieven aan Diana te publiceren. Dit uiteraard uitsluitend met toestemming van de direct betrokkenen. Mijn doel om de Britse monarchie een ander aanzien te geven is inmiddels bereikt. Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales en de Verenigde Staten moet echter nog echt van de grond. Ik ga dus verder met de cursussen om mijn vaardigheden te polijsten. Op de eerste plaats de twee bijeenkomsten Corporate Governance, waarvoor ik de rekening al heb betaald. Op de tweede plaats de communicatietraining in Amsterdam. Hierdoor kan ik mijn contact met de International Associaton of Scientology verder aanhalen, zowel in Engeland (East Grinstead) als Los Angeles. Ik zal de heer Guillaume Lesèvre mijn business plan doen toekomen en hem om een financiële ondersteuning vragen ten behoeve van de stichting, die aan het Diana Fonds kan worden gekoppeld. Dit fonds had ik namelijk al tijdens haar leven in oprichting. Iets in mij waarschuwt mij voor de verhalen over Dodi Al Fayed. Op de voorpagina van de Telegraaf zie ik de 'vriendschaps- of verlovingsring' die Diana van haar vriend had ontvangen. Ik denk niet dat het een verlovingsring was. Zij had immers al twee weken geleden laten weten geen huwelijk met hem na te streven. Ik kan mij wel voorstellen dat de heer Al Fayed zijn medewerking aan onze plannen heeft toegezegd en dat vorige week zaterdag met haar heeft willen vieren. De werkelijke uitkomst zal nog wel bekend worden. Diana droeg de ring aan haar middelvinger, ten teken van vriendschap. Aangaande de aanschaf van een huis kan ik melden dat ik woensdag 3 september een rondleiding heb gehad door het bedrijvencomplex Sparrenheuvel aan de Driebergseweg 3 te ZEIST. Op 1 augustus 1998 wordt daar de laatste vleugel opgeleverd. In die vleugel wil ik al mijn in het Business Plan opgenomen Nederlandse belanghebbenden onder één dak brengen. Aan de laatste fase van jouw loopbaanadvies is echter nog niet voldaan: de financier. Inmiddels heb ik de questionnaire ontvangen betreffende de verkiezing van de Zakenvrouw van het Jaar 1998. Ik verzoek je hieraan je medewerking te verlenen. Ik draag je voor omdat je die titel verdient. Niet om je te vriend te houden, anders had ik mijn advertentie afgelopen zaterdag niet in het NRC geplaatst. De genomineerden worden beoordeeld op de volgende criteria:

. leidinggevende capaciteiten
. visie
. organisatietalent
. carrièreverloop
. financiële verantwoordelijkheid
. zakelijke en maatschappelijke invloed
. maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid
. aard en omvang van de onderneming
. economische betekenis van de onderneming
. financiële positie van de onderneming
. financieel-economische vooruitzichten van de onderneming

Bij de uiteindelijke keuze speelt tenslotte een rol de bereidheid en mogelijkheid van de kandidate om de Prix Veuve Clicquot op een actieve en voor andere vrouwen stimulerende wijze uit te dragen. Tijdens een internationale ceremonie en conferentie in Reims, waar zij o.a. de Zakenvrouwen van het Jaar uit de overige landen zal ontmoeten, zal zij de gelegenheid krijgen zichzelf en haar onderneming te profileren. Je doet mij derhalve een groot plezier mij te doen toekomen:

. een overzicht van jouw carrièreverloop
. een beeld van de aard en huidige omvang van de Baak
. jouw eigen visie over de economische betekenis van de Baak
. de meest recente balans en verlies en winstrekening
. een schets van de financieel-economische vooruitzichten van de Baak

Voorts dien ik een antwoord te geven op de volgende vragen, waarvan ik op dit moment geen kennis draag:

. Bekleed je maatschappelijke funkties buiten het bedrijf? Zo ja welke.
. Personele bezetting 1995 - 1996 - 1997
Totaal
Waarvan vrouwelijke medewerkers
Hoeveel medewerkers staan er onder jouw leiding?
. Concrete beschrijving van het produkt, assortiment of dienst
. Hoe streef je ernaar de Baak de nodige bekendheid te geven?
. Hoe wordt in de Baak thans de kwaliteitsbevordering en - controle aangepakt?
. Aantal afnemers 1995 - 1996 - 1997
Totaal
. Met hoeveel afnemers realiseer je 80% van de omzet in 1997
. Zijn er bepaalde principes of regels die jou tot leidraad dienen bij het uitoefenen van je functie? Ik vertrouw erop op je medewerking te kunnen rekenen. Je hebt mij ooit eens gezegd 'Je hebt het verdiend'. Op dit punt wil ik nu graag iets terugdoen. Met vriendelijke groet,
INSTITUTO CERVANTES Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland. JOHN VAN DER HEYDEN Manager NBL. Bijlagen: Brief JH/CS970908 d.d. 8-09-1997 aan Earl Charles Spencer, KENSINGTON PALACE Londen; Letters to Diana, Princess of Wales op floppy disks (in 'Claris Works', Macintosh).

15 SEPTEMBER 1997 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA