ZONDAG 4 MAART 2007

Afgaande op de statistieken lijkt er thans overleg plaats te vinden tussen GRAAF CHARLES SPENCER en MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ. Het is vandaag immers ook exact vijftien jaar geleden dat PRINSES DIANA haar vriendschappelijke betrekking met voormalig cavalerie-majoor JAMES HEWITT heeft beëindigd na het bezoek van mij en mijn voormalige echtgenote aan advocaat DE VRIES in WOUDENBERG op dezelfde dag. In de meeste berichtgeving is nog steeds ten onrechte gesuggereerd dat MIJN BRITSE PARTNER overspel zou hebben gepleegd met deze cavaleriecollega. Dat is in juridische zin nog steeds niet aangetoond. Ik was in de gelegenheid om deel te nemen aan de voortreffelijk georganiseerde puzzeltocht van de NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL in Vélez Málaga als vermeld in CERVANTES À LA CARTE d.d. WOENSDAG 26 JULI 2006.

De tocht heb ik op video vastgelegd. Tijdens de lunch heb ik kennisgemaakt met de secretaris van de vereniging, mevrouw Welmoed van de Werfhorst, die oorspronkelijk uit APELDOORN afkomstig is. Tevens heb ik de overige bestuursleden leren kennen: voorzitter WIM TEN DOLLE,

Penningmeester Gerard Koch en tweede secretaris Else van Velthuijsen. Evenmentenbestuurslid Thea van Lijf ken ik al vanaf het allereerste begin van mijn lidmaatschap van deze club als vermeld in KONINGINNENDAG IN DE PUERTA DEL SOL. Na terugkeer in Torremolinos heb ik het traditionele zaterdagavondrondje gemaakt naar BRASSERIE LA TABERNA, HOTEL CERVANTES en EL OPEN ARMS. Rik had inmiddels onderstaande foto op zijn prikbord aangebracht

temidden van overige bekende gasten van zijn etablissement en de atmosfeer was vrolijk en de omgangstaal was Frans deze keer. De receptie van het HOTEL CERVANTES wordt op dit moment verbouwd, zodat men alleen nog via de ingang van het cafetaria kan binnengaan op de plaats waar ik afgelopen dinsdag DON PEDRO FERNÁNDEZ MONTES heb ontmoet. En in EL OPEN ARMS had ik een kort maar diepgaand onderhoud met LADY GWYN TOWNSEND. De statistiek van vrijdag: 1353 bezoeken. In de Top 100 van 780 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 12. REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 36. VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ 40. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 59. CERVANTES.BIZ VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 61. CERVANTESONLINE INFO HOOFDLIJNEN 72. STORY 77. MASSAGE OF SAUNA 80. NICOLA FORMBY en 85. BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) Zaterdag: 778 bezoeken. In de Top 30 van 7063 urls speciale belangstelling voor 22.

26.

27.

en 29.

In de Top 100 van 989 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 54. VALENTIJN 62. NEW HOPE 71. CERVANTESWEB.NL DAGBOEK 2002 95. GEAGENDEERDE UITNODIGING en 97. JOOST. PREMIER BALKENENDE bezoekt morgen het CANISIUS WILHELMINA ZIEKENHUS in NIJMEGEN. Ik wens hem en de in zijn kabinet vertegenwoordigde partijen veel succes bij de komende PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN op 7 MAART AANSTAANDE. Daaraan zal hij sterk behoefte hebben in verband met de daaruit voortkomende vertegenwoordiging in de EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL.

5 MEI 2007 AGENDAPUNTEN VOOR HET MAANDAGOCHTENDOVERLEG