7 oktober 1997 Betreft: LEGALE RECHTEN Kenmerk: PJ/OE971007. Beste Liesbeth, De vermogenspositie van onze dierbare overledene bedraagt 140 miljoen gulden. Het naar haar genoemde fonds zal uiteindelijk een bedrag van 3 miljard gaan beheren. aangaande mijn legale rechten ontving ik gisteravond een faxbericht van Professor Knol met de volgende tekst: "Mijnheer, Teruggekeerd van een buitenlands verblijf ben ik benieuwd of er voor U gunstige ontwikkelingen hebben plaats gevonden. Hoe is Uw relatie met het Insituut Cervantes op het Domplein? Kortom, ik ben nieuwsgierig naar Uw wel en wee. M.v.gr." Ik heb daar direct alsvolgt in een faxbericht op gereageerd: "Hartelijk dank voor uw faxbericht van 4.56 P.M. Greenwhich Time. De ontwikkelingen verlopen nogal stroef. Docenten Spaans blijken bijvoorbeeld nog niet voldoende doordrongen te zijn van het belang van mijn beleidsplan. Vanuit werkgeverskringen VNO-NCW ervaar ik echter een frisse wind in de rug. Van Spaanse kant soms een aanval in de rug. Desalniettemin heb ik de directeur van het Instituto Cervantes aan het Domplein, de heer D. Germán Gullón op zondag 21 september een samenwerkingsvoorstel doen toekomen. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. Ik heb daarom behoefte aan een zwaarwichtige onderhandelingsdelegatie. Bij voorkeur onder voorzitterschap van Minister Hans Wijers. De heer Wijers heeft al eens laten weten dat hij behoefte had om in de toekomst een 'paarse' partij op te richten. Ook tijdens de opening van het Spaanse instituut heeft hij in het Spaans het woord gevoerd. Hij heeft dus een duidelijke affiniteit met de activiteit. Daarom heb ik hem aangeboden aan het eind van zijn ambtstermijn de functie Financieel-Economisch directeur van de holding voor zijn rekening te nemen. De organisatie-ontwikkeling verkeert thans in de volgende fase:

1. Formatie Raad van Bestuur
2. Formatie Raad van Commissarissen
3. Aantrekken kapitaalverschaffers, bijvoorbeeld pensioenfondsen
4. Start up van de werkmaatschappijen
5. Besluit over European Cervantes Foundation: Samenwerkingsverdrag met Spaanse overheid

Inmiddels heb ik uitgeverij Coutinho aangeboden in Cervantes Editions te participeren." Vandaag bezorg ik hem aansluitend een brief met de tekst: Samenwerkingsvoorstel Spanje. Hetgeen ik aan de heer Knol heb laten weten impliceert automatisch dat jij eveneens gemachtigd bent om een Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen te installeren. Jij beschikt daartoe over de juiste contacten. Dat geldt automatisch ook voor het aantrekken van kapitaalverschaffers. Mijn machtiging kun je uiteraard als geschenk beschouwen en kan als een verlangen naar verzoening worden beschouwd. Ik zal ook de tekst van de Starter van het jaar in mijn Business Plan opnemen. Aangaande het aangaan van een persoonlijke nieuwe relatie wordt mijn aandacht thans getrokken door het artikeltje Leven als een look-a-like in de Telegraaf, de Engelse Christina Hance uit St. Neots, 100 km. ten noorden van Londen. Zij speelde een belangrijke rol op D Day, 7 oktober 1996. Wellicht kan zij in de toekomst haar PR-activiteiten voortzetten binnen het kader van het Cervantes Project. Diana is echter onvervangbaar. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

8 OKTOBER 1997 HOLDING LIMITED TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA