14 oktober 1997 Betreft: DEADLINES Kenmerk: PJ/OE971014.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, De nieuwe economische trends zijn de megafusies op dit moment. Daar moeten we gebruik van maken. Het herschrijven van mijn businessplan was mijn deadline vandaag. Die heb ik om half twee gehaald. Je ontvangt hem hierbij. Ook op floppy disk. Deelnemers aan de Businessplan Contest die aanzetten van mij hebben opgepakt kunnen hun plan nu in mijn plan integreren. Professor Knol heeft het plan ook gekregen met bijgevoegde brief. Ook voor Peter Snel heb ik een exemplaar afgegeven op het arbeidsbureau. Peter Snel Kent Mij Nog Wel. Hij kan nu ook aan het werk. Samen met Start. Ook de stukken van de heer Bakker stuur ik op. Voor de goede orde ook een kopie van de brief aan hem. Van de arrondissementsrechtbank ontving ik bijgaande brief. Uiteraard wil ik op de rechtzitting aanwezig zijn. Ik wens niet dat er ooit nog een beslissing buiten mij om wordt genomen zonder mijn toestemming. Doe de armen dus maar een keer van elkaar. WITH LOVE! YOURS, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW, d.d. 14-10-1997, 10.59 u, geprint en op floppy; Commissie Knol; Brief Uw Stukken; Brief 'procedurenummer 97 / 2152 BELEI RO8 II GR2 van de Arrondissementsrechtbank d.d. 13-10-1997; Mijn Reactie d.d. heden.

15 OKTOBER 1997 ELFDE REDESIGN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA