Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT De heer B. Bakker Postbus 16 1790 AA DEN BURG Datum: 14 oktober 1997 Betreft: Uw stukken Kenmerk: ICNBLEW/BB971014 Geachte heer Bakker,

Vermoedelijk enigszins door emoties overmand vanwege de foto die u heeft gemaakt van mij en My Lady heb ik op 2 oktober jongstleden in NOORDWIJK abusievelijk uw stukken mee naar huis genomen in plaats van mijn eigen stukken. Die treft u hierbij aan. Inmiddels heb ik de gehele nota van de Commissie Corporate Governance in mijn beleidsplan geïntegreerd als bestuurlijke basis voor mijn nieuwe organisatie. Ik heb uiteraard ook behoefte aan een Raad van Commissarissen. Wellicht treffen wij elkaar ooit nog eens in dat verband en kunnen we met elkaar in contact blijven. Dat zou ik zeer op prijs stellen. Zeker nu The London Lighthouse is uitgevallen heb ik wel behoefte aan een nieuwe vuurtoren. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHN VAN DER HEYDEN.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN