30 juli 1997 Betreft: VOORTGANGSRAPPORTAGE Kenmerk: PJ/OE970730. Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief van vorige week 23 juli meld ik je dat ik aan mijn lijst van vertrouwenspersonen heb toegevoegd: Mevrouw Ruth Abraham, Scientology Church aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, niet ver van Marks & Spencer en de Paleisstraat; Prof. Dr. J.G. Knol, Moreelse Park in Utrecht; Rijksvoorlichtingsdienst, de heer Remco Dolstra; Speedwell Reisbureaux B.V te 's-Gravenhage, de heer E. van de Beek; De heer J.L. Dehaene, Minister-President van België. De heren Knol en Dehaene hebben mijn beleidsplan ontvangen met de uitdrukkelijke opdracht hiermee zeer discreet om te gaan. Het in mijn vorige brief gesignaleerde probleem is inmiddels uit zichzelf opgelost nadat er werd gejaagd in de Hardebollenstraat. Ik neem mij voor binnenkort een advertentie in het NRC Handelsblad te plaatsen teneinde participanten in de werkmaatschappijen te werven. Ik denk daarbij met name aan uitgeverijen als Reed-Elsevier en Wolters-Kluwer, maar ook Britse en Spaanse uitgeverijen zijn welkom. Ik hoop Paleisstraat 1 in Amsterdam als postadres te kunnen gebruiken en zal hieromtrent met de afdeling advertentie-exploitatie van het NRC overleg plegen. Ik heb er geen bezwaar tegen als je dit meldt aan George Görtemöller. Hij is immers nog steeds op zoek naar een goede Commercieel Directeur voor The Business. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales. JOHN VAN DER HEYDEN

5 AUGUSTUS 1997 REVIEW AND PREVIEW TER ATTENTIE VAN DRS E.H HALBERTSMA