Instituto Cervantes Neude 30C UTRECHT. Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 28 juli 1997. Betreft: BELEIDSPLAN Kenmerk: ICNBLEW/JGK970728. Geachte heer Knol, Conform mijn toezegging in mijn faxbericht van 27 juli 1997, 21.30 uur doe ik U hierbij mijn beleidsplan toekomen ter bestudering. Dit plan is het resultaat van vijf jaar ontwikkelingswerk. Met het oog op de Staatsveiligheid van Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de privacy van de in het plan genoemde personen, bedrijven en instellingen verzoek ik U MET KLEM met mij hierover van gedachten te wisselen alvorens derden van (delen van) het beleidsplan in kennis te stellen. Uw meedenken terzake wordt door mij buitengewoon op prijs gesteld. Met vriendelijke groet. INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. VAN DER HEYDEN. Manager Benelux. Bijlage: Beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW d.d. 28-07-1997, 08.44.

30 JULI 1997 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN PROFESSOR J.G. KNOL (BRIEF)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN