Instituto Cervantes NBLEW. Neude 30 C. 3521 AG UTRECHT TELEFAX Bestemd voor: Prof. Dr J.G. Knol. UTRECHT. Afzender: ICNBLEW. Datum: 27 juli 1997. Tijdstip: 21.30 uur. Betreft: UW FAXBERICHT VAN VANAVOND Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Knol, Hartelijk dank voor uw faxbericht van vanavond. Graag geef ik u antwoord op uw vragen :

a. Ik heb een fusiepartner in het Verenigd Koninkrijk benoemd. Deze heeft zekerheden. Ik ben echter nog in afwachting van de acceptatie van deze benoeming.
b. Er is een beleidsplan dat berust bij de regeringen van Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen debiteuren noch crediteuren. Ikzelf ben de enige crediteur in verband met de ontwikkelingskosten tot op heden. Er is wel een potentiële opdrachtgever die op de stoep staat. Een zeer groot bedrijf. Ook een groot bankbedrijf met sterke expansiedriften in Zuid-Amerika behoort tot mijn relatiekringen. De potentiële markt is gigantisch. Bij mijn ontslag bij de Baak in 1991 heb ik bedongen van hun relatienetwerk gebruik te maken. De directie heeft daarmee ingestemd en we hebben de markt verdeeld en werken nog steeds samen.
c. Er is geen cursistenbestand. Dit om misverstanden - zoals ooit gerezen in het verleden - te voorkomen.
d. Aangaande deze vraag is het zinvol dat ik U mijn beleidsplan verstrek ter bestudering. De trainingen zullen hoofdzakelijk functiegericht zijn en er zal derhalve ook dienen te worden geïnvesteerd in ontwikkelingskosten, welke als afschrijfbare post op de balans kunnen worden opgevoerd en verrekend in de kostprijs. Er wordt in principe dus niet gebruik gemaakt van bestaand cursusmateriaal. Indien dat wel het geval is berust het intellectuele eigendom uiteraard bij de uitgever.
e. Ik spreek liever over beoogde fusiepartner. Deze heeft in eigen relatiekringen uitermate grote ervaring in management. Aangaande inlichtingen over het verleden kan ik geen informatie verstrekken. Ik zal deze vraag bij deze voorleggen.
f. Een rendement van 15 - 20% behoort tot de mogelijkheden. Een zorgvuldige kosten-baten analyse en vaststelling van de kostprijs moet dat mogelijk maken.

Aangaande Uw laatste vraag zal ik U mijn beleidsplan verstrekken. Ik verzoek U hierbij de hoogst mogelijke discretie te betrachten. Voor de goede orde meld ik U dat ik een vertaling in het Engels van Uw faxbericht en deze reactie aan mijn beoogde Britse samenwerkingspartner zal doen toekomen. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Manager Benelux.

28 JULI 1997 BELEIDSPLAN (1) TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (BRIEF)