Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT Prof. Dr J.G. Knol. Moreelsepark UTRECHT. Datum: 30 juli 1997. Betreft: BELEIDSPLAN Kenmerk: ICNBLEW/JGK970730. Geachte heer Knol, Uw faxbericht van hedenmorgen 07:47AM (Greenwich Time) heb ik in goede orde ontvangen. Hierbij ontvangt u antwoord op uw vragen.

Wat is Londen? Wie moet nu de "baas" worden.
Londen staat afgebeeld op bijgaand artikel. Zij moet ook de "baas" worden. Ik ook overigens. Wel aardig dat ik uit een hoog adellijk geslacht stam. Vindt U niet? Onze Minister van Binnenlandse Zaken moet er nog wel aan wennen, maar in Engeland wordt dat in ieder geval wel op prijs gesteld.

Hoe kom je aan de werkmaatschappijen?
Zodra door investeerders vermogen kan worden ingebracht kunnen bestaande bedrijven worden geacquireerd.

Wie betaalt de managers als er nog geen inkomsten zijn?
Idealiter investeren managers eigen vermogen teneinde eigen return on investment te genereren. Dat zijn de beste. Voorts wordt dit een eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven die in de werkmaatschappijen hun vermogen storten. Ik denk daarbij op de eerste plaats aan uitgevers als Elsevier, Wolters-Kluwer en eventueel Spaanse en Britse uitgeverijen, zoals de leveranciers van Intertaal in Amsterdam. Stel zij storten een gezamenlijk aandelenkapitaal van 10 miljoen vol, dan kan dit bedrag tegen hoge rente 13% worden weggezet. Dat is dus 1,3 miljoen op jaarbasis. Daar kunnen wel enkele managers mee worden betaald.

Hoe is de concurrentie met de vele taalinstituten?
Die zal uiteindelijk verdwijnen als sneeuw voor de zon zodra de sterkste taalinstituten in het project gaan participeren en hun Spaanstalige activiteiten naar ons bedrijf overhevelen. Moet kunnen. Boeing en Douglas zijn ook samengegaan.

Hoe kom je aan het cursusmateriaal?
Dat dient door specialisten op maat te worden ontwikkeld volgens de behoefte van de klant op basis van het gewenste functieprofiel van de te scholen functionaris. Dit kan zonodig worden aangevuld met op de markt verkrijgbaar lesmateriaal. Het is derhalve zeer zinvol dat er een of meerdere uitgevers in het bedrijf participeren. Dat is voor hen interessant, want zij genereren daarmee hun eigen markt.

Wie betaalt dit alles?
De Klant.

Zoals U ziet 'een gek kan meer vragen dan een wijze kan beantwoorden'
Dat klopt. Dus het is wel verstandig om goed met deze informatie om te gaan getuige bijgaand krantenartikel en faxbericht aan de Minister van Justitie. Ik ben namelijk niet zo zeer gesteld op maffiapraktijken, zoals U waarschijnlijk weet. Degenen die mij lastig vallen belanden in de regel in het gevang of ontnemen zich nadien het leven.

Maar wanneer gaat dit proces nu van start?
Dit proces is vijf jaar geleden van start gegaan. Om precies te zijn: op 22 april 1992, maar dient uiteraard te worden doorgestart. Uw medewerking ter zake wordt daarbij buitengewoon op prijs gesteld.

Hou me maar op de hoogte
Bij deze. Gezien de afluister- en aftappraktijken in dit land, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is communicatie aangaande personen via fax of telefoon uiteraard niet mogelijk en ook niet toegestaan door Ons. Voor de goede orde meld ik U dat ik een vertaling van deze brief in het Engels aan Londen doe toekomen. Met vriendelijke groet. Mede namens Mijn Partner,
INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Manager Benelux.
Bijlagen: Artikel uit The Sun, 29-07-1997, page 11; Artikel 'Moordenaar Versace was op feestje van z'n slachtoffer' (De Telegraaf 22-07-1997); Faxbericht aan de Minister van Justitie d.d. 22-07-1997, 10:00 uur.

12 SEPTEMBER 1997 VERANTWOORDING TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN