10 mei 1997 Betreft: SELFFULFILLING PROPHECY Kenmerk: PJ/OE9705110. Beste Liesbeth, Als eerste wil ik jou graag verslag uitbrengen van mijn reis naar Engeland. Het is een tweede missie geworden en opmerkelijk is hoe de titel van mijn vorige brief James Warwick een eigen leven is gaan leiden en tot leven is gekomen. Met uitzondering van de terugreis - met mijn hoofd in de wolken ben ik in de Eurostar naar Parijs gestapt in plaats van BRUSSEL - is de gehele reis volgens planning verlopen . Op 17 en 18 april heb ik mij tot St. James's gewend. Dat bleek niet meer nodig. Op 18 april heb ik tijdens een jogging door Kensington Royal Gardens en Hyde Park vastgesteld dat ik niet alleen de zware last van een grote organisatie kan dragen in de Benelux, Engeland en Wales en heb derhalve op die dag besloten de macht over mijn nog te bouwen organisatie over te dragen aan Diana Spencer. Dit heb ik gedaan in een 'certified letter'.

Vervolgens heb ik mijn beleidsplan besproken met en aangeboden aan de juriste van het Spaanse Instituto Cervantes in Londen als zijnde een samenwerkingsvoorstel. Het plan is immers complementair. De dag heb ik afgesloten met het bijwonen van een kerkdienst in St. Paul's Cathedral. De conditie heb ik nadien op peil trachten te brengen in Earl's Court Gym, niet ver van het Manor Court Hotel. Zondag 20 april heb ik voornamelijk vertoefd in Westminster.

Het was wel stil op straat. There were no trains running from South Kensington to Embankment, maar ik vond het wel prettig voortdurend door een helicopter te worden gevolgd.

Na de Horse Guards op Whitehall te hebben geïnspecteerd heb ik mij laten informeren over de werking van het Britse Parlement en een kerkdienst in Westminster Abbey bijgewoond. Op 21 april heb ik een gezamenlijke rekening geopend bij NatWest Kensington Royal Gardens Branche en vervolgens de brochure van de Government Game aan de wacht van KENSINGTON PALACE getoond. Op zijn vraag of ik 'would become the new Prime Minister' heb ik geantwoord 'something like that'. Ik was voordien ook al bij Downing Street 10 langsgegaan om de Prime Minister aan een brief te herinneren die ik hem enige tijd geleden heb gezonden. Ik neem echter aan dat de heer Kok zich nu over deze problematiek ontfermt. 22 april was dus mijn eerste lustrum. Ik ben de dag begonnen met een bezoek aan Christie's met het verzoek mijn pen met paarse inkt te veilen.

Het werd een genoeglijk gesprek, gadegeslagen door de schoondochter van de voormalige directeur van het Spaanse Instituto Cervantes te Londen. Ik heb haar nog de kerstkaart van José María Aznar laten zien en zij stelde vast dat deze was ondertekend door zijn echtgenote Ana Botella. Zodra met de paarse inkt een historische overeenkomst wordt gesloten heeft Christie's zeer zeker belangstelling voor de transactie. Daar ga ik dus maar op door. Van BUCKINGHAM PALACE had ik het bericht ontvangen dat het niet mogelijk was de Changing of the Guard from the inside of the Palace bij te wonen aangezien ik naar de inzichten van the Royal Family niet behoor tot de categorie disabled persons.

Mij werd echter wel een prachtige centrale plaats tegenover de Main Gate toebedeeld, zodat een fotograaf tijdens de ceremonie vanachter een hot dog-karretje nog een foto van mij kon schieten.

Ik had hem daar echter geen toestemming voor gegeven en kom daar uiteraard nog een keer op terug.

In Earl's Court weten ze inmiddels hoe ik daarover denk. Ik werd wel keurig bewaakt door een aantal lieftallige dames te paard.

Vervolgens heb ik mij naar KENSINGTON PALACE begeven - volgens afspraak - en daar mijn kerstcadeau ten behoeve van mijn beoogde partner overgedragen. De uitnodiging om het paleis binnen te gaan heb ik nog even afgeslagen. Dat moment bewaar ik nog wel voor een volgende gelegenheid.

Na een moment van bezinning in de oranjerie en de nieuwe veiligheidsmaatregelen te hebben geïnspecteerd heb ik nog even met de functionarissen van het paleis van gedachten gewisseld.

Zij waren buitengewoon voorkomend en coöperatief. Woensdag 23 april. Bezoek aan ETON COLLEGE. Hier had ik een zeer goed gesprek over een ander agendapunt dan ik had voorgesteld. Mij is geadviseerd voorlopig uit de omgeving van de Royal Palaces weg te blijven.

Ik heb daarmee ingestemd 'for the time being' en ben vervolgens naar Henley-on-Thames gereden en heb daar gelogeerd bij een echtpaar dat mij fantastisch heeft opgevangen, onder andere met het prachtige gedicht van Rudyard Kipling en de opmerking 'You have nothing to fear from the Prince of Wales'.

De heer des huizes heeft mij geïntroduceerd bij the board of Warwick Business School waar ik later mijn Business Plan heb gedeponeerd. Uiteraard heb ik verschillende keren The Angel on the Bridge bezocht en vastgesteld dat The Old White Hart is gesloten.

Er is echter nog wel leven in de brouwerij van Henley. De manager van Brakspear Brewery heeft mij nog aangeboden gezamenlijk de omgeving van Abingdon te verkennen na mijn terugkeer uit Stratford, maar kort daarna ontving ik de boodschap om tot 28 september in de Benelux te blijven.

Op 24 April heb ik het Business Plan aan de directie van Henley-Management-College overgedragen.

Vrijdag 25 april vond de geplande bezichting van Walcote House plaats in Royal Leamington Spa, voormalig woonhuis van veldmaarschalk Montgomery. Ik wil daar wel gaan wonen, maar niet alleen.

26 april Kenilworth Castle en 27 april betekende voor mij een zeer historische dag. Tijdens een service in St. Mary's Church te Warwick ben ik tot de Church of England toegetreden door mijn deelname aan de Holy Communion. Nadien heb ik gesproken met de priester en de Master of Lord Leicester's Hospital, die ik op 28 september weer hoop te mogen ontmoeten in Nederland. Daarna heb ik Warwick Castle - on official occasion - bezocht en ben ik vereeuwigd met het wassen beeld van The Kingmaker.

Na de dood van de laatste Earl of Warwick is het kasteel eigendom geworden van Madame Tussaud. Uit gesprekken is gebleken dat ik daadwerkelijk in aanmerking kom om de volgende Earl of Warwick te worden. Op grond van de nieuwe wet op de adeldom kunnen leden van een geslacht dat voor 1795 tot de inheemse adel behoorde in Nederland een adellijke titel krijgen. Er loopt thans voor mij een aanvraagprocedure voor de grafelijke titel bij de Hoge Raad van Adel welke door het Ministerie van Justitie in behandeling is genomen. Ingeval ik een verbintenis aanga met een lid van een Brits adellijk geslacht kan die titel uiteraard in Earl worden omgezet. Aanstaande woensdag vindt de hoorzitting hieromtrent plaats op het Ministerie van Justitie in Den Haag. Op dezelfde dag heb ik ook een gesprek met de organisatoren van de Government Game Competitie. Het ziet ernaar uit dat ze een leuk plan hebben bedacht en ik ben hoopvol gestemd. Inmiddels heb ik nog geen nieuw onderkomen. Afgelopen vrijdag heb ik ingetekend op een huurhuis in Maarn en voordien bij de Burgemeester van Maarn om een urgentieverklaring verzocht. Indien dit wordt gehonoreerd wordt mijn nieuwe voorlopige adres Goudvinklaan 10A, 3951 VT Maarn, totdat ik definitief naar Engeland kan verhuizen. In dank ontving ik je uitnodiging voor het volgende congres De Nieuwe Economie op 20 juni aanstaande. Daar kom ik graag naar toe, maar deze keer moet het wel geld opleveren. Inmiddels heb ik al een aardig kapitaal in de Baak geïnvesteerd en het wordt nu tijd voor Return on Investment. Met het oog op de lege stoel op de enveloppe van jullie uitnodiging en een hernieuwde uitnodiging van het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden heb ik daarin nu wel het volledige vertrouwen. Tenslotte: 28 april was het einde van mijn Mission. Ik heb op die dag het Business Plan ten behoeve van de Chairman of the District Council overgedragen aan de Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon. Dit weekend ontving ik van hem een bericht waaruit bleek dat hij al aardig in mijn plannen is ingevoerd. Het ziet ernaar uit dat mijn bezoek aan de Spaanse vorst in 1998 gepaard zal gaan met een bezoek aan Alcalá de Henares. Ik hoop dat ik aan jouw verwachtingen aangaande het thema How to build the bridge and to become the partner heb voldaan. Met hartelijke groet. Mede aan Harry, Ruud, Johan en Diana.

 

Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

4 JUNI 1997 DE NIEUWE ECONOMIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA