12 maart 1997 Betreft: SAMEN WERKEN Kenmerk: PJ/OE970312. Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief van gisteren heb ik daaromtrent even gesproken met Renato Barbuscio. Ik heb hem gevraagd naar de exploitatie van het Hotel. Ooit heb ik daar met Henk ook eens over gesproken en ik heb begrepen dat het hotel nu ook voor gasten gebruikt kan worden om de exploitatielasten te verkleinen. Ik neem aan dat de financiële realiteit op de Baak niet veel anders is dan toendertijd in Hoofddorp. Het rendement van het bedrijf is afhankelijk van de bijdrage aan de vaste kosten. Gisteren ben ik met een pak vol nieuwe inspiratie naar huis gegaan. Nieuwe produkten, een nieuwe huisstijl, nieuwe activiteiten, nieuwe mensen op de Baak. Een groot deel van het programma is in een vertaalslag om te zetten naar 'Cervantes Gestión de Empresas'. De lezing van Martin Heilbron heeft mij ook tot enige nieuwe gedachten doen komen. Ik denk daarbij aan een computersysteem. In dat verband kan jouw hele bedrijf model staan voor het mijne. En laten we eerlijk zijn. Het laatste wat je mij ooit hebt gezegd is 'Volgend jaar hebben we allebei een bloeiend bedrijf'. Dat van jou staat er nu. De ontwikkeling van mijn bedrijf heeft vier jaar vertraging opgelopen door externe oorzaken. Ik heb mij in die tussentijd natuurlijk wel kunnen wijden aan het vergroten van het marktsegment Spaans en ik voorzie enorme groeikansen. Zeker nu er in de toekomst steeds meer Spaanssprekende Nederlanders op de arbeidsmarkt zullen komen. Mijn financiële probleem moet binnenkort ook zijn opgelost. Ik heb de Spaanse naamgenoot een schikkingsvoorstel doen toekomen waarbij ik hen gedoog bepaalde - niet concurrerende - activiteiten in de Benelux te ontplooien tegen 5 procent van de omzet per jaar met een voorschot van Hfl. 1 mio per 1 april aanstaande. Daarmee kunnen mijn initiële uitgaven worden bekostigd. Met Henley Management College heb ik een goed gesprek gehad. Ik beschouw de ontwikkelingen positief. Ik beschouw mij nog steeds als een lid van de Baakfamilie en houd mij graag bij mijn core business. Met Johan Mellenbergh heb ik op een zeer prettige wijze kennis gemaakt. Hij lijkt mij een goede aanwinst voor jouw team. Ik hoop dat wij snel tot zaken kunnen komen en er op korte termijn een programma 'Cervantes à la carte' en 'Una tarde al mar...' onder leiding van een manager in Hotel de Baak kan worden gerealiseerd. Zodra hierover afspraken zijn gemaakt kan ik defintief naar Engeland. Karin heb ik al verzocht om een agendavoorstel. In de persoonlijke sfeer kan ik je wel melden dat het voor mij een hele stap heeft betekend om de telefoon weer op te pakken in jouw richting. Ik vind echter dat wij beiden genoeg professionaliteit in huis hebben om weer eens samen om de tafel te gaan zitten. Mocht dat desondanks voor jou een bezwaar zijn, dan praat ik wel met Harry. Ik denk echter wel dat ik nu aan de beurt ben om naar jou te luisteren. Hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L VAN DER HEYDEN

13 MAART 1997 VERTROUWEN WINNEN