Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN Telefoon 024-378 1959. Drs E.H. Halbertsma Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 1 maart 1997. Betreft: DEADLINES Kenmerk: PJ/OE970301

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, De wijste raad die jij mij ooit hebt gegeven is "Communiceer wat je moet communiceren op het juiste moment op de juiste plaats". Ik was daarom erg gelukkig met het gesprek dat ik woensdag met George kon voeren op Schiphol. Ik heb hem het voorgenomen organogram en mijn persoonlijke koers uiteengezet. Dat ziet er alsvolgt uit:

De Stichting Cervantes Benelux wordt verzelfstandigd en omgezet in European Cervantes Foundation. Ik trek mij hieruit terug. Mijn functie wordt General Manager en vestig mij in het Verenigd Koninkrijk. De structuur wordt dan:

General Manager
Commercial Manager
Country Managers
Nederland België Luxemburg Engeland Wales Spanje

De Commercial Manager stelt de Country Managers ofwel landenmanagers aan en genereert de business. De landenmanagers zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van de divisiemanagers. De uitgangspunten van het Business Plan zijn in principe voor Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales gelijk. Hier kan onder 'Cervanteslabel' worden gewerkt. De landenmanager Spanje heeft met name een coördinerende functie binnen de in het Business Plan genoemde netwerk.

George gaat op zoek naar een geschikte Commercial Manager van een jaar of veertig en participanten voor de werkmaatschappijen. Hij bericht mij binnen een week. Het gesprek met de heer VELDHOEN heeft ook plaatsgevonden. We kunnen eerst verder praten wanneer er kwantitatieve gegevens zijn, te beginnen met een inzicht in de kosten. Als eerste kernactiviteit heb ik derhalve besloten tot het opzetten van Cervantes Recruitment & Selection en Cervantes Education & Training op de Luchthaven Schiphol. Met dat doel ben ik even op bezoek geweest bij Uitzendbureau Content in Triport 1 en heb ik de Directie van Content Beheer een overzicht van de exploitatielasten opgevraagd. Ik ben blij dat George met jou contact heeft. Hij heeft mijn toestemming om alles met jou te bespreken. Inmiddels heb ik begrepen dat Diana mijn signalen heeft opgepakt. Daar ben ik erg gelukkig mee. Ik zag haar gisteren op een foto met een gouden hartje op haar revers. Dat heb ik op 7 oktober jongstleden geïntroduceerd, zoals je weet.

Vanaf die tijd wordt zij ook Queen of Hearts genoemd en de kleurencombinatie rood en paars van de Nederlandse Hartstichting spreken mij ook zeer aan. Mijn belangstelling voor haar wordt elke dag groter. Inmiddels heb ik een Prinses Diana Fonds in oprichting en haar toegezegd een Educatief Programma voor haar kinderen samen te stellen in overleg met ETON COLLEGE en overige betrokkenen. Daarom moet ik op 22 april zonder meer in Engeland zijn. Dat heb ik haar beloofd. Voordien moeten echter de participaties en benoemingen rond zijn. Ook dient er een definitieve regeling met de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid te zijn getroffen. Ik ben blij dat zij een Nederlandssprekende advocaat hebben ingeschakeld. Daar kan ik zaken mee doen. Zoals je weet heb ik ook het trade marks examination report van het Britse Patent Office ontvangen. Dit vermeldt het depot van Instituto Cervantes uit Alcalá de Henares met als produkt: 'Teaching of Spanish language; teacher's training; organising and conducting of teacher's tests; arranging and conducting of exhibitions, all relating to education and culture; publication of educational texts; production of educational videos, all included in Class 41'. Hier kan ik geen enkel bezwaar tegen aantekenen. Hetzelfde report vermeldt eveneens: 'Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words 'Instituto Cervantes'. Het Instituto Cervantes Benelux heeft als core business Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Opleidingen en trainingen maken daarvan deel uit. De Spaanse partners kunnen in de Benelux als sub-contractors optreden. Dus de omzet wordt hier in mijn bedrijf gegenereerd. Ook stel ik mij tevreden met een afdracht van een deel van hun omzet aan mijn bedrijf. Ik denk daarbij aan vijf procent. Dat heb ik aan de Minister President gemeld. Mijn project dient model te staan voor toekomstig Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid, uit te voeren door Instituto Cervantes England and Wales. Ook ben ik van plan Brits-Spaanse managementopleidingen te laten ontwikkelen in samenwerking met Henley Management College in Henley-on-Thames. Als ieder zich beperkt tot zijn eigen core business is er geen vuiltje aan de lucht en wellicht is er hier voor jou een schone taak weggelegd voor het geval er nieuwe bezuinigingsrondes bij de Baak noodzakelijk zouden zijn - even reagerend op jouw horoscoop.

Mijn liquiditeitsprobleem neemt steeds grotere vormen aan. Ik heb zelfs geen geld meer voor de aanschaf van beige briefpapier en de rekeningen beginnen zich nu op te stapelen. Ik houd het voorbeeld van het vrekkenechtpaar van de historische 13de november van het vorig jaar echter steeds voor ogen en hoop de eerstvolgende Strategisch Perspectief-bijeenkomst op 11 maart aanstaande toch te kunnen bijwonen. Vanmorgen ontving ik de Venture Capital Gids van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Daar moeten wel enkele participanten voor mijn/onze succesformule in te vinden zijn. Ook blijken buitenlandse investeerders in ons land geïnteresseerd. Vanaf heden sta ik dus ook open voor participaties uit Spanje en the United Kingdom. Ik reken dus weer op je medewerking. Graag toezending dus van het programma van 11 maart. En denk eraan: Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf! Love! Hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

4 MAART 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA