28 oktober 1999. Betreft: ACTUALIDADES Kenmerk: JH/LH991028.1. Dear Elizabeth, Donderdag 28 oktober 1999. 23.21. Tekst kwijtgeraakt met kopiëren. Wereldalliantie KLM kampt met vertraging. Tweede Kamer erg bezorgd over operatie Clickfonds. Florisson stapt op bij Baan NV. In dit verband heb ik mijn brieven en faxberichten aan de heer Florisson van het Ministerie van Financiën aangehaald, alsmede mijn voormalige districtleidster Loes Coleman in Arnhem en mijn voorstel om Intertaal bij de organisatie van het congres te betrekken. Daarbij alle brieven die ik aan Intertaal heb doen toekomen dienaangaande (Paul Jansma) en de problematiek die de NIOW-constructie opleverde. Vooral boekhoudkundig. De NRC van vandaag: BV Nederland ziet kansen in Cuba. Met de mededeling dat hij 10-12 november kan reserveren. Alsmede het gemis aan informatie in het Spaans en dat om 12.00 de kust veilig was i.v.m. overvliegende tweemotorige helicopter (CHINOOK).

28 OKTOBER 1999 DE KROONPRINS CONNECTIE

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN