30 maart 2001. Betreft: ELIZABETH. Kenmerk: JH/HdK20010330. Nijmegen, donderdag 29 maart 2001. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je tot op heden met mijn informatie hebt gedaan. Zojuist vernam ik op RTL4 dat Wim Kok een verloving voorbereidt van PWA en SM. De laatste keer dat zij Bodega Keyzer hebben bezocht was op 2 februari jongstleden. Ik citeer 5 februari 2001. Betreft: Hand in eigen boezem.

Kenmerk: JH/HdK20010205. Nijmegen, maandag 5 februari 2001. Politiemensen zijn dienders. Zij zijn door de Staat der Nederlanden aangesteld teneinde de veiligheid van haar burgers te waarborgen en het naleven van de Wet. In dit verband heeft ons aller Mart Smeets gisteravond de term Koningskoppel in ere hersteld. Handel in drugs is immers verboden in Nederland én Spanje. Het is daarom een goede zaak dat deze titel thans toebehoort aan de heren Hristov en De Gier van onze Koninklijke Voetbalvereniging alhier. Dit voor zover wij Mart Smeets de bevoegdheid kunnen toekennen om aldus titels toe te kennen via het medium televisie. Zij hebben die naam gisteren eer aangedaan in onze nieuwe voetbaltempel in Arnhem-Zuid. Het leidt voor mij immers geen twijfel meer dat we de Arnhemse club beter tot FC Cervantes kunnen omdopen dan de club uit de Spaanse Hoofdstad. Dat kan altijd in een tweede fase. Ik beschik immers niet over de rechten om die naam in Spanje te gebruiken. Dat recht is aldaar geheel en al aan de Vereniging Instituto Cervantes de Madrid voorbehouden, waarvan SRM Koning Juan Carlos ere-voorzitter is. Zo zijn wij vandaag wederom eens in het hoofdstuk advocatuur verzeild geraakt. Señorita M. Zorreguieta - die ik vanaf heden gemakshalve zal aanduiden met de afkorting SM heeft vrijdagavond met PWA volgens de Telegraaf een bezoek gebracht aan het restaurant Keyzer in de Van Baerlestraat, naast het Concertgebouw. De laatste keer dat ik in restaurant Keyzer heb gedineerd was op maandag 11 januari 1999 bij gelegenheid van de uitvoering van de Tweede van Mahler waarvoor ik de uitnodiging d.d. 22-12-1998 als kersverse Vice President van Instituto Cervantes Holding LTD van de directie van de Baak - Harry Starren - had ontvangen. Voor aanvang van het concert heb ik in restaurant Keyzer gedineerd. Een van de gasten in het restaurant was de heer Abraham Moszkowicz. Hoewel het niet mijn usance is om mensen tijdens het eten te storen heb ik mij bij die gelegenheid aan de heer Moszkowicz voorgesteld en hem gevraagd of hij nog geïnteresseerd was in een nieuw 'klusje'. "Wat dan?" was daarop de vraag van de heer Moszkowicz. "Al Fayed aanpakken in verband met het dodelijk ongeval van Diana". "Ja, dat is goed", was hierop de reactie van Abraham, die er klaarblijkelijk van op de hoogte was dat de Mostert bij de Neude om de hoek te koop is. "No cure, no pay", was mijn reactie. AM: "Dat is goed". Tijdens de pauze heb ik dit verhaal verteld aan mijn oud-collega Ed Hagendoorn. "Dat is misschien wel een goede advocaat voor jou, John" liet Ed mij daarop weten." Deze aangelegenheid heb ik gisteren besproken met kelner 14 van tafel 134. Ik heb hem ook inzage gegeven in mijn brief GELREDOME. Na afloop van het diner werd ik nadrukkelijk bedankt voor mijn komst. Ik had aan beide zijden Britse medegasten. Volgens Frits Wester is het Spaanse Koningshuis ook bij de ontwikkelingen betrokken, maar heeft de Rijks Voorlichtings Dienst zich volledig afzijdig gehouden. Ik hoop dus dat we alle plannen dus snel in elkaar kunnen schuiven mét de Britten en de Spanjaarden. Dit verhaal is voor honderd procent op het lijf van de voormalige statutair directeur van de Baak geschreven. Ik hoop dat er nu ook schot komt in de verrekening van mijn gemaakte kosten voor de stichting en de holding. Uiteindelijk heb ik er al tot drie keer toe mijn huis voor moeten verkopen: in Maarn, Nijmegen en Utrecht.

Vrijdag 30 maart 2001
82ste verjaardag van mijn moeder Eliza Maria van den Broek. Verder weinig nieuws dan dat de Ministerraad zich vanmiddag klaarblijkelijk buigt over ons beleidsplan. Dit in het kader van mijn brief Kok au Vin. De brief bevat een kleine onnauwkeurigheid. Ik heb Luden en Laufen met elkaar verwisseld. Ik reken uiteraard wel op de uitbetaling van mijn declaraties en royalties. Voor de rest ben ik bereid om mij zo af en toe ook met enkele huishoudelijke aangelegenheden bezig te houden.
Liefde is... ...een familiezaak Ik houd het - als het even kan - bij ELIZABETH

1 APRIL 2001 ENGAGEMENT TER ATTENTIE VAN DE HEER HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN