De heer Hans Nugteren Datum: Dinsdag 23 november 2010 Betreft: VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES Kenmerk: 20101123JHHN Beste Hans, Alles overziende na ons gesprek op vrijdag 19 november 2010 in het Huis der Provincie in Arnhem heb ik besloten mijn verhaal inzake VITESSE in een brief aan je te doen toekomen. Bij binnenkomst in de Statenzaal kwamen mij ogenblikkelijk de beelden in de geest van de beraadslagingen op 24 april 2003 als beschreven in REDDINGSPLAN VITESSE. Zaterdagavond zag ik aan het begin van het televisieverslag van de voetbalwedstrijd Vitesse-Heracles (2-0) voor het eerst een Spaanse vlag in het GELREDOME met het opschrift PLUS ULTRA. Dat is steeds mijn lijfspreuk geweest en ook mijn wachtwoord in verschillende computersystemen, zowel ten tijde van mijn werkzaamheden voor NIOW-TALEN (1981-1987) als voor DE BAAK/NIEUW ELAN, het management opleidingsinstituut van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Het deed mij deugd jou vrijdag weer te ontmoeten en deze keer in een actieve rol tijdens de nieuwe ledendag van D66. Ik was ook gelukkig met de komst van en mijn kennismaking met de heer BOELE STAAL. De heer STAAL is voorzitter van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN en namens de werkgeversvereniging VNO-NCW lid van de SER, lid van de EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL (1991-1998 en vanaf 2010) en voormalig COMMISSARIS VAN DE KONINGIN in Utrecht (1998-2006). Het lijkt mij daarom passend de inleiding van BOELE STAAL in het Huis van de Provinciale Staten van Gelderland te memoreren in verband met de komende statenverkiezingen op 2 maart 2011.

BOELE STAAL ziet voor D66 drie grote uitdagingen voor de nabije toekomst:

1. De binding tussen politiek en burger
2. De relatie tussen de publieke en private sector
3. De verbinding tussen generaties

Hij liet weten dat hij in 1981 lid is geworden van D66. Als reden voerde hij aan dat hij zich als toenmalig COMMISSARIS VAN POLITIE wilde engageren met de publieke sector. Daarbij heeft hij voor D66 gekozen omdat deze geen ideologie voert, maar pragmatisch handelt. D66 is naar zijn zeggen in 1966 voortgekomen uit PvdA en VVD en het beleid heeft veel effect gehad op interne democratiseringsprocessen. Ik kan dat beamen als gangmaker van het democratiseringsproces op de toenmalige PETER KANIS KWEEKSCHOOL in Nijmegen (1966-1969). De heer STAAL signaleert op dit moment een crisis in de politiek. Kiezers zweven van links naar rechts. Beeldvorming heeft gewonnen van de inhoud. Was er in de jaren zestig sprake van verticale verzuiling, thans is er sprake van horizontale verzuiling: de bovenkant heeft geen binding met de onderkant. De generatie van de baby-boom heeft geen binding met de generatie van het digitale tijdperk. Een gemeenteraad van 35 leden heeft naar zijn zeggen in de regel 9 tot 11 fracties. Dat verhindert een krachtige beleidsvorming. In de samenleving is er een verbinding nodig tussen de burger en het ondernemerschap. Solidariteit.

Het deed mij tevens deugd in het hiernavolgende groepsgesprek deel te nemen onder jouw leiding en onder het toeziend oog van HARRY ROS, lid van het regiobestuur. In dit groepsgesprek hebben wij vier thema's besproken.

a. Waarom lid geworden?
b. Waarom nú lid geworden?
c. Wat verwacht je van D66?
d. Wat verwacht je van je mededemocraten?

Ik geef hieronder mijn persoonlijke antwoorden.

a. Mijn binding met D66 dateert al vanaf de oprichting. De ontwikkelingen binnen de partij heb ik steeds met belangstelling gevolgd. Als ik op de harde schijf van mijn computer het aantal keren opzoek dat D66 is vermeld kom ik op 775 results. In mijn tweegesprek met mijn gesprekspartner uit de STEDENDRIEHOEK heb ik verwezen naar de groepsfoto van de GOVERNMENT GAME COMPETITIE

en mijn brieven EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN d.d. 13 april 2010 en ORDE OP ZAKEN d.d. 20 april 2010 aan ALEXANDER PECHTOLD (kopieën aangehecht).

b. Ik ben uit pragmatische overwegingen nu in maart van dit jaar lid geworden om te kunnen deelnemen aan het congres op 17 APRIL 2010 in Amsterdam om mijn contacten te bestendigen met prominente D66-ers als WINNIE SORGDRAGER, ELS BORST, HANS WIJERS en ALEXANDER RINNOOY KAN. En op dit moment van schrijven is ook JORIS VOORHOEVE in beeld gekomen. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik in Noordwijk werkte. Wij reisden dan vaak in dezelfde bus van Leiden naar de Baak.

c. Met belangstelling heb ik vorige week de kamerdebatten gevolgd over de rol van het staatshoofd in ons staatsbestel. Het doet mij deugd dat onze nieuwe Minister-President Rutte de positie van de koning laat zoals hij is. Als inwoner van het Koninkrijk Spanje weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is te beschikken over een staatshoofd dat boven alle partijen staat en daarbij de garantie vormt voor de handhaving van de democratie en de democratische beginselen. Mijn beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX is erop gericht de historische kloof die vanaf 1648 tussen onze koninkrijken is ontstaan te overbruggen. De opmerking van BOELE STAAL aan het eind van de bijeenkomst om het boek DE KLOOF te lezen kan ik daarom heel goed plaatsen. KONINGIN BEATRIX en KONING JUAN CARLOS zijn twee vitale zuilen onder mijn beleidsplan. Ik verwacht dus dat D66 thans een eind maakt aan de verzwakking van de positie van ons staatshoofd.
d. Ik verwacht van mijn mededemocraten dat zij mijn beleidsplan ondersteunen. Zo is BOELE STAAL als voormalig politiecommissaris naar mijn mening in de positie om mijn vordering op de STAAT DER NEDERLANDEN van 23 JUNI 1995 ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX te erkennen en de regering te bewegen tot betaling over te gaan. Het sleutelwoord daarbij is OPERATIE HEIDEBEZEM. Ook hoop ik dat mijn mededemocraten ervoor kunnen sorgdragen dat ik mijn ten behoeve van de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX
gemaakte kosten krijg terugbetaald en ik vanaf mijn pensioengerechtige leeftijd per 1 NOVEMBER 2012 in Nederland kan genieten van een volwaardig pensioen als een volwaardig Nederlands staatsburger.

Ik was zeer ingenomen met jouw conclusies aan het eind van ons groepsgesprek, waarin je hebt gezocht naar DE RODE DRAAD, dat D66 aansluit bij het gedachtengoed van ERASMUS. Op de relatie tussen het gedachtengoed van ERASMUS en CERVANTES ben ik op 13 juni 1977 in het Erasmusgebouw in Nijmegen afgestudeerd, zoals je kunt lezen in EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA. In dit verband vind ik het zeer belangrijk dat D66 vertegenwoordigd is in alle geledingen van de samenleving. Daar kan men in Spanje nog veel van leren.

De afsluitende verhandeling van D66-bestuurder WILLEM JAN STEGEMAN als wethouder van Culemborg vond ik ook erg interessant. Op het Lek en Lingecollege in Culemborg wordt namelijk ook Spaans gegeven door mijn collega van het eerste uur Marjo Eurlings. Marjo is tot voor kort voorzitter geweest van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, voorheen VERENIGING SPAANS OP SCHOOL. Vanaf 2004 heeft zij mij - samen met haar echtgenoot - vergezeld tijdens de jaarcongressen van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (AEPE) in SEGOVIA, VALLADOLID, SANTANDER, MADRID, ESTEPONA en LA CORUÑA. De naam van Willem Jan Stegeman deed mij denken aan Mr. L.K. (Elka) Stegeman van KNIJFF MERKENADVISEURS. Zij is samen met de heer P.A.W. Thiel verantwoordelijk voor de bewaking van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Deze rechten liggen momenteel vast tot 28 FEBRUARI 2015. In dit verband is er op dit moment van schrijven (zondag 21 november 2011 13:15) op mijn website BIJZONDERE BELANGSTELLING voor BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (in het bijzonder BETREFT: ICB/JUSTITIE960229, DECLARATIE, POLITIECAROUSSEL, PAARS BELEID, DE KROON OP HET WERK en GELUKWENS EN ONDERSTEUNING D.D. 14 FEBRUARI 2007) en BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Tot slot ben ik je dankbaar voor de opmerking dat PRINS WILLIAM de verlovingsring van mijn fiancée aan zijn verloofde heeft gegeven. Dat betrof echter een ring die mijn fiancée van WILLIAMS VADER had gekregen. Daar heb ik dus niet zo veel moeite mee.

Dan gaan wij nu over naar de ontwikkelingen van VITESSE. Aangehecht tref je een bijlage van alle documenten in chronologische volgorde uit mijn dossier waarin VITESSE is vermeld. Ik zal je als de tijd het toelaat per email een versie van deze brief doen toekomen zodra ik die documenten heb gekoppeld aan de server, zodat je dan onder het motto TRANSPARANTIE IS DE LEUS direct toegang krijg tot al die documenten. Maar eerst loop ik onze onderlinge communicatie nog even na. Ik ben op 3 juni 2010 met jou in contact gebracht door GERARD SCHOUW inzake de uitspraak van de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN om de vrienden van VITESSE door de provincie schadeloos te laten stellen in verband met hun bijdrage om de club van de ondergang te redden. Daarom ben ik gedurende de afgelopen dagen alle documenten nagelopen in mijn dossier waarin VITESSE is vermeld. Je treft deze opsomming aan in aangehechte lijst van documenten waarin VITESSE is vermeld. De belangrijkste ontwikkelingen vanaf 9 JUNI 2008 heb ik onderstaand weergegeven.

9 JUNI 2008 ONLY ONE: Het belangrijkste nieuws van vandaag is een uitspraak van KNVB-voorzitter Henk Kesler dat VITESSE beter niet meer in het GELREDOME gaat voetballen als vermeld in de Telegraaf van vandaag. Ik citeer: Als de KNVB slaagt in het voornemen om het aantal knelpunten aan banden te leggen, zullen ze daar in Arnhem het meeste last van hebben. VITESSE en de directie van stadion GELREDOME streepten maar liefst 45 van de 95 beschikbare speeldagen door. De gemeente Arnhem voegde daar nog eens zeventien knelpunten aan toe. "En dan durft meneer Van Amstel (stadiondirecteur Jasper van Amstel van GELREDOME, red.) nog te zeggen dat ze met ons meedenken", schampert Kesler. "Ze zijn daar volledig de weg kwijt. GELREDOME is door Karel Aalbers ooit bedacht als voetbalstadion, maar dat kun je het met de beste wil van de wereld niet meer noemen. Als je een dermate hoog aantal knelpunten aangeeft ben je niet meer constructief bezig. GELREDOME is de thuishaven van Marco Borsato en andere artiesten, niet van VITESSE. GELREDOME heeft alle recht om het te doen zoals ze het nu doen, maar op deze manier lijkt het mij verstandiger dat VITESSE elders gaat voetballen." Op zich vind ik dat niet zo'n slechte gedachte. Het lijkt mij goed dat er dan tussen Nijmegen en Arnhem een nieuw stadion wordt gebouwd de naam PRINSES DIANA STADION waardig en in de stijl van het Museum voor Moderne Kunst uit het Midden-Oosten, te ontwerpen door UNStudio in Amsterdam. Dat kan een nieuwe voetbaltempel worden voor een nieuwe topclub met de naam FC CERVANTES ARNHEM NIJMEGEN (voorheen VITESSE-NEC).

ZONDAG 27 JUNI 2010 GOED NIEUWS VOOR DE VRIENDEN VAN VITESSE: Verzonden: Subject: DE PROVINCIALE STATEN EN DE VRIENDEN VAN VITESSE Date: June 27, 2010 4:34:22 PM GMT+02:00 To: d66 nijmegen Beste Democraten, Ten gevolge van groot oponthoud op het station Utrecht Centraal tijdens mijn reis vanuit Nieuwegein-Zuid (vertrek aldaar met buslijn 74 om 12:04) is het mij niet gelukt vandaag de Keizer Karelstad bijtijds te bereiken. Ik arriveerde pas om 15:30 op het station Nijmegen Dukenburg. Breng de hartelijke groeten over aan Michiel Scheffer.

Het doet mij deugd dat de zaak rond de Vrienden van VITESSE als vermeld in de Telegraaf van gisteren op pagina T8 op juridisch verantwoorde wijze is geregeld na een uitspraak van de Hoge Raad. Hartelijke groet. Subject: GOED NIEUWS VOOR DE VRIENDEN VAN VITESSE Date: June 27, 2010 9:21:06 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA, JOHAN AGRICOLA Beste Thomas, Dank voor jouw reactie. 81 miljoen mensen kijken in Mexico op dit moment naar hun wedstrijd tegen ARGENTINIË. Dat is een aardige hoeveelheid Spaanssprekenden binnen mijn beleidsplan. De stand is 2-0 voor mijn vrienden uit BUENOS AIRES. Na het EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT en het JOHN SAVED THE QUEEN in BLOEMFONTEIN te hebben beluisterd ben ik met de tonen van de song LEAN ON ME in mijn achterhoofd na een reis van meer dan drie en een half uur vanuit NIEUWEGEIN in DUKENBURG teruggekeerd. Gisteravond heb ik op uitnodiging van mijn schoondochter CAROLINE een optreden bijgewoond van vier gezamenlijke gospelkoren uit NIEUWEGEIN, HEEMSTEDE, BAARN en KATWIJK. Voordien heb ik een bezoek gebracht aan de sauna in LUNTEREN. Daar las ik in de Telegraaf op pagina T8: GELDERLAND VANGT BOT IN ZAAK ROND VITESSE Ik citeer Erik Riensema: "ARNHEM, zaterdag De champagnekurken knalden gisteravond bij Cor Guijt, Jan Snellenburg, HERMAN VEENENDAAL en een grote groep andere Vrienden van Vitesse. Negen jaar nadat de vermogende voetballiefhebbers miljoenen op tafel legden om de Arnhemse club van de ondergang te redden, heeft de Hoge Raad gisteren bepaald dat de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor beloften die gedeputeerden destijds hebben gedaan, maar niet zijn nagekomen. En daarmee ook voor de tientallen miljoenen euro's schade die de ondernemers en de club door deze loze beloften hebben geleden. Dat Provinciale Staten van Gelderland de gedeputeerden destijds hebben teruggefloten, neemt volgens de Hoge Raad de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur niet weg. 'De gedeputeerden konden begrijpen dat Vitesse en de financiers aanzienlijke schade zouden lijden als Provinciale Staten daarmee zouden instemmen, maar zij hebben op dit punt geen voorbehoud gemaakt', schrijft het hoogste rechtsorgaan, dat er ook op wijst dat het de gedeputeerden zelf waren die destijds het initiatief namen voor besprekingen met de geldschieters. "Wij zijn zeer opgelucht", laat Cor Guijt weten. Hij verkocht in 2001 een deel van zijn bedrijf om Vitesse van de dreigende ondergang te redden. "We vertrouwden op de harde toezeggingen van de gedeputeerden dat zij de huur van het GELREDOME in het seizoen 2001/2002 met 6 miljoen zouden verlagen als wij bij zouden springen. Daarop zijn wij grote financiele verplichtingen aangegaan." Over de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding moeten de partijen nog om de tafel. Guijt verwacht dat dit ergens tussen de 20 en 30 miljoen euro uit zal komen". Dat neemt niet weg dat MIJN DECLARATIE de eerste prioriteit verdient. Cor Guijt is vermeld in FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS, 5 JULI 2001 DENKEND AAN HENLEY, 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 26 SEPTEMBER 2002 VITESSE EN DE WERELDBANK, 10 MAART 2002 FC CERVANTES ARNHEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG, 12 SEPTEMBER 2002 REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT, 18 FEBRUARI 2003 HAND IN EIGEN BOEZEM, 28 APRIL 2003 REDDINGSOPERATIE, 3 MEI 2003 VRUCHTBAAR WEEKEND, 12 MEI 2003 ZOEKEN NAAR GEZAMENLIJK BELANG, 6 JUNI 2004 D-DAY , 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR, 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 13 SEPTEMBER 2004 CERVANTESONLINE.CH TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 21 SEPTEMBER 2004 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN, 6 JANUARI 2005 VERZEKEREN, 28 JANUARI 2007 CERVANTES VERZEKERINGEN EN ONROEREND GOED, 2 AUGUSTUS 2003 CERVANTES SEGUROS, 4 APRIL 2005 HART VAN DE ORGANISATIE, 3 JUNI 2005 BACK TO BASICS, 4 JUNI 2005 VAN HISTORISCHE IMPORTANTIE, 4 DECEMBER 2006 SALON DULCINEA, 28 JANUARI 2007 CERVANTES VERZEKERINGEN EN ONROEREND GOED, 5 DECEMBER 2007 MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE en 16 DECEMBER 2008 VREDE OP AARDE. Aan JAN SNELLENBURG heb ik speciale aandacht besteed op 21 FEBRUARI 2006 JAN SNELLENBURG en aan HERMAN VEENENDAAL op 29 DECEMBER 2005 HERMAN VEENENDAAL. Hierin richt ik mijn bijzondere aandacht op FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, FC CERVANTES ARNHEM OF ALKMAAR, 30 NOVEMBER 2002 KORTE OVERWEGING VOOR HET WEEKEND, 17 FEBRUARI 2002 HOE LANG ZAL HET NOG DUREN DAT VAN DER HEYDEN EEN MILJOENENBEDRIJF GAAT RUNNEN?, 12 SEPTEMBER 2002 REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT, 20 OKTOBER 2002 MEER MENSEN MENS, 3 MEI 2003 VRUCHTBAAR WEEKEND, 26 MEI 2003 HARTSAANGELEGENHEDEN, 26 SEPTEMBER 2002 VITESSE EN DE WERELDBANK, 26 SEPTEMBER 2002 FC CERVANTES ARNHEM (3) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG, 7 DECEMBER 2002 BAR NUMBER ONE, 20 APRIL 2003 BLAUW, 6 JUNI 2003 GAST IN ARNHEM, 2 FEBRUARI 2003 BESTE VRIENDEN VAN VITESSE, 9 MAART 2003 BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 8 MEI 2003 VORDERING OP VITESSE, 14 APRIL 2003 EVEN CHECKEN, 15 APRIL 2003 PROMOTIE EN FINISHING TOUCH , 16 APRIL 2003 INZAKE 31 AUGUSTUS 2003, 19 APRIL 2003 ALLE BALLEN VERZAMELEN, 22 APRIL 2003 KONINGINNENDAG 2003, 24 APRIL 2003 REDDINGSPLAN VITESSE, 26 APRIL 2003 HEATHER, 27 APRIL 2003 IN VERBAND MET MORGEN, 28 APRIL 2003 REDDINGSOPERATIE, 29 APRIL 2003 EINDSPEL, 29 APRIL 2003 PRINS JOHAN FRISO WEG BIJ GOLDMAN SACHS, 11 MEI 2003 HET WOORD IS THANS AAN KONINGIN ELIZABETH, 12 MEI 2003 ZOEKEN NAAR GEZAMENLIJK BELANG, 27 MEI 2003 OPEN KAART, 7 JULI 2003 AD KREUGER, 5 AUGUSTUS 2003 MY ROYAL MISSION, 2 FEBRUARI 2004 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 17 OKTOBER 2004 KONINKLIJK VOETBAL, 23 JULI 2004 DE VORK IN DE STEEL, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN, 24 JANUARI 2005 ALLES OP EEN RIJ, 6 JANUARI 2005 VERZEKEREN, 18 JANUARI 2005 TWAALF RONDE TAFELS, 31 MAART 2005 VAN GAAL EN NIEUW ELAN, 4 APRIL 2005 HART VAN DE ORGANISATIE, 7 APRIL 2005 KONINGINNENDAG IN NOORDWIJK, 16 APRIL 2005 SINT GERLACH en 10 MEI 2005 DUETGROEP.

ZATERDAG 3 JULI 2010 NIEUWE LEDENDAG D66 TE UTRECHT: Geen horoscoop vandaag. Vertrek Nijmegen Dukenburg 9:00. Utrecht aankomst 10:06. Nog juist voordat de nieuweledendag van D66 een aanvang nam bereikte ik het ACADEMIEGEBOUW op het DOMPLEIN en werd bij binnenkomst al direct vriendelijk verwelkomd door de heer LARS NANNINGA als vermeld in 14 APRIL 2010 ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064 en DEADLINE 28 MEI 2010 en door dagvoorzitter GERARD SCHOUW later aangeduid als HET WONDER VAN ZEEBURG. Onder leiding van de heer SCHOUW voltrok zich een interessant proces dat door een groot aantal deelnemers ondanks de hitte werd bezocht. Wij werden deelgenoot van presentaties van Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid Jan Petit, Landelijk Bestuur D66 (Afdelingen, Regio's en Leden), Victor Everhard, Wethouder Utrecht. Hans Engels, Senator D66 en Jacqueline Versteeg, lid Provinciale Staten Utrecht. In de lunchpauze had ik via bemiddeling tijdens de discussie van GERARD SCHOUW een onderhoud met de heer HANS NUGTEREN inzake de berichtgeving van vorige week zaterdag over de problematiek rond de Provinciale Staten van Gelderland en de VRIENDEN VAN VITESSE. Vanaf 13:00 tot 14:30 heb ik de Masterclass EU: UNIE VAN WAARDEN bijgewoond in de EIJKMANKAMER. Daar hing onder meer een foto van RONALD PLASTERK aan de muur. Internationaal secretaris Robert Farla en Europarlementariër SOPHIE IN 'T VELD hielden een boeiend betoog over de laatste ontwikkelingen binnen de Europese Unie, begeleid door Joop Hazenberg van de thema afdeling Europa. Mijn punt van zorg na het beluisteren van de presentaties is de beheersbaarheid van de financien in de Europese Unie. Sophie pleit ervoor dat de controle over het geheel in handen komt van de Europese Commissie. Maar hoe daarover kan worden besloten is nog niet duidelijk. Verzonden: Subject: D66 EN DE VRIENDEN VAN VITESSE Date: July 3, 2010 10:53:46 PM GMT+02:00 To: HANS NUGTEREN Cc: LIESBETH HALBERTSMA, ALEXANDER PECHTOLD Beste Hans, Ik vond het een leuke ontmoeting vanmiddag in de patio van het Academiegebouw in Utrecht. Het was voor mij de eerste keer dat ik als lid van een politieke partij heb deelgenomen aan een groepsbijeenkomst. Ik beschouw het als de verdienste van GERARD SCHOUW dat hij ons in contact heeft gebracht. Wij hebben immers beiden belangstelling voor hetgeen er in onderstaand ARTIKEL IN DE TELEGRAAF VAN VORIGE WEEK ZATERDAG is beschreven. GELDERLAND VANGT BOT IN ZAAK RONDE VITESSE Ik citeer Erik Riensema: "ARNHEM, zaterdag De champagnekurken knalden gisteravond bij Cor Guijt, Jan Snellenburg, HERMAN VEENENDAAL en een grote groep andere Vrienden van Vitesse. Negen jaar nadat de vermogende voetballiefhebbers miljoenen op tafel legden om de Arnhemse club van de ondergang te redden, heeft de Hoge Raad gisteren bepaald dat de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor beloften die gedeputeerden destijds hebben gedaan, maar niet zijn nagekomen. En daarmee ook voor de tientallen miljoenen euro's schade die de ondernemers en de club door deze loze beloften hebben geleden. Dat Provinciale Staten van Gelderland de gedeputeerden destijds hebben teruggefloten, neemt volgens de Hoge Raad de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur niet weg. 'De gedeputeerden konden begrijpen dat Vitesse en de financiers aanzienlijke schade zouden lijden als Provinciale Staten daarmee zouden instemmen, maar zij hebben op dit punt geen voorbehoud gemaakt', schrijft het hoogste rechtsorgaan, dat er ook op wijst dat het de gedeputeerden zelf waren die destijds het initiatief namen voor besprekingen met de geldschieters. "Wij zijn zeer opgelucht", laat Cor Guijt weten. Hij verkocht in 2001 een deel van zijn bedrijf om Vitesse van de dreigende ondergang te redden. "We vertrouwden op de harde toezeggingen van de gedeputeerden dat zij de huur van het GELREDOME in het seizoen 2001/2002 met 6 miljoen zouden verlagen als wij bij zouden springen. Daarop zijn wij grote financiele verplichtingen aangegaan." Over de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding moeten de partijen nog om de tafel. Guijt verwacht dat dit ergens tussen de 20 en 30 miljoen euro uit zal komen". Terugdenkend aan het gesprek van vanmiddag is mijn eerste indruk dat wij vanuit verschillende belangen tegen de situatie aankijken. Ik was immers gelukkig met de mededeling dat de heer Dirk Guijt, die de afgelopen jaren ten gevolge van de financiële crisis zijn makelaardij failliet heeft zien gaan, thans weer over een werkkapitaal kan gaan beschikken voor het door mij geplande vezekeringsbedrijf CERVANTES VERZEKERINGEN. De opbouw van dit bedrijf heeft inmiddels vanaf 1993 een vertraging opgeleverd van 17 jaar. Dat geldt vanzelfsprekend voor het totale geplande bedrijf CERVANTES HOLDING Dit is op de eerste plaats een werkgelegenheidsproject voor Nederlandstalige hispanisten. Ik heb uit jouw woorden opgemaakt dat Gedeputeerde Staten van Gelderland overwegen tegen dit vonnis van de Hoge Raad in hoger beroep te gaan. Ik zou dit zeer betreuren aangezien dat opnieuw een paar jaar vertraging zou opleveren voor de ontwikkeling van mijn bedrijf en daarmee van de werkgelegenheid en economische ontwikkelingen van de regio Gelderland. Als werkmaatschappijen van CERVANTES HOLDING heb ik ook een voetbalteam en een MULTIFUNCTIONEEL VOETBALSTADION gepland met een wereldwijde uitstraling als vermeld in FC CERVANTES VITESSE en PRINSES DIANA STADION. Het is een zeer ambitieus plan waarin ik inmiddels 150.000 euro uit privé spaargeld heb geïnvesteerd en staat in zijn totaliteit beschreven in INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, CERVANTES STUDIECENTRA, CERVANTES EMPLEO, CERVANTES MANAGEMENT GROUP, CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY, CERVANTES TRAVELS, CERVANTES TRANSLATION SERVICES, CERVANTES INTERPRET SERVICES, CERVANTES PUBLIC RELATIONS, CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES, CERVANTES EDITIONS, CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, CERVANTES UNITED STATES OF AMERICA, CERVANTES ENTERPRISES, ROYAL CERVANTES AIRLINES, CERVANTES TECHNOLOGIES, CERVANTESONLINE, CERVANTES PRODUCTIONS, CERVANTES VERZEKERINGEN, HOTELS CERVANTES, BANK CERVANTES BENELUX, FC CERVANTES VITESSE, PRINSES DIANA STADION, CERVANTES TELEVISION, CERVANTES ONROEREND GOED. Nadat mijn werkzaamheden voor het VNO-managementcentrum de Baak in Noordwijk waren beëindigd heb ik in 1991 al een eerste schets gemaakt van dit bedrijf dat is gebaseerd op mijn bezit van het HANDELSMERK Instituto Cervantes in de Benelux. Die eerste aanzet heb ik daarna besproken met mevrouw Theodora Linck op het Ministerie van Economische Zaken en nadien overgedragen aan de Gelderse Ontwikkelings Maatschappij (GOM) in Velp. De eerste vertraging is ontstaan in april 1993 ten gevolge van de liquidatie van een naamgenoot van mij in Alkmaar. Deze problematiek is nadien onderzocht door de parlementaire onderzoekscommissie opsporingsmethoden van Maarten van Traa. Bovendien heb ik de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón hierbij ingeschakeld die momenteel een half jaar in Nederland is gedetacheerd. Ik heb hem op zaterdag 5 juni jongstleden nog ontmoet en gesproken op de Dam in Amsterdam. Zoals ik je heb laten weten heb ik op basis van de resultaten van het onderzoek van de Commissie van Traa als vermeld in het rapport INZAKE OPSPORING in het kader van de regeling TIP,- TOON- en VOORKOOPGELDENREGELING een declaratie ingediend van 73,3 miljoen Nederlandse guldens ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX - waarvoor ik vanaf 12 april 2010 het voorzitterschap heb geaccepteerd - en dit op 13 september 1996 aan toenmalig Minister President WIM KOK verantwoord als vermeld op AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Uiteraard dient hierover de wettelijke rente over het uitstaande bedrag tot op heden te worden vergoed. Ik heb voortdurend de wettelijke wegen bewandeld. Ook de parlementaire weg. Op 11 december 1996 heb ik de fractievoorzitters van CDA, D66, PARTIJ VAN DE ARBEID en VVD van het bestaan van deze declaratie in kennis gesteld. En toevallig zaten drie fractieleiders van deze partijen vandaag onder leiding van Herman Tjeenk Willink in de Eerste Kamer om de tafel. In dit verband deed het mij deugd dat Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya vandaag was gekleed in een jurk in de HUISKLEUR van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Dat heb ik haar ook laten weten vanmiddag tijdens de lunch. Een tweede vertraging in de ontwikkeling van het bedrijf is veroorzaakt door de voormalige eigenaar van het warenhuis Harrods in Londen, de heer MOHAMED AL FAYED. Ten gevolge van zijn ongevraagde interventie in het weekend van 14 juli 1997 en de zes weken daarna heeft mijn toenmalige partner LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES op 31 AUGUSTUS 1997 het leven verloren tijdens een poging tot ontvoering door zijn eveneens overleden zoon. Alle juridische procedures die nadien zijn gevoerd hebben omomstotelijk vastgesteld dat de heer MOHAMED AL FAYED volledig aansprakelijk is voor de hierdoor voor ons bedrijf ontstane schade. Hij dient dus over te gaan tot betaling van het volledige vermogen van de Prinses van Wales vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden te vergoeden aan de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. Hiertoe heb ik advocaat ABRAHAM MOSZKOWICZ ingeschakeld op 14 januari 1999 als vermeld op VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ. Mijn contacten met de VRIENDEN VAN VITESSE dateren van 25 september 2002, als beschreven in mijn brief FC CERVANTES ARNHEM (3) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG. De inhoud van deze brief heb ik vanmiddag nog met jou besproken. Uit het journaal van vanavond heb ik opgemaakt dat Herman Tjeenk Willink inzake de formatiebesprekingen rond PAARS PLUS - waaraan ik het woord ULTRA heb toegevoegd als TOEGEVOEGDE WAARDE en zogenaamde BOZO als onderhandelingsinstrument richting MARK RUTTE - zijn eindrapport dit weekend zal schrijven om dat aan te bieden aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. In dit verband memoreer ik hieronder ook het artikel DE VERLOOFDE VAN DIANA uit HET PAROOL van 27 mei 2006. Ik hoop dus van ganser harte dat Gedeputeerde Staten van de provinice Gelderland dit proces niet meer zal verstoren. Subject: CONTINUING STORY Date: July 3, 2010 11:45:57 PM GMT+02:00 Beste Hans, Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. De naam DIRK GUIJT dient uiteraard COR GUIJT te luiden. Ik schreef dit bericht terwijl ik naar DIRK KUYT uit Katwijk zat te kijken. Mijn ontmoeting met SOPHIE IN'T VELD heb ik als positief ervaren. Vooral nu ik terugdenk aan mijn brief van 5 december 1995 aan HANS VAN DEN BROEK. Op dit moment zie ik de voormalige BURGEMEESTER VAN UTRECHT op de televisie. Het blijft een CONTINUING STORY.

MAANDAG 19 JULI 2010 BERICHT VAN DE POSTCODELOTERIJ: Verzonden: Subject: ÉÉN VOOR ALLEN Date: July 19, 2010 12:58:46 PM GMT+02:00 To: HANS NUGTEREN Beste Hans, Dank voor jouw reactie. Het doet mij deugd dat mijn kaart rond het thema BUILDING BRIDGES in goede orde in Asch is gearriveerd. De door mij eerder gezonden emails zal ik je hierna nog een keer doen toekomen. De in jouw bericht vermelde 2 belangrijkste items zijn inderdaad juist en volkomen correct. Ik begrijp dat je hier de Vierdaagse meeloopt en dus vroeg uit de veren moet. Gisteravond heb ik in dit verband een bezoek gebracht aan de VLAGGENPARADE in het GOFFERTSTADION. Dat werd voor mij een zeer bijzondere happening die ik deels op video heb vastgelegd. De parade werd namelijk voorafgegaan door de vlaggen van NEDERLAND, SPANJE en CANADA. Ik zal de opnames er nog eens een keer op moeten nakijken, maar ik heb de indruk dat ik ook een eresaluut heb ontvangen van de meelopende functionarissen. Ik stel een gesprek met jou zeer op prijs. Je bent ook bij mij van harte welkom. Ik bivakkeer in een fraai appartement boven het winkelcentrum Dukenburg. Naast het NS-station Nijmegen Dukenburg. Dat lijkt mij het beste. Dan kunnen we ongestoord van gedachten wisselen. Je bent hier morgenmiddag al van harte welkom vanaf 15:30 uur. Voor die tijd heb ik hier nog een huishoudelijke hulp om het appartement schoon te maken voordat ik weer naar SPANJE vertrek. Aanstaande zaterdag. Dus laten we maar direct afspreken. Jouw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, JOHN. Subject: Fwd: D66 EN DE VRIENDEN VAN VITESSE Date: July 19, 2010 1:00:18 PM GMT+02:00 Subject: Fwd: CONTINUING STORY Date: July 19, 2010 1:01:29 PM GMT+02:00 Vervolgens telefonisch onderhoud met Hans gevoerd.

DONDERDAG 22 JULI 2010 RUUD LUBBERS INFORMATEUR: Verzonden: From: JOHN VAN DER HEYDEN Subject: MIJN DAGBOEK VAN WOENSDAG 21 JULI 2010 Date: July 22, 2010 3:48:16 PM GMT+02:00 To: HANS NUGTEREN Cc: LIESBETH HALBERTSMA, THOMAS TRIEBELS Beste Hans, Met mijn grote erkentelijkheid voor jouw komst van gistermiddag naar het voormalige kasteel van de Hertogen van Brabant en Gelre ontvang je hierbij mijn dagboek van gisteren met afschrift aan MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA en kameratski THOMAS TRIEBELS. From: JOHN VAN DER HEYDEN Subject: RUUD LUBBERS INFORMATEUR Date: July 22, 2010 4:50:47 PM GMT+02:00 To: HANS NUGTEREN Cc: LIESBETH HALBERTSMA, GEERT PETERS Beste Hans en Liesbeth, Aansluitend aan mijn dagboek van gisteren ontvangen jullie hierbij mijn dagboek van vandaag. Mede ten behoeve van de secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX From: JOHN VAN DER HEYDEN Subject: Herstel RUUD LUBBERS INFORMATEUR Date: July 22, 2010 4:56:23 PM GMT+02:00 To: HANS NUGTEREN Cc: LIESBETH HALBERTSMA, GEERT PETERS Beste Hans, Liesbeth en Geert. Even een herstelbericht. Ik werd hier even van mijn werk gehaald door het cateringbedrijf Hofmans met de twee laatste maaltijden voor mijn vertrek naar LA CORUÑA. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN heeft gisteravond RUUD LUBBERS benoemd tot nieuwe informateur. De heer LUBBERS is vermeld in 1994 2 FEBRUARI 1994 BRIEF 36 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 5 MEI 1994 BRIEF 53 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 5 AUGUSTUS 1994 BRIEF 72 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 20 AUGUSTUS 1994 BRIEF 78 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 23 NOVEMBER 1994 BRIEF 91 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 1998 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 1999 4 JANUARI 1999 CONTRACT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 10 JUNI 1999 FEESTDAG, 30 JULI 1999 NICOLA FORMBY, 2 AUGUSTUS 1999 EDELENBOS, 26 SEPTEMBER 1999 NEW YORK... NEW YORK!, 4 NOVEMBER 1999 OLIFANTEN, 11 NOVEMBER 1999 NUEVO LANJARÓN, 20 NOVEMBER 1999 OPERATION PURPLE TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN, 26 NOVEMBER 1999 PURPLE HEART OPERATION 2000 25 OKTOBER 2000 SLEUTELFUNCTIES, 30 OKTOBER 2000 KONING CONSTANTIJN, 1 NOVEMBER 2000 EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY PARA GRAN HERMANO, 21 NOVEMBER 2000 COSTA DEL SOL 2001 16 MEI 2001 NIEUW ADVIESBUREAU 2004 19 MEI 2004 KONINKLIJK HUWELIJK, 20 MEI 2004 FUNDACIÓN CERVANTES, 6 JUNI 2004 D-DAY, 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR, 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 2005 12 MEI 2005 CONGRES VOOR HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN AAN DE COSTA DEL SOL (1), 27 DECEMBER 2005 EENZAAM EN OOK ALLEEN 2006 1 JULI 2006 MAXIMILIAAN IN BEELD, 3 JULI 2006 HEART OF THE WORLD, 4 JULI 2006 DE TERUGKEER VAN RUUD LUBBERS, 6 SEPTEMBER 2006 TOGETHER AGAIN , 2 OKTOBER 2006 NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2006, 10 OKTOBER 2006 ALLE BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL TOT 10 OKTOBER 2006 2009 20 DECEMBER 2009 BART COSSEY EN VITESSE 2010 27 FEBRUARI 2010 SNEEUWWITJE, 1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS en 20 APRIL 2010 KROONPRINS FILIP VAN BELGIË VIJFTIG JAAR. Dit is een interessante ontwikkeling beste MAAGD: Spanning neemt toe als een belangrijke activiteit voltooiing nadert. Bedenk alvast een manier om tot rust te komen wanneer het werk gedaan is. Ga intuitief maar tevens verstandig te werk. Communiceer met iedereen die in uw huis woont. Vanaf 31 JULI 2010 ben je bij mij van harte welkom in SPANJE. Voor aanvang van de finale van het wereldkampioenschap voetbal op 11 JULI 2010 zag ik dat WILLEM ALEXANDER en FELIPE elkaar als goede vrienden in de armen vielen. Ik vind dat wij ons nu bij hen moeten kunnen aansluiten. SCHORPIOEN: Financieel goede tijden zijn aangebroken en dat zal te zien zijn aan uw bankafschriften. Het kan verstandig zijn om wat te sparen of meer geld in uw bedrijf te steken. Besef dat aan elk succesverhaal ook weer een eind kan komen. Elk eind is ook altijd een nieuw begin. Ik ben dus beniewd naar de reactie op mijn brief 28 MEI 2010 REKENING NUMMER 4729266 aan ING Operations Afdeling Betaalrekening te LEEUWARDEN.

MAANDAG 16 AUGUSTUS 2010 CRISTALHELDER : 16 aug 2010, 08:30 Persconferentie Vitesse. 12:22 Ik ben nu benieuwd naar de persconferentie van VITESSE en vraag mij af of HALBERTSMA CONSULTING bij de ontwikkelingen is betrokken. De omzetting van VITESSE IN FC CERVANTES moet nu mogelijk zijn. 13:00 MERAB JORDANIA, een miljardair uit GEORGIË is de nieuwe eigenaar van VITESSE. De Telegraaf: GEORGIËR KOOPT VITESSE. 15:45 FC CERVANTES ARNHEM NU MOGELIJK verzonden. Nadien bezoek aan La Carihuela.

17 AUGUSTUS 2010 JOINT VENTURE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA: Ik heb gisteren van 16:00 tot 2:00 uur (tien uur dus) opgetrokken met een goede vriend van mij wiens naam hij niet genoemd wil hebben. Ik beschouw hem als buitengewoon deskundig op het gebied van de Spaanse, Engelse en Russische taal alsmede op juridisch terrein. Zo liet hij mij weten dat de naam VITESSE bij de verkoop aan de heer ZJORDANIA niet mag worden veranderd. Nochtans hecht ik eraan dat de naam CERVANTES aan de voetbalclub wordt gekoppeld als onderdeel van de noodzakelijke PR voor ons geplande bedrijf. Ik heb hem voorgesteld samen lid te worden van de RAAD VAN BESTUUR VAN VITESSE. Ik heb hem ook laten weten dat de stap van HALBERTSMA HOLDING naar CERVANTES HOLDING maar een kleine stap is.

21 AUGUSTUS 2010 HENK LULOFS EN TMK: Na mijn bezoek aan het centro de salud Montemar ben ik weer even op het terras van DE BABBELAAR nedergedaald en heb daar het gesprek met mijn gesprekspartner van afgelopen MAANDAG 16 AUGUSTUS 2010 voortgezet als vermeld in mijn brief JOINT VENTURE. Voordien heb ik de eigenaar van CRISTAL laten weten dat ik bereid ben de prijs van 41 miljard gulden te laten vallen voor mijn handelsmerk. Ik ben bereid mijn rechten te verkopen aan de huidige, nieuwe eigenaar van VITESSE en laat door hem graag daarop een bod doen. Als lid van de RAAD VAN BESTUUR van VITESSE ben ik dan bereid hem met raad en daad bij te staan.

29 AUGUSTUS 2010 BEZOEK AAN MIJAS TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS TE ARNHEM: 20.45 uitgebreid van gedachten gewisseld met JOHN en HETTY van bar-restaurant DUNGLISH (DUtch-eNGLISH) en JOHN STEVENS uit WOERDEN en ZEIST. Onder meer over mijn gevederde vrienden van DE WELLENKAMP in NIJMEGEN. Volgens JOHN STEVENS ben ik zo rijk dat ik heel Nijmegen kan opkopen. Ik vraag mij af hoe hij aan die wijsheid komt. VITESSE heeft nu wel een eigenaar die MIJN HANDELSMERK kan betalen.

3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS. Deze brief gaat grotendeels over de hoofdstad van de BRITSE MAAGDENEILANDEN. Mijn brief PIET HEIN DONNER met bijlagen ter attentie van jou heb ik om 14:31 ter verzending aangeboden in het postkantoor van Torremolinos en de brief INZAKE FC CERVANTES ARNHEM aan THOMAS TRIEBELS om 18:25 ter verzending in de brievenbus (de leeuwenbek) van hetzelfde postkantoor gedeponeerd. Aansluitend aan deze brief ben ik verder gaan nadenken over wie de werkelijke nieuwe eigenaar is van VITESSE. Er gaan verhalen de ronde dat er nu al onderzoek wordt verricht naar de geldstromen van de heer ZJORDANIA. Er is niet bekend hoeveel hij voor de aandelen van VITESSE heeft betaald. Daarvoor zou ik de financiële balans van de voetbalclub wel eens willen zien. Ingeval die nog steeds een negatief beeld geeft zou hij die aandelen OM NIET hebben kunnen overnemen. Vervolgens komen dan de investeringen aan de orde. Om dure spelers aan te trekken kan hij zijn eigen geld hierin steken, maar uiteraard ook vreemd vermogen aantrekken. Ik las in het artikel KNVB ONDERZOEKT GELDSTROOM VITESSE "Het geld waarmee VITESSE is gekocht zou afkomstig zijn van een investeringsmaatschappij op de Maagdeneilanden". In de hoofdstad TORTOLA bevindt zich klaarblijkelijk ook een kantoor van het HAAGS JURISTEN COLLEGE dat een 6 procent participatie heeft in de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. Ik sluit niet uit dat jij alle royalties van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES naar die limited hebt laten overhevelen. Dat is allemaal VOLLEDIG LEGAAL. Ik sluit niet uit dat al mijn vorderingen en royalties uiteindelijk terecht zijn gekomen op een bankrekening van de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES in TORTOLA en ontvang hierover graag nadere mededelingen. HJC Participations - vermeld als Company Secretary Sigma Secretaries Ltd. Akara Bldg, 24 de Castro Street, Wickhams Cat 1. Post Town ROAD TOWN, TORTOLA, British Virgin Islands - is voor zes procent mede-eigenaar van mijn bedrijf. Ik bezit dus de overige 94 procent als vermeld op 12 FEBRUARI 2010 CONTACTGEGEVENS INSTITUTO CERVANTES LTD 2010 en begrijp nu ook wat JOHN STEVENS heeft bedoeld met zijn opmerking dat ik heel Nijmegen kan kopen. Ik sluit niet uit dat de heer ZJORDANIA een "stroman" is - zoals PETER OTTENHOFF mijn voormalige functie als directeur van het grootste instituut voor mondeling taalonderwijs in Nederland placht te noemen - en ik de daadwerkelijke eigenaar ben van de club, zoals ik dat op 25 september 2002 met HERMAN VEENENDAAL heb afgesproken als vermeld in 26 SEPTEMBER 2002 FC CERVANTES ARNHEM (3) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG. In dit verband ontving ik ook het volgende bericht van TRAFFORD PUBLISHING: Trafford E- Book Conversion & DFAD Distribution (aangehecht).

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2010 WILLIAM WALES HELICOPTERPILOOT: COMMUNICATIE: Subject: HELP DE ADEL IN HET ZADEL Date: September 18, 2010 12:52:07 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Beste Thomas, Hartelijk dank voor jouw gastvrije ontvangst van gisteren. Ik werk thans aan het bijwerken van mijn dossier en zie dat ik in mijn bericht DE PAARSE HEIDE van MAANDAG 13 SEPTEMBER 9:19:51 heb geschreven over de door mij georganiseerde SLOTDAG onder het motto HELP DE ADEL IN HET ZADEL. Een verslag hieromtrent tref je aan op 13 FEBRUARI 2003 HELP DE ADEL IN HET ZADEL. Leuk dat je donderdag in dit verband een collega van JAN WILZING op bezoek hebt gehad. Ik kan mij ook nog de heren BAKKER en HOOGERVORST herinneren als KORPSCHEF VAN ARNHEM als vermeld in 22 JULI 2000 NACHT VAN NIJMEGEN. De heer BAKKER is later voorzitter geworden van VITESSE. PRETTIGE DAG VERDER JOHN. ONTVANGEN: From: THOMAS TRIEBELS Date: September 18, 2010 3:41:22 PM GMT+02:00 Dat zijn mooie gedichten.m.v.g Thomas. VERZONDEN 21:22: DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM Beste Thomas, In verband met jouw voortdurende opmerkingen inzake de huidige BURGEMEESTER VAN ARNHEM heb ik vanavond eens gekeken in welke documenten van mijn dossier PAULINE KRIKKE is vermeld.

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR NA MIJN EERSTE STATE OF THE UNION: VERZONDEN: Subject: PAULINE Date: September 19, 2010 2:35:04 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS On Sep 18, 2010, at 11:59 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Hallo John Nu de laatste visite weg is heb ik nu even tijd om je mail te beantwoorden. Tja inderdaad er wordt me nu wel het een en het ander duidelijk. Goed weekend m.v.g Thomas. REACTIE: Ik zag haar vanavond aan het eind van de wedstrijd bij VITESSE-NAC. Ik hoop dat ze GOEDE ZAKEN heeft gedaan voor ONZE HOLDING.

23 SEPTEMBER 2010 EEN DROOM VAN GERECHTIGHEID: Ik heb er weer eens nachtwerk van gemaakt. Voordat ik vannacht naar bed ging ontving ik een bericht van de heer Van Elferen van D66 Nijmegen omtrent gemeentesteun aan de voetbalclub NEC. Ik heb daar om 01:18 nog alsvolgt op gereageerd: Geachte heer Van Elferen, Uw onderstaand artikel heb ik met belangstelling gelezen. Als in de wijk Hazenkamp geboren Nijmegenaar ben ik vanaf mijn middelbare schooltijd met NEC opgegroeid en heb de ontwikkelingen altijd met belangstelling gevolgd. Zelfs vanuit Torremolinos aan de Spaanse zuidkust waar ik sinds 1999 officieel woonachtig ben. Ik heb hen daar zelfs aangeduid met LOS IMPERIALES DE NIMEGA (De Keizerlijken uit Nijmegen) als variant op REAL MADRID, zoals u kunt zien op 30 OKTOBER 2008 LOS IMPERIALES DE NIMEGA. Zo'n positie aan de Costa del Sol geeft ook de mogelijkheid de situatie van de voetbalclubs uit de regio KAN iets objectiever te bekijken dan als inwoner van óf Nijmegen, óf Arnhem. Er bestaat al meer dan 25 jaar een structuurplan waarin voor de regio Nijmegen-Arnhem een belangrijke economische functie is weggelegd als logistiek en bedrijfseconomisch centrum tussen de Randstad en het Ruhrgebied. De Betuwelijn is daarvan een exponent. Maar dat zult u als beleidsmedewerker van D66 wellicht nog beter weten dan ondergetekende. De economische situatie van de regio gaat mij zeer aan het hart. Een voetbalclub, of het nu Vitesse is of NEC, is een belangrijke blikvanger voor een stad of een regio. De prestaties van wat vroeger eens vrijwel onbeduidende voetballiefhebbers waren worden nu all over the world via satelliettelevisie gevolgd. U zou voor de aardigheid eens op zondagmiddag een wandeling moeten maken langs alle internationale bars en restaurants bij ons aan de zuidkust en u ziet dat met name de uitzendingen van de voetbalwedstrijden uit Nederland, Engeland en Spanje de meeste belangstelling trekken. Dat geldt ook voor NEC en Vitesse. Gezien de toenemende financiële problematiek zullen wij - ondanks de nog bestaande rivaliteit tussen Arnhem en Nijmegen als het om voetbal gaat - toch moeten gaan werken aan een voetbalteam dat in staat is de internationale top te behalen. U zult zien op mijn webpagina's FC CERVANTES DOSSIER VITESSE en FC CERVANTES ARNHEM dat ik mij al geruime jaren bezighoud met de problematiek van Vitesse. De overname door de heer Zjordania is weliswaar voorlopig een goede oplossing om de financiële problematiek te lijf te gaan. Maar zo'n bedrijf dient mede te worden gedragen door de lokale bevolking. Vanaf de ingebruikname van mijn handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX streef ik er al naar om de Arnhemse voetbalclub om te bouwen in een werkmaatschappij van CERVANTES HOLDING. Daar wordt in binnen- en buitenland hard aan gewerkt. Gezien de verkeersproblemen die de voetbalwedstrijden in het Gelredome in Arnhem veroorzaken is al eerder de wens uitgesproken om het Gelredome uitsluitend te gaan exploiteren voor evenementen zoals de optredens van blikvangende artiesten en voor de voetbalclubs in Nijmegen en Arnhem een compleet nieuw stadion te bouwen in Elst aan de Aamseweg. Mijn zoon Ir. R.J. van der Heijden heeft met zijn collega's van UNStudio in Amsterdam reeds een schitterend stadion ontworpen voor de kampioen van China in Dalian. U ziet dit ontwerp op UnStudio - Dalian Football Stadium, Dalian, China, 2009. Ingeval het Wereldkampioenschap Voetbal in 2018 in de BENELUX wordt georganiseerd mag de regio KAN natuurlijk niet ontbreken. Het is de ultieme mogelijkheid om onze historische steden in de spotlights van de wereld te zetten. Zeker wanneer dat nieuwe stadion de naam PRINSES DIANA STADION gaat dragen zoals ik reeds jaren geleden heb voorgesteld. Indien alle in KONINKRIJKSRELATIES vermelde betrokkenen hun medewerking daaraan verlenen wordt dat zeker een wereldwijd succes. Ik geef u graag in overweging in die richting te gaan denken. Prinses Diana was mijn 'legal partner'. Inzake de problematiek rond de 'Eendracht' ben ik geen partij. Met hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN. Daarna had ik een droom over BALTASAR GARZÓN. Ik zag hem weer voor mij zoals op 5 JUNI 2010.

MAANDAG 27 SEPTEMBER 2010 AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSE REGERING, DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 GEEN BEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN en 28 SEPTEMBER 2010 VRAGEN AAN DRS E.H. HALBERTSMA. Ik heb zojuist (10:45) de vragenlijst van Eredivisie Live ingevuld. Als favoriete club heb ik VITESSE ingevuld op strategische en zakelijke gronden en omdat ik een goede relatie nastreef met een nichtje van een voormalige burgemeester van Arnhem. Mijn visie terzake heb ik op 23 SEPTEMBER 2010 aan het Nijmeegse gemeenteraadslid TOBIAS VAN ELFEREN van D66 bekendgemaakt. Is er in dit verband al contact gelegd met de heer Zjordania? Ik ben benieuwd naar de uitkomst. VERZONDEN Subject: CORRECTIE ENKELE VRAGEN VÓÓR DE DEADLINE 28 SEPTEMBER 2010 Date: September 27, 2010 11:15:44 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS "10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 28 AUGUSTUS 1997?" dient uiteraard te luiden: "10. In hoeverre is er in Kensington Palace actie genomen inzake mijn Engelse limited nadat ik het CERTIFICATE OF INCORPORATION daar heb afgegeven na de rondleiding op 18 AUGUSTUS 1997?"

DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 RATELBAND EN VITESSE: Hierbij denk ik aan rekening nummer 66834465 van NatWest in Kensington High Street te Londen. In dit verband heb ik ook kennis genomen van het ontslag van trainer THEO BOS van VITESSE. Het is dus zaak dat de leiding van die club THANS overgaat tot acceptatie van mijn beleidsvoornemens terzake als vermeld in FC CERVANTES DOSSIER VITESSE. SCHORPIOEN: Geef u niet over aan onrealistische verwachtingen. Doe kalm aan, trek aan de rem en werk doeltreffend. Geen geschikte dag om te experimenteren of de aandacht te trekken. Las een pauze in als u op obstakels stuit. Dat is goed. Ik dien het advies van MR. MOSZKOWICZ ook nog op te volgen om het GEDOOG- EN REGEERAKKOORD door te nemen. Ondanks het mooie weer dat uitnodigt om naar buiten te gaan hecht ik eraan om het pleidooi van MR. MOSZKOWICZ te blijven volgen. Hij is immers ook vermeld in FC CERVANTES ARNHEM.

DONDERDAG 28 OKTOBER 2010 ALBERT FERRER TRAINER VAN FC CERVANTES ARNHEM: Gisteravond bereikte mij via TV GELDERLAND het bericht dat voormalig voetballer van CF BARCELONA ALBERT FERRER de nieuwe trainer is geworden van de Arnhemse voetbalclub. Dat gaat al aardig in de goede richting waarbij het SPAANS uiteraard een belangrijke rol gaat spelen bij de verdere ontwikkeling van de club. Bij het horen van deze naam denk ik automatisch aan mijn voormalige correspondentievriendin MARÍA DOLORES FERRER VELASCO

die mij heeft geïnspireerd tot de studie van CERVANTES en zijn DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

Als RUUD GULLIT deze ideeën met onmiddellijke ingang overneemt maken wij nog kans dat het WK voetbal in 2018 in de BENELUX wordt gehouden.

HARTELIJKE GROET,

BIJLAGEN:
1. Lijst van documenten waarin VITESSE is vermeld.
2. Kopie brief EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN d.d. 13 april 2010 aan ALEXANDER PECHTOLD
3. Kopie brief ORDE OP ZAKEN d.d. 20 april 2010 aan ALEXANDER PECHTOLD

BIJLAGE

VITESSE is vermeld in PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER INSTITUTO CERVANTES, BELEIDSPLAN CERVANTES COMMUNICATIE, PLAN DE EMPRESA CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES, CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS, BANK CERVANTES BENELUX, BANK CERVANTES BENELUX AND UNITED KINGDOM, FOOTBALL CLUB FC CERVANTES VITESSE, FC CERVANTES ARNHEM, PRINSES DIANA STADION, ESTADIO PRINCESA DIANA, PRINCESS DIANA STADIUM, RAAD VAN BESTUUR

1998 17 OKTOBER 1998 BUSINESSPLAN CONTEST TER ATTENTIE VAN DRS H. VAN DEN BROEK VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

1999 5 OKTOBER 1999 BROMBEEK

2000 17 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING X, 22 FEBRUARI 2000 FATSOENSRAKKERIJ, 23 FEBRUARI 2000 RETOUR NIJMEGEN-'s-GRAVENHAGE, 24 FEBRUARI 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I, 8 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I, 14 APRIL 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, 25 APRIL 2000 ROYAL BLOOD, 23 NOVEMBER 2000 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, 7 DECEMBER 2000 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, 8 DECEMBER 2000 LUDWIG VAN BEETHOVEN, 28 DECEMBER 2000 PAARSE PETTEN

2001 6 JANUARI 2001 NIEUWE START VOOR GRAN HERMANO, 11 JANUARI 2001 WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD, 26 JANUARI 2001 NATIONALE ONDERWIJS TENTOONSTELLING 2001, 28 JANUARI 2001 SPOORZOEKEN, 30 JANUARI 2001 SANGRÍA DEL HEREJE, 31 JANUARI 2001 HOOGTIJD, 1 FEBRUARI 2001 GOEDE ZAKEN, 2 FEBRUARI 2001 VITESSE-NEC, 4 FEBRUARI 2001 NIJMEGEN-ARNHEM, 6 FEBRUARI 2001 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 16 FEBRUARI 2001 KEIZER KAREL, 2 MAART 2001 HEIN ROOD, 3 MAART 2001 VELP9 MAART 2001 FC CERVANTES, 12 MAART 2001 ALLES OP ZIJN PLAATS, 19 MAART 2001 WIR HERREN VON HEYDEN, 25 MAART 2001 A STAR IS BORN, 27 MAART 2001 GELREDOME TER ATTENTIE VAN BOER & CROON STRATEGY AND MANAGEMENT GROUP AMSTERDAM, 29 MAART 2001 BIG CITY, 6 APRIL 2001 ACTIE TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO, 9 APRIL 2001 PRINSES SOPHIE BEËINDIGT PR-WERKZAAMHEDEN, 12 APRIL 2001 BOONSTRA BENADEELT CERVANTES HOLDING, 30 APRIL 2001 PRINSES JULIANA 92 JAAR, 3 MEI 2001 DE OVERBUREN VAN EDWARD AND SOPHIE IN SURREY, 20 MEI 2001 VEERTIEN WITTE ROZEN, 21 MEI 2001 EUROPEES VOETBAL IN EIGEN HAND, 28 MEI 2001 SAMEN EEN NIEUW HUIS BETREDEN, 31 MEI 2001 PRINCE DE LIGNAC OVERLEDEN, 29 JUNI 2001 FAMILIEHUIS DIANA OPEN, 1 JULI 2001 DE LA BRUYÈRE DE BOURBON, 2 JULI 2001 MELDING AAN CADANS: MOHAMED AL FAYED AANSPRAKELIJK GESTELD VOOR DOOD VAN BRITSE PARTNER, 5 JULI 2001 DENKEND AAN HENLEY, 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN

2002 9 JANUARI 2002 VERTREK GEORGE CAREY, 23 JANUARI 2002 RIJKS VOORLICHTINGS DIENST, 23 JANUARI 2002 FC CERVANTES ARNHEM (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG, 3 FEBRUARI 2002 NEDERLAND/ARGENTINIË, 17 FEBRUARI 2002 HOE LANG ZAL HET NOG DUREN DAT VAN DER HEYDEN EEN MILJOENENBEDRIJF GAAT RUNNEN?, 22 FEBRUARI 2002 HANS WIJERS NEEMT DE FUNCTIE OVER VAN CEES VAN LEDE, 10 MAART 2002 FC CERVANTES ARNHEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG, 15 APRIL 2002 EROICA, 15 JULI 2002 HOTEL BYBLOS, 4 SEPTEMBER 2002 BACK IN THE NETHERLANDS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 12 SEPTEMBER 2002 REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT, 16 SEPTEMBER 2002 KIEZEN VAN EEN UITGEVER EN SPONSORING, 26 SEPTEMBER 2002 VITESSE EN DE WERELDBANK, 26 SEPTEMBER 2002 FC CERVANTES ARNHEM (3) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG, 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK, 9 OKTOBER 2002 AHEAD ONLY, 16 OKTOBER 2002 PUINRUIMEN EN HERSTARTEN TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 20 OKTOBER 2002 MEER MENSEN MENS, 26 OKTOBER 2002 SAMEN OP WEG, 15 NOVEMBER 2002 CERVANTESONLINE, 28 NOVEMBER 2002 SIX YEARS LATER, 29 NOVEMBER 2002 NIEUWSBRIEF VAN HARRY MENS, 9 DECEMBER 2002 BERICHT VAN EEN "HARDE WERKER"

2003 29 MAART 2003 EINDSPEL, 15 APRIL 2003 PROMOTIE EN FINISHING TOUCH , 19 APRIL 2003 ALLE BALLEN VERZAMELEN, 20 APRIL 2003 BLAUW, 22 APRIL 2003 KONINGINNENDAG 2003, 23 APRIL 2003 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, 24 APRIL 2003 REDDINGSPLAN VITESSE, 26 APRIL 2003 HEATHER, 29 APRIL 2003 PRINS JOHAN FRISO WEG BIJ GOLDMAN SACHS, 7 MEI 2003 INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES, 8 MEI 2003 VORDERING OP VITESSE, 11 MEI 2003 HET WOORD IS THANS AAN KONINGIN ELIZABETH, 12 MEI 2003 ZOEKEN NAAR GEZAMENLIJK BELANG, 26 MEI 2003 HARTSAANGELEGENHEDEN, 28 MEI 2003 BERICHT VOOR DE MINISTER-PRESIDENT, 29 MEI 2003 DE SPAANSE HOF, 1 JUNI 2003 HEART OF THE WORLD, 6 JUNI 2003 GAST IN ARNHEM, 12 JUNI 2003 DOMEINNAMEN CERVANTES, 13 JUNI 2003 GEMEENTE ARNHEM HOUDT VITESSE IN STAND, 14 JUNI 2003 OVERDRACHT CERVANTES DOMEINNAMEN, 15 JUNI 2003 'CLARÍN' UIT BUENOS AIRES, 30 JULI 2003 DE HORSTEN WELLICHT DICHT VOOR PUBLIEK, 1 SEPTEMBER 2003 DAPPERE DODO, 20 SEPTEMBER 2003 COLLEGA VAN IRENE VAN LIPPE BIESTERFELD, 2 OKTOBER 2003 DON LUÍS MÁRQUEZ PEINADO, 6 OKTOBER 2003 MIJN MOBIELE TELEFOON, 17 OKTOBER 2003 ROYAL NAVY, 18 OKTOBER 2003 AMERIKAANSE AVOND, 23 OKTOBER 2003 A ROYAL DUTY III, 29 OKTOBER 2003 ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DEL BENELUX, 29 OKTOBER 2003 CONTABILIDAD AEPE BENELUX

2004 5 JANUARI 2004 AFSPRAAK 10 JANUARI 2004 TER ATTENTIE VAN PETER-VINCENT SCHULD, 12 JANUARI 2004 PACIFICATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 JANUARI 2004 REUNION & CHANGE MANAGEMENT, 3 FEBRUARI 2004 GUUSJE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 9 FEBRUARI 2004 JOHNNY ENGLISH, 23 MAART 2004 SOLLICITATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 24 MAART 2004 RAPPORTAGE AAN LIESBETH HALBERTSMA, 6 APRIL 2004 AFSPRAAK ACCOUNTANT, 12 APRIL 2004 PAASVERSLAG 2004 VOOR LIESBETH HALBERTSMA, 25 APRIL 2004 THE WORLD IS MY WITNESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 26 APRIL 2004 VOETBAL, 2 MEI 2004 EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID, 3 MEI 2004 SAMEN WONEN, 4 MEI 2004 INTEGRITEIT, 12 MEI 2004 EUROPESE GRONDWET, 17 MEI 2004 VERTROUWENSRELATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 MEI 2004 FUNDACIÓN CERVANTES, 21 MEI 2004 ALS DIEREN KONDEN SPREKEN..., 1 JUNI 2004 RECHT EN VERGEVING, 6 JUNI 2004 D-DAY , 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR, 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 AUGUSTUS 2004 BAR GALATEA EN ALBA DE TORMES, 5 SEPTEMBER 2004 BRONSGROEN EIKENHOUT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 4 OKTOBER 2004 I HOPE YOU DON'T MIND, 3 DECEMBER 2004 INVESTEREN, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN, 19 DECEMBER 2004 HEYDENS INITIATIEF, 22 DECEMBER 2004 ZEVEN JAAR NA KONINGIN ELIZABETH

2005 2 JANUARI 2005 DE AFTRAP, 3 JANUARI 2005 NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 6 JANUARI 2005 VERZEKEREN, 7 JANUARI 2005 OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 18 JANUARI 2005 TWAALF RONDE TAFELS, 20 JANUARI 2005 ZEVEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 24 JANUARI 2005 MONNIKENWERK, 24 JANUARI 2005 ALLES OP EEN RIJ, 3 FEBRUARI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2005, 28 MAART 2005 DOCHTER VOOR FRISO EN MABEL: EMMA LUANA NANETTE SOPHIE, 31 MAART 2005 VAN GAAL EN NIEUW ELAN, 3 APRIL 2005 850.000 EURO, 4 APRIL 2005 HART VAN DE ORGANISATIE, 7 APRIL 2005 KONINGINNENDAG IN NOORDWIJK, 10 APRIL 2005 NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND, 12 APRIL 2005 ONTWIKKELING EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, 18 APRIL 2005 RUIMHARTIGHEID, 2 MEI 2005 HARTENSTEIN, 5 MEI 2005 KAREL AALBERS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 9 MEI 2005 25 MILJOEN DOLLAR TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 10 MEI 2005 DUETGROEP, 13 MEI 2005 CANDLE IN THE WIND, 18 MEI 2005 WETTELIJKE KADERS, 28 MEI 2005 MIJN LAATSTE BRIEF UIT NEDERLAND AAN LIESBETH VOOR MIJN VERTREK NAAR SPANJE IN DE ZOMER VAN 2005, 1 AUGUSTUS 2005 BEZOEK AAN KONINKLIJK PALEIS IN MADRID EN HET ESTADIO SANTIAGO BERNABEU, 2 SEPTEMBER 2005 POST UIT CLARENCE HOUSE, 3 SEPTEMBER 2005 DIANA'S MAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 SEPTEMBER 2005 DE MANNEN VAN DIANA DEEL 1, 6 SEPTEMBER 2005 DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND, 7 SEPTEMBER 2005 TREVOR REES JONES, 13 SEPTEMBER 2005 INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND, 18 SEPTEMBER 2005 UIT ARNHEM TERUG, 19 SEPTEMBER 2005 KLANTVRIENDELIJKHEID, 27 SEPTEMBER 2005 ZUID-AFRIKA, 30 SEPTEMBER 2005 AFSLUITING DOSSIER BREUKER TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 OKTOBER 2005 ALUMNIDAG 2005 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 OKTOBER 2005 DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM, 6 OKTOBER 2005 WINNING NOTIFICATION, 9 OKTOBER 2005 ONDER DE KEIZERSKROON, 1 DECEMBER 2005 BRIEF E1000 AAN LIESBETH, 2 DECEMBER 2005 BRIEVEN VAN HET KONINKLIJK HUIS VAN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 4 DECEMBER 2005 SAMEN AAN DE SLAG, 5 DECEMBER 2005 KEIZERSTAD EN LUZAC COLLEGE, 6 DECEMBER 2005 BERICHT UIT MAIDSTONE IN KENT, 7 DECEMBER 2005 ACCORDEREN, 11 DECEMBER 2005 GROEN LICHT VOOR KAREL AALBERS, 12 DECEMBER 2005 RUUD WEST, 14 DECEMBER 2005 KERSTKAARTEN, 18 DECEMBER 2005 DE HEEREN VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 22 DECEMBER 2005 MARJOLEIN BARTELDS EN YOYO OLIVIER, 23 DECEMBER 2005 KOORTSACHTIGE ONDERHANDELINGEN, 29 DECEMBER 2005 HERMAN VEENENDAAL, 30 DECEMBER 2005 DE LAATSTE BRIEF VAN 2005 AAN LIESBETH HALBERTSMA

2006 2 JANUARI 2006 EN DAN NU.... HET SYSTEEM, 3 JANUARI 2006 EARL CHARLES SPENCER EN RONALD BLANKENSTEIN, 4 JANUARI 2006 OSS WEST THUIS BEST, 6 JANUARI 2006 ONS WERELDELFTAL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 8 JANUARI 2006 WILLEM VAN ORANJE, 12 JANUARI 2006 LUCAYA IN OSS, 16 JANUARI 2006 DURFINVESTEERDERS, 17 JANUARI 2006 BRANDING, 18 JANUARI 2006 MASSAGE OF SAUNA, 19 JANUARI 2006 NIET HET WERK IS HET PROBLEEM, HET PROBLEEM IS GELD, 20 JANUARI 2006 IN MEMORIAM JOS STAATSEN, 22 JANUARI 2006 JUS D'ORANGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 30 MAART 2006 SLEUTELINFORMATIE, 4 APRIL 2006 EMMA SOPHIE LOUISE , 7 APRIL 2006 REGEREN IS VOORUITZIEN, 10 APRIL 2006 NAAR SOESTDIJK TERUG, 14 APRIL 2006 PRETTIGE PAASDAGEN, 17 APRIL 2006 ADSL WERKT, 12 MEI 2006 HET HUIS VAN LATIJNS-AMERIKA, 6 SEPTEMBER 2006 TOGETHER AGAIN, 12 SEPTEMBER 2006 VAN DE ZEVENDE NAAR DE ACHTSTE HEMEL, 15 SEPTEMBER 2006 BIJ JOUW VIJFTIGSTE VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 SEPTEMBER 2006 BEZOEK AAN LOENEN, 1 OKTOBER 2006 BOZO, 30 OKTOBER 2006 EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU, 30 OKTOBER 2006 HOPELESSLY DEVOTED TO YOU , 27 NOVEMBER 2006 BRIEF AAN JOHAN AGRICOLA VAN DE ENGELENBURG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 28 NOVEMBER 2006 KABINET MET NIEUW ELAN, 4 DECEMBER 2006 SALON DULCINEA

2007 13 FEBRUARI 2007 HAPPY VALENTINE, 14 SEPTEMBER 2007 REACTIE OP CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

2008 16 JANUARI 2008 PAUL BURRELL BEWAART GEHEIM FOR THE TIME BEING, 31 JANUARI 2008 KONINGIN BEATRIX ZEVENTIG JAAR, 8 FEBRUARI 2008 CMS DERKS STAR BUSMAN, 1 MAART 2008 CLANDESTINO, 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, 4 MAART 2008 ZESTIEN JAAR VRIJGEZEL, 7 MAART 2008 AMBASSADEURSSCHAP, DEADLINE 14 MAART 2008 (DAGBOEK), DEADLINE 14 MAART 2008 TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 15 MAART 2008 ARNHEM STEUNT VITESSE, PRESENTATIE OVER OU NEDERLAND IN MADRID EN FC CERVANTES ARNHEM, 18 MAART 2008 LIEFDE KAN OP EEN SPROOKJE LIJKEN, 18 MAART 2008 EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 13 APRIL 2008 GROTE SCHOONMAAK TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 29 APRIL 2008 IBIZA-FORMENTERA, 24 OKTOBER 2008 VILLA TE KOOP

2009 6 JANUARI 2009 JOHN KAPTEIJN, 9 MAART 2009 BEZOEK AAN BOSCH EN DUIN, 16 MAART 2009 SLEUTEL 41, 2 APRIL 2009 140.000 EURO EN VIJFTIG RODE ROZEN, 10 APRIL 2009 FC CERVANTES ARNHEM EN DE ENGELENBURG, 3 MEI 2009 REISVERSLAG ZUID-AMERIKA, 4 MEI 2009 FC CERVANTES VITESSE OP WEG NAAR EUROPEES VOETBAL, 11 MEI 2009 MAYA HUGENHOLTZ, 20 MEI 2009 AMSTELVEEN, 1 JUNI 2009 TWEEDE PINKSTERDAG 2009, 2 JUNI 2009 TORREMOLINOS, 31 JULI 2009 AFSLUITING CONGRES EN GALADINER IN HOTEL H10 ESTEPONA PALACE, 1 AUGUSTUS 2009 13 JAAR CANDLE IN THE WIND, 4 AUGUSTUS 2009 HET BELANG VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN KOMT OP DE EERSTE PLAATS, 6 AUGUSTUS 2009 GELAND IN EINDHOVEN, 15 AUGUSTUS 2009 WILKINSON AGAIN, 16 AUGUSTUS 2009 RUSSISCH EI, 24 AUGUSTUS 2009 KPMG, 30 AUGUSTUS 2009 EERBEEK, 1 SEPTEMBER 2009 LA VUELTA A ESPAÑA, 11 SEPTEMBER 2009 HUIS DE VOORST IN EEFDE, 1 OKTOBER 2009 TERUG IN NEDERLAND MET TRANSAVIA, 2 OKTOBER 2009 VOORUITBLIK OP DE ALUMNIDAG 2009 VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN

2010 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA, 1 MAART 2010 DE KOFFER VAN PRINSES MÁXIMA EN OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN, 1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS, 3 MAART 2010 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 13 MAART 2010 BENELUXER, 13 MAART 2010 REACTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 MAART 2010 FULHAM, 19 MAART 2010 ENGELS VOETBAL, 24 MAART 2010 YOYO'S POPPETJES, 25 MAART 2010 DE WORKSHOP VAN VANAVOND, 25 MAART 2010 TERUGBLIK OP TWAALF JAAR SAMENWERKING MET YOYO OLIVIER, 27 MAART 2010 JAARVERGADERING 2010 VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND IN HILVERSUM, 28 MAART 2010 JEZUS CHRIST SUPERSTAR, 30 MAART 2010 EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 PARA GEMIMA RIBBERS, 1 APRIL 2010 INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 7 APRIL 2010 FERGUSON EN VAN GAAL, 7 APRIL 2010 OPNIEUW NAAR DE LANGE VOORHOUT, 14 APRIL 2010 ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064, 22 APRIL 2010 SANTANDER, 24 APRIL 2010 CLAUDINE@CERVANTES.NU, 25 APRIL 2010 STEUN VOOR BALTASAR GARZÓN, 1 MEI 2010 AA 81, 21 MEI 2010 RAMON VAN DER HEIJDEN 31 JAAR, 22 MEI 2010 232 LEIDEN, 25 MEI 2010 FERGIE, HOOFDDORP EN DE BLUNDER VAN EMILE ROEMER, VOORMALIG ONDERWIJZER TE BEUNINGEN, 31 MEI 2010 HET WOORD IS THANS AAN ERNST HIRSCH BALLIN, VRIJDAG 11 JUNI 2010 VAN NOORDEINDE TOT JOHANNESBURG, 11 JUNI 2010 DEADLINE 1 JULI 2010, DONDERDAG 17 JUNI 2010 ZWITSERLAND, VRIJDAG 18 JUNI 2010 HUISKAMERBIJEENKOMST D66, ZATERDAG 25 JUNI 2010 ZOMERCONCERT ALIVE BLACK GOSPEL CHOIR, ZONDAG 27 JUNI 2010 GOED NIEUWS VOOR DE VRIENDEN VAN VITESSE, DINSDAG 29 JUNI 2010 TJEENK WILLINK EN HET ONDERWERP DSB, 2 JULI 2010 VERSLAG 2010 WEEK 26 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, ZATERDAG 3 JULI 2010 NIEUWE LEDENDAG D66 TE UTRECHT, ZONDAG 4 JULI 2010 HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR FC CERVANTES ARNHEM, PRINSES DIANA STADION, ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT, VRIJDAG 9 JULI 2010 ROY MAKAAY EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX, DONDERDAG 15 JULI 2010 RAPPORTAGE AAN THOMAS TRIEBELS, 16 JULI 2010 DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2010, 17 JULI 2010 NIEUW BEZOEK AAN VELP, 17 JULI 2010 NIEUW BEZOEK AAN VELP, MAANDAG 19 JULI 2010 BERICHT VAN DE POSTCODELOTERIJ, DONDERDAG 22 JULI 2010 RUUD LUBBERS INFORMATEUR, 23 JULI 2010 DE LAATSTE DAG VAN DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2010 EN MCC NEDERLAND, ZATERDAG 7 AUGUSTUS 2010 BEWIJS TEKEN VAN LEVEN EN THE DIANA INQUEST, ZONDAG 8 AUGUSTUS 2010 VERKOOP WEBSITE, VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2010 RECHT EN VEILIGHEID, ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2010 RUSSISCHE BELANGSTELLING VOOR FC CERVANTES ARNHEM, MAANDAG 16 AUGUSTUS 2010 CRISTALHELDER , DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010 JOINT VENTURE (DAGBOEK), 17 AUGUSTUS 2010 JOINT VENTURE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 AUGUSTUS 2010 HERTFORDSHIRE EN ROSA MONCKTON, VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2010 BUCKINGHAMSHIRE, 21 AUGUSTUS 2010 HENK LULOFS EN TMK, MAANDAG 23 AUGUSTUS 2010 MARBELLA EN PUERTO BANÚS OPNIEUW BEZOCHT, 23 AUGUSTUS 2010 PUERTO BANÚS EN MARBELLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 MIJAS, 29 AUGUSTUS 2010 BEZOEK AAN MIJAS TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS TE ARNHEM, 2 SEPTEMBER 2010 INZAKE FC CERVANTES ARNHEM TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2010 POST VAN MUSIS SACRUM, MAHLER EN SCHOUWBURG ARNHEM, ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2010 WILLIAM WALES HELICOPTERPILOOT, ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR NA MIJN EERSTE STATE OF THE UNION, 23 SEPTEMBER 2010 EEN DROOM VAN GERECHTIGHEID, MAANDAG 27 SEPTEMBER 2010 AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSE REGERING, 27 SEPTEMBER 2010 RETOUR VLISSINGEN-NIJMEGEN, DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 GEEN BEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN, 28 SEPTEMBER 2010 VRAGEN AAN DRS E.H. HALBERTSMA, MAANDAG 4 OKTOBER 2010 MOSZKOWICZ EN DE HONDENBELASTING, DINSDAG 5 OKTOBER 2010 KATHLEEN FERRIER OVER DE STREEP, WOENSDAG 6 OKTOBER 2010 RONDOM HET GOUDEN HOOFD, DONDERDAG 7 OKTOBER 2010 EEN DAG IN HET TEKEN VAN D66, 10 OKTOBER 2010 EEN BIJZONDERE DATUM, ZONDAG 17 OKTOBER 2010 DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED DEEL 2, MAANDAG 18 OKTOBER ZENDING GESORTEERD IN SORTEERCENTRUM, DINSDAG 19 OKTOBER 2010 ER ZIT MUZIEK IN DE BANK CERVANTES BENELUX, WOENSDAG 20 OKTOBER 2010 DE MACHTIGSTE VROUW VAN NEDERLAND, DONDERDAG 21 OKTOBER 2010 RATELBAND EN VITESSE, VRIJDAG 22 OKTOBER 2010 DE BANCO POPULAR IN BEELD, 25 OKTOBER 2010 VAN BUITENVELDERT TOT BUITENKAAG, WOENSDAG 27 OKTOBER 2010 TERWIJL DE TWEEDE KAMER VERGADERT, DONDERDAG 28 OKTOBER 2010 ALBERT FERRER TRAINER VAN FC CERVANTES ARNHEM, 29 OKTOBER 2010 EEN NIEUWE BRON VAN INKOMSTEN NOODZAKELIJK, ZONDAG 31 OKTOBER 2010 HAASJE CLAES EN DE DOCHTER VAN DE KEIZER VAN JAPAN, MAANDAG 1 NOVEMBER 2010 THE PURPLE GLASSES OF ELTON JOHN, 1 NOVEMBER 2010 EEN WEEKEND MET MR.DRS. MARC VAN HOORN, VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010 WORLDHOTELS EN HET INSTITUTO INTERNACIONAL SAMPERE, 7 NOVEMBER 2010 NOG TWEE DAGEN EN DAN BEN IK 63, WOENSDAG 10 NOVEMBER 2010 JOOP VAN DEN ENDE, COR ZADELHOFF EN PIETER WINSEMIUS, DONDERDAG 11 NOVEMBER 2010 VIJFTIEN JAAR LUCAYA en VRIJDAG 19 NOVEMBER 2010 NIEUWE LEDENDAG D66 GELDERLAND TE ARNHEM.

BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: 2006 20 APRIL 2006 DOMEINNAMEN CERVANTES.EU EN CERVANTESONLINE.EU, 27 APRIL 2006 WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR, 28 APRIL 2006 NEGEN JAAR ROYAL MISSION, 2 MEI 2006 NIEUWE STATISTIEKEN MEI 2006, 4 MEI 2006 TOEGEVOEGDE WAARDE, 16 MEI 2006 LA VÉRITÉ, 23 MEI 2006 BERICHTGEVING UIT DE DOMSTAD IN HET JAAR 1997, 2 OKTOBER 2006 NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2006, 3 OKTOBER 2006 HET ONTZET VAN LEIDEN, 4 OKTOBER 2006 TRANSPARANTIE, 5 OKTOBER 2006 INVESTEREN IN DE TOEKOMST DOOR KARIEN VAN GENNIP EN BRUNO BRUINS, 9 OKTOBER 2006 EINDREDACTEURS VOOR FOCO NODIG, 13 OKTOBER 2006 LIESBETH EN RAQUEL, 16 OKTOBER 2006 OP SAMENWERKING KOMT HET AAN, 17 OKTOBER 2006 GROETEN UIT DE KEIZER KARELSTAD, 18 OKTOBER 2006 HET DAGBOEK VAN 2002, 19 OKTOBER 2006 JOHN KOTTER, 20 OKTOBER 2006 SUCCES MET DE ONDERHANDELINGEN, 11 DECEMBER 2006 SHE BELIEVED IN ME, 13 DECEMBER 2006 HEINEKENBORREL 2006, 14 DECEMBER 2006 HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN, 16 DECEMBER 2006 GEEN STATISTIEKEN, 18 DECEMBER 2006 DR. HASNATH KHAN, 23 DECEMBER 2006 COUPE LUCAYA, 25 DECEMBER 2006 250.000 BEZOEKERS, 28 DECEMBER 2006 EEN BELANGWEKKENDE DATUM, 29 DECEMBER 2006 THE QUEEN'S CASTLE, HET LAATSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD IN HET JAAR 2006

2007 2 JANUARI 2007 HET JAAR VAN DE ENGEL, 3 JANUARI 2007 BIG APPLE, 8 JANUARI 2007 THOM DE GRAAF BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, 9 JANUARI 2007 BRAND IN MALIBU, 15 JANUARI 2007 THE KINGMAKER, 16 JANUARI 2007 INVORDERING SCHADEBEDRAG, 17 JANUARI 2007 LEVE DE KONINGIN, 22 JANUARI 2007 RETOUR NIJMEGEN-ZUTPHEN, 23 JANUARI 2007 KNOPEN HAKKEN, 25 JANUARI 2007 INTRINSIEKE MOTIVATIE, 26 JANUARI 2007 DE NIEUWE EIGENAAR VAN VITESSE, 28 JANUARI 2007 CERVANTES VERZEKERINGEN EN ONROEREND GOED, 29 JANUARI 2007 POST UIT BUCKINGHAM PALACE, 4 FEBRUARI 2007 THE STREETS OF LONDON, 5 FEBRUARI 2007 RETOUR NIJMEGEN-BRUMMEN, 6 FEBRUARI 2007 BEZOEK VAN KONINGIN ELIZABETH EN PRINS PHILIP AAN NEDERLAND, 8 FEBRUARI 2007 DE EERSTE VACATURE VOOR CERVANTES EMPLEO, 12 FEBRUARI 2007 DE FUIK, 13 FEBRUARI 2007 HONDERDSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD, 14 FEBRUARI 2007 HET NIEUWE VALENTIJNSKABINET VAN NEDERLAND, CERVANTES HOLDING NAAR DE BEURS?, 19 FEBRUARI 2007 HET WOORD IS THANS AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ, 20 FEBRUARI 2007 JURIDISCHE PRIORITEITEN, 20 MAART 2007 JOS FLORISSEN, 21 MAART 2007 RETOUR NIJMEGEN-UTRECHT, 27 MAART 2007 THE BLACK BOX, 31 MAART 2007 ONDERZOEK NAAR DE ONTVOERING VAN DIANA NADERT VOLTOOIING, 2 APRIL 2007 HAYDEN MONTGOMERY, 5 APRIL 2007 EMILY BREMERS, 7 APRIL 2007 PRETTIGE PAASDAGEN, 8 APRIL 2007 LAMBERT VAN BODEGOM, 9 APRIL 2007 PAUL SCHALING, 12 APRIL 2007 DE HAAN IN HET KIPPENHOK, 13 APRIL 2007 ARIANE (2), 14 APRIL 2007 DUIZEND KEER DIANA SPENCER, 16 APRIL 2007 MAJESTEITELIJK, 17 APRIL 2007 PRINCESA DIANA EN ERNA ZWART IN BRUMMEN, 18 APRIL 2007 ELDORADO, 20 APRIL 2007 BURGEMEESTER HARDLEERS, 21 APRIL 2007 NIJMEEGSE POLITIE WEER ACTIEF, 23 APRIL 2007 JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS, 1 JUNI 2007 TERUG IN DE BENELUX, 2 JUNI 2007 DE GOUDEN DRIEHOEK, 3 JUNI 2007 GESPREK MET DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 8 JUNI 2007 ELIZABETH THE VIRGIN QUEEN, 11 JUNI 2007 BALMORAL EN JUAN VILLALONGA, 15 JUNI 2007 BOOTTOCHT IN GROUW GECANCELLED, 16 JUNI 2007 KENNISMAKING MET DOÑA ISABEL CLARA LORDA VIDAL, 22 JUNI 2007 SUCCES GEWENST IN BRUSSEL, 23 JUNI 2007 DE KERN VAN DE ZAAK, 24 JUNI 2007 HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, 25 JUNI 2007 JOHN VAN DER HEYDEN EN EMILY BREMERS, 28 JUNI 2007 HARRY STARREN, 30 JUNI 2007 MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, 1 JULI 2007 TROUWEN OF SAMENLEVINGSCONTRACT, 2 JULI 2007 THE END OF A DREAM, THE BEGINNING OF A NEW ONE, 3 JULI 2007 VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, 4 JULI 2007 DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 5 JULI 2007 AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, 6 JULI 2007 DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 7 JULI 2007 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, 8 JULI 2007 LONDEN - PARIJS, 9 JULI 2007 TOUR DE LA BRUYÈRE, 10 JULI 2007 ROBERT BISCHOT, LA CASA REAL ESPAÑOLA EN DE CERVANTESKRING, 21 AUGUSTUS 2007 ADERLATING, 22 AUGUSTUS 2007 EERLIJKHEIDSTEST, 23 AUGUSTUS 2007 BRUIDSPAAR, 24 AUGUSTUS 2007 ROSA MONCKTON, 25 AUGUSTUS 2007 BEZOEK AAN UTRECHT EN AMSTERDAM, 26 AUGUSTUS 2007 INTERVIEW VAN DE VDSN MET ISABEL - CLARA LORDA VIDAL, 27 AUGUSTUS 2007 TIEN JAAR NA VERZOEK OM GOEDKEURING HUWELIJK MET DIANA, 28 AUGUSTUS 2007 VEERTIEN ORANJE EN VEERTIEN RODE ROZEN, 6 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 1, 7 OKTOBER 2007 LOTTE MAARTJE ELISABETH, 8 OKTOBER 2007 PETRA KOEK, 9 OKTOBER 2007 MY NUMBER TWO, 10 OKTOBER 2007 THOM DE GRAAF UIT WARMOND, 11 OKTOBER 2007 ROYAL FORTIS SANTANDER, 12 OKTOBER 2007 ZEEUWSE MOSSELEN, 13 OKTOBER 2007 ALUMNIDAG 2007, EL QUIJOTE EN LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA, 15 OKTOBER 2007 HENDRIK BAAY EN DE MARBELLA DUTCH BUSINESS CLUB, 16 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 2, 17 OKTOBER 2007 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NIEUWE BANKENCOMBINATIE OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007, 18 OKTOBER 2007 TROTS VAN NEDERLAND, 19 OKTOBER 2007 DOCUMENTEN MET "ENVELOPPE" TOT EN MET FEBRUARI 2000, 20 OKTOBER 2007 EEN APPELTJE MET IEMAND TE SCHILLEN HEBBEN, 21 OKTOBER 2007 ONZE VERMOGENSBEHEERDER IN BEELD, 22 OKTOBER 2007 DE DERDE KAMER, 23 OKTOBER 2007 KOOS SAMSON EN DE CERVANTES MANAGEMENT GROUP IN ALTHORP, 24 OKTOBER 2007 HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN HUIS TER DUIN, 25 OKTOBER 2007 DE NAVOTOP IN HUIS TER DUIN, 26 OKTOBER 2007 TONY BLAIR SCHRIJFT MEMOIRES, 27 OKTOBER 2007 WELLECOM REVIVAL, 28 OKTOBER 2007 VERANDERINGEN BIJ VITESSE IN ARNHEM, 29 OKTOBER 2007 ENGELENGEDULD, 30 OKTOBER 2007 DE HEILIGE ELIZABETH, 31 OKTOBER 2007 VAN MIP TOT VIP, 2 NOVEMBER 2007 REEDS LANG BEOOGDE BANKENCOMBINATIE STEEKT VAN WAL, 4 NOVEMBER 2007 BEZOEK AAN UTRECHT, AMSTERDAM EN ZANDVOORT, 5 NOVEMBER 2007 DE TEMPELIER, 6 NOVEMBER 2007 SCHERVENGERICHT, 7 NOVEMBER 2007 VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES, 8 NOVEMBER 2007 10E E-NEDERLAND CONGRES, 9 NOVEMBER 2007 JOHN VAN DER HEYDEN 60 JAAR, 10 NOVEMBER 2007 WIE NEEMT MIJN HUIDIGE TAKEN OVER?, 11 NOVEMBER 2007 SUPER ZONDAG, 12 NOVEMBER 2007 HET WACHTEN IS THANS OP DE TOTSTANDKOMING VAN DE CERVANTESKRING, 13 NOVEMBER 2007 DE CERVANTESKRING, 14 NOVEMBER 2007 IMRAN KHAN GEARRESTEERD, 15 NOVEMBER 2007 KPN SLUIT U AAN, 16 NOVEMBER 2007 FACTUUR 273632 BETAALD, 17 NOVEMBER 2007 BIG BROTHER, 7 DECEMBER 2007 LEO VAN WIJK EN JOHN WRIGHT, 8 DECEMBER 2007 SPAANSE DIPLOMA'S EN GETUIGSCHRIFTEN, 9 DECEMBER 2007 MIRANDA RIJNSBURGER EN MIRJAM BEMELMANS, 10 DECEMBER 2007 BRITSE TROEPEN LANGS DE RODE LOPER NAAR HUIS OP CHRISTMAS EVE, 11 DECEMBER 2007 FLORIN AND FIRKIN UTRECHT, 12 DECEMBER 2007 CHRISTMAS, BRUIDSPAAR EN ALMA CUYPERS OF ANDERSOM, 13 DECEMBER 2007 RON VAN RAAD EN DE CERVANTES FOUNDATION, 14 DECEMBER 2007 ROSA MONCKTON IN THE DIANA INQUEST EN HET LUZAC COLLEGE, 15 DECEMBER 2007 WAMPIE, 16 DECEMBER 2007 GEEN KERSTKAARTEN DIT JAAR, 17 DECEMBER 2007 MY LADY, 18 DECEMBER 2007 MIJN COLLEGA'S VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 19 DECEMBER 2007 VAN WORLDONLINE TOT CERVANTESONLINE, 20 DECEMBER 2007 LICHTBLAUW, 21 DECEMBER 2007 OP WEG NAAR THE FINAL OUTCOME, MET DE AVE (ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA) VAN MALAGA NAAR MADRID, 23 DECEMBER 2007 DE BRUG NAAR ZUID-AMERIKA, 24 DECEMBER 2007 ONCE IN ROYAL DAVID'S CITY, 26 DECEMBER 2007 TWEEDE KERSTDAG, 27 DECEMBER 2007 VILLA FELDERHOF IN SAINT TROPEZ, 28 DECEMBER 2007 ELF JAAR VAN DER HEYDEN/SPENCER, 29 DECEMBER 2007 EVITA, 30 DECEMBER 2007 OPNIEUW AANDACHT VOOR DE NIEUWE ADEL, 31 DECEMBER 2007 PRETTIGE JAARWISSELING

2008 2 JANUARI 2008 6601 CB 28, 3 JANUARI 2008 DE STUKJES VAN DE PUZZEL VALLEN OP HUN PLAATS, 4 JANUARI 2008 BRIEF AAN PINS VERZONDEN, 7 TOT EN MET 12 FEBRUARI 2008, 19 MAART 2008 GEEN BELANGSTELLING VAN DE OPEN UNIVERSITEIT VOOR AEPE-CONGRES IN MADRID, 20 MAART 2008 VOORSPRONG OBAMA VERDAMPT, 21 MAART 2008 DR HEYDANUS, 22 MAART 2008 KORTE TERMIJNDOELSTELLINGEN, 24 MAART 2008 BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK, 25 MAART 2008 HILLARY CLINTON HEEFT ZICH KLAARBLIJKELIJK VERGIST , 1 APRIL 2008 GENTE, 3 APRIL 2008 ALUMNIDAG RADBOUD UNIVERSITEIT OP 31 MEI 2008, 4 APRIL 2008 ED HAGENDOORN EN STEVEN SPIELBERG, 5 APRIL 2008 TEUN EN ANNEKE VINK, 6 APRIL 2008 AS YOU LIKE IT, 7 APRIL 2008 THE VERDICT, 8 APRIL 2008 CLAIM OP HARRODS BLIJFT GEHANDHAAFD TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE HEEFT PLAATSGEVONDEN, 9 APRIL 2008 AL FAYED ACEPTEERT UITSPRAAK VAN DE JURY, 11 APRIL 2008 BEZOEK AAN DE STADSSCHOUWBURG IN ARNHEM, 12 APRIL 2008 EREKWESTIE, 13 APRIL 2008 BERT SCHAAKE, 14 APRIL 2008 SCHADEVERGOEDING, 15 APRIL 2008 NAAR WAARHEID OPGEMAAKT, 16 APRIL 2008 WINNENDE PAARDEN - WINNING HORSES, 17 APRIL 2008 ROMANTIEK, 18 APRIL 2008 'CHANGE' IN DE SLAG OM PENSYLVANIA, 19 APRIL 2008 YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, 26 MEI 2008 SLEUTEL 97, 10 JUNI 2008 SPANJE EN ORANJE ZEVEN KEER RAAK, 18 JUNI 2008 SCHOKKEND BERICHT, 27 JUNI 2008 ACCOUNTANTSRAPPORT, 3 JULI 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN BLIJFT VOORTBESTAAN, 9 JUNI 2008 ONLY ONE, 5 SEPTEMBER 2008 HET IN 1996 GEPLANDE FAMILIEBEDRIJF, 10 SEPTEMBER 2008 ALTHORP REVIVAL, 13 SEPTEMBER 2008 VERJAARDAG JAN WILZING EN LIESBETH HALBERTSMA, 16 SEPTEMBER 2008 TERUG IN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF EN PRINSJESDAG 2008, 23 SEPTEMBER 2008 FELDERHOF29 SEPTEMBER 2008 28 SEPTEMBERBEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN, 30 SEPTEMBER 2008 FORTIS, 7 OKTOBER 2008 HET WOORD IS THANS AAN HANS WIJERS EN WOUTER BOS, 27 OKTOBER 2008 BRABANTSZICHT, DE TOP 47 VAN 1 NOVEMBER 2008, 2 NOVEMBER 2008 DE TOP 100 VAN NOVEMBER 2008, 3 NOVEMBER 2008 UITPUTTING, 4 NOVEMBER 2008 AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 2008, 13 NOVEMBER 2008 TWAALF JAAR NIEUWE ECONOMIE

2009 2 JANUARI 2009 GELUKKIG 2009, 13 JANUARI 2009 COLLOQUIUM VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN BUENOS AIRES, 14 JANUARI 2009 EEN TELEFOON IN FRIESLAND, 25 JANUARI 2009 ALLES ONDER CONTROLE , 8 FEBRUARI 2009 JULIANA, MIDDACHTEN EN SIR WINSTON, 12 FEBRUARI 2009 REIS NAAR ARGENTINIË GEBOEKT EN BETAALD, 2 JULI 2009 DE TOVENAAR VAN ALKMAAR, 3 JULI 2009 EVITA, 9 JULI 2009 THEO MULDER EN RIK FELDERHOF OPNIEUW IN BEELD, 10 JULI 2009 MY SECRET MISSION, DE EUROPESE INVESTERINGSBANK EN HET GEHEIM VAN PROFESSOR J.G. KNOL, 16 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 2, 22 OKTOBER 2009 PRINSES MÁXIMA, 26 OKTOBER 2009 RONALD , 30 OKTOBER 2009 PLUS ULTRA AGAIN, 1 NOVEMBER 2009 NIEUW LICHT IN NOORDWIJK, 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN, 5 DECEMBER 2009 BERICHT VAN SINT NICOLAAS, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 18 DECEMBER 2009 CERVANTESWEB NEDERLAND, 19 DECEMBER 2009 JOHAN VAN ZUIDAM, 20 DECEMBER 2009 BART COSSEY EN VITESSE, 22 DECEMBER 2009 BEELDEN EN GELUIDEN VAN DIANA'S UITVAART, 27 DECEMBER 2009 CURSUSPLAATS 740 DEVENTER EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 28 DECEMBER 2009 DE BLIK OP 28 DECEMBER, 31 DECEMBER 2009 TESSA RODENHUIS

2010 1 JANUARI 2010 BIENVENIDO ESPAÑA, 3 JANUARI 2010 PAULINE KRIKKE MAAKT PLAATS VOOR LIESBETH HALBERTSMA ALS BURGEMEESTER VAN ARNHEM VOLGENS THOMAS TRIEBELS, 5 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 1, 6 JANUARI 2010 DÍA DE LOS REYES MAGOS 2010, 7 JANUARI 2010 DE GOUDEN SLEUTEL, 8 JANUARI 2010 VITESSE OF AZ, 12 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 2, 18 JANUARI 2010 BAR VALKENBURG IN TORREMOLINOS EN DOMEIN DE HORSTEN IN WASSENAAR

En BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL 2003 21 JANUARI 2003 AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2003 IN NEDERLAND, 31 JANUARI 2003 KONINGIN BEATRIX 65, 2 FEBRUARI 2003 BESTE VRIENDEN VAN VITESSE, 4 FEBRUARI 2003 CERVANTES GAME, 18 FEBRUARI 2003 HAND IN EIGEN BOEZEM14 JUNI 2003 THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, 18 JUNI 2003 HONESTY, 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN, 4 JULI 2003 PRINSES DIANA STADION, 7 JULI 2003 AD KREUGER, 9 JULI 2003 SLEUTEL 36, 1 AUGUSTUS 2003 ZEVEN JAAR LATER, 4 AUGUSTUS 2003 DE GODIN VAN DE JACHT, 14 AUGUSTUS 2003 JEANIUS TERUG NAAR ENGELAND, 16 AUGUSTUS 2003 DE LAATSTE SLAG

2004 18 FEBRUARI 2004 THE LION KING, 10 MAART 2004 VAN DER HEYDEN/SPENCER, 16 MAART 2004 POSITIEF DENKEN, 19 MAART 2004 OPVOLGING VAN DIANA, 20 MAART 20004 KROON OP HET WERK, 21 MAART 2004 DANK, 22 MAART 2004 AHEAD ONLY, 10 OCTOBER 2004 CONGRATULATIONS ON YOUR 66TH BIRTHDAY ON BEHALF OF MR LES JELL IN HERTFORDSHIRE (UNITED KINGDOM), 17 OKTOBER 2004 KONINKLIJK VOETBAL, 21 OKTOBER 2004 ME ENCANTAN LOS HOLANDESES, 3 NOVEMBER 2004 ROYAL JOHN, 13 NOVEMBER 2004 ACHT JAAR NIEUWE ECONOMIE, 20 NOVEMBER 2004 IN SEARCH FOR EXCELLENCE, 24 NOVEMBER 2004 WREXHAM, 25 NOVEMBER 2004 STREEFDATUM 1 JANUARI 2005

2005 9 FEBRUARI 2005 SEGOVIA, SALAMANCA EN VALLADOLID, 10 FEBRUARI 2005 GELIJK SPEL, 11 FEBRUARI 2005 NAAR WINDSOR TERUG, 15 FEBRUARI 2005 KISSES FOR YOU, 24 FEBRUARI 2005 LADY SPENCER, 25 FEBRUARI 2005 SIR MICHAEL PEAT, 27 FEBRUARI 2005 BARTALK, 28 FEBRUARI 2005 25 AÑOS DE CONSTITUCIÓN ANDALUZA, 2 MAART 2005 SIGUE USTED SU CAMINO, 10 MAART 2005 1992 BENELUX CERVANTES VICTORIA, 12 MAART 2005 ZUINIGHEID MET VLIJT, 16 MAART 2005 NEDERLANDS CENTRUM VOOR DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN, 17 MAART 2005 PALACIO DE ORIENTE, 6 JUNI 2005 NIEUW HUISWERK VOOR DEHAENE EN VERHEUGEN, 6 JUNI 2005 NEDERLAND-BELGIË, 7 JUNI 2005 VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR, 11 JUNI 2005 CERVANTES TELEVISION, 13 JUNI 2005 HARPMUZIEK, 15 JUNI 2005 ROYAL ASCOT, 23 JUNI 2005 BUCKINGHAM PALACE, 27 JUNI 2005 HOOP VOOR DE TOEKOMST, 2 JULI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN JULI 2005, 3 JULI 2005 MET OPEN ARMEN, 4 JULI 2005 HOLLANDITIS, 5 JULI 2005 ADRESWIJZIGINGEN, 8 JULI 2005 DE PAUW VAN WARWICK CASTLE, 9 JULI 2005 KIEZEN VOOR KWALITEIT, 10 JULI 2005 THE LONG AND WINDING ROAD, 11 JULI 2005 HET HOF VAN HOLLAND, 12 JULI 2005 WIJ ZIJN HUZAAR, 15 JULY 2005 WE ARE WAITING FOR THE MESSAGE OF THE QUEEN, 16 JULI 2005 FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 21 JULI 2005 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, 24 JULI 2005 GET YOUR KICK... IN THE KLIK, 5 AUGUSTUS 2005 ZONNEWENDE, 6 AUGUSTUS 2005 NET WERK, 8 AUGUSTUS 2005 TREFPUNT, 9 AUGUSTUS 2005 OEGSTGEEST, 11 AUGUSTUS 2005 CORDON BLEU DIANA, 16 AUGUSTUS 2005 HET WACHTEN IS THANS OP...., 20 AUGUSTUS 2005 RAQUEL, 11 OKTOBER 2005 TERUG UIT NEDERLAND, 15 OKTOBER 2005 HET WARE VERHAAL, 17 OKTOBER 2005 THE GOLDEN TRIANGLE18 OKTOBER 2005 TIJD VOOR DE OVERNAME, 19 OKTOBER 2005 LEAN ON ME, 20 OKTOBER 2005 CERVANTESKRING, 21 OKTOBER 2005 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL, 24 OKTOBER 2005 LOGO, 25 OKTOBER 2005 ¡VAMOS AL GRANO!, 27 OKTOBER 2005 EEN KORREL ZOUT OF WATER BIJ DE WIJN?, 1 NOVEMBER 2005 DON'T CRY FOR ME ARGENTINA, 2 NOVEMBER 2005 NIEUWE STATISTIEKEN NOVEMBER 2005, 5 NOVEMBER 2005 HOTEL BYBLOS, 7 NOVEMBER 2005 MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO, 12 NOVEMBER 2005 ALHAMBRA ESPECIAL, 24 NOVEMBER 2005 AZ 002 LR, 25 NOVEMBER 2005 OP WEG NAAR KERST

2006 24 JANUARI 2006 VOORSPOEDIG - PRÓSPERO - PROSPEROUS 2006, 25 JANUARI 2006 CERVANTES MANAGEMENT CENTRE, 26 JANUARI 2006 ¡TEMPERAMENT!, 27 JANUARI 2006 ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, 28 JANUARI 2006 60STE VERJAARDAG VAN MIJN VOORMALIGE ECHTGENOTE, 31 JANUARI 2006 ¡LEVE DE KONINGIN!, 1 FEBRUARI 2006 ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM, 2 FEBRUARI 2006 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2006, 6 FEBRUARI 2006 LUNETTEN, 7 FEBRUARI 2006 BRIEVEN AAN HARRY STARREN EN J.W. VAN AALST, 9 FEBRUARI 2006 HET KOMPAS VAN FRIGILIANA, 12 FEBRUARI 2006 THOMAS TRIEBELS, 15 FEBRUARI 2006 BEZOEK AAN MÁLAGA, 16 FEBRUARI 2006 LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS, 21 FEBRUARI 2006 JAN SNELLENBURG, 22 FEBRUARI 2006 ANGELS, 23 FEBRUARI 2006 CONGRES IN MALAGA, 24 FEBRUARI 2006 INBRAAK IN DE NEDERLANDSE AMBASSADE IN MADRID, 3 MAART 2006 GENEALOGIE, 5 MAART 2006 VAN DER HEYDEN ALS STAATSMAN, 7 MAART 2006 HET ERFGOED VAN HORTENSIUS, 9 MAART 2006 VOETBALMANAGEMENT, 11 MAART 2006 CONTROL OF THE COMPANY, 13 MAART 2006 DAILY EXPRESS, 25 MAART 2006 TRANSPARANTIE, 28 JUNI 2006 RICO, 30 JUNI 2006 DESPUÉS DEL MUNDIAL TODO VA A CAMBIAR, 2 JULI 2006 HERSTEL VAN DE MONARCHIE IN ITALIË, 4 JULI 2006 DE TERUGKEER VAN RUUD LUBBERS, 31 JULI 2006 TIEN JAAR NA DATO, 2 AUGUSTUS 2006 NIEUWE STATISTIEK, 6 AUGUSTUS 2006 THAMES TELEVISION, 12 AUGUSTUS 2006 LA SANTA TRINIDAD, 16 AUGUSTUS 2006 PAARS MET EEN GEEL RANDJE, 17 AUGUSTUS 2006 ARNHEMMERS OPGELET!, 21 AUGUSTUS 2006 ANOTHER WIFE, 23 AUGUSTUS 2006 MIJMEREN, 25 AUGUSTUS 2006 CERVANTES HOLDING IN MAROKKO, 28 AUGUSTUS 2006 TIEN JAAR VAN DER HEYDEN - SPENCER, 30 AUGUSTUS 2006 THE CONTEMPTIBLES, 13 NOVEMBER 2006 TIEN JAAR NIEUWE ECONOMIE, 17 NOVEMBER 2006 HANS VAN MIERLO, 20 NOVEMBER 2006 KARIN DE WINTER

2007 22 FEBRUARI 2007 BERICHT VAN DE SPAANSE MINISTER-PRESIDENT, 26 FEBRUARI 2007 BOODLE HATFIELD, 27 FEBRUARI 2007 VAN SANTANDER NAAR BUENOS AIRES, 28 FEBRUARI 2007 DÍA DE ANDALUCÍA 2007, 2 MAART 2007 EEN NIEUWE TOP 100 VAN MAART 2007, 7 MAART 2007 PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN IN NEDERLAND, 9 MAART 2007 DE JOHN WRIGHT BAND EN HET LUZAC COLLEGE, 14 MAART 2007 TOT ZIENS IN NEDERLAND, 25 APRIL 2007 BIJ HET OVERLIJDEN VAN BORIS JELTSIN, 27 APRIL 2007 BIJ DE VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER, 28 APRIL 2007 TIEN JAAR NA MIJN ROYAL MISSION IN STRATFORD-UPON-AVON, 1 MEI 25005 KONINGINNENDAG 2007 AAN DE COSTA DEL SOL, 2 MEI 2007 MÚSICA CALIENTE, 3 MEI 2007 ELKA STEGEMAN EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, 4 MEI 2007 ELIZABETH III, 7 MEI 2007 BEVRIJDINGSDAG IN DE ZEVENDE HEMEL, 6 MEI 2007 THE ORDER OF THE GARTER, 7 MEI 2007 WILZING, 8 MEI 2007 1492, 9 MEI 2007 JACKPOT, 11 MEI 2007 ON TOP OF THE WORLD, 12 MEI 2007 HELVETIA PREVISION , 13 MEI 2007 AFSPRAAKBEVESTIGINGEN, 14 MEI 2007 NEDERLANDS - BRITS - SPAANS WERKGELEGENHEIDSPLAN, 15 MEI 2007 TIMELESS HEROPEND, 16 MEI 2007 A REAL GENTLEMAN, 17 MEI 2007 42STE AEPE-CONGRES IN SANTANDER, 18 MEI 2007 VERBINDINGEN, 19 MEI 2007 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN SPANJE, 23 MEI 2007 CONSTANTINO DE MIGUEL, 26 MEI 2007 BEZOEK AAN SAINT GEORGE'S CHURCH IN MALAGA, 30 MEI 2007 ANGEL IN LOVE, 31 MEI 2007 HET LAATSTE BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL VAN MEI 2007, 12 JULI 2007 KOOLSCHIJN, 12 JULI 2007 DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE, 13 JULI 2007 NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKING, 14 JULI 2007 HOTEL CERVANTES GERENOVEERD, 15 JULI 2007 COMPAGNONS, 16 JULI 2007 DE SPRINGPLANK NAAR LATIJNS-AMERIKA, 17 JULI 2007 VUURWERK AAN DE ZUIDKUST, 18 JULI 2007 AMBASSADORSHIP, 19 JULI 2007 MENTOR EN WELDOENERS, 20 JULI 2007 DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2007, 21 JULI 2007 EDWARD VAN CUILENBURG, 22 JULI 2007 HOOGTIJDAGEN DER NEDERLANDSE DIPLOMATIE, 23 JULI 2007 MARIACHI, 24 JULI 2007 THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, 25 JULI 2007 BURGEMEESTER DRIJBER VAN ARNHEM EN MARIO TESTINO, 26 JULI 2007 EVEN WACHTEN, 28 JULI 2007 OP WEG NAAR SANTANDER, 9 AUGUSTUS 2007 AFWERKING DIANAPROBLEMATIEK (1), 10 AUGUSTUS 2007 AFWERKING DIANAPROBLEMATIEK (2), 11 AUGUSTUS 2007 VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, 12 AUGUSTUS 2007 NIEUWE SPAANSE COLLEGA: CARMEN CAFFAREL, 13 AUGUSTUS 2007 SBS6 IN DE FOUT, 14 AUGUSTUS 2007 LENGUADO PICASSO, 15 AUGUSTUS 2007 ADINE TJEENK WILLINK, 16 AUGUSTUS 2007 SPAANSE ERKENNING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX NADERBIJ , 17 AUGUSTUS 2007 NAAM ICMC VRIJ VOOR INSTITUTO CERVANTES MANAGEMENT CENTRE, 18 AUGUSTUS 2007 AUDIËNTIE, 19 AUGUSTUS 2007 WERKGELEGENHEIDSPLAN, 20 AUGUSTUS 2007 TOT ZIENS IN NEDERLAND, 1 SEPTEMBER 2007 TERUGBLIK OP DIANAHERDENKING EN NIEUWE STATISTIEKEN, 2 SEPTEMBER 2007 FACTUREN DOMEINNAMEN CERVANTESONLINE BETAALD, 3 SEPTEMBER 2007 AGENDAPUNTEN VOOR HET MAANDAGOCHTENDOVERLEG, 4 SEPTEMBER 2007 DE GELE ROOS, 5 SEPTEMBER 2007 BEN FLORE GOES, 6 SEPTEMBER 2007 SALARISBESPREKINGEN, 7 SEPTEMBER 2007 171.000 EURO NIET OVERVRAAGD, 8 SEPTEMBER 2007 DIANA'S MAN, 9 SEPTEMBER 2007 BUSINESS CLASS OPNIEUW BEGONNEN, 10 SEPTEMBER 2007 FRANS VAN DEN BOSCH, 11 SEPTEMBER 2007 OPNIEUW TREVOR REES JONES, 12 SEPTEMBER 2007 WANNEER GAAT DIANA'S NALATENSCHAP EINDELIJK NAAR ONS BEDRIJF?, DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2009 IT WAS A PARTY YESTERDAY NIGHT14 SEPTEMBER 2007 REACTIE OP CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS, 15 SEPTEMBER 2007 EARL'S COURT GYM LONDON, 16 SEPTEMBER 2007 IT'S GOT TO BE PERFECT, 18 SEPTEMBER 2007 PRINSJESDAG 2007, 19 SEPTEMBER 2007 HET SPEELVELD IS UITGEZET EN DE WEDSTRIJD KAN BEGINNEN, 20 SEPTEMBER 2007 DE WEG NAAR BUENOS AIRES, 21 SEPTEMBER 2007 PRETTIG WEEKEND, 22 SEPTEMBER 2007 A BRAND NEW START, 23 SEPTEMBER 2007 ROMERÍA DE SAN MIGUEL, 24 SEPTEMBER 2007 KEUZEPROCES, 25 SEPTEMBER 2007 OP WEG NAAR GRANADA, 30 SEPTEMBER 2007 SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN GRANADA, 1 OKTOBER 2007 OKTOBER OOGSTMAAND, 2 OKTOBER 2007 PAUL BURRELL, 18 NOVEMBER 2007 I AM VUELING, 19 NOVEMBER 2007 GRAN HOTEL CERVANTES, 20 NOVEMBER 2007 KOFFIEUURTJE, 22 NOVEMBER 2007 ENGLAND ELIMINATED, 23 NOVEMBER 2007 DE OPMARS VAN FELIPE EN LETIZIA, 26 NOVEMBER 2007 AFSCHRIFT EN TOP 30 VAN 72 LANDEN, 27 NOVEMBER 2007 HERSTEL VAN VERBINDINGEN, 28 NOVEMBER 2007 JOOP DRECHSEL, 29 NOVEMBER 2007 RITMO A CABALLO, 30 NOVEMBER 2007 LIEFDE TUSSEN DE COMPUTERS, 2 DECEMBER 2007 SERVERRUIMTE OVERSCHREDEN, 3 DECEMBER 2007 EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, 4 DECEMBER 2007 ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT, 5 DECEMBER 2007 MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, 6 DECEMBER 2007 NIEUW LICHT IN BRASSERIE LA TABERNA

2008 20 FEBRUARI 2008 BERICHT UIT HET GRAN HOTEL CERVANTES IN TORREMOLINOS, 11 DE MAYO DE 2008 NOTICIAS SOBRE EL XLIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEPE, 18 MEI 2008 EL OPEN ARMS, 22 MEI 2008 A CLEAR MESSAGE, 23 MEI 2008 BOOK EXPO LOS ANGELES OP 29 MEI 2008, DEADLINE 28 AUGUSTUS 2008, 20 OKTOBER 2008 HERRIJZEND VALKHOF, 21 OKTOBER 2008 NEC-VITESSE IN HET SPOOR VAN FLORIS, 2 DECEMBER 2008 ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE DAGEN

2009 26 FEBRUARI 2009 ROEL VAN SPIERENBURG, 3 MAART 2009 ELIZA MARIA VAN DER HEIJDEN VAN DEN BROEK 1919 - 2009, 12 JUNI 2009 PETER OTTENHOFF, 13 MEI 2009 FRITS BOLKESTEIN EN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 19 JUNI 2009 ECHTHEIDVERKLARING, 20 JUNI 2009 SURREY, 22 JUNI 2009 DURHAM, 30 SEPTEMBER 2009 WIENTJES, RINNOOY KAN EN UWE MAJESTEIT, 19 NOVEMBER 2009 ORANGE, 25 NOVEMBER 2009 KPN, 27 NOVEMBER 2009 AD SCHEEPBOUWER

2010 29 JANUARI 2010 EEN HARDNEKKIG MISVERSTAND, 1 FEBRUARI 2010 NIEUWE STATISTIEK FEBRUARI 2010, 3 FEBRUARI 2010 RIJKMAN GROENINK, 4 FEBRUARI 2010 PRINSES IRENE, 5 FEBRUARI 2010 AMIGOS PARA SIEMPRE, 6 FEBRUARI 2010 FC CERVANTES THE PRIDE OF ARNHEM, 7 FEBRUARI 2010 CHRISTIE'S en 11 FEBRUARI 2010 DE BRUG TUSSEN BRUMMEN OF SOESTDIJK EN ARGENTINIË.