27 januari 2000. Betreft: BUILDING THE HOLDING III Kenmerk: JH/LH20000127. Dear Elizabeth, Nijmegen, woensdag 26 januari 2000. De brief van 16.14 uur heb ik op de bus gedaan. Om 17.03 uur het Algemeen Dagblad gekocht bij Bruna. Zij kennen mijn positie. Ik heb de verkoopster laten weten dat ik alle uitgaven dien te verantwoorden voor The Business. "Oh jee", was daarop haar reactie. Nadien buiten het winkelcentrum gesproken met een mevrouw die nooit haar naam noemt, maar regelmatig een gesprek met mij aanknoopt zodra ze mij ziet. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Zij is een componiste en speelt - naar haar zeggen - piano en viool. Onder meer in het Concertgebouw, Londen en Parijs. Ik heb haar in kennis gesteld van mijn reis naar Schotland en mijn contacten in Marbella (Ruiz).

Ook is de Royal Shakespeare Company ter sprake gekomen. Ik zie nu het AD. Dit dagblad heeft zich thans verlaagd tot riooljournalistiek. Samen in New York. Het is dezelfde paparazzijournalistiek die Diana het leven heeft gekost en de ontwikkeling van ons bedrijf een vertraging van inmiddels al meer dan twee jaar. Een schande!!!!! Ik zie die foto's nu eveneens. Naar mijn idee is die zogenaamde rode muts niet rood maar paars. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat die journalisten hiermee een reactie van mij proberen te ontlokken. Daar zijn zij dus al in geslaagd. Ik heb er echter voor gekozen om niet direct de hoofdredacteur van het blad te bellen, maar dit aan jou te rapporteren. Ik zag de desbetreffende fotograaf Edwin Smulders vanavond ook op het RTL4-journaal. Daarbij werd de vraag gesteld wat hij voor die foto zou ontvangen. Dat is natuurlijk De Wereld op zijn Kop. De vraag dient uiteraard te zijn wat hij zal moeten betalen voor het zonder toestemming publiceren van deze foto. Ook de tekstuele interpretaties getuigen van weinig smaak. Het is uiteraard aan de kroonprins zélf om hierin zijn positie te bepalen. Ik vertrouw erop dat hij het zakelijk houdt en goed zijn werk doet. Ik ben en blijf echter van mening dat wij in samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst op zo kort mogelijke termijn tot de presentatie van ons beleidsplan moeten overgaan. Ik denk dat we de kritische massa inmiddels wel hebben bereikt. Morgen verder. Ik houd mij vanavond weer met de Britse vorsten bezig. Daarna is Shakespeare weer eens aan de beurt.

Donderdag 27 januari 2000

Liefde is... ....haar altijd bij zich hebben
Te llevo en mi corazón. En in mijn portefeuille. Voordat ik mijn koffers weer ga pakken stel ik wel prijs op een nieuwe foto van mijn
'v/h Queen of the Coast'. Ik denk dat die kleurrijke voorouders in het voormalige Nederlands-Indië zijn te vinden. Tot op heden heb ik uitsluitend jouw mannelijke afstammingslijn in beeld gebracht. Ingeval je hieraan meer informatie gekoppeld zou willen zien van de zogenaamde 'koude kant', dan voeg ik dat graag aan jouw familiegeschiedenis toe. Ik vind het een leuke hobby en werk er met veel plezier aan. Ik denk ook dat het goed is dat je mij van het tot op heden onuitgesproken probleem in kennis stelt. Voor elk probleem is een oplossing en wederzijds vertrouwen de sterkste basis voor geluk. Financiën kunnen goed worden geregeld zodra de gehele organisatiestructuur helder in beeld is gebracht. Ik ga aan het werk met ClarisIMPACT. Het heeft even tijd nodig voordat ik dat programma goed onder de knie heb. Bovendien moet ik inderdaad ook goed aan mijn gezondheid denken. Aangaande de ontwikkelingen van Cervantes Air verwijs ik vandaag gemakshalve naar het Telegraafartikel KLM-top verrast door solo-optreden Alitalia. Duidelijk is dat er met die Italianen gewoon niet is samen te werken. Pieter Bouw heeft inmiddels klaarblijkelijk plaats moeten maken voor Leo van Wijk als KLM-president. Het is dus van uitermate groot belang dat de heer Van Wijk in kennis wordt gesteld van ons plan. Ik laat dat graag aan jou over. Een ander artikel betreft de toekomst van de Europese Unie. EC verdeeld over eigen toekomst. Ik pleit in beide gevallen slechts voor één optie: AFBLAZEN! Wij zijn geen van allen gediend bij een organisatie die onbestuurbaar wordt. Dat geldt zowel voor ons toekomstige luchtvaartbedrijf als de Europese Unie. Wat de Unie betreft dient de prioriteit te worden gelegd bij de ontwikkeling van een Europees onderwijssysteem. Tony Blair hebben we op dat punt al volledig achter ons staan. Zodra dat systeem honderd procent functioneert kunnen we pas over uitbreiding van de Unie gaan praten. Voor zover het daar ooit van komt. Ik heb de Slag bij de Berezina nog goed voor ogen en ik denk dat we daar ons lesje wel hebben geleerd. Laat dat maar weten aan Frits Bolkenstein. Bij de opmerking 'onderzoek naar uw verleden kan een paar verrrassingen onthullen' wordt mijn aandacht getrokken door de aanhef op de lichtblauwe ondergrond: Leiden betaalt interim 3000 per dag. Mijn gedachten gaan daarbij terug naar de voorbereidingsfase van ons Spanjeproject. Ik bezocht in die tijd binnen dit kader samen met Annet de Jong toenmalig NCH-directeur George Görtemöller in het World Trade Center te Amsterdam. Annet had George op het oog als coach voor het IMS-project. "Ik kan je maar duizend gulden per dagdeel geven, George". "Dat is geen probleem Annet. Daar doe ik het wel voor", was daarop George's reactie. Inmiddels had hij mij wel laten merken niet zoveel vertrouwen in haar te hebben en heeft mij tegelijkertijd een uitdraai meegegeven met in Spanje gevestigde Nederlandse bedrijven met hun contactpersonen. Die heb ik uiteraard niet aan het zogenaamde StageBanenBureau gegeven, aangezien ik nog geen enkele toezegging had gekregen dat het project onder mijn verantwoordelijkheid zou worden voortgezet conform de afspraak die op 5 december 1988 door Tjeb Maris was gemaakt. Nochtans vind ik dat bedrag van 3000,- per dag wel een redelijk bedrag voor de echte spin in het web. De bekostiging kan ten laste worden gebracht van de door mij aangeboorde 'potjes'. Neem het maar op in ons spreadsheet. Doe dat maar. Houd het maar op twee dagen in de week. Anders drukt het te zwaar op de begroting. Dan probeer ik nog eens het organogram opnieuw in beeld te krijgen aan de hand van mijn laatste (14de) redesign. Vanaf vandaag wordt dat dus nummer 15. Ik heb hierin de volgende wijzigingen aangebracht:
2.2 Juridische constructie, 2.3.2 Bestuur en directie. Verdere wijzigingen: 2.5 Vereiste papieren Vervolgens: 2.6 Administratie In de meeste gevallen heb ik aan het rijtje NBLEW ook Schotland toegevoegd. De ontwikkeling van dat plan laat ik echter graag aan de Schotten over. Ik zal Ros Halley daarover rapporteren. 2.9.5.4.3 Inventarisatie en rapportage Dient te worden geactualiseerd. Daartoe ontvang je bijgaand 15de redesign op floppy disk. 2.10.1.1. MENINGEN OVER CORPORATE GOVERNANCE. 2.10.1.1.1 Kabinet. De Minister van Financiën heeft zich hierover inmiddels uitgelaten. Deze tekst dient te worden geactualiseerd zodra hij mijn declaratie ad 73,3 mio aan de stichting heeft betaald. Het hoofdstuk 2.10.1.1.2 Politieke partijen kan ook in zijn geheel worden aangepast i.v.m. de in mijn brieven verwoorde ontwikkelingen die zich tot op heden binnen Paars II hebben voorgedaan. Ook 2.10.1.1.3 Institutionele beleggers dient te worden geactualiseerd. Wellicht is dat een leuke klus voor Carla Peters uit De Bilt. § 4.1 is alsvolgt aangepast: 4.1 Organisatiedoelstelling. Instituto Cervantes NBLEW stelt zich als meerjarenplan ten doel: De onderzoeksresultaten van de in § 4.2 genoemde instellingen dienen nog in het plan te worden opgenomen. Teneinde een gelijkluidende Belgische paragraaf in het plan op te nemen dient er contact te worden opgenomen met de nieuwe Belgische Minister-President Guy Verhofstadt met referte aan mijn brief: Beleidsplan. Ik beschouw dit als een verantwoordelijkheid van de huidige Manager Benelux, de heer Drs. P. Ottenhoff te Houten. 4.9 Vestigingsplaats, 4.10 Ligging en bereikbaarheid. Ingeval de lokatie Sparrenheuvel te ZEIST nog in het plan kan worden ingepast, houd ik die mogelijkheid nog open. Ik stel dit afhankelijk van de bereidheid van de directies van SBO en IBO om in het plan een daadwerkelijke rol te gaan vervullen (OTTENHOFF/Kooijmans). De participatie van CERYSE in de uitvoering van het plan houd ik open. Alhoewel ik nog niet over actuele gegevens beschik van het bedrijf van Julio Sampedro. De sectorstudies van de EVD dienen verder te worden uitgediept en in het plan worden geïntegreerd. Aan de totstandkoming van de bedrijfsuitgave Cervantes dient te worden gewerkt. Toegevoegd als werkmaatschappij: 7.1.18 Cervantesonline. 17.15 Ik heb een poging ondernomen om het gewenste organisatie profiel i.s.n. in beeld te brengen. Het moet wel iets professioneler kunnen. Maar voor vandaag moeten we het hier even mee doen. Hartelijke groet, Bijlage: 15de redesign Instituto Cervantes NBLEW d.d. 27-01-2000 op floppy disk in ClarisWorks 5.0.

28 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING IV TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN