Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Hoofdofficier van Justitie. Mr. H. Vrakking. Postbus 84500. 1080 BN AMSTERDAM. Datum: 8 februari 1997. Betreft: VONNIS Kenmerk: ICB/OVJ970208. Geachte heer Vrakking, Met belangstelling las ik vandaag het artikel "Drugsbaronnen wanen zich onaantastbaar" waarin u uw mening te kennen geeft aangaande de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Op de eerste plaats wil ik u van harte geluk wensen met de eerste slag die gisteren is gewonnen. Ook wil ik u hiermede van een persoonlijk probleem in kennis stellen dat nog niet is opgelost, hoewel ik de oplossing op een presenteerblaadje aan de autoriteiten heb aangedragen. De problematiek luidt alsvolgt. In de periode 1988/1989 nam ik in het kader van een scholingsproject deel aan een samenwerkingsprogramma tussen de Nederlandse en Spaanse werkgeversorganisatie. Ik heb in die tijd in het Spaans een interview afgegeven voor Radio Nederland Wereldomroep dat is uitgezonden in geheel Midden- en Zuid-Amerika en Spanje. Het interview is zelfs meerdere malen - met mijn toestemming - door Spaanse radiozenders uitgezonden. Door de heer CONSTANTINO DE MIGUEL is er gezegd 'Tenemos aquí en al estudio el señor John van der Heyden'. Mijn naam is dus in principe bekend bij een populatie van 400 miljoen Spaanssprekenden. In 1992 heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht en het handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd. Teneinde in mijn verdere keuzeproces zorgvuldige keuzes te kunnen maken in mijn zoektocht naar betrouwbare samenwerkingspartners had ik eveneens een analyse gemaakt van mijn omgevingsnetwerk. In maart 1993 werd mij medegedeeld dat april 'de maand van de waarheid' zou worden. Er zijn in die maand gekke dingen gebeurd. Ik was toen in onderhandeling met een instituut onder de naam HOI-opleidingen te Alkmaar. In die maand is ook een naamgenoot van mij geliquideerd in diezelfde stad en klaarblijkelijk onder verantwoordelijkheid van de thans van meineed verdachte Haarlemse CID-rechercheur Langendoen. Ik heb mijn netwerkanalyse derhalve eind april, begin mei 1993 bij de Nijmeegse politie ingediend. In de hieropvolgende periode zijn er tal van criminele organisaties opgerold en is er voor een record aan drugs 'geveegd'. Ik werd in die tijd dan ook voortdurend door tal van onfrisse figuren met GSM-toestellen geobserveerd. Daarbij heb ik de Nijmeegse politie regelmatig per fax om contra-observatie verzocht. Gaandeweg klaarde de lucht weer op, hoewel recentelijk nog de dagafschriften van 1996 van de Stichting Cervantes Benelux uit mijn huis zijn ontvreemd. Deze dagafschriften bevatten een betaling aan cursusgeld waarmee ik kan aantonen dat ik mijn rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux definitief heb gevestigd. Inmiddels heb ik kunnen vaststellen dat er met behulp van mijn netwerkinformatie - hetgeen ik uit tal van perspublikaties heb begrepen - voor 733 miljoen gulden aan 'straatwaarde' was geveegd. In het kader van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling heb ik derhalve in het voorjaar van 1995 een declaratie van Hfl. 73,3 miljoen gedeponeerd bij de kasbeheerder van de CRI. Aangezien ik de betaling nog niet heb ontvangen heb ik vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening gebracht, waardoor het bedrag inmiddels per 31-12-1996 is opgelopen tot Hfl. 80.184.176,-. De rekening berust bij de Minister van Financiën. Gisteren ontving ik een betalingsherinnering groot Hfl. 1.581,- van de ontvanger der directe belastingen te Nijmegen, die kennelijk anoniem wenst te blijven. Dit is mij zeer in het verkeerde keelgat geschoten en heb de belastingdienst toestemming verleend dit bedrag in mindering te brengen van mijn vordering, die ik hierdoor heb teruggebracht tot Hfl. 80.168.995,- hetgeen niet wegneemt dat het gevorderde bedrag toch weer zal oplopen gezien de wettelijke rente welke de Staat der Nederlanden hierover is verschuldigd bij het niet nakomen van haar betalingsverplichtingen. Ik kan niet langer wachten op de ontvangst van het verschuldigde bedrag. In het kader van mijn Business Plan Instituto Cervantes Benelux heb ik dit bedrag op de kortst mogelijke termijn nodig om nieuw Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid te kunnen laten ontwikkelen. Inmiddels heb ik ook een Instituto Cervantes Limited Engeland en Wales opgericht en heb besloten het hoofdkantoor van de gehele organisatie te vestigen in Stratford-upon-Avon. Daartoe dien ik per 1 april reeds naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. Deze week ontving ik namelijk van Chief Excutive John Holden van Companies House in Cardiff de felicitaties voor mijn benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited.

Dit betekent dat ik mij thans de functie kan toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Alle ontwikkelde actieplannen in het kader van mijn beleidsplan dienen nu tot uitvoering te worden gebracht en mijn declaratie te worden betaald. Een rekening daartoe wordt thans bij de National Westminster Bank te Folkestone geopend. Het nummer is 66834465. Gaarne verneem ik van u op welke wijze de Staat der Nederlanden tot betaling kan worden veroordeeld. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. P.S. Alvorens deze brief te verzenden heb ik hem per fax aan de ontvanger der directe belastingen te Nijmegen doen toekomen.

24 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN