Informatie Beheer Groep. Afdeling Bezwaar en Beroep. T.a.v. mw. A.J.M. Hoving. Postbus 50081. NL 9702 EA GRONINGEN Países Bajos. Uw kenmerk: HOVO206.99/BBJ/ALG4 3373-47350-0-0. Mijn kenmerk: JH/IBG990307. Betreft: UW BRIEF VAN 2 MAART 1999 Torremolinos, zondag 7 maart 1999. Geachte mevrouw Hoving, Uw bovenvermelde brief heb ik in goede orde ontvangen. Aangezien mijn correspondentie van vóór 15 december 1998 zich in Nederland bevindt, alsmede alle fiscale gegevens en stukken, geef ik u hiermede mijn voorlopige reactie. Het bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1996, aanslagnummer 681.87.038.H66 is door de inspectie te Utrecht gehonoreerd. Aangezien ik hier niet over de reactie beschik, verzoek ik u vriendelijk doch dringend hieromtrent bij de belastingdienst te informeren. Ik kan u niet bellen in verband met de hoog oplopende telefoonkosten. De kinderen mogen niet de dupe worden van alle vertragingen in behandelingszaken die thans ruim twee en een half jaar lopende zijn. Ik heb begrepen dat u de bevoegdheid heeft zelfstandig met de belastingdienst zaken te doen. Zoniet, dan krijgt u dat bij deze. Mijn SOFI-nummer is 068187038. Hoewel ik het zeer op prijs stel dat u terstond tot actie overgaat verzoek ik u hiermede voor de goede orde om verlenging. Eveneens deel ik u - als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux, de Limited Company 'Instituto Cervantes England and Wales en oprichter van de Stichting Cervantes Benelux - voor de goede orde mede dat ik in september 1996 bij de Nederlandse regering een declaratie heb ingediend ter grootte van Hfl. 80 miljoen in verband met door mij aan de Staat der Nederlanden bewezen diensten. Dit bedrag komt niet aan mij persoonlijk ten goede, maar aan mijn organisatie i.s.n. De organisatie in ontwikkeling heeft tot doel werkgelegenheid te creëren voor Nederlands- en Engelstaligen met Spaans als tweede taal. De Minister van Financiën is verantwoordelijk voor de overmaking van het bedrag - vermeerderd met de wettelijke rente - aan de stichting, limited of holding i.o. Tot op heden is hij daarin ernstig tekort geschoten, hetgeen in mijn visie ertoe heeft geleid dat mijn partner in het Verenigd Koninkrijk - Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales - zich half juli 1997 heeft gewend tot een andere financier welke - samen met haar - op 31 augustus 1997 ten gevolge van een auto-ongeval om het leven is gekomen. Als de heer Zalm zijn verplichtingen was nagekomen, was dat niet gebeurd. Voor nadere informatie omtrent deze aangelegenheid kunt u zich rechtstreeks wenden tot BUCKINGHAM PALACE te Londen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

22 MAART 1999 UW BRIEF VAN 2 MAART 1999 (2) TER ATTENTIE VAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP TE GRONINGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN