28 mei 2000 Betreft: SLUITSTUK II Kenmerk: JH/HdK20000528

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste dagelijkse rapportage voordat ik weer naar Nederland kom. Morgen is immers de deadline. Op overschrijden van deadlines staat de doodstraf is een bekend gezegde. Vandaar. Fiscus kijkt mee bij wissel euro's Ik heb dit for the record opgenomen. Het maakt mij in principe niets meer uit waar het geld vandaan komt. Als het bedrijf maar van de grond komt vanaf morgen. Nina Brink verbaasd over woede. Nina Brink: ik zou wel gewoon willen gillen Al bij al een goede ervaring voor ons nieuwe internetbedrijfVenetiaan grote winnaar Dit is een verheugende ontwikkeling. Ik zie dus voorlopig even af van verder contact met de heer Abraham Moszkowicz en wel om de volgende redenen:

1. Voor zover mijn kennis reikt heeft de heer Bouterse deze advocaat geen schriftelijke volmacht verstrekt om voor hem op te treden. In dat geval bestaat er - strict genomen - geen relatie tussen beide heren.
2. Het
Instituto Cervantes Benelux heeft geen jurisdictie in Suriname. Ik kan de heer Bouterse dus ook niet verbieden om in zijn land mijn huiskleur te gebruiken.
3. Zodra de regering Venetiaan is geïnstalleerd lost het probleem zich als vanzelf op.

Domeinnaam Euronext in België geclaimd. Dat is te kwader trouw. De Spanjaarden hebben dat ook geprobeerd in het voorjaar van 1992, een paar maanden ná mij. Zij kunnen daar echter geen rechten aan ontlenen. Paul Thiel is daar zeer stellig in. Ik ben dus benieuwd welke domeinnamen er binnen het kader van mijn beleidsplan al zijn gedeponeerd. Peter heb ik inmiddels toestemming gegeven de domeinnaam JohnLVanderHeyden.com te deponeren. Nog vóórdat Nina Brink naar de beurs ging.

Fransen zetten KPN op achterstand bij Orange. Hier ben ik niet zo gelukkig mee, tenzij Peter er belang bij heeft binnen de context van de uitvoering van ons businessplan. Ik ben van mening dat Paul Smits terstond weer om de tafel dient te gaan zitten met Juan Villalonga. Het is mogelijk om binnen 36 uur naar Miami te vertrekken, hetgeen is aangetoond door de heer Andrew Cunanan nadat ik hem had aangemeld bij de Minister van Justitie. Daarom neem ik eveneens mijn faxberichten aan haar op uit de periode 20 tot en met 22 juli 1997: 20 juli 1997 16.15 Vermissing. De volgende dag: 21 juli 1997 13.15 uur Opsporing. En tenslotte: 22 juli 1997 10.00 Veiligheidsmaatregel. Dit verhaal zal nu ook wel bekend zijn bij de Vrienden van Versace. 36 uur later heeft hij zichzelf in Miami van het leven beroofd in de veronderstelling dat hij was aangetast door het HIV-virus. Dat bleek - na sectie - echter niet het geval. I turned him in, but someone else got the reward. Ik heb het in ieder geval gemeld in hun vestiging in Puerto Banús. Voor alle zekerheid neem ik ook het volledige correspondentie-overzicht richting Ministerie van Justitie in deze brief op. Wellicht gaan ze nu wat harder aan het werk dan in die tijd. Terzake dient tenslotte ook nog het laatste probleem te worden opgelost.

Dat heb ik inmiddels aan de heer Van Amstel laten weten. Zijn vader dient nog onder ede te worden gehoord, zoals dat ook in Enschede gebeurt. Bij voorkeur door The Magistrate of London. Met als enige vraag: "What have you done with the fax message of the 29th of August 1997 from Mr. Van der Heyden?" Tijdens mijn inventarisatie trof ik nog een leuke brief aan mijn Houtense partner. Ik citeer: Nieuwe Kans. Voor de heer Van Amstel heb ik in dit verband een uitzondering gemaakt, omdat ik goede ervaringen met hem heb. Van Prof. Ir. K.T.A. Halbertsma te Velp heb ik de volgende informatie in mijn systeem: "Woonachtig geweest te Toronto, Canada. Elektrotechnisch ingenieur, rector Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde, bijzonder hoogleraar Universiteit Twente te Enschede (De Bilt)." Inmiddels heb ik vanmiddag in het AD gezien dat daar twee weken geleden zelfs 300 ton VUURWERK de lucht in is gegaan. Het lijkt mij dus verstandig dat hij ons verder ter zijde staat bij de uitvoering van ons Cervantes Project. Het gaat uiteindelijk ook om het welzijn van zijn dochter. Vanavond zal ik even afzien van een trimpartij. Het is hier nu veel te warm om te gaan hollen (33º). Inmiddels heb ik ook alweer genoeg PR-activiteit verricht. Vooral vanmiddag onder de Engelsen in het rode shirt van David Sharp. Leuk om te zien hoe mensen ogenblikkelijk achter hun krantje wegduiken als ze zien dat ik een fototoestel draag. Dat gebeurde op 1 augustus 1996 ook in Canterbury.

Ik geef graag iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dat werkt uitstekend, mits de onderlinge communicatie zuiver verloopt. Ik ben wel benieuwd wie dat mysterieuze familielid is. Ik denk op de eerste plaats aan Jacoba Handelé in Velp. Zeker gezien het feit dat ze op de rechtbank werkt in Arnhem. Mijn overbuurvrouw uit Maarn werkt daar namelijk ook. Als rechter. Ze woont thans in Wageningen. Haar echtgenoot is advocaat. In Utrecht. Anja heet ze. Zij is zeer behulpzaam geweest bij het regelen van mijn echtscheiding. Vooral ten behoeve van mijn toenmalige echtgenote. Hij heet René. Een aardig stel. Ik kwam hem onlangs nog een keer tegen in de sauna van VEENENDAAL. Hij heeft mij in 1992 nog in contact gebracht met Mr. Arkenbout van Nauta Dutilh in Amsterdam. Jou bekend van onze fietstocht van 17 maart. De email van Mark heb ik vandaag iets later gekregen. Eenzaamheid kan vaak worden verholpen door de aanschaf van een papegaai. Rachid Abdelli is ook weer vrijgezel. Hij is regelmatig benaderd door een Nederlandse dame. Daar was hij niet erg van gecharmeerd, naar zijn zeggen. Maar mocht mijn Houtense collega behoefte hebben om van gedachten te wisselen - in het Frans - over een gemeenschappelijke hobby, dan is hier zijn telefoonnummer: *****, mobiel: ******. Hij is van alle markten thuis. Ook in Parijs. Hij woont in appartement nummer ***. Liefde is... ...zijn gevangen vis bereiden. Dat laat ik graag aan een ander over, want ik ben niet zo gek op vissen. Bijgevoegd plaatje van Britney Spears deed mij ook nog denken aan mijn vriend Kenny Speirs uit Schotland. Hij heeft mij nog ontdekt in King Arthur's Pub. Zijn vriendin komt uit Knightsbridge in Londen en heeft mij in Schotland weer op het goede been gezet 'to start again from our beginnings'. Zij mogen niet ontbreken op ons feest.

De kip met de gouden eieren is nog niet geslacht. Voor wie is nu die kip? Juist. De eieren dienen nog wel te worden uitgebroed. Daar hebben we nu nog vier maanden voor. Graag tot ziens in Nederland.

P.S. Morgen ga ik weer met de boot naar de London Pub in mijn shirt van David Sharp.

Correspondentie-overzicht BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES AAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN:

12 OKTOBER 1994 TIPGELD TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
941012 mijn brieven van 22 mei 1993 Mr. W. Sorgdrager
22/4/95 Justitie 950422 Beschikking Officier van Justitie Postbus 16005 3500 DA UTRECHT
12/5/95 Justitie 950512 Vordering bij Justitie Officier van Justitie UTRECHT

27/5/95 Justitie 950527 uw kenmerk Corr.nr. 25108 Arrondissementsparket Unit II Officier van Justitie T.a.v. mw. B. Teunissen Postbus 16005 3500 DA UTRECHT
6/6/95 Minister Justitie 950606 Brieven aan Breuker Mr. W. Sorgdrager
7/6/95 Minister Justitie 950607 Betaling half krat bier gezondheidsraad Mr. W. Sorgdrager
10/6/95 Justitie 950610 Beschikkingsnummer: 8509286 Arrondissementsparket Utrecht Officier van Justitie T.a.v. Mr. M. Visser Postbus 16005 3500 DA UTRECHT
16/6/95 Justitie 950616 Beschikkingsnummer: 8509286 Arrondissementsparket Utrecht Officier van Justitie T.a.v. Mr. M. Visser Postbus 16005 3500 DA UTRECHT
1/11/95 Sorgdrager 951101 De zaak NIETS BV Mr. W. Sorgdrager
23/12/95 Sorgdrager 951223 Vereniging Spaans op School Mr. W. Sorgdrager
24/2/96 ICB/Justitie960224 Inzake Opsporing § 3.13.3 Mr. W. Sorgdrager
29/2/96 ICB/Justitie960229 Declaratie Mr. W. Sorgdrager
9/3/96 ICB/Justitie960309 Voortgangsrapportage Mr. W. Sorgdrager
11/3/96 ICB/Justitie960311 Declaratie Mr. W. Sorgdrager
13/3/96 ICB/Justitie960313 Declaratie Mr. W. Sorgdrager
19/3/96 Faxbericht Beëindiging gedoogbeleid Mr. W. Sorgdrager
27/3/96 ICB/Justitie960327 Referendum Minister van Justitie
12/4/96 Faxbericht NIETS BV Mr. W. Sorgdrager
12/4/96 Faxbericht RCID Kennemerland Mr. W. Sorgdrager
13/4/96 Faxbericht VSOS Mr. W. Sorgdrager
14/4/96 Faxbericht Bomaanslag op justitietop Mr. W. Sorgdrager
17/4/96 ICB/Justitie960417 uw brief 550342/96 Minister van Justitie. Voor deze mr. W.F.G. Meurs
18/4/96 Faxbericht Brief ICB/Justitie960229 Mr. W. Sorgdrager
25/6/96 Faxbericht Justitie Arnhem Mr. W. Sorgdrager
2/7/96 Faxbericht Mensensmokkel Mr. W. Sorgdrager
29/7/96 Faxbericht Naamswijziging Mr. W. Sorgdrager
14/8/96 ICB/Justitie960814 Levenslied Mr. W. Sorgdrager
19/8/96 ICB/Justitie960819 Een avond aan zee... Mr. W. Sorgdrager
23/8/96 ICB/Justitie960823 Uw brief C 024/549568 De Staatssecretaris van Justitie Voor deze het Hoofd van de Directie Bestuurszaken, de heer J. van den Broek
27/8/96 Faxbericht Brief C 024/549568 Mr. W. Sorgdrager
4/9/96 ICB/Justitie960904 Correspondentie-overzicht Mr. W. Sorgdrager
19/10/96 Faxbericht Bescherming House of Windsor Mr. W. Sorgdrager
1/11/96 ICB/Justitie961101 Adeldom De Staatssecretaris van Justitie Voor deze het Hoofd van de Directie Bestuurszaken, de heer J. van den Broek
12/11/96 ICB/Justitie961112 Uw kenmerk NM 964/275 Directie Bestuurszaken Afdeling Ondersteuning
16/11/96 ICB/Justitie961116 Uw kenmerk NM 964/275 Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Mevrouw A.M. Sikkel
29/11/96 ICB/Justitie961129 Nieuwe Bedrijfsstructuur Minister van Justitie
5/12/96 ICB/Justitie961205 Recht Mr. W. Sorgdrager
7/12/96 ICB/OMA961207 Octopus Voorzitter Rechtbank van Amsterdam Mr. F. Lauwaarts Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM
9/12/96 ICB/Justitie961209 Dossier Cervantes Mr. W. Sorgdrager
18/12/96 ICB/Justitie961218 Uw kenmerk NM 964/275 Directie Bestuurszaken Mevrouw A.M. Sikkel
17/1/97 Faxbericht Vermissing bankbescheiden Stichting
Cervantes Benelux Mr. W. Sorgdrager

20/1/97 Faxbericht Hakkelaar Proces Mr. W. Sorgdrager
24/1/97 ICB/OMA970124 ICB/OMA President Rechtbank van Amsterdam Mr. F. Lauwaars Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM
8/2/97 ICB/OVJ970208 Vonnis Hoofdofficier van Justitie Mr. H. Vrakking Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM
9/2/97 Faxbericht Felicitatie Mr. W. Sorgdrager
10/2/97 Faxbericht Berichtgeving Mr. W. Sorgdrager
12/2/97 Faxbericht Openstaande post Mr. W. Sorgdrager
13/2/97 Faxbericht Nog een openstaande post Mr. W. Sorgdrager
19/2/97 Faxbericht Strategisch Perspectief Mr. W. Sorgdrager
24/2/97 Faxbericht Uw kenmerk HW/ab/97/062 De hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam T.a.v. Mevrouw H. Wijnmalen Plaatsvervangend staffunctionaris
24/2/97 Faxbericht Correctie De hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam T.a.v. Mevrouw H. Wijnmalen Plaatsvervangend staffunctionaris
25/3/97 ICB/Justitie970325 Uw kenmerk NM 964/275 De Staatssecretaris van Justitie Mevrouw Mr. E.M.A. Schmitz Directie Bestuurszaken Kamer NC 812
6/4/97 Faxbericht Security Measures Mr. W. Sorgdrager
14/4/97 Faxbericht Security Measures Mr. W. Sorgdrager
14/4/97 Faxbericht Security Measures Mr. W. Sorgdrager
14/4/97 Faxbericht Communicatie Mr. W. Sorgdrager
15/4/97 Faxbericht Bevestiging Mr. W. Sorgdrager

27/5/97 ICB/Justitie970527 Uw kenmerk NM 964/275 De Staatssecretaris van Justitie Ter attentie van Mr P.J. de Groot Directie Bestuurszaken Kamer NC 812
12/6/97 Faxbericht Ontvangstbevestiging De heer R. Tenge, hoofd Afdeling Juridische Zaken en Beleid
16/6/97 ICB/Justitie970616 Naamswijziging Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT
19/6/97 ICB/Justitie970619 Procedure 97 / 2152 RWNL AZ De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT

17/7/97 ICB/Justitie970717 Procedure 97 / 2152 RWNL AZ De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT
20/7/97 Faxbericht Vermissing Mr. W. Sorgdrager
21/7/97 Faxbericht Opsporing Mr. W. Sorgdrager
22/7/97 Faxbericht Veiligheidsmaatregel Mr. W. Sorgdrager
13/8/97 ICB/Justitie970813 Procedure 97 / 2152
BELEI R08 II G32 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT

28/8/97 ICNBLEW/Justitie 970828 Verjaardag Mr. W. Sorgdrager
29/8/97 ICNBLEW/Justitie 970829 For the Love of a Princess Mr. W. Sorgdrager
21/9/97 Faxbericht Berichtgeving Mr. W. Sorgdrager
9/10/97 ICB/Justitie970906 Procedure 97 / 2152 BELEI R08
II G32 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT

4/11/97 ICNBLEW/Justitie 971104 Alimentatie De Staatssecretaris van Justitie Mevrouw Mr. E.M.A. Schmitz Directie Bestuurszaken Kamer NC 812 Postbus 20300 2500 EH 's- GRAVENHAGE

20/11/97 ICNBLEW/Justitie 971120 Uw kenmerk NM 964/275 Directie Bestuurszaken T.a.v. de heer J. van den Broek
20/12/97 ICB/Justitie971220 Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II
G32 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT

27/12/97 ICB/Justitie971227 Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II
G32 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT

3/1/98 ICB/Justitie980103 Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II
G32 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT

16/2/98 ICNBLEW/Justitie 980216 Therapie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager
4/5/98 ICNBLEW/Justitie 980504 Vacature Mr. W. Sorgdrager
20/5/98 ICNBLEW/Justitie 980520 Rechercheonderzoek Mr. W. Sorgdrager
6/6/98 ICB/Justitie980606 Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II
G32 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Maliebaan 34 3581 CR UTRECHT

15/12/98 ICNBLEW/Justitie 981215 Gerookte Zalm De President van de Rechtbank te Amsterdam Prinsengracht 436 1017 KE AMSTERDAM

GEEN ZEE TE HOOG