Datum: 6 april 2004 Betreft: AFSPRAAK ACCOUNTANT Kenmerk: 20040406JHLH Dear Eilzabeth, Ik vervolg mijn brief van 4 april. 15.15 Brief Vervolg verzonden. MIEKE DE BRUIN was - voor zover ik mij kan herinneren - de naam van de medewerkster van het IBO die in het voorjaar van 1987 bij mij thuis op de Plattenberg in Maarn twee computerschijven kwam ophalen met de bestanden van cursisten, docenten, cursusplaatsen etc. van NIOW-Talen. Het waren back up-schijven van de centrale computer op de Boslaan 6 in ZEIST. Ik had die schijven thuis uit veiligheidsoverwegingen in bewaring. Voor het geval er eens brand zou uitbreken in het kantoorpand of een inbraak zou plaatsvinden aldaar. In een later stadium ben ik ervan beschuldigd dat ik die bestanden zou hebben gebruikt binnen een andere rechtspersoon. Dat was niet alleen onjuist, maar ook onmogelijk. Ik beschikte immers op de Plattenberg niet over een computer waarop ik die schijven kon 'draaien'. Jij had dan ook direct juist geconstateerd dat het hier omkering van de bewijslast betrof. Mochten die schijven nog bestaan, dan ben ik wel geïnteresseerd voor de wederopbouw van onze organisatie. Met name de cursisten en docenten Spaans kunnen een bijdrage leveren. Ik verwacht dan wel een meer coöperatieve houding dan in 1987. 17.00 Bezoek aan Le Figaro aan de Waalkade.

Maandag 5 april 2004
22.51 Het bedrag van 47 miljard euro (de totale beurswaarde van KPN ten tijde van de fusiebesprekingen in Madrid) tref ik aan in mijn brief Quatorze Juillet d.d.14 juli 2000 aan Peter Ottenhoff. Het bedrag zal thans aardig zijn geslonken. Ten gevolge van het mislukken van deze onderhandelingen in die tijd is de economie in een sneltreinvaart achteruitgehold in Nederland. Vandaar de huidige economische problemen. Ik kan nu wel enigszins een beeld vormen van hetgeen Pim Fortuyn heeft bedoeld met 'De Puinhopen van acht jaar Paars'. Ik acht mij daar persoonlijk echter niet geheel verantwoordelijk voor. Dat is de heer Zalm op de eerste plaats door alles op zijn beloop te laten voor zover ik dat kan overzien.

Dinsdag 6 april 2004
Top 25 van 25 verwijzende pagina's 1. Reisverslag Spanje1992 2. Verslag Alcalá de Henares 3. FC Cervantes Dossier Vitesse 5. London Report Christmas 1997 16. Relatie Nederland-Frankrijk 17. Genealogie Cervantes 19. Fusie KPN/Telefónica

Top 1 van 1 zoekopdrachten
1 . instituto cervantes utrecht

Koningin Elizabeth en Prins Philip brengen thans een staatsbezoek aan Frankrijk. Ik hecht grote waarde aan dit bezoek nu de fatale ontvoeringspoging van Diana in Parijs nader onder de aandacht komt met alle consequenties dientengevolge. Relatie Nederland-Frankrijk staat in dit verband vandaag op plaats 16 van de Top 25 van 25 verwijzende pagina's. Op 30 juni draagt de mijns inziens onwettige bezettingsmacht van Irak de souvereiniteit over aan de Irakezen. Fusie KPN/Telefónica staat thans op 19. Het wordt nu tijd dat er definitieve beslissingen worden genomen inzake de Arnhemse voetbalclub conform de beleidslijnen die ik terzake heb uitgestippeld. Ik denk dat ik 'DE VUYST VAN CERVANTES' weer eens van zolder haal. Ik had hem in mijn koffer toen ik in april 1992 met cultureel attaché Alonso op de Spaanse ambassade in conclaaf was getreden. De accountant is Jan Toet uit Oegstgeest. In samenspraak met Ted Tijssen in Malden Ref: Beleidsplan, Royale Samenwerking, Uw offerte d.d. 15 oktober 1992, balansgegevens 1992, Afrekening notaris, Inkomstenbelasting en declaratie, Inkomstenbelasting 1997 en Inkomstenbelasting 1999 Ik dien van jou eerst het gevraagde rapport van bevindingen te ontvangen alvorens met hem een (gezamenlijke) afspraak te maken. M.a.w. Ik dien eerst een degelijk antwoord te ontvangen op brief De brug geslagen inzake de geconsolideerde balans. Ook brief Verder bouwen aan Harry Starren (websiteversie aangehecht) maakt hier melding van. GRAAG (RE)ACTIE P.S. 12.15 Zojuist bezoek gehad van mevrouw Ria Gieling van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) inzake probleemoplossing 'Zwanenveld'. Ik zal nog wel een week of zeven in Nederland moeten blijven. (12.45)

7 APRIL 2004 HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN