JH/LH990427. Betreft: AVANZAMOS.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Querida Isabel,Torremolinos, dinsdag 20 april 1999. Teruggekeerd op mijn uitvalsbasis begin ik opnieuw met een stuk rapportage voor jou. Het was een uitstekende vlucht gisteravond. Hoewel we met een uur vertraging vertrokken kwamen we om 20.00 aan. Nu je werkt vanuit je eigen huis gaan werk en huiselijke plichten samen. Daar moet je soms stevige keuzes in maken. Het is een goede zaak om een goed onderzoek in te stellen naar mijn behandeling in het Radboudziekenhuis. De heer Werner kan jou daar ongetwijfeld bij behulpzaam zijn. Voor de goede orde laat ik je weten dat ik daar als boventallige 'patient' gastvrijheid heb genoten. Het 'psychiatrisch rapport' heb ik zelf geschreven. De chef de cliniqe is zo vriendelijk geweest om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Dat was de heer Leo Panhuyzen. Ik liet hem maar wat praten. De goede man bevond zich immers aan het eind van zijn carrière en is thans gepensioneerd. Een ander medisch probleem vormt mijn huid. Er ontstaan regelmatig blaren op mijn handen en ik heb al maanden last van een droge kuch. Dat staat mij niet aan. Het kan aan de voortdurende klimaatswisselingen liggen. Dat merkte ik al toen ik voor het eerst naar Rome ging in de zestiger jaren (Michelangelo: La Creazione del Uomo). Het was eind oktober. De temperatuur in de Italiaanse hoofdstad schommelde in die tijd zo rond de 25 graden. Dat leverde al direct een bloedneus op. Verder gaat het goed aan de Costa del Sol. Elk keuzeproces is een voortdurend proces van situaties afwegen en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Geef ongewenste elementen niet de gelegenheid om in de organisatie te infiltreren. Dat heb ik Pepe toegezegd. In Nijmegen heb ik afgemaakt wat af moest. 's Morgens zag ik nog even een Amerikaanse televisieserie op SBS6. Het betrof een jongeman met de naam Alex. Hij ging werken op een bank. Daar kreeg hij een vrouwelijke 'baas'. Hij kon goed met haar overweg, maar had er moeite mee dat zij 'de baas speelde'. Daar kan ik mij ook iets bij voorstellen. Diplomatie is dus wel een belangrijk item. Vóór het vertrek van het vliegtuig trof ik op SCHIPHOL een charmante jongedame met blond haar. Zij kwam voor mij staan. Ik sprak haar derhalve aan. "Je lijkt wel iets op mijn vriendin", zei ik haar. Tijdens de wandeling in de 'slurf' vertelde ik haar dat zij was verongelukt in een tunnel in Parijs. Vervolgens heb ik haar De Foto laten zien zoals ik je vorige week heb doen toekomen ten behoeve van The Magistrate. Zij ging met haar vriend een week logeren in Los Boliches bij Fuengirola. Aangezien mij een taxi voor hen een kostbare aangelegenheid leek heb ik hen geadviseerd met de trein te gaan. Na aankomst heb ik enige tijd op Rachid gewacht. Toen hij niet kwam opdagen ben ik met het stel met de trein meegegaan. We hebben een half uur gewacht met het zicht op de luchthaven. Ik heb hen verteld wat Diana daar is overkomen in het kader van Her Quixotic Quest. Het verhaal dat ze daar werd opgewacht door een stel paparazzi die daar zogenaamd stonden te wachten op 'The Errant Knight'. Ik beschik nog over videobeelden van dat bezoek alhier. Haar lijfwachten moesten de 'heren' letterlijk uit de lift schoppen. Daarom heeft Yvonne van der Zalm toendertijd die foto van mij gemaakt bij jou in de lift. Eveneens met de armen over elkaar. Daar had je toen het goede voorbeeld voor gegeven. Kortom: Lucienne van der Heyden (uit ROTTERDAM) is thans geheel van de situatie op de hoogte. Ze begreep dus goed dat zij een ver familielid was van The Princess of Wales. Bij thuiskomst brandde de lamp weer bij jouw foto. Hoe het mogelijk is begrijp ik niet, maar Carlos (uit Sevilla) had al gauw een verklaring. Het schijnt dat de hoofdschakelaar automatisch weer 'aan' springt als hij een tijd buiten dienst is gesteld. Rachid bleek in Parijs te vertoeven. Dat is een goede zaak, want van Peter Ottenhoff heb ik nog niets vernomen en mijn Zeister buurman is niet meer met mij on speaking terms. Daar zal hij wel een reden voor hebben, denk ik. Ik heb er geen probleem mee. 'Graag of niet' denk ik altijd maar. De avond heb ik daarom afgesloten met een lied van Frank Boeijen van de CD 'De ballade van de Dromedaris': Nijmegen bij Zonsondergang.

Vanmorgen kwam de zon hier echter al vroeg op. Er was veel post onder de deur door geschoven, waaronder een pakketje van de Baak met de Ledenlijst Maart 1999 van Baak-kring. Dat ziet er goed uit. Daarom heb ik Ingrid Pieterse nog even gebeld en haar geadviseerd ook mijn faxnummer op te nemen. Het idee om via de Cyber Circle van de Baaksite te communiceren staat mij bijzonder aan. Morgen zal ik daarom de MacIntosh-vestiging in Málaga gaan bezoeken. Leuk dat Drukkerij Dukenburg ook deel uitmaakt van de Baak-kring. Dat bedrijf heeft in 1979 en 1980 mijn eerste brochures gedrukt met het adres Nachtegaalstraat 28. Vandaag heb ik met de heer Bartelds afgesproken dat de notariële akten op donderdag 29 april om 13.00 uur worden gepasseerd. Van de politie heb ik mijn 'residencia' ontvangen onder nummer NIE X-2715038-A, ingeschreven in het register van Torremolinos onder nummer 684/99. Verder bevat het een nummer 108495. Ik noteer dat voor het geval dit document ook weer eens een keer gestolen zou worden. Het is vanaf 25 februari 1999 vijf jaar geldig. Hoe de zaken er dan voorstaan zien we dan wel. De echtgenote van Rachid bracht mij vanmiddag namelijk alle ontvangen post. Zij merkte daarbij op: "Usted vale mucho", waarschijnlijk in verband met de grote hoeveelheid VIP-post van het 'Clickfonds'. Ik hoop dat ik daar zeer spoedig gebruik van kan maken. Ik liep namelijk ook nog tegen een 'Privé' aan met het opschrift Zieke Kroonprins VERNEDERD en BESPOT. Men begint klaarblijkelijk door te krijgen dat het volstrekt onethisch is zaken te publiceren zonder kennis te dragen van de feitelijke omstandigheden. Zo lees ik op pagina 9 het artikel "Collega's kijken Emile Ratelband met de nek aan". Het gaat dus niet goed met hem. Hij kan een voorbeeld nemen aan het positieve denken van Frank Sanders. Zijn artikel staat er naast. Op de pagina's 52 en 53 nóg een groot artikel over Frank met als slotzin: "want ik wil alleen het aller, allerbeste...". Dat is wat wij (jij ook) gemeenschappelijk hebben. De hoeveelheid post is groot. Interessant is het Handboek Personeel & Organisatie Adviseurs dat ik van Samsom ontving. Ik zal er een database van aanleggen, zodat zij in de nieuwe projecten van ons bedrijf kunnen worden ingeschakeld. 'Ons bedrijf' is wellicht nog iets prematuur gezien de brief die Karin de Winter op 19 maart (toen ik in de lucht hing) verzond aan het Haags Juristen College met de tekst:

"Datum 19-03-1999. Referentie KW. Doorkiesnummer 071 369 02 00. Onderwerp brief. Geachte heer Sturman, Dank voor uw briefje van 15 maart j.l. U refereert aan een "annual return" die wij u zouden kunnen toezenden. Ons is hier niets van bekend. Onze relatie met de heer Van der Heyden is een vriendschappelijke, maar wij onderhouden geen zakelijke banden met elkaar. Met vriendelijke groet, namens mevrouw drs. E.H. Halbertsma, mw K.L. de Winter Directiesecretariaat".

Zo'n secretaresse is goud waard. Houd haar maar goed in ere. Dat heeft ze wel verdiend. Mijn werk heeft ze uitstekend overgenomen 'for the time being'. Ik ontving namelijk ook nog een brochure van het modehuis apriori, gericht aan "Mevrouw Van der Heijden. Neude 30-C. 3512 AG UTRECHT". Die zal ik je doen toekomen. Met de heer Sturman heb ik vanmiddag nog contact gehad. Op 24 maart heeft hij mij namelijk een brief gezonden met de volgende tekst:

"Terugkomend op onze vorige brieven bericht ik u dat wij ons vergist hebben. Wij hebben in uw dossier inmiddels uw annual return gevonden en vandaag voor registratie naar Companies House gestuurd. Het aandeelhoudersregister hoeft u ons niet toe te zenden, want bij een tweede annual return zonder wijzigingen is dat niet nodig. Onze excuses voor de fout. Indien u zelf al een originele kopie van formulier 288c met uw adreswijziging naar Companies House heeft gestuurd hoeft u het door ons aan u opgestuurde exemplaar niet te ondertekenen en terug te sturen. Indien een en ander nog vragen bij u oproept, dan kunt u mij daar natuurlijk altijd over bellen. Met vriendelijke groet, H.R. Sturman."

Ik heb dit vanmiddag gecheckt en hem laten weten dat ik het formulier uit Kopenhagen op 11 februari van dit jaar naar Cardiff heb gezonden. Procedureel is dus alles perfect geregeld.

21.00 uur. Liefde is... ...samen van de natuur genieten. Daar hebben we nu nog geen tijd voor, maar dat komt nog wel. Zoëven heb ik gedineerd bij Hai Wai. De chinese restauranthouder heb ik de foto's getoond van Hare Majesteits staatsbezoek aan China. De chinezen waren het meest geïnteresseerd in de kleur van haar hoed. Ik ben dus niet de enige. Bij het binnenkomen van de Calle Roquedal liep ik een man tegen het lijf met een geel shirt met het opschrift Tommy aan de voorkant. Je weet wel, van mijn foto op de camping van Laleham, met het volleybalnet. "You've got the same shirt that I have", zei ik hem. Toen schoot hij in de lach. De legale weg is eerlijkheid. Er zijn verschillende advocaten bij mijn zaak betrokken. Ik noem Mr Gijs van Amstel. Hij is geïnformeerd en heeft gereageerd. Mr. P.A.W. Thiel van Knijff en Partners. Hij heeft nog niet gereageerd op mijn faxbericht van 11 maart 1999 (9.30). Mrs Carrollanne Lindley van het Patent Office in Fleetstreet te Londen. Nu de Spaanse Minister-President ook zijn neus in mijn richting heeft kan zij kiezen voor ons beider belang. Voorts zijn er nog de advocaten van Nauta-Dutilh die mij in de periode 1992/1993 hebben bijgestaan bij de bescherming van mijn handelsmerk - Mr. Arkenbout - en de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux (vermeld in de statuten). Dan hebben we nog de heren Manders en Sturman van het Haags Juristen College. Uiteraard kan Abraham Moszkowicz eveneens een belangrijke missie uitvoeren. Hij beschikt over de kenmerken van mijn brieven aan Diana, maar niet over de inhoud. Althans niet van mij. Hij heeft nog niet gereageerd voorzover mij bekend. Tenzij jij de postbus hebt geleegd in Utrecht. Daartoe heb ik je gerechtigd. Tenslotte is er nog de heer Anthony Julius. Ik denk dat hij de belangrijkste advocaat is in dit rijtje juridische hotemetoten. Daarbij kan hij ook te raden gaan bij de Informatie Beheer Groep. Ik ontving van hen de volgende brief met poststempel 13.4.99.:

Informatie Beheer Groep Bezwaar en Beroep. Postbus 50081. 9702 EA Groningen. Uw brief van 11 december 1998. Kenmerk MD-64-BBJ-01 3373-47350-0-02. Gronngen 9 april 1999. Onderwerp wijzigingsbericht. Hierbij deel ik u mee dat bovengenoemd schrijven inmiddels is behandeld. Het hierop betrekking hebbende Bericht zal binnenkort worden toegezonden. Namens de hoofddirectie, Eduard Millenaar, mr E.R.G. Millenaar."

Het Amsterdamse regiokantoor bevindt zich overigens in de Nieuwe Doelenstraat 15, tegenover het Universiteitstheater. Wellicht een leuke gelegenheid voor Eduard om daar ook eens een kijkje te gaan nemen. Van de Nationale Commissie Chronisch Zieken ontving ik een uitnodiging voor de Kroon op het Werk award-uitreiking op 21 april 1999 (van 14.30 tot 19.00 uur) in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ik heb per fax laten weten (22.15) dat ik helaas niet kan komen vanwege verhuizing naar Spanje. Jammer. Ik had staatssecretaris Hoogervorst ook wel eens willen ontmoeten. Deze 'familiebijeenkomst' wordt door mij echter niet bijgewoond. In dit licht bezien ben ik zeer gelukkig met het briefje van Karin namens jou. Dat bied je de mogelijkheid een vriendendienst te verrichten jegens jouw partner aan de Middellandse Zee. Ik zal contact opnemen met MacHouse uit Woerden. Zij adverteren vandaag met een Super iMac 333 MHz voor 2.449 (incl. BTW). Ik beschik graag snel over een printer om je zo adequaat mogelijk te informeren. De Renault Espace is verkocht. Vandaag heb ik mijn dalurenkaart van de NS laten verlengen. De computer heeft dus prioriteit. Stonehouse werkt ook mee aan de Teleacserie over internet. Die oude gezamenlijke relatie houd ik dus graag goed. Ik zal de Spaanse prijs telefonisch opvragen. Dan kan ik wellicht weer meteen zaken doen met onze Woerdense vrienden. De computer waarop ik nu zit te werken heb ik in 1992 ook nog bij hen gekocht (PowerBook 100). Hij heeft zijn beste tijd gehad. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan de mogelijk creatieve ideeën van de oud-leerlingen van mevrouw Els Bakker uit Doorn. Het bericht omtrent de Kroon op het Werk heb ik zowel naar Doorn als Zoetermeer gefaxt. De Spaanse Telefónica geeft overigens een uitstekend overzicht van de gevoerde gesprekken c.q. verzonden faxberichten mét het bijbehorende telefoonnummer (zie bijlage). Lelijke roddels die je het beste in de kiem kunt smoren betreft de heer Heykoop, voormalig studiecoördinator bij 'het NIOW' ten tijde van mijn ziekte. De heer Heykoop is medeplichtig aan de valsheid in geschrifte. Hij heeft in het voorjaar van 1987 brochures met mijn naam en beeltenis (van NIOW-Talen BV) verzonden met een begeleidende brief met het rekeningnummer van NIOW BMO BV. Hier was dus sprake van een onrechtmatige daad. De heer Heykoop is in een later stadium als studiecoördinator van de talencursussen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen aangenomen. Ik denk dat hij ook tot jouw vriendenkring behoort. Pierre Jongeneelen was namelijk een goede bekende van hem. Het is maar een heel klein wereldje in het particulier onderwijs. Al het gemarchandeer van mijn voormalige 'partners' was nergens voor nodig geweest. De heer Piet Kort uit Doorn van het reclamebureau Hint uit ZEIST was graag bereid om aan een oplossing van het toenmalige organisatieprobleem mee te werken. Bij voorbeeld door het door hem verstrekte leverancierskrediet om te zetten in aandelen. Dat is bij mevrouw Bakker en haar collega Tineke Bosman uit Cothen bekend. Tineke was afkomstig van het Institute of English Studies. Beiden waren zij als mijn districtleidsters actief in de regio Doorn en WIJK BIJ DUURSTEDE. Goed dat Gijs van Amstel volledig is geïnformeerd.

Woensdag 21 april 1999
Feest in Sevilla: de Feria. Dat gaat dag en nacht door en wordt op de Andalusische televisie uitgezonden. 16.00 Bezoek gebracht aan Málaga. Daar de bekende computerinstallatie gekocht. Hij wordt hier na het weekend geïnstalleerd. De prijs komt overeen met de prijzen in Nederland. Stonehouse is dus niet nodig. Ook hier wordt met ClarisWorks gewerkt. Liefde is... ...de wereld om je heen vergeten. Daar heb ik ook behoefte aan. Ik kijk over de uitgestrekte Middellandse Zee en zie hier voortdurend cruise-schepen voorbij varen. Dit nodigt weer eens uit tot contemplatie. Zodra de zaak op de rails staat lijkt het mij leuk eens een cruise op zo'n 'love boat' te maken. We hebben binnenkort nogal wat geld tegoed nu ik vandaag in de Telegraaf lees:

"Apple moet Apple 53 miljoen betalen LONDEN, woensdag. Het computerconcern Apple moet het gelijknamige muziekbedrijf Apple - eigendom van de vroegere BEATLES Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison - een schadevergoeding van 53 miljoen gulden betalen voor misbruik van de merknaam Apple. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank bepaald. (ANP)"

Dank aan de BEATLES. Zet dus maar vast 53 miljoen op de balans. Dat is een kleinigheid voor Pepe. Ik zag hem vanavond nog op de Andalusische TV. Zo'n bedrag moet hij wel door de Cortes kunnen halen. Zet de bovengenoemde advocaten dus maar eens om de tafel. Dat is jou wel toevertrouwd. Wellicht is het zinvol daarbij ook de heer Quadaert uit Diegem in België uit te nodigen. Wellicht leert hij daarmee iets goedaardiger te denken over Ons Bedrijf. Dat heb ik hem al eens eerder voorgehouden. Het zou een goede zaak zijn als KPN Telecom ook een soortgelijke specificatie als de Telefónica zou kunnen produceren van mijn gesprekken en faxberichten vanaf juni 1991. Ik denk dat dat ook zeer verhelderend kan werken voor onze Minister-President. Dan hoeft hij al die correspondentie niet meer uit te zoeken. Met ongeïnteresseerden zijn Wij niet gediend. Zij kunnen omgaand The Business verlaten. Mijn 'Manager Benelux' mag er wel in blijven. Als je maar op dezelfde golflengte blijft opereren. Er waren ook nog twee pakketten afgeleverd. Ik heb ze vanmorgen op het postkantoor opgehaald. Het waren twee pakketten met het handboek organisatie-advies opleidingen van Samsom. Het exemplaar voor mijn Houtense collega kan hier worden opgehaald. Laat hem dat maar weten. De informatie is interessant. Ik zal er eveneens een database van aanleggen. Op de eerste plaats is er voor hem een schone taak weggelegd aangaande Cervantes Air. Ik lees namelijk: Onrust bij personeel Air Holland. Mohamed Al-Fayed bezocht dit weekend een voetbalwedstrijd van zijn club Fulham, tezamen met de heer Michael Jackson. De heer Jackson is afkomstig uit de Verenigde Staten en van mijn relaties op de hoogte. Dat kan Sylvia Tóth bevestigen. De heer Al-Fayed is dus van harte welkom in Cervantes Air in de holding, zodra zijn vonnis is uitgesproken. Vanmorgen heb ik talloze malen getracht om MacHouse in Woerden te bereiken. Dat is mij niet gelukt. Ik kreeg voortdurend gesprekstoon. Dientengevolge ben ik bij Espaceland in Málaga terechtgekomen. Dit bedrijf ligt niet ver van El Corte Inglés. Nadien geluncht in Nuevo Lanjarón. Rafael vertelde mij dat alle aankomende stierenvechters daar komen eten. Ik heb hem laten weten dat ik in 1971 in La Nueva Andalucía in San Pedro de Alcántara 'El Cordobés', Manuel Benitez, aan het werk heb gezien. Hij pakte de stier gewoon bij de horens en kuste hem op zijn voorhoofd alvorens hem de doodssteek toe te brengen. Hij leek wel iets op Judas. Er is nu weer een nieuwe 'Cordobés' in actie gekomen in de 'toreo'. Hij is klaarblijkelijk een zoon van Manuel, maar is niet als zoon door hem erkend. In 'mijn tijd' beschikte 'El Cordobés' over een eigen vliegtuig waarmee hij regelmatig naar Nederland vloog om daar zijn vriendin te ontmoeten. Het zou leuk zijn als er nu een Nederlander in de arena's van Andalusië gaat optreden. Dan heb ik mijn werkstuk "La Corrida" op de Pedagogische Academie niet voor niets geschreven.

Donderdag 22 april 1999
In mijn bagage vond ik een belangrijk reisverslag uit de zomer van 1990. Het verhaal is nog steeds actueel en luidt alsvolgt:

"De kracht van het geloof

9 augustus 1990, Santa Cilia de Jaca
Wellicht is het geen toeval dat "De kracht van positief denken" van Dr. Norman Vincent Peale op mijn tafel ligt op dit plekje aan de Camino de Santiago. Het komt me voor dat op dit moment vele ideeën waarmee mijn geest zich de afgelopen 42 jaren heeft gevoed in een synthetisch verband worden gebracht. De kracht van positief denken en de kracht van het geloof zijn toch in wezen één en dezelfde grootheid? Negatief denken past niet in geloven en geloven kan bergen verzetten. Geloven ontstaat in je geest. Het is het richtinggevend primaat van alle handelen en leidt altijd tot resultaat. Ik geloof in deze selffulfilling prophecy. Naarmate je geest wordt gevuld met ideeën waarvan je je een helder beeld hebt gevormd zullen deze zich met een steeds grotere regelmaat in de stoffelijke werkelijkheid openbaren. Zo was de picknick met de drie Spaanse gezinnen uit Zaragoza, Madrid en Barcelona op de schaduwrijke weide bij het klooster van San Juan de la Peña de verwezenlijking van het beeld dat ik me nog maar enkele dagen tevoren had opgeroepen. Het herderlijk samenzijn op een groene wei, bij een heldere, klaterende bron onder de helderblauwe lucht van het Spaanse land, waar ieder onder het genot van het herdersgerecht "migas" zijn verhaal vertelde en zijn lied zong, kwam rechtstreeks uit La Galatea of de Don Quijote van Cervantes. Deze beelden van vreedzame harmonie bestonden al jaren als ideaalbeeld in mijn geest en werden realiteit op het moment dat ik dat voorvoelde. Een vibratie, een topervaring. Vincent Peale denkt vanuit de Bijbel, Jezus Christus en God. Uitstekend. Er komen krachten van buiten en van binnenuit. Hij spreekt over de goddelijke kracht die in onze geest resideert. Dit geloof deel ik. Hendrik Marsman heeft eens gezegd: "Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten". Dat is zo. Alle kracht komt vanuit het diepst van je gedachten, vanuit je eigen geest. Dat stuk God dat ben je zelf. Jij bent immers zelf die goddelijke creatie die de wereld voorziet van eigen creatieve, dus goddelijke, nieuwe realiteiten. Jij schept ideeën in die geest die ze tot werkelijkheid brengt. Jij bepaalt de keuzes die je maakt. Jij, jouw geest, kiest tussen negatief en positief denken. Ik kies voor positief denken en merk welke geestkracht dit oplevert. Ik kan genieten van elke dag en ben ervan overtuigd dat dit van positieve invloed is op degenen met wie ik omga. De kracht put ik uit mezelf en de vele bronnen van inspiratie die ik altijd op mijn weg vind. Ik put mijn inspiratie uit de menselijke krachten om mij heen. Uit de mensen die zich inzetten voor hun ideaal. Ik put mijn krachten uit de natuur, de alom tegenwoordige oerkracht. Het enkele uren durende verblijf aan en in de Rio Gállego was een werkelijk paradijselijke ervaring. Ontdaan van alle artificiële, door mensen bedachte, belemmeringen, hebben we ons blootgesteld aan de weldadige krachten van de goddelijke natuur. Het snelstromende, verkoelende water van de rivier en de warme straling van de zon geeft daadwerkelijke energie voor dat moment en voor de toekomst. Opnieuw een topervaring die ik me als beeld heb eigen gemaakt om tot geestelijke rust te komen op momenten waarop de omstandigheden daarom vragen. Een soortgelijke ervaring had ik tijdens onze baadpartij in de snelstromende rivier in de Col du Somport. Van weldadige invloed was de kracht van het water, de zon en het beeld van de natuur, op onze klim naar meer dan 1600 meter met auto en caravan, waarbij de motor tot drie keer toe aan de kook raakte. Mijn motor raakte niet aan de kook en wij gaven onze auto ook de rust om op krachten te komen op momenten dat het nodig was. De auto is immers ook een product van de menselijke geest en in zekere zin haar projectie.

Camino de Santiago
De Camino de Santiago is die bijzondere ervaring die direct raakt aan de kracht van het geloof. Een weg, een symbool, een lange weg. Van hier, Santa Cilia de Jaca, nog meer dan 820 kilometer naar het graf van de apostel Jacobus. In mijn geest vormt zich het beeld van wat zich hier in bijna 1000 jaar heeft afgespeeld. Middeleeuwen en heden liggen zo heel dicht bij elkaar. De omstandigheden zijn veranderd. Er rijden nu auto's en touringcars over de Camino de Santiago, maar bij mij wordt toch het beeld opgeroepen van die geweldige strijd die de mensen uit deze streek gevoerd moeten hebben in die 700 jaar dat zij zich bedreigd hebben gevoeld om hun normen en waarden te verliezen aan de vertegenwoordigers van dat andere religieuze systeem dat zijn eigen inzichten met geweld, te vuur en te zwaard aan de (Iberische) bevolking wilde opdringen. Het religieuze fanatisme, zoals wij dat noemen, had onder de goddelijke (ja ook daar) inspiratie van de grote geest Mohammed een dusdanige kracht ontwikkeld dat de gehele toenmalige wereld ten prooi dreigde te vallen aan het systeem van denken dat blijkbaar voor de betreffende groepering een weldadige uitwerking had, maar voor de rest van de wereld als een uitzonderlijke bedreiging werd ervaren. In die tijd rijpte in de geesten van de mensen van Noord-Spanje een nieuwe inspiratie. Ideeën van het christendom hadden bij hen wortel geschoten, maar hadden nog niet geleid tot een dergelijke potentie dat daarmee de gigantische invloed van de islam een halt toe kon worden geroepen. Behoefte, wens en realiteit smolten in die tijd samen. Menselijke geesten vormden nieuwe legenden. De kracht van Mohammed riep een tegenkracht op. Hij werd gevonden in de figuur van de apostel Jacobus. Ridders voeren naar het heilige land en verscheepten volgens de legende diens lichamelijke resten naar het andere eind van de wereld: Cabo Finisterre. Hier in de buurt werd hij ten ruste gelegd. Een nieuwe godheid had zich aangediend: Santiago Matamoros, Sint Jacobus de Morendoder, slachtte duizenden soldaten af van de andere religie en werd aldus een lichtend voorbeeld voor hen die zich ten doel hadden gesteld het hun onwelgevallige denksysteem te vuur en te zwaard van de Iberische aardbodem te verjagen. Hoe je ook over deze situatie mag denken. Feit is wel dat de toenmalige maatschappij in sterke onbalans verkeerde en de mensen uit die tijd door deze beeldvorming een dusdanige kracht konden ontwikkelen dat zij in staat waren na meer dan 700 jaar hun eigen koninkrijk te vestigen en een ongekend idealisme en ongekende geloofskracht op te brengen die in de daaropvolgende eeuw ertoe geleid heeft dat Spanje het grootste wereldrijk werd dat de geschiedenis ooit heeft gekend.

De kracht van het geloof, de kracht van het positief denken.
Voor mij is de Camino de Santiago hiervan een diep doorwerkend symbool en is dit voor honderdduizenden vóór mij geweest. Door de eeuwen heen trokken de pelgrims langs deze route met kastelen (burchten van kracht en geloof), kloosters en herbergen. En nog steeds gaan zij die op zoek zijn naar nieuwe levenskracht naar Santiago de Compostela onderweg.
In het klooster van San Juan de la Peña, dat uit twee delen bestaat, één onder, uitgehouwen in de rotsachtige bergwand, en één boven, op de top van de berg, is in het bovenste gedeelte een bar ingericht en kunnen we in het onderste gedeelte zien hoe de pelgrims hun inspiratie vonden in bijbelse taferelen. Het kasteel van Loarre, dat we gisteren bezochten, getuigt van de onverzettelijke wilskracht die de mensen in hun tijd hebben opgebracht tegenover het denksysteem dat zij als vijandelijk beschouwden. Een vaste burcht als symbool van wilskracht om het doel te bereiken dat is en wordt gesteld.

Lourdes, 12 augustus
De kracht van het geloof, van positief denken is ook duidelijk zichtbaar in Lourdes, aan de andere zijde van de Pyreneeën. Waarom wij erheen zijn getogen is nog in het onderbewustzijn verholen. Ik heb het verschijnsel Lourdes immers steeds van de buitenkant bekeken. Vanuit het calvinistisch cultuurpatroon bezien maakt de Franse bedevaartplaats deel uit van het gesloten systeem dat geografisch wordt afgesloten door de Maas en de Waal in het noorden van het latijnse Europa. Boven deze grens heerst alleen de ideologie van De Heer, die vanaf de zestiende eeuw door talloze groepen is gemaakt. Het beeld van Maria dat door het medium Bernadette is opgeroepen is er echter één van een gigantische uitstraling. Dit meisje moet zelf over een zeg goddelijke inspiratie en ijzersterk geloof hebben beschikt dat zij een dusdanig vuur heeft doen overslaan op groeperingen waarbij weliswaar de behoefte moet hebben bestaan aan een nieuwe bezielende kracht die vrouwen een nieuwe identiteit geeft en zieken geneest. Alle commerciële souvenirhandel ten spijt ademt de omgeving van de grot waarin Maria in de geest van het Zuidfranse meisje is verschenen een sfeer van devotie, ingetogenheid en respect voor elkaar. Het kan niet worden ontkend dat een grote kracht grote groepen, bestaande uit talloze individuen, naar deze grot drijft. Ze zijn er allemaal, met eenzelfde geloof, in de overtuiging dat zij kunnen afrekenen met de geestelijke en lichamelijke ziekten uit hun tot op dat moment gevoerde leven. Zij staan in de rij om de grot te kunnen aanraken, om contact te maken met die oerkracht waarvan dit oerharde gesteente de materialisatie is uit een voorbije eeuwigheid. Zij drinken het water dat uit de rots opwelt, lessen hun geestelijke dorst dat nieuw leven geeft en wassen hun gelaat als symbolische reiniging van al datgene dat hen beroert en waaraan zij een definitief einde willen maken. Hun begin van een nieuw leven. Zij steken een kaars op en spreken in stilte hun wens uit, waarmee een nieuw idee, een nieuwe gedachte aan hun realiteit wordt toegevoegd. De intense gedachten op dit moment van stille ingetogenheid zullen hierna wezenlijk gaan bijdragen aan hun verdere denken en handelen en zich dus in de materiële wereld gaan manifesteren. Een indrukwekkend gezicht vormen de krukken die boven de grot zijn opgehangen. Zij getuigen van wat het wonder van Lourdes wordt genoemd. Ongetwijfeld heeft de kracht van het geloof de dragers hiervan op het moment suprême van hun geestelijke groei doen besluiten de laatste kunstmatige attributen weg te werpen om vanaf dat moment een gezond leven te gaan leiden. Want voor een gezond leven kies jezelf. Ongetwijfeld hebben deze mensen al lang voordat hun genezingsproces een aanvang had genomen zelf besloten te genezen. Het gehele proces vond zijn hoogtepunt op die plek waar het positieve denken van hun "lotgenoten" het culminatiepunt had bereikt. De weg naar Lourdes ging over de Col du Pourtalet, de Col d'Aubisque en de Col du Soulor. De Aubisque, dé uitdaging voor elke wielrenner. De weg van de Aubisque naar de Col du Soulor is van een betoverende schoonheid. De picknick met ons gezin temidden tussen de reuzen van het Pyreneeëngebergte blijft bij als een celestiale ervaring.

TIERMAS, 13 augustus
De terugkeer in het Spaanse land betekende voor mij wederom een terugkeer op de basis. Het zaad dat eens is gezaaid heeft wortel geschoten en dat ervaar ik steeds opnieuw wanneer de omgeving zindert van vibraties uit het ibero-europese continent. Gezinnen met een sterk groepsbesef en kinderen die tot diep in de nacht de vrijheid krijgen zich op hun eigen wijze te ontplooien. Contact met de omgeving, verbaal en non-verbaal. Verhalen uit boeken en overgedragen ervaringen van hispanisten en Spaanse relaties komen tot leven, verbeelding en werkelijkheid vermengen zich met elkaar. Na 16 jaar bezochten we weer het verlaten dorp TIERMAS. Nu niet in een ondraaglijke hitte, zoals in 1974, maar onder de onheilspellende lucht van een naderend onweer.
TIERMAS was de spookstad "por excelencia". Vervallen huizen onder een asgrauwe lucht. "Relámpagos y truenos" donderden over het verlaten stuwmeer van Yesa. De laatste, bejaarde, bewoner vervloekte de heren met de hoge hoeden die hem en zijn dorp in Franco's tijd hadden bedrogen en verlaten: "¡Que se engañen los engañadores!", "laat de bedriegers worden bedrogen!", was de vloek die hij ons toevoegde en ons de rug toekeerde op het moment dat de pikzwarte wolken zich openden en de bliksem over de ruïnes joeg van het verlaten dorp, als ware het een beroemd schilderij van El Greco. Halverwege onze rit terug, temidden van donder en huiveringwekkende bliksemschichten in een desolaat landschap, werd ons een moment onderdak verschaft door een gezin aan de Camino de Santiago. Gelijk pelgrims naar Santiago de Compostela werd ons onderdak verschaft op een moment dat er gevaar dreigde dat de hemel zich op ons voertuig zou ontladen. Binnenkort rijdt de TGV van Jaca naar Madrid en Sevilla en is het mogelijk deze plaats in enkele uren vanuit Amsterdam per trein te bereiken. In korte tijd verandert het karakter van de streek waarin de tijd schijnbaar heeft stilgestaan in een bereikbaar futurisme.

Costa Brava, 14 augustus
De tijd is ook veranderd aan de Spaanse kust met helaas negatieve gevolgen. De ezel als vervoermiddel heeft plaatsgemaakt voor horden blik en gaslucht. De badplaats La Escala (tegenwoordig L'Escala in het Catalaans) kan slechts bumper aan bumper worden doorkruist. Reden voor ons na een bezoek aan het Salvador Dalímuseum in Figueres de laatste dagen van de vakantie door te brengen aan de "gorgious" Gorges du Tarn.

Gorges du Tarn, 19 augustus
Nimmer hadden wij een schitterender standplaats dan op die plek direct aan de rivier. De bergwandeling met aan de ene zijde de Gorge de la Jonte en aan de andere de Gorge du Tarn bracht ons in het meest directe contact met de grandioze zonovergoten natuur waarin de grootste vogel der roofvogels een dominante rol innam door met zijn majesteitelijke vleugels onze grootste aandacht op te eisen. Onwillekeurig gaan in die laatste dagen de gedachten weer naar het punt van vertrek en het punt waar je straks weer uitkomt en besef je dat het leven vaak het beeld oproept van een snelstromende rivier waarin je kunt worden meegesleurd, maar waarvan je de krachten door het gebruik van eigen geestkracht ook tot je eigen hulpmiddel kunt aanwenden. Dit ervoeren de jongens en ik ook aan den lijve toen wij voor het eerst onderweg gingen in een kano. Elf kilometer door snelstromend water en verraderlijke stroomversnellingen. Zolang je maar met de stroom blijft meevaren en de aandacht op elkaar kunt richten, verloopt elke seconde in perfecte harmonie. Dit slaat echter bruut om wanneer je plotseling stuit op een verraderlijke en onverzettelijke rots en keihard wordt geconfronteerd met die natuurkrachten die fysiek toch iets sterker blijken te zijn dan de menselijke lichaamskracht. Wij tuimelden in het kolkende water van de cataract. Ramon dreigde met zijn voet beklemd te raken in de zich onder het geweld van het water dubbelvouwende boot, maar wist zich op eigen kracht ervan los te maken. Na onze verwoede, geslaagde, poging om de weg vrij te maken voor de komende nieuwe lichting slachtoffers werden we als jonge, weerloze honden door de watermassa meegesleurd. Na enkele malen dwars op het water te hebben gestaan en regelmatig de kant opgevaren te zijn die we niet niet wilden, kwam een samenwerking en coördinatie tot stand die ons op perfecte wijze langs alle hindernissen voerde. De zwaarste bocht, waar talloze medevaartgangers ten onder gingen, werd door ons groepje in een dusdanige perfectie uitgevoerd dat het de bewondering afriep van de tallozen langs de kant die op dit sensatiegevoelige punt waren neergestreken. Het gevolg was dat wij plotseling allen achter ons hadden gelaten en ongemerkt anderhalve kilometer extra hadden afgelegd. Een topervaring van een leer/ontwikkelingsproces met als resultaat een gevoel te hebben ontwikkeld door een goede afstemming van je krachten zelfs die hindernissen te lijf te kunnen die voorheen onmogelijk schenen, resultaat van concentratie en positieve oriëntatie op elkaar en de natuurkrachten.

De terugreis ging langs het kasteel van Chambord en het keizerlijke paleis van Compiègne. Op woensdag 22 augustus arriveerden we weer op de plaats van vertrek, verrijkt met een groot aantal nieuwe topervaringen die ongetwijfeld een nieuwe inspiratiebron zullen vormen voor een hernieuwd positief denken en geloof in de alomtegenwoordige oerkracht. De oosterse filosoof Inayath Khan heeft eens opgemerkt: Wie zich bewust is van zijn beperkingen is beperkt, wie zich bewust is van zijn volmaaktheid is volmaakt. De afgelopen ervaringen hebben ons van onze volmaaktheid bewust gemaakt. Deze kan bergen verzetten."

In Lourdes heb ik ook een kaars opgestoken. Hij was voor jou: Elizabeth. Jouw naam betekent: Hij heeft de eed gezworen. Dat was een heilige eed, die ik in Granada nog eens heb overgedaan in 1992. In het van Samsom ontvangen handboek Organisatie-advies Opleidingen zie ik een leuk artikel over de heer Sake Holkema met de titel Zekerheid begint bij jezelf. 'Leren functioneren met je mankementen is de kunst van het leven'. De heer Holkema uit SNEEK is getrouwd met Yvonne Stoks. Yvonne is op haar beurt weer een zus van Peter Stoks, in 1986/1987 de marketing-expert van het Amsterdamse arbeidsbureau aan de Singel. Peter werkte in die tijd intensief samen met Margareth de Weerd. Na jouw ontslagaanzegging in 1991 heb ik op advies van Peter Ottenhoff een gesprek met de heer Holkema gevoerd in een statig grachtenpand in Amsterdam. Voor zover ik mij kan herinneren hielp hij ook SBO-cursisten van de opleiding tot Internationaal Stafmedewerker aan een werkgever. Geen stage dus, maar direct een passende betrekking. Ik herken veel van zijn verhaal. In de tijd dat ik verantwoordelijk was voor een zogenaamde 'profit-organisatie' was ik de enige die zich dag en nacht voor het bedrijf inzette. Voor het overige personeel was het steevast om 17.00 uur: "Dag John, ik ga naar huis". Het werk dat niet af was ging bij mij in de koffer mee naar Maarn. Daar zat ik dan ook nog tot een uur of twaalf mee achter de computer. Tot ik er bij neerviel. Die tijd is gelukkig achter de rug. Mijn toegevoegde waarde is dat ik thans in mijn eigen lokatie zit te werken aan de Spaanse zuidkust. In een ideale werkomgeving. Het zwembad wordt op dit moment gevuld met water. Jouw toegevoegde waarde is dat ik je heb gemachtigd om mijn organisatie op te bouwen in de Benelux en Groot-Brittannië. As vriendendienst uiteraard. Dat heb ik uit het briefje van Karin de Winter begrepen. 20.00 Liefde is... ...een onvergetelijke belevenis. Ik kreeg vanmiddag leuke post uit Noordwijk. Hij luidt alsvolgt:

"Vrij 2. Vrij voor twee - bemiddelingsbureau voor een korte vakantie t.b.v. alleenstaanden. Postbus 1011, 2200 BA Noordwijk. Kamer van Koophandel, Leiden, nr. 28058962. Aan de heer John L. Van der Heyden. Calle Roquedal 17. E29620 Torremolinos - Málaga Spanje. Noordwijk, 20 april 1999. Onze referentie: 1999 0420 05/brlh. Geachte heer Van der Heyden (beste John), Hartelijk bedankt voor uw informatie-aanvrage via de postbus. In bijlage vindt u een brochure en een informatiedocument. Uw aanvrage heeft ons prettig verrast in verband met uw woonadres. We denken er wel aan om ons aandachtsgebied uit te breiden naar de Benelux, Duitsland en Engeland, maar Spanje is iets verder weg. Omdat onze formule op een paar dagen logeren is gebaseerd zetten wij nog even vraagtekens bij uw woonplaats. Neemt u rustig de tijd om onze aangeboden mogelijkheid voor uzelf in overweging te nemen. Indien u meerdere brochures wilt aanvragen voor uw vrienden & kennissen, personeelsvereniging, de wachtkamer van de echtscheidingsadvocaat of de tandarts bijvoorbeeld, horen wij dat graag van u. Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet en vertrouwen op een prettige samenwerking. Voor nu wensen wij u ook veel plezier en sluiten af met vriendelijke groet, (blanco) Het informatieteam van Vrij-voor-twee. Bijlage(n): Brochure en informatie."

Dat lijkt mij iets leuks voor de leden van de Baak-kring. Het verhoogt de mobiliteit. Dat is goed voor elke manager. De informatie ziet er goed en degelijk uit. Zodra de computer is geïnstalleerd zal ik hierop reageren. Interessant wordt de vragenlijst met voorkeuren en afkeuringen.Op de voorbeelden kan ik nu reeds alsvolgt reageren:
roken: nee
huisdieren: nee
kinderen: bespreekbaar
discobezoek: nee
één slaapkamer bespreekbaar. Het lijkt me wel praktisch. Ik heb alleen geen tweepersoonsbed in Spanje, maar dat valt nog wel te regelen. Wellicht kunnen we gebruik maken van het hemelbed op de Engelenburg in Brummen. Daar ben ik goed bekend.
sexuele geaardheid: hetero
Vandaag kreeg ik ook nog bijgaande brief van het Haags Juristen College. Ik heb mevrouw
Goedhart daar om 16.10 over gebeld met het advies onderling beter te communiceren, aangezien BUCKINGHAM PALACE hier nu ook bij betrokken is. Het is derhalve een goede zaak om met de trein te reizen. Om 19.40 kwam hier de Talgo onder mijn appartement voorbij. Hij is om 14.40 uit Madrid Atocha vertokken. Aankomst Torremolinos 19.32. Er rijden nog meer Talgo's met een directe verbinding tussen Madrid en Torremolinos: om 18.30 (aankomst 23.32) en 20.20 (aankomst 00.41). De Talgo maakt tussen Madrid en Córdoba gebruik van het tracé van de AVE, de Spaanse hogesnelheidstrein.

Mijn werk is communiceren van feiten. Hier is ook het een en ander veranderd tijdens mijn afwezigheid van een maand. Op 24 maart heeft de officiële vergadering van de 'comunidad de propietarios' de toenmalige 'presidente' in aanwezigheid van de overige in functie zijnde bestuursleden afgezet. Het bestuur heeft thans de volgende samenstelling:

Presidente : Manuel Sierra Campos
Vicepresidente : José Alberto Rivas Mena
Secretario-Administrador : José A. Lestón Piqueras

De heer José A. Barrionuevo (701) zal geen deel uitmaken van het bestuur. In de heer Manuel Sierra heb ik wel vertrouwen. Hij heeft het veiligheidsslot op mijn deur gemonteerd en een smeedijzeren hekwerk voor mijn raam om inbraken te voorkomen. Hij is een harde werker en heeft een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Er wordt nu hard gewerkt hier in en rond het appartementencomplex. Het zwembad is keurig opgeknapt en wordt nu gevuld met water. Ook de 'bodegón', de bar bij het zwembad, wordt klaarblijkelijk aangepakt. Ik lees dat de heer Kok het verwijt heeft gekregen te weinig leiding te hebben gegeven bij de coördinatie inzake de nasleep van de Bijlmerramp, daags na mijn terugkeer uit Málaga in oktober 1992. Deze mening deel ik eveneens ten aanzien van de afhandeling van de brieven en faxberichten die ik hem in de loop van de tijd heb doen toekomen. Ik citeer zijn brief uit de tijd dat de heer Steurbaut op Paleis Het Loo mij heeft gevraagd: "Mijnheer Van der Heyden. bent U van plan om het hele land over te nemen?", waarop ik heb geantwoord met: "Nee, dat laat ik graag aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn."

"MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN. Minister-President. De heer J.L. van der Heyden. p/a Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Nr. 96MO06949/6595 's-Gravenhage, 17 oktober 1996. Zeer geachte heer Van der Heyden, Van uw faxbrieven van 13, 15, 16, 18 en 21 september jl. heb ik kennis genomen. Dat geldt ook voor het overzicht van de door u gevoerde correspondentie met verscheidene bewindspersonen. Helaas moet ik u mededelen dat het niet zinvol is om verzoeken aan mij te richten betreffende het voldoen van vorderingen of declaraties van diverse aard. Daarenboven is de essentie van uw probleem voor mij, ondanks uw uitvoerige correspondentie, onduidelijk gebleven. Ik acht het derhalve niet langer zinvol om deze briefwisseling voort te zetten. Het spijt mij dat ik u niet anders kan berichten. Met de meeste hoogachting, W. Kok. Postbus 20001 - 2500 E 's-Gravenhage - Binnenhof 20."

Nu zit de Minister-President dus volop in de problemen. Hoewel het kalf verdronken is kan hij de schade altijd nog repareren. William heeft daartoe al een prima initiatief genomen door het peetvaderschap van prins Constantijn Alexios op zich te nemen. Ik zou graag zijn stiefvader zijn geweest, maar gedane zaken nemen geen keer. Eenieder zal moeten bouwen met puin zoals Jos Brink ooit eens in een boekje heeft uiteengezet. Ander nieuws is het bericht FRAUDE advocaten voor bijna 3 mln. Ik vind daarom dat ik een goede keus heb gemaakt om geen enkele advocaat in mijn schoenen te laten staan. De malafide groepering heeft hierdoor haar eigen faillissement over zich afgeroepen. Ook goed dat we niet samen in een bubbelbad zijn gaan zitten tot op heden. Ik lees immers ook Legionella-bacterie in sauna Joure. Deze sauna 'De Woudfennen' is eigendom van de broer van Annemieke Brouwer, de heer Doeke Brouwer, tevens eigenaar van de sauna De Heuvelrug in VEENENDAAL. Daar is in april 1993 een zakdoek uit mijn badjas gestolen. Wat daarmee is gebeurd kan je allemaal lezen in mijn Brieven aan Breuker. Onze inspanningen om bestuurders transparanter te laten werken geeft vandaag ook het eerste resultaat te zien op de voorpagina van de Telegraaf met de mooie foto van Jan Kalff: "'Mager' salaris ABN Amro-bestuurders." Gisteren heb ik nog met mevrouw Van Dijk van Aegon te Leeuwarden gesproken. Vandaag ontving ik van hen de volgende brief (bijlage):

"Betreft: polisnummer L26216410 en L26383379 tnv. J.L. vd. Heijden. Geachte heer Vd. Heijden, Wij hebben uw brief van 15 april jl. vandaag in goede orde ontvangen. In overleg met onze afdeling Geldzaken delen wij u mee dat telefonische overmaking naar het buitenland niet mogelijk is. De totale afkoopwaarde van genoemde polissen, een bedrag groot Hfl. 18.028,-, wordt omgerekend met de koers van de euro (2,20371) zodat 8.180,75 euro wordt overgemaakt. De betaling zal 19 april a.s. geschieden op het door u aangegeven bankrekeningnummer. Zoals meegedeeld in onze brief van 9 april betreft het afkoop van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule zodat wij verplicht zijn de belastingdienst hierover in te lichten. Een kopie van de brief die wij aan de belastingdienst hebben gezonden treft u hierbij aan. Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben ingelicht. Hoogachtend, AEGON Levensverzekering N.V. Bijlage: 2."

Vanmiddag heb ik op de Banco Popular "los últimos movimientos" opgevraagd op advies van Marjolein. Het bedrag van 8.135,57 euro zijnde 1.353.645 peseta's is vandaag keurig op mijn rekening bijgeschreven. Daarvan heb ik al een substantieel bedrag opgenomen voor de aankoop van de computer en de verzekering van het pand. In dit verband citeer ik een brief uit januari 1996:

"BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM Nijmegen. Nijmegen, 18 januari 1996. Registratienummer 96.92. Geachte heer Van der Heyden, dank voor uw brief van 23 december. Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw plannen in Europees perspectief. Op welk moment de in december gepresenteerde plannen met betrekking tot de herbouw van het Valkhof de weg van presentatie naar realisering in welke vorm dan ook hebben afgelegd, is niet te voorspellen. Of en in hoeverre daarin een plaats kan zijn voor het Institutio Cervantes Benelux, ligt in de toekomst besloten. Over de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?", waarvoor u mij in uw schrijven uitnodigt, zal ik te zijner tijd graag nadere informatie ontvangen. Tenslotte is het magische jaar 2000 een thema dat ons allen zal gaan bezighouden. Met vriendelijke groeten, De Burgemeester van Nijmegen, mr. E.M. d'Hondt."

Of die 'nieuwe woning' er ooit nog komt in Nijmegen weet ik niet. Ik ben ook tevreden met een ander kasteel. De vorige bewoners van dit appartement hebben nog enkele boeken achtergelaten. Ik heb geen tijd om ze allemaal te lezen. Ik bewaar er echter één: Te trataré como a una reina.

Vrijdag 23 april 1999
Vandaag begonnen met het bijwerken van de databases. Op de eerste plaats de Baak-kring. 10.30 Gebeld door 'Espaceland'. De computer wordt maandag geïnstalleerd. 13.30 Database Baak-kring bijgewerkt: 122 leden. 15.35 Nederlandse aanbieders van cursussen, trainingen en onderdelen van een leergang geïnventariseerd op het gebied van bedrijfskunde, communicatieve vaardigheden, conflicthantering, human resources management, informatiemanagement, interventiekunde, kwaliteitsmanagement, logistiek management, marketing, organisatieontwikkeling, organisatiecultuur, projectmanagement, teambuilding en veranderingsmanagement.

19.10 Liefde is... ...voortdurend aan hem denken
Ik ben benieuwd of dat nog steeds zo is. Vandaag heb ik sinds lange tijd weer eens octopus gegeten. Het was niet zo kostbaar als in de VEENENDAALSE sauna. In de supermarkt Mercadona kocht ik een pak diepvries 'calamar-romana' voor 185 ptas. Daar had ik vanavond een complete maaltijd aan. Dus kom maar langs. Dan gaan we sámen naar de CEOE. Ze hebben al lang genoeg op ons gewacht en wij kunnen samen een belofte inlossen jegens de Spaanse Minister-President. Dat neemt niet weg dat er voor ons geacht Baak-kring lid drs. S. Eschen MPA, Centrale MD Coördinatie van het Ministerie van Justitie een schone taak is weggelegd. Achter de horizon ligt een pot met goud. Achter mijn horizon ligt de noordkust van Afrika met plaatsen als Tanger, Tetuán, Fez, Melilla, Ceuta, Rabat, Marakech en Casablanca. Zodra die pot met goud is verdiend gaan wij daar naartoe. Ik zie het nu al voor mij. We maken dan uiteraard ook nog een cruise met de 'Baron van der Heyden' vanuit Puerto Banús. Daar kan Pepe wel voor Sorgdragen. De eindstreep is weer eens in zicht. Alweer een Nieuw Begin. Kan de heer drs A. Piet overigens óók een postzegel van mij maken? Ik heb immers al zoveel geld voorgeschoten op het postkantoor in Utrecht. En van mijn 'novia' zijn er genoeg in omloop gebracht. De 'transferencias' heb ik echter nog niet kunnen vaststellen. Dat wordt dus hoog tijd. Wat mijn kwaaltje betreft zal ik mij na de overdracht van dit appartement tot een arts wenden. Mijn 'tarjeta de la seguridad social' heb ik inmiddels ontvangen van El Consejero de Salud van de Junta de Andalucía namens de Secretaría de Estado de la Seguridad Social van het MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES onder nummer 29 1038217693. De stabiliteit van deze Europese regio is dus thans gewaarborgd. Nu de Balkan nog. Mijn eerdere verklaringen waren juridisch van aard. Militair Strategisch brengen mijn goede vrienden Clinton, Blair en Aznar thans mijn ideeën, zoals verwoord in mijn brochure on behalf of the Prime Minister of the United Kingdom'in uitvoering: eerst het tuintje wieden. Maar die eer gun ik graag aan Teun Leuftinck en Daniëlle Roex.

Zaterdag 24 april 1999

Liefde is... ...ongecompliceerd
Dat klopt. Als je overige partners moeilijk doen kan je er het beste maar een punt achter zetten. Dat heb ik ook gedaan. Vandaag heb ik mezelf verwend. Met de bus ben ik rond 12.00 uur naar de PRYCA gegaan in Málaga. Daar heb ik een stofzuiger en een heerlijke tuinstoel gekocht. Dan ben ik op dat punt niet meer afhankelijk van de buurman. In Hoofddorp en Noordwijk is het ons immers ook Het Beste vergaan door zelf de stofzuiger te hanteren. Ik zie je nu nog applaudisseren toen ons personeel weigerde op dat punt medeverantwoordelijkheid te nemen voor ons bedrijf. Ook heb ik daar enkele blikken cerveza holandesa 'Classe Royale' ingeslagen van brouwerij De Vriendenkring uit Breda. Bob van Aalst heeft mij laten weten dat Olav Smits van Waesberghe aan die brouwerij is gerelateerd en Olav klaarblijkelijk eveneens over blauw bloed beschikt. Hij heeft nog Hfl. 500,- tegoed voor het 'aanleveren' van BOB. Zodra de business winstgevend is - en het probleem in Parijs definitief is opgelost - moeten we Olav niet vergeten. De oplossing van dat probleem lijkt er nu wel aan te komen. Bij de kassa van PRYCA liet de cassière mij mijn naam en voorletters noteren ten behoeve van de thuisbezorgdienst. Zij spelde mijn voorletters: Jota Ele (spreek uit: 'chotta elle') en vergeleek mij met Jota Erre uit de serie Dallas. Ik moest uiteraard direct aan mijn case-study 'De Zaak N.I.E.T.S. B.V.' denken. Hierin komt mijn voormalige collega - die mijn gezin zo hartelijk heeft bejegend vanaf 28 januari 1988 - nog voor onder de naam JR Vlekkenwater. Hij had immers dezelfde streken in zijn vel en een dikke plaat voor zijn hoofd. BOB Ewing sprak mij derhalve meer tot de verbeelding. Om 17.15 uur stonden de twee heren van de PRYCA al bij mij voor de deur. Eén van de heren droeg een T-shirt met het opschrift London. Dat was voor mij reden genoeg om de heren binnen te laten. Nadat genoemde heer een brief van Harrods had gezien, vertelde hij mij dat zijn zus daar had gewerkt evenals bij British Airways. Dat heeft mij weer aan het denken gezet tijdens mijn rit met de trein naar Benalmádena - Arroyo de la Miel (vertrek 17.53). Ik kon de trein ternauwernood nog halen. Ik bedacht daarbij een zeer bijzonder scenario aangaande het dodelijk ongeval van Diana en mijn overtuiging wordt steeds sterker dat het een kamikaze-actie is geweest van Dappere Dodo zelf. Mohamed moet ongetwijfeld de inhoud van mijn faxbericht aan hem hebben doorgegeven in zijn telefoongesprek. Het zou de naam van Harrods in zijn ogen - wellicht - hebben geschaad als Di met een Nederlander in het huwelijk zou zijn getreden nadat hij al zijn fantasieën wereldkundig had gemaakt als "waar verhaal". Dat zou voor hem niet te verteren zijn geweest. Er was voor hem dus nog slechts één oplossing: een eind aan zijn leven maken, alsmede aan dat van mijn partner. Alles wijst in die richting. De Mercedes was - met medeweten van de directie van de Ritz - onklaar gemaakt volgens publikaties. Dodo heeft zijn vader laten weten - tegen beter weten in - dat hij zich met mijn partner ging verloven en dat zij daarin had ingestemd. Aangezien hij dat niet meer hard kon maken resteerde hem nog slechts één mogelijkheid: het leven van hem en mijn partner beëindigen. Dat kon alleen maar op één plek: de tunnel. Daar kon niemand hem nog in de gaten houden. Ook geen satelliet. Trevor Rees Jones heeft verklaard dat Al-Fayed junior de bevelen gaf. Hij was dus de verantwoordelijke voor de fatale afloop van mijn fairy-tale. De beelden terughalend van de verklaringen van 'senior' heb ik de indruk dat hij de wereldopinie niet met voorbedachte rade heeft misleid. Het kan zijn dat hij door zijn zoon belogen is. In een dergelijk geval zou ik van mijn claim op Harrods kunnen afzien. Mohamed dient dat echter wel persoonlijk te bewijzen. Ik citeer derhalve hieronder zijn laatste - door mij tot op heden ontvangen - brief:

HARRODS KNIGHTSBRIDGE. HARRODS LIMITED, KNIGHTSBRIDGE, LONDON SW1X 7XL Chairman's Office 27 November 1997 Mr J L Van Der Heyden Instituto Cercantes PO Box 689 NL 3500 AR Utrecht Netherlands. Dear Mr Van Der Hayden, Thank you for your letter of the 25 November, which the Chairman has asked me to reply to on his behalf. Mr AL Fayed was very grateful for your approach, but regrets that he is unable to accept your invitation for a meeting due to his demanding schedule. I am sorry to give you this disappointing response, but would like to thank you for taking the time and trouble to write. Yours sincerely, Miss Sarah Bradley, Secretary to Mr M Al Fayed. Registered in London No. 30209 Registered Office 87/135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL."

Dit laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Ik heb besloten je deze brief te doen toekomen zodra de computer en de printer zijn geïnstalleerd. 'First things first' dus. De weg heb ik vanavond gemeden. Het bovenstaande realiserende ben ik direct met de eerstvolgende trein van 18.28 uit 'Arroyo' teruggereden alvorens daar de Telegraaf te hebben gekocht in de Calle San Antonio 12, niet ver van het appartement (Jupiter) waar ik in 1992 heb gelogeerd. Vrijdag zal ik vanaf 9.30 uur naar TV2 kijken om De Familie te volgen in Houten en Utrecht. De route is zeer zorgvuldig gekozen. Hij begint op het station van Houten, niet ver van het kantoor van de UNIE en eindigt op het Domplein, in de onmiddellijke nabijheid van mijn Spaanse zusterbedrijf. De stad is reeds versierd in de kleuren paars en oranje en alle kronen in het zilver. Jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar ik zal de gebeurtenis met belangstelling volgen via de televisie, zoals ik ook op 6 september 1997 heb gedaan op aanraden van de Britse ambassadeur Spencer.

Zondag 25 april 1999
De samenwerking met de Spaanse regering verloopt geheel naar wens. In het tunneltje onder de spoorlijn is een dikke zwarte streep getrokken door het opschrift 'el corte inglés' naast het groene opschrift 'JonHy'. In de Cortes heeft Pepe deze week kritische vragen van een afgevaardigde van de PSOE moeten beantwoorden aangaande al of niet onrechtmatig ontvangen gelden. Zijn reactie was indrukwekkend. Hij verklaarde noch persoonlijk, noch ten behoeve van zijn partij smeergeld te hebben ontvangen: "¡Ustedes sí, nosotros no!" was zijn antwoord. Dat zit dus wel snor met Pepe. 17.40. Op de Nederlandse televisie zingt een zangeres De Heer is mijn Herder, daarbij begeleid door een Spaanse gitaar. Jos Brink geeft daarbij het commentaar. Jos heeft daarbij gekozen voor het jongerenkoor Maranatha. 19.00 Ik zie onze goede vriend Ivo Opstelten op de televisie in verband met het landskamioenschap van Feijenoord. Dat doet mij deugd wederom. De Coolsingel staat vol mensen. Zoiets had ik al eerder in Buenos Aires verwacht. Ivo is overigens zeer sterk in zijn presentatie. Dat heeft hij mij al tijdens de Uitmarkt in Utrecht laten zien. Don Leo is weer gewoon ROTTERDAMMER geworden. En zo hoort het ook. Het Spaans van de Nederlandse verslaggever is uitermate slecht. 20.30 Gebeld met Harm Wessels uit DELFZIJL, Ivo's oud-collega. De Andalusische televisie laat zien dat het milieuprobleem van La Doñana is opgelost. Ook María Vargas Llosa is in beeld gekomen m.b.t 'Cervantes'. 22.45 Ik kijk nog even naar het stierenvechten op Canal Sur. In La Real Maestranza de Sevilla zie ik Manuel Díaz "El Cordobés" 'in actie. Hij is precies zijn "vader".

Maandag 26 april 1999
16.30 De computer is geïnstalleerd door de heer Eduardo Gutiérrez Calvente van Espaceland. Het heeft allemaal wat langer geduurd dan verwacht, omdat de CD-drive niet goed functioneerde. De heer Gutierrez is ogenblikkelijk een nieuwe computer gaan halen in Málaga. De service is uitstekend. Met de heer Bartelds heb ik echter geen contact kunnen krijgen en zijn kantoor was gesloten toen ik er om 15.30 langs ben gegaan. Ondertussen is ook de post langs geweest met een zending die ik zelf vanuit Nijmegen had opgestuurd: een doos van 20 kilo. Hij is keurig tot in mijn huiskamer afgeleverd en ik heb voor de ontvangst moeten tekenen. Aan zorgvuldigheid ontbreekt het hier dus niet. Liefde is... ...samen voor iets gaan. Bijvoorbeeld "help de dieren in nood". Dat doet mij denken aan het Wereldnatuurfonds. Hans Wijers krijgt dus ook een E-mail zodra ik over zijn gegevens beschik. Volg in alle gevallen mijn Business Plan en alle instructies die ik je heb toegestuurd. Ik hoop snel via internet met je te communiceren. Ik weet nog niet hoe hoog de telefoonkosten worden. Daarom ga ik er zuinig mee om. De problematiek met Mieke heb ik op het kantoor van de heer Bartelds besproken. Het schijnt dat ik enkele rekenfouten heb gemaakt. Daar zal ik vanavond of morgenvroeg aan gaan werken. Zoëven had ik de Baak op mijn website. Zij hebben ook mijn eerste post ontvangen. Ik ben nu al enthousiast.

Dinsdag 27 april 1999
00.45 Gewerkt op de iMac. De voorbereidingen van de verkooptransactie aanstaande donderdag zijn rond. Als belangrijkste actiepunt heb ik thans de opbouw van mijn database. Ik hoop dat die van jou er snel bij kunnen worden gezet. In ieder geval kan ik nu uit de voeten als spin in het world wide web. Alles gaat nu in het Spaans. Zelfs de computerprogrammatuur. Maar dat spreekt mij uiteraard wel aan. Ik ben nog niet volmaakt en heb dus nog 'a lot' te leren. De computer begint zelfs in het Spaans tegen me te praten. Hij heeft mij laten weten dat niet alles kan worden afgedrukt. Met name de voetregel (i.v.m. cuarto-papier i.p.v. A4). Maar die tekst is je nu inmiddels wel bekend. 8.53 Ik heb van je gedroomd. Dat was alweer een tijd geleden. Vanmorgen meteen de kleurenprinter uitgeprobeerd met enige informatie van de CEOE. Mijn eerste print-out is voor jou. Graag op korte termijn jouw reactie. Follow Me, Please. Bijlagen: Kopie factuur Grupo Telefónica d.d. 25.3.1999; Post van Apriori t.a.v. mevrouw Van der Heijden; Info 'Vrijvoortwee', Noordwijk 20 april 1999, ref 1999 0420 05/brlh; Brief Haags Juristen College d.d. 20 april 1999 met bijlagen; Brief Haags Juristen College d.d. 24 maart 1999; Brochures Talgo en AVE; Brief van Aegon verzekeringen d.d. 16 april 1999 met bijlagen; Informatie CEOE d.d. 27.4.1999.

28 APRIL 1999 PRIMAVERA