Datum: Donderdag 13 januari 2005 Betreft: ÉÉN VOOR ALLEN Kenmerk: 200501131JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 17.00 Brief Ahead Again verzonden. Vandaag is het een historische dag. De EUROPESE GRONDWET is aangenomen in het Europese parlement. Er resten nog enkele referenda. Maar dit is vandaag een nieuwe mijlpaal in de geschiedens van de Europese Unie, die in feite iets te groot is doordat de voormalige LPF-fractie meer belang hechtte aan een voetbalwedstrijd dan aan het belang van Nederland in Europa toen over de uitbreiding moest worden gestemd. Ik trof vanmiddag ook nog de brief aan met de titel Purple Heart Operation. Hierin tref ik bijna al mijn voormalige districtleiders aan. Ik vind dat ze mij aardig in de steek hebben gelaten na hun bespreking in juli 1987 inzake de voortgang van mijn toenmalige bedrijf. Gedane zaken nemen geen keer, maar ik zou nog wel eens inzage willen hebben in de notulen die toen van die bespreking zijn gemaakt. Ik heb met een deel van hen in het voorjaar van 1987 nog een bespreking gevoerd bij mij thuis op de Plattenberg in Maarn.

Daar zijn ook nog notulen van. Het was in die tijd absoluut niet mijn bedoeling om mijn taleninstituut de das om te doen op de wijze zoals dat indertijd door het advocatenkantoor Van Goethem uit Breda is gesuggereerd. Ik memoreer nog eens DEZE GROEP DISTRICTLEID(ST)ERS. Zij hadden ook de directe contacten met mijn docenten. Dat waren er zo'n kleine 400. Zij hadden op hun beurt weer de contacten met mijn cursisten. Dat waren er in het laatste jaar zo'n 2.600. In zijn totaliteit zijn dat er globaal 20.000 geweest. Ook deze mensen hebben weer hun contacten en relaties 'all over the world'. Er was geen sprake van een gezagsverhouding, maar het netwerk bestaat vanzelfsprekend nog steeds.

Ten gevolge van mijn interview voor Radio Nederland Wereldomroep in 1988 en mijn eigendomsrechten op het Instituto Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Limited England and Wales is dit netwerk thans uitgebreid tot enkele miljarden (alle Nederlands-, Spaans- en Engelssprekenden) in een gebied waar de zon nooit ondergaat.

Ik ben de top van de piramide. Terugdenkend ben ik toch blij dat die zaak is opgeheven. Het was allemaal freelance-werk en ik ben nu van mening dat wij mensen niet aan het werk mogen zetten zonder daartegenover een goede rechtspositionele regeling te treffen. Mensen dienen naar behoren te worden gehonoreerd voor hun inzet en prestaties. En als dat niet lukt moeten we iets nieuws bedenken. Op een zorgvuldige en professionele wijze. Zoals jij dat ook bij de Baak hebt gedaan.

Donderdag 13 januari 2005
Historisch Statement nog eens doorgelezen. Een paar correcties doorgevoerd, zoals 371. Alle beschuldigingen waren gebaseerd op de veronderstelling dat PAUL BURRELL ergens tussen 1 januari 1997 - acht maanden voor de dood van de prinses - en 30 juni 1998 een verhuiswagen vol koninklijke voorwerpen uit Kensington Palace zou hebben ontvreemd. Dus vanaf de oprichting van Instituto Cervantes Limited England and Wales. Op RTL4 deel 3 gezien van The lion in winter, een soortgelijke problematiek uit 1183. Met dit verschil dat WIJ ons kunnen beroepen op DE WET. Inhoud van de film: Het is kerst in het jaar 1183, de op leeftijd rakende Engelse koning Henry II Plantagenet regelt een bijeenkomst om zijn opvolger te benoemen. Hij roept de mensen die hem dierbaar zijn bijeen; zijn vrouw, koningin Eleanor van Aquitaine, zijn maîtresse, prinses Alais, zijn drie zonen John, Richard en Geoffrey en de jonge maar sluwe koning Philip, Alais' broer. Het lot van Henry's imperium staat op het spel, nu iedereen probeert op zijn of haar manier aan de macht te komen. Webstatistiek: 281 bezoeken. Gestegen in de Top 100 van 2240 verwijzende pagina's 34. My Di and I aan Maria Delorme. Hierin ontbreken enkele afbeeldingen en documenten, t.w. het faxbericht van ambassadeur Röell van 18 november 1996 (aangehecht)

en onderstaande foto's van mijn 52ste verjaardag. Ik mis ook mijn beëdiging tot vertaler van de Utrechtse Arrondissementsrechtbank d.d. 19 november 1986 (aangehecht).

Nieuw in de Top 20 van 140 zoekopdrachten
9. octopusbende Ten gevolge van de activiteiten van die groepering heb ik mijn werkzaamheden tot op heden nog niet naar behoren kunnen verrichten. Ik werk immers uitsluitend op legale basis. Vanzelfsprekend maakte deze groepering ook deel uit van het bovenvermelde netwerk. De desbetreffende groepering heeft de rechtmatigheid van mijn declaratie van 23 juni 1995 volledig aangetoond. Waarvoor mijn dank aan de direct betrokkenen. Verdere correspondentie terzake tref je aan op Kruistocht aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer, Octopus aan de Voorzitter van de Rechtbank van Amsterdam, Vordering aan het Hoofd van de Divisie Centrale Recherche Informatie De heer N. Mastenbroek en Vonnis d.d. 8 februari 1997 aan Hoofdofficier van Justitie Mr. H. Vrakking te Amsterdam. Gerrit Zalm dient dus thans over te gaan tot uitbetaling van het gevorderde bedrag aan de eerder vermelde rechtsperso(o)n(en). Het maakt mij niet meer uit aan welke rechtspersoon. Als ik mijn daadwerkelijk gemaakte onkosten maar krijg vergoed, zoals verantwoord op mijn CD bij brief Acht jaar Paars en Oranje en verder kan werken met ons bedrijf. De rechtmatigheid van deze vordering kan nu ook worden aangetoond door zijn collega vice-premier Thom de Graaf ref. Ontvangstbevestiging en Paars III. Ontvangen: Wed, 12 Jan 2005 15:44:12 GMT From: Lee Bergkamp Hi John. ff rap, mn vader is hier en wacht op mij. Het nummer van Marjolein Bartelds. Succes ermee. Groet, Lee. Zij beschikt ook over jouw gegevens. Die oude ruzie is jouw zaak. Daar bemoei ik mij niet mee. Het financieel advies betreft doodeenvoudig de invordering van het door de Staat der Nederlanden verschuldigde bedrag van Hfl. 73,3 mio plus wettelijke rente tot op heden. Eenvoudigweg: betaling van rekening 001 plus wettelijke rente. Zodra het bovenstaande naar tevredenheid is afgewikkeld heb ik weer de handen vrij om meer met mijn talenten te gaan doen. Het nieuws van vandaag.

Prins Harry excuseert zich voor swastika Ik vraag mij af wat het motief is geweest van de jongere broer van mijn Britse erfgenaam. Ik stel hem 'as a substitute' graag mijn aanvoerdersband van Alex ter beschikking.

Laat hem dat maar weten.

13 JANUARI 2005 BACK TO BASICS