Vereniging van Leraren in Levende Talen T.a.v. de heer Helmut Rauschenberg Penningmeester Binnenhof 62 NL 1412 NC NAARDEN PAISES BAJOS Datum: Donderdag 24 november 2005 Betreft: CONTRIBUTIE LIDNUMMER 13289 Kenmerk: 20051124JHLT

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Rauschenberg, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 21 november 2005 gericht aan de heer/mevrouw Heyden. Ik stond op het punt mijn lidmaatschap te beëindigen aangezien ik nimmer een adequaat antwoord heb ontvangen op de vraag op welke wijze de Vereniging van Leraren in Levende Talen een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van mijn beleidsplan. Ik attendeer u hieromtrent op de volgende documenten die u op mijn website kunt aantreffen: 28 FEBRUARI 1996 BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN SECTIE SPAANS (1), 11 MAART 1996 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE SECTIE SPAANS VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 17 MAART 1996 BELEIDSONTWIKKELING (3) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 27 MAART 1996 UW BRIEF D.D. 24 MAART 1996 TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 29 MAART 1996 AARZELING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 27 JANUARY 1997 REPORT 4A TO DIANA FRANCES SPENCER - MY NEXT STATION WILL BE VICTORIA STATION, 3 FEBRUARI 1997 DECLARATIE AAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 16 DECEMBER 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE SECTIE SPAANS VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN SECRETARIS DRS B.H. BARTELDS VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 12 OKTOBER 2004 LIDMAATSCHAP TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS R. MIEDEMA VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, AZ 002 LR en vanaf vandaag ook deze brief. Achteraf stel ik vast dat uw bestuur - gezien de toenmalige omstandigheden - correct heeft gehandeld. Mijn beleidsplan is geboren vanuit het motief om Nederlandstalige hispanisten een arbeidsmarktperspectief voor het leven te geven. Ik denk dat wij op dat punt al veel hebben gerealiseerd in goede samenwerking met de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Wij staan thans aan de vooravond van de ontwikkeling van Instituto Cervantes Holding Limited. Dit is een plan met een bedrijfsmatige insteek. De drie hoofdtalen binnen dit bedrijf zullen het Engels, Spaans en Nederlands zijn. In dit verband stel ik het op prijs van u te vernemen op welke wijze Levende Talen hieraan haar bijdrage kan leveren. Ten behoeve van uw database deel ik u mede dat u 'De heer/mevrouw Heyden' kunt wijzigen in De Heer J.L. van der Heyden. Ik laat het graag aan u over om de term 'Heer' al of niet met een hoofdletter te schrijven. Op onderstaande foto kunt u zien dat ik een mannetje ben (links).

27 NOVEMBER 2010 CONTROLE ADRESSENBESTAND LEVENDE TALEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN