Datum: Vrijdag 15 september 2006 Kenmerk 20060915JHLH Dear Elizabeth, Dinsdag 12 september 2006 Brief VAN DE ZEVENDE NAAR DE ACHTSTE HEMEL heb ik vandaag met de CD 20060912www.cervantes.nu om 17:30 ter verzending in de brievenbus naast het station Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd omdat het postkantoor Nijmegen-Dukenburg vandaag was gesloten vanwege het plaatsen van nieuwe computerapparatuur en er geen brievenbussen meer aanwezig waren.

Woensdag 13 september 2006 Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan LOENEN en EERBEEK. V. Nijmegen-Dukenburg 10.40 In Dieren met bus 43 naar LOENEN Aankomst rond 11:30 bij MARCO DE RUYTER van LARIX aan het HAMEINDE 15. MARCO heeft mij verschillende vragen van technische aard beantwoord waarmee ik worstelde. Rond 12:30 heeft hij mij een lift gegeven naar het landgoed HUIS TE EERBEEK.

13:15 Daar heb ik stilgestaan bij jouw vijftigste verjaardag indachtig het gedicht EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL dat ik in 1990 voor jou heb geschreven en ik thans tracht te realiseren middels mijn rode shirt en gouden opdruk CERVANTES HOLDING. (13:45). In het huis waar indertijd onder leiding van TEUN LEUFTINCK en DANIËLLE ROEX het belangrijkste TRANSFORMATIEPROCES van mijn leven heeft plaatsgevonden werden opnamen gemaakt door de EVANGELISCHE OMROEP voor een nieuw programma met de naam FAMILIEDINER. (14:00). Volgens een medewerkster van het hotel wordt dit programma in maart uitgezonden. Van hieruit ben ik naar LOENEN teruggewandeld.

Om 14:30 uur passeerde ik dit huis.

Het is mij niet bekend of het al beschikbaar is voor ONS BEDRIJF. MORIENTES, de voormalige voetballer van REAL MADRID heeft gisteren in de CHAMPIONS LEAGUE WEDSTRIJD voor VALENCIA drie doelpunten gemaakt. Hij zou voor ONS een goede aanwinst zijn binnen het kader van mijn CORE BUSINESS. Dat komt wel vaker voor totdat men in DE ZAAK gelooft. Met bus 43 ben ik om 15:35 uit LOENEN vertrokken. Aankomst Nijmegen 16:50. Vandaag is ook het politiekorps GELDERLAND-MIDDEN in ARNHEM in opspraak gekomen. Dat ligt voor de hand. Vandaag is immers ook JAN WILZING jarig. De voormalig politiecommissaris van die stad. De heer WILZING is als hoofdgetuige mede verantwoordelijk voor de uitbetaling van mijn gerechtvaardigde declaratie van 73,3 miljoen gulden plus wettelijke rente vanaf het moment van indiening die ik vandaag exact tien jaar geleden aan de MINISTER-PRESIDENT per fax heb doen toekomen. Bovendien is hij als getuige van groot belang inzake de onrechtmatige inbeslagname van PRINSES DIANA'S BEZITTINGEN bij haar butler PAUL BURRELL door medewerkers van SCOTLAND YARD. Op 18 september 1996 heb ik twee mensen mijn VERSLAG VAN PRINSJESDAG doen toekomen. Aan JOU en JAN WILZING. Als commentaar van de heer WILZING heb ik de reactie ontvangen dat ik in de toekomst niet meer zo hard moet rijden op de snelweg rond Londen, zoals op 1 augustus 1996.

Zo zag ik vanavond ook oud-commissaris BAKKER van ARNHEM op het journaal. Ik heb hem terzake nog gesproken tijdens de VIERDAAGSE VRIJDAG van 2000 als beschreven in de NACHT VAN NIJMEGEN. Ook PAULINE KRIKKE werd in beeld gebracht. Het wordt nu tijd dat je knopen gaat doorhakken. GERT-JAN LUYENDIJK weet precies hoe dat moet.

Donderdag 14 september 2006 Wederom elders op de MacBook Pro gewerkt. Retourvlucht naar Málaga geboekt op maandag 23 oktober 2006 16:00 vlucht HV6223. De statistiek: 12/9 559, 13/9 976 bezoeken. In de Top 100 van 1243 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 43. WELLECOM IN ELLECOM 49. TOLEDO 53. VAN CUYK TOT HEYDEN 59. CERVANTESONLINE NEDERLAND INLEIDING BELEIDSPLAN 78. BROMBEEK 79. VILLA FELDERHOF 88. CERVANTES ENTERPRISES 92. MIJN VOOROUDERS EN NAZATEN 93. WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD 94. CERVANTESWEB NEDERLAND CERVANTESONLINE 100. CERVANTESWEB BELGIË TOLEDO. 16:15 Consult bij Dr. Dofferhoff. Situatie stabiel. Volgende aderlating in december na terugkeer uit Spanje. 17:15 Op de universiteit aangemeld voor de ALUMNIDAG op zaterdag 7 oktober aanstaande inzake het thema KEUZES MAKEN. Middagsessie COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN en BEDRIJFSCOMMUNICATIE met onder meer HILBRAND NAWIJN en overige bekenden als PAUL DEPLA, die thans zelfs als locoburgemeester van Nijmegen dienst doet. 19:00 Ik hoor zojuist op RTL BOULEVARD dat 'de heer' ALBERT VERLINDE onze butler PAUL BURRELL voor een oplichter heeft uitgemaakt terwijl hij DIANA'S volledige vertrouwen had. De roddels van ALBERT VERLINDE bevallen mij geenszins. Maar ik vraag mij af of hij hiermee heeft willen zeggen dat PAUL BURRELL willens en wetens zou hebben verzwegen dat hij van DIANA opdracht heeft gekregen om haar bezittingen te beheren voor ONS BEDRIJF. Nieuw in de Top 20 van 167 zoekopdrachten. 1. marijn westerbeke dordrecht 12. kings college london 13. spanjepolis 15. amazon.com la nave de los locos by cristina peri rossi Geen nieuwe horoscoop vandaag op het internet.

Vrijdag 15 september 2006 Terwijl de computer van de Postbank eruit ligt lees ik het artikel DE ROY RUÏNEERT PRINSES op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Mijn aanbod aan PRINSES MARGARITA om deel te gaan uitmaken van het BESTUUR VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX blijft hiermee gehandhaafd zodra DEZE ZAAK is afgehandeld. Afgaande op de laatste woorden van het artikel: "De Roy krijgt geen cent!" is men op dit punt al op de goede weg. In dit verband heeft ook DE ARNHEMSE CONNECTIE mijn aandacht. Ik heb de indruk dat hier wederom een journalistieke fout is gemaakt. Zij doelen waarschijnlijk op HERMAN VEENENDAAL. Herman is echter al per 1 augustus 2003 uit het bestuur van de FC CERVANTES IN WORDING gestapt. Feit is nog steeds mijn gerechtvaardigde declaratie van 23 juni 1995 ten faveure van de STICHTING CERVANTES BENELUX. De commissie WILZING, WOUDSMA, VAN MUNSTER, VAN GORCUM en HAGEMAN uit MAARN kan de rechtmatigheid van deze vordering bevestigen.

De Telegraaf meldt terzake vandaag eveneens op pagina T7: FRUSTRATIES BIJ POLITIE VAN ARNHEM Het is goed dat de Telegraaf zijn eigen fouten toegeeft deze keer. De rechtmatigheid van al mijn vorderingen kan ook bevestigd worden door mijn vrienden van de VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE. Ik ben daar - buitengewoon - lid nummer 980033.

Mijn collega's treden aanstaande dinsdag weer op voor HARE MAJESTEIT, zoals vermeld in bijgaand artikel. Cavalerie zingt voor Koningin Deze informatie heb ik thans 14:12 aan het DOSSIER VITESSE toegevoegd. Mijn CD van BUCKINGHAM PALACE is overigens weer terecht. Ik had hem klaarblijkelijk zelf op een veilige plaats neergelegd. LIEFDE IS... ...EEN DAGBOEK OVER HEM ALLEEN. Met de meer dan 1087 brieven die je van mij tot op heden hebt ontvangen kun je THANS op zijn minst een TRILOGIE samenstellen, lijkt mij.

18 SEPTEMBER 2006 THE DAILY EXPRESS EN KROONPRINS CONSTANTIJN