ZATERDAG 17 OKTOBER 2009

WAARDE COLLEGAE

Gisteren ben ik in VELP naar de sauna geweest. Wij spraken vooral over de zeshonderd miljoen die voormalige cliënten aan de DSB Bank hebben onttrokken. In dit verband vraag ik mij af met welke verborgen agenda de heer PIETER LAKEMAN heeft gewerkt op 1 OKTOBER van dit jaar. We hebben ook nog even gesproken over mijn gesprek met STEVEN SPIELBERG in SEGOVIA. Ook de voorgenomen overname van de ARNHEMSE VOETBALCLUB is weer ter sprake gekomen. Het GELREDOME was in ieder geval goed bezet door het optreden van DIANA ROSS What's in a name. Na terugkeer op mijn Nederlandse logeeradres heb ik gekeken naar het uitgebreide vraaggesprek bij PAUW EN WITTEMAN met MINISTER VAN FINANCIËN WOUTER BOS. In dit verband ben ik benieuwd of GERRIT ZALM mijn DECLARATIE ten behoeve van de STICHTING CERVANTRES BENELUX al heeft vergoed, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de indiening van DE FACTUUR. In ieder geval was de Nijmeegse politie gisteravond weer zwaar actief. Vandaag viert de VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE haar 75 jarig jubileum. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. 364 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5678 verwijzende pagina's 16. 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 36. CERVANTESONLINE BELGIË IN KONINKLIJKE DIENST 50. CERVANTESONLINE BELGIË VOSSENJACHT. Het betreft de situatie op 26 APRIL1996. In die aprilmaand had ik nogal wat belangrijke brieven en faxberichten verzonden die ik hierbij memoreer: BRIEF VAN 1 APRIL 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST, BRIEF NAP/96-192 (1) TER ATTENTIE VAN DRS D. TUIN, RELATIEGESCHENK TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, NIEUWE ORDE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER UTRECHT EN NIEUWEGEIN, UW BRIEF D.D. 29-03-96 TER ATTENTIE VAN DRS H.H.M. KLOOSTER VNO/NCW, GEWONNEN MAAR TOCH ZWAAR VERLOREN TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF, BRIEF AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS, ERRATUM, UW KENMERK DCV/96/562 TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN D.D. 6 APRIL 1996, UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, UW KENMERK DCV/96/562 TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN D.D. 9 APRIL 1996, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS, MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BEB/DEUR/IEG96011581 (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, BRIEF NAP/96-192 TER ATTENTIE VAN HET NATIONAAL ACTIEPROGRAMMA MODERNE VREEMDE TALEN, EN UN LUGAR DE LA MANCHA TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE RECTOR VAN HET WESTFRIES DAG-AVONDCOLLEGE TE HOORN, EN UN LUGAR DE LA MANCHA TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF, RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, NIETS BV TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, IK SCHAAM MIJ ALS MEDICUS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. B. SMALHOUT TE BOSCH EN DUIN, VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT), UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, NOTULEN BESTUURSVERGADERING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW BRIEF 96.00.370/Hst/dH TER ATTENTIE VAN DR A.H.G. RINNOOY KAN

UW AANKONDIGING IN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN HET INSTITUTO CERVANTES UTRECHT, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4) TER ATTENTIE VAN KNIJFF EN PARTNERS, UW KENMERK DCV/96/562 (3) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS, UW KENMERK DIE/AE-436/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT), BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (6) TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS. Na terugkeer uit SALAMANCA heb ik ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE per fax EEN VERSLAG VAN MIJN BEZOEK AAN SALAMANCA doen toekomen. En 85. CERVANTESONLINE BELGIË VALKHOFNIEUWS. Ik heb kennis genomen van het NRC-artikel DSB PRAAT MET LONE STAR UIT DALLAS OVER REDDING en ontving opnieuw een uitnodiging van HILLARY CLINTON voor haar FIRST ANNUAL PUBLI POLICY CONFERENCE op 6 NOVEMBER aanstaande in het REAGAN BUILDING AND INTERNATIONAL TRADE CENTER, 1300 PENSYLVANIA AVENUE, NW WASHINGTON, DC 2004. Die datum 6 november is goed gekozen. Het is dan precies 13 jaar geleden dat ik PRINSES DIANA in BRUSSEL heb geproclameerd tot QUEEN OF HEARTS, hetgeen ook nog tot uitdrukking komt in mijn cliëntcode 361106 bij CHRISTIE'S in LONDEN. De ZALMSALADE was uitstekend verzorgd vandaag. WIJ werken met SYNERGIE en SCHAALVERGROTING. Dus uw geld is straks goed belegd bij de

BANK CERVANTES BENELUX