ZONDAG 18 OKTOBER 2009

WAARDE COLLEGAE

De ontwikkeling van de BANK CERVANTES BENELUX is in het kader van de financiering van ONS BEDRIJF THANS TOPIC NUMMER ÉÉN. Gisteren was ik te gast bij het 75-JARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE op KASTEEL MAURICK te VUGHT.

Het is een voor mij historische bijeenkomst geworden waarbij ik met verschillende hoge officieren en oudofficieren van gedachten heb kunnen wisselen. Ik loop niet vooruit op hetgeen binnenkort in het blad VOC-Medelingen zal worden gepubliceerd. Met name vanwege het feit dat de Commandant van de Nederlandse Strijdkrachten GENERAAL PETER VAN UHM direct vanuit het NAVO-hoofkwartier in BRUSSEL voor deze bijzondere gelegenheid - die door overste ALEXANDER met feilloze militaire precisie als ceremoniemeester werd geleid - naar het KASTEEL MAURICK was overgekomen.

Maar het geheel bracht mij in gedachten terug naar die memorabele PRINSJESDAG 1996 en mijn EERSTE - EN WELLICHT LAATSTE - STATE OF THE UNION aan onze toenmalige MINISTER-PRESIDENT KOK.

Ik ga ervan uit dat HILLARY CLINTON vanaf 6 NOVEMBER 2009 deze beleidslijnen verder zal uitzetten in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. Goed was ook mijn hernieuwde ontmoeting met JONKHEER MAURITS VAN DER GOES die naar zijn zeggen op het KASTEEL MAARSBERGEN woonachtig is. In de bungalow op dat landgoed - waar ik ook vele bijeenkomsten van de LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN heb meegemaakt - heb ik in 1981 mijn eerste dirtictleidersvergadering gehouden voor NIOW-TALEN. Hierbij zijn indertijd heel wat creatieve ideeën opgeborreld die wij nadien succesvol tot uitvoering hebben gebracht in geheel Nederland. Zo kijk ik ook aan tegen de ontwikkeling van ONS HUIDIGE BEDRIJF. Ik stel vast dat op dit moment - zondagmorgen 18 oktober 2009 - de belangstelling uitgaat naar de rubrieken REISVERSLAG PARIJS MEI 2006, BUSINESS PLAN INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED. Het moment is THANS aangebroken dat alle hierin vermelde witte pagina's van inhoud dienen te worden voorzien onder het motto DE COST GAAT VOOR DE BAET UYT. De statistiek van vandaag. 427 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5792 verwijzende pagina's 75. CERVANTESONLINE INFO ALUMNIDAG 2005 en 97. PUINRUIMEN EN HERSTARTEN TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN.

19 OKTOBER 2009 WIJK BIJ DUURSTEDE