31 augustus 1999 Betreft: DIK EN DUN Kenmerk: JH/LH990831

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 31 augustus 1999 Liefde is... ...haar lekker door laten slapen Dat heb je wel verdiend vandaag. Er komt natuurlijk veel op je af via de media en ook direct, zoals deze brief. Uiteraard was het ongeval van Diana vorig jaar voor alle betrokkenen een moment van terugblikken. Ik heb dat gedaan door mijn reader te bezorgen bij drie van hen. Op de eerste plaats heb ik nog twee verbeteringen aangebracht. De afsluiting van "Vrijdag 27 augustus 1999 De Jakkeraar dient te zijn:

FOR THE FUTURE, WANT MORGEN IS HET DRIE JAAR GELEDEN DAT HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX 28 ROYAL ROSES HEEFT VERZONDEN

en opmerking 44 van het hoofdstuk Woensdag 25 augustus, De Hertogin van Limburg moet zijn: (44) Woonplaats van Christophe, ober in IJ's, 21-23 Sheep Street te Stratford-upon-Avon. Ik sprak hem op 28 april 1997 aldaar. Gistermiddag ben ik op de fiets gestapt en heb het eerste exemplaar in de brievenbus gedeponeerd van Herman de Koning in de Cimbaalstraat. Vervolgens ben ik naar het Nijmeegse Stadhuis gereden en heb daar een exemplaar afgeleverd ten behoeve van burgemeester E.M. d'Hondt. Ook heb ik daar informatie meegekregen van de Europese Partij. Voorts - na een kort bezoek aan het voormalige Nijmeegs Lyceum - naar de universiteit. Eerst het kantoor opgezocht van Kees van Esch in het Erasmusgebouw (Dr.C.J.M.). Kees heeft spreekuur op woensdagmiddag van 16 tot 17 uur (5e etage). Vervolgens de faculteit Geschiedenis op de 10e etage. Professor Hugo de Schepper was alweer aanwezig. Ik heb een adreswijziging voor hem achtergelaten bij het secretariaat met de mededeling

"Inmiddels ben ik naar Spanje verhuisd. Het is mij al redelijk duidelijk geworden welke nazaten Keizer Karel V op de wereld heeft geholpen. In Mechelen bijvoorbeeld. Mocht u weer eens in Spanje zijn, dan bent u van harte welkom. Vr.gr. John van der Heyden, mede namens José María Aznar. We kunnen al aardig met elkaar overweg."

Daarna ben ik naar het Tansferbureau gegaan in de Thomas van Aquinostraat 5. Daar trof ik Drs Bas Bauland, medewerker van Hein van der Pasch. Op zijn vraag hoe het gaat met het Instituto Cervantes Benelux heb ik hem de brochure van de Baak-kring laten zien en hem geadviseerd de heer Van der Pasch te laten weten dat ik de Baak heb geadviseerd studenten Spaans op te nemen voor de Vrijdagactiviteit. Ik heb nadrukkelijk vermeld dat deze studenten betaald werk krijgen op managementniveau en nadien kunnen meewerken aan de opbouw van de holding.

Hierna ben ik naar Sionshof getogen in verband met de op te starten activiteit Instituto Cervantes Benelux Residentiële Taaltrainingen op de Engelenburg te Brummen. De heer Lambert van Bodegom bevond zich echter in Parijs. Ik heb daar laten weten dat hij daar een goed moment voor heeft uitgekozen en hoop dat hij gisteren in de Ritz de onderhandelingen heeft afgerond die ten gevolge van de kamikaze-actie van De Jakkeraar een vertraging van twee jaar hebben opgelopen. Gisteravond heb ik het tweede exemplaar van mijn reader aangeboden aan de heer Fer Boshouwers, conservator van Het Valkhof - en hem thuis een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven op het stuk aan de hand van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Tenslotte heb ik een bezoek gebracht aan de heer en mevrouw Moens aan de Schepenenstraat 24. Zij zijn voormalige docenten Engels van mij aan het Nijmeegs Lyceum. De heer Ton Moens heeft mij in maart 1997 het adres van ETON COLLEGE verstrekt. Reden waarom ik hem en zijn echtgenote gisteravond verslag heb gedaan van mijn bevindingen en ervaringen nadien. Zoëven (12.10) werd ik gebeld door Paul Visser van de Europese Partij. Ton Moens vroeg mij al wanneer het bedrijf operationeel moet zijn. Hierop heb ik geantwoord: "28 september. Twee jaar later dan oorspronkelijk was gepland." "Dan wordt Liesbeth wel op de proef gesteld", was zijn reactie. Hierop heb ik laten weten: "Ik weet zeker dat zij dat kan. Zo niet, dan blijven we even goede vrienden en vertrek ik in oktober weer naar Spanje." De Baak had twee belangwekkende spreuken in dat verband: "Agresivo: Quiero mucho más" en "At ease anything is possible". Ik ben echter van mening dat ik je voldoende informatie heb doen toekomen tot op heden om zakelijke en financiële knopen door te hakken. Ik heb Paul Visser laten weten dat ik het nu nog moet hebben van een uitkering, maar hoop dat dat vandaag nog verandert. Vanmorgen zag ik Bob Scholte op de televisie. Hij liet in het programma Koffietijd weten dat hij de auto - de witte Fiat Uno - kan kopen, waarmee Diana - naar zijn zeggen - "is vermoord". Ook dat fabeltje dient uit de wereld te worden geholpen. Ik begrijp niet dat de heer Scholte zich niet verder over de feiten heeft gebogen. Mocht je hem treffen, geef hem dan ook maar een exemplaar van mijn reader, na bovenstaande correcties te hebben doorgevoerd. Ik ben overigens zeer geïnteresseerd in het schilderij dat hij van mijn novia heeft gemaakt. Ik geef het graag een plaats op mijn kantoor in het Palacio de Congresos. Ik heb betrokkenen laten weten dat ik de organisatie van het Congreso 2000 tot mijn hoofdactiviteit reken. Daar heb ik de hulp van Kees van Esch ook bij nodig. De opbouw van de organisatie en de invulling van de bestuurlijke structuur laat ik uiteraard graag aan jou over. In dat verband lees ik vandaag met veel genoegen: Dik maakt plaats. Wim Dik is - evenals Hans Wijers - dus van harte welkom in het bestuur van de holding. Ik hoop dus vanaf 1 maart 2000 intensief met hem te kunnen samenwerken in Spanje ter voorbereiding van het congres. Ik ben ervan overtuigd dat de Spaanse Telefónica zeer geïnteresseerd zal zijn in een toekomstig netwerk onder de naam Cervantes Comunicaciones. Ik wil dat zeer zeker vanuit de holding initiëren. Een ander artikel heeft betrekking op mijn brief Karlspreis: RVD weet nog niks van Máxima. Dat is juist. Het ligt immers voor de hand dat Victoria van Zweden eveneens Koningin van Nederland zal worden. Emily is uiteraard ook in het gesprek met de heer Boshouwers ter sprake gekomen. "Jij houd je met levende koningshuizen bezig", vertelde hij, "ik met dode", nadat hij een uitnodiging voor een Karel de Grotetentoonstelling had ontvangen, in Paderborn. Wat mij betreft is alles bespreekbaar Ik heb er ook geen bezwaar tegen als de heer Eef Brouwers inzicht in mijn brieven krijgt. Dan schakel ik thans over naar Parijs. De horoscoop van gisteren, alsmede het artikel over de zogenaamde "verliefdheid" van Alexander heb ik gisteren in het pakketje van Herman bijgevoegd. Ik ga ervan uit dat hij dat kortsluit met zijn - al of niet - voormalige brother in arms. Met dit advies ben ik het voorts volledig eens, vermits het gezinsleven in een villa in het Bois de Boulogne wordt opgebouwd. Mijn brother in arms komt vanmiddag op de televisie. In het programma van Oprah Winfrey. "Hij is een goede voor uw bestuur", zei de dame met het rode haar vorige week op Sint Walrick, "Hij is gewend om tegen windmolens te vechten". Ik heb de heer Moens gisteren ook mijn strategie uiteengezet. "De Spanjaarden mogen je wel dankbaar zijn", was zijn reactie. Hij was het met mij eens dat zij - als Spanjaard zijnde - nooit zouden kunnen bereiken wat ik - samen met mijn achterban - al in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk tot stand heb gebracht.

18.00 Gesprek met Dr. Dofferhoff achter de rug. Het genezingsproces verloopt positief. Het verdient de voorkeur niet te lang in een zonnig land te verblijven. Langere termijnafspraken gemaakt: vanaf begin oktober naar Spanje om daar orde op zaken te stellen. Vervolgens Zuid-Afrika en Schotland (Balmoral aan de Dee, niet ver van Aberdeen). Voorts zie ik nadien weer een rol in Stratford weggelegd. Ik ben nog steeds verzot op Walcote House.

Dat moet wel lukken. Voor mijn appartement in Spanje blijft altijd belangstelling voor goedbetalende huurders. Nieuwe aderlatingen op donderdag 9 en dinsdag 21 september 9.00 uur. Volgende gesprek met Dr. Dofferhoff op donderdag 30 september 9.30 uur. Hij zal dan laten zorgdragen voor een Engelse vertaling van mijn 'status' ten behoeve van zijn collega's in Málaga. Voorts verzond ik vanmiddag nog de volgende brief met bijlagen naar het noorden des lands: Jakkeraar Proces Ook heb ik bijgaande brieven aan Frans Gerards en Maurits van der Goes van de Vereniging van Officieren der Cavalerie gezonden. Ik verwijs hierin naar mijn brief Vermiste SROC'er aan Mr. J.K.G. Meynen in de Tromplaan in Velp. De Tromplaan is niet ver verwijderd van de Willem Honigweg. Mocht jij de heer Meijnen spreken, dan stel ik het zeer op prijs dat je hem mijn correcte E-mailadres en postbanknummer verstrekt. Tijdens het schrijven van de brief werd ik helaas nét gestoord door een binnenkomende oudere dame. Het wordt dus weer hoogtijd dat ik een goede directiekamer krijg, waar ik ongestoord mijn werk kan doen. Met huzarengroet door Dik en Dun, John L. Van der Heyden

1 SEPTEMBER 1999 VALKHOFNIEUWS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA