Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 16 oktober 2002 Betreft: PUINRUIMEN EN HERSTARTEN Kenmerk: JH/HS20021016 Nijmegen, woensdag 16 oktober 2001. Beste Harry, Mijn laatste brief SPAANS STAATSBEZOEK dateert alweer van een jaar geleden. Het boek De Puinhopen van Acht jaar Paars heeft nadien een destructieve ontwikkeling in Nederland op gang gebracht die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Vandaag is de stekker uit het kabinet getrokken. Een goede zaak. De ervaring leert dat negatieve krachten negatieve reacties oproepen en positieve krachten positieve en constructieve mogelijkheden bieden. Dat is de filosofie waarop Liesbeth en ik reeds in 1989 ons toekomstbeeld hebben gebouwd. Ik hoop van ganser harte dat Nederland thans opnieuw een gezonde Nieuwe Start kan maken met Vernieuwd Elan. In hoeverre de kleur geel daarbij nog een rol zal kunnen spelen zal geheel en al van mijn oud-collega Peter Ottenhoff afhangen. Dat is echter zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat wij vanaf heden in de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk kunnen voortbouwen op de bouwstenen die ik in mijn werkstuk Gran Hermano heb vastgelegd. Voor de goede orde tref je dit dagboek nog eens aan op bijgevoegde CD (Macintosh). Zolang zaken onder de rechter zijn worden er in de regel geen mededelingen gedaan. Ik doel hiermede op de nalatenschap van The Late Princess of Wales die hoogstwaarschijnlijk aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales toekomt. Vanaf gisteren zijn er terzake al enige ontwikkelingen zichtbaar geworden. Prinses Diana's butler Paul Burrell heeft kennelijk in opdracht van Diana al enige bezittingen in verzekerde bewaring gesteld vanaf het moment dat ik tot oprichting van die limited heb besloten. De heer Burrell is terzake op 14 oktober jongstleden voor de rechtbank the Old Bailey te Londen verschenen. Het ziet ernaar uit dat alle inbeslaggenomen goederen toekomen aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales, waarvan ik de eigenaar ben. Mijn zaakwaarnemer te Cyprus heb ik verzocht terzake actie te nemen in goed overleg met Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik in verband met de goede ervaringen die Liesbeth en ik met deze advocaat hebben opgedaan. De Daily Express van gisteren heeft aangegeven dat de betreffende goederen vanaf 1 januari 1997 in handen zijn geraakt van Paul Burrell. Het daadwerkelijke - door Anthony Julius opgemaakte - testament van Diana dateert van december 1996, mijn aanzoek van 28 december 1996 en mijn besluit tot de oprichting van het Instituto Cervantes Verenigd Koninkrijk van 17 december 1996, zoals vermeld op pagina 62 van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Het Britse nieuwsblad maakt ook melding van "alleged thefts from Charles" tussen 1 januari 1997 en 30 juni 1998. De vraag is hierbij of dit bezittingen waren van Diana of Charles. Vanaf 28 augustus 1996 heeft Prins Charles in formele zin geen enkele zeggenschap meer gehad over Diana's aangelegenheden. Tot op heden is het daadwerkelijke testament van prinses Diana nog niet gepubliceerd. Diana's zuster Lady Sarah McCorquodale zal terzake een beslissend getuigenis kunnen afleggen tijdens de volgende zitting. Prins Charles heeft van mijn standpunt terzake kennisgenomen.

Op 28 oktober aanstaande vertrek ik weer naar Spanje. Ik heb mij daar twee actiepunten voorgenomen.

1. de opbouw van het Cervantes Management Centre
2. de opbouw van een website Cervantes

Conform onze afspraak tijdens onze laatste gezamenlijke borrel te Noordwijk ben ik nog steeds in afwachting van een geagendeerde uitnodiging. Ik verzoek jou hiermede mij dat per kerende post aan mij te doen toekomen op mijn logeeradres te Nijmegen.

Eén A-4tje is voldoende.

Hartelijke groet, John L. Van der Heyden NIJMEGEN
Tot 28 oktober 2002

De beleidsuitgangspunten voor de komende vier jaar zijn te vinden in mijn boek Gran Hermano: Mission Statement, Nieuwe ontwikkelingen, Appointment, Dank, Diana, Terugblik en Perspectief, Hermandad, Kroon op het Werk, Uitvoering Sociale Zekerheid, Circles, Retour Nijmegen-Wassenaar I, Retour Nijmegen-Wassenaar II, Gebed zonder (Van den) Ende, Embargo, Retour Nijmegen-Wassenaar III, Als een lopend vuurtje, De Harp, De Paarse Ballon, De Paarse Kroonprins, Pascuas de Resurrección, Royal Blood, Procesbesturing, A Sus 33 Años, Fresas con Nata, Koninginnendag, Op de Koffie, Gran Hermano II, Gran Hermano III, Bevrijdingsdag, Zeven, Hypes op de Helling, Poppetjes aan het dansen, Verbazing, Dulcinea, Koninklijke Wegen, El holandés errante, De gele ballon, Naar de eindstreep, Lijmen, Convergentie, Engels Weekend, The Purple Dress, Continuing Story, Tierra Mítica, De Koning, Sluitstuk II, Geen Zee te Hoog, Jivin Jaks, Selffulfilling Prophecy, Transparantie, Hong Kong, Terugblik en Perspectief, Nieuw Huwelijk, Retour Málaga-Wassenaar, Dagboek, Lady's Day, Appeltje voor de dorst, Ontwikkel uw bedrijf, Op één lijn, Elizabeth, 30-06-2000 JH/HdK20000630 Kennisgeving, Building Bridges, Ver Trouwen, Quixotic Quest, Project Nummer Zeven, Quatorze Juillet, Presidentschap, Wellecom in Ellecom, Planet Money, Verder Bouwen, Nacht van Nijmegen, Overheidsmanager van het Jaar, Wij Johannes, Ontwikkelingen, Neuzen in de Wind, The Golden Key, Operatie Vijfde Roos, The Dragon Vision Wizard, Pace et Justitia, Royal Hunter, Maybe, Honi Soit Qui Mal y Pense, Laatste ontwikkelingen, In de Lift, Halfweg, De laatste lootjes, Tot wederdienst bereid, Van intern naar extern geheugen, 28 september 2000, Glasnost, Adobe ontsluit de wereld, Nu de Waarheid, De Koppeling, Plus Integration, Plus Ultra, Sleutelminister, Morgen gebeurt het, Vandaag is het begonnen, Graduation Day, Ed d'Hondt, 28 september, Beschouwingen, Hoteles Cervantes, ANWB, Big Brother is Back, Verdere ontwikkelingen, De Ooievaar, Tweede Gouden Eeuw, Begrotingsdebatten, Vlieg er eens uit, Heydens Karwei, Top of the World, Gouden Eeuw, Staatsaangelegenheden, Kroonjaar 2000, Twee maal veertien, Ahead Only (1), Ahead Only (2), Brian Woods, Egidius, De Grote Sprong, Neues Elan, Nuevo Espíritu, Het Wonder van Den Haag, Purple Bikini, Sleutelfuncties, Koning Constantijn, El Mundo de Mañana empieza Hoy, Von Heyden zu König, Schot in de Roos, Cervantes USA, Made in Switzerland, Van Haver tot Gort, España - Holanda, España - Holanda - Inglaterra, 1. New Hope.

2. Koninklijke Nijmegen Eendracht Combinatie, Upside Down, Costa del Sol, Tendenzen, 25 Jaar Democratie, Preparing for Dinner, Morado, Question 28 - De Proef op de Som, Urging to the Loo, Ebford, Naar Noordwijk Terug, Vanuit Historisch Perspectief, Familieberichten, Story, Groeten uit Torremolinos, Something stupid, like.., Sint Nicolaas, Santa Claus, Día de la Constitución, Ludwig van Beethoven, Día de la Concepción, Su Real Majestad, Verdrag van Nice, Paarse Petten, Feliz Año Nuevo, Nieuwe Start, Finder, Abide with Me, Wedden op het Winnende Paard, Diarama, Olivier, Mijn Grote Liefde, Vriesologie Koninginnendag, Presidentswissel, Joost, Joost zal het weten, Cervantesonline, Nationale Onderwijs Tentoonstelling, Spoorzoeken, Dynasty, Sangría del Hereje, Hoogtijd, Goede Zaken, Vitesse-NEC, Nijmegen-Arnhem, Hand in eigen boezem, Plus Ultra, Knighthood Revival, Dynastie van Heyden, MWP, Bestuurssamenstelling, Wij Heeren van Middachten, FC Cervantes Gelredome, Valentijn, Keizer Karel, Net Werken, Europese Unie, Voetbal Unie, Verdere Ontwikkelingen, Paarse Wensen, Bank Cervantes, Corporate Identity, FC Cervantes Gelredome, Drakonisch, Geen Discussie, Ontknoping, Tien Jaar Nieuw Elan, Hein Rood, Velp, Reshaping the Future, De Rode Hoed, FC Cervantes, Alles op zijn plaats, NetWerk, Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar, Van Cuyk tot Heyden, Wir Herren von Heyden, Wij Heren van Middachten, Opmaat naar Morgen, A Star is Born, Cervantes Recruitment & Selection, Wilma Vis, ES.CRS, Big City, Elizabeth, Engagement, Maximalisatie, De Paarse Telefoon, Het Juiste Spoor, Actie

1 APRIL 2004 VERDER BOUWEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK IN NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN