FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dr A.B.M. Melief President Lions Club Maarn-Maarsbergen MAARN Países Bajos Datum: 13 juni 2002 Betreft: HET JUISTE MOMENT Kenmerk: JH/LCMM20020613 Torremolinos, donderdag 13 juni 2002 Beste Bert, Ik bevestig de goede ontvangst van jouw brief van 6 JUNI 2002.

Hartelijk dank voor jouw vriendelijke woorden en wensen voor succes. Ook dank voor het verlenen van décharge. Ik kijk met een bijzonder gevoel van voldoening terug op die periode van tien jaar bij de Lions Club Maarn-Maarsbergen. Ook ik ben eenieder veel dank verschuldigd. Ik heb de Lions Club Maarn-Maarsbergen als een daadwerkelijke vriendenclub ervaren. Vooral in de periode 1993-1994. Toen ik er echt helemaal doorzat en uitermate zware beslissingen moest nemen voor HET GOEDE DOEL. Al onze leden hebben toen een buitengewoon verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag gelegd. Zelfs toen ik bij dat bruggetje woonde aan de Wellenkamp in Nijmegen. Toen zijn wij pas echt begonnen met bruggen bouwen. Een thematiek die nadien als een rode draad door mijn leven is blijven lopen. Ook dank dat jullie kennis hebben genomen van mijn business-plannen. Er liggen in dit verband nog zware taken voor mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze plannen - met de medewerking van eenieder die ik hierbij heb betrokken - zullen leiden tot het gewenste doel. Jouw brief kwam exact op het juiste moment. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd in de Spaanse Taal en Letterkunde.

Deze brief is ook een afsluiting van een periode van 21 jaar Maarn. Een periode van drie maal zeven jaar. "Elke zeven jaar verandert een mens van huid" vertelde mijn toenmalige - inmiddels overleden - collega Bert Hortensius van de Baak tijdens de certificaatsuitreiking van het samenwerkingsproject tussen de Nederlandse en Spaanse werkgeversorganisaties in maart 1991 in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Het was een project dat na grondige evaluatie veel leermomenten heeft opgeleverd waarmee wij thans ons voordeel kunnen doen. Inmiddels ben ik gevraagd om lid te worden van de Lions Club van Calahonda. Hiermee heb ik inmiddels kennisgemaakt. Het is een club met Engelsen. Begrijpelijkerwijs liggen mijn ambities niet alleen hier in Spanje, maar eveneens in het Verenigd Koninkrijk. Daar ligt voor mij een Ereplicht.

Nogmaals hartelijk dank aan allemaal. En wie weet waar wij elkaar weer treffen. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN