WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2006

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE

Gisteren heb ik weer eens een bezoek gebracht aan het koffie-uurtje van de NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL in TORREMOLINOS. Ik heb er onder meer weer eens gezellig van gedachten kunnen wisselen met de heer Theo de Vries als vermeld in ¡VAMOS AL GRANO!. Vervolgens de middagmaaltijd genuttigd op het terras van een restaurantje tegenover het HOTEL CERVANTES in aanwezigheid van de huidige eigenaresse van restaurant LA PLAZITA. Zij heeft mij laten weten graag THE NUMBER ONE BAR over te willen nemen. Ik verzoek u allen dit initiatief VAN HARTE te ondersteunen aangezien zich terzake thans enige ontwikkelingen voordoen de mij niet welgevallig zijn en niet in overeenstemming met de ontwikkelingsstrategie inzake ONS BEDRIJF. Ik heb met YVONNE ook gesproken over het FIFTY-FIFTY VOORSTEL dat ik heb gedaan aan mijn voormalige Noordwijkse collega: PRIVÉ, ZAKELIJK OF ALLEBEI. Een vierde mogelijkheid is volledig uitgesloten. Dat past niet in mijn strategie. Volledige medewerking van haar partner is daarbij vereist. Gisteravond heb ik geluisterd naar het muziekstuk THE CONTEMPTIBLES - merkwaardigerwijs het Engelse woord voor verachtelijk - van de CD 50 JAAR TROMPETTERS DER CAVALERIE 1946-1996. Hetzelfde werk staat eveneens op de CD die ik op 8 AUGUSTUS 1996 in de gift shop van BUCKINGHAM PALACE heb gekocht. Deze CD bevindt zich niet meer in mijn collectie. Uitsluitend nog de lege huls. Ook ben ik gisteravond naar de JIVIN' JAKS geweest voor de wekelijkse karaoke op dinsdagavond. Die is echter niet doorgegaan. De daartoe benodigde apparatuur was defect, naar men mij daar heeft medegedeeld. Dat was wel jammer, want ik had vorige week nog met TOMMY afgesproken om de gebeurtenis deze keer op video vast te leggen. Dat was dus een kort bezoek. Ik heb de tijd nadien benut om de BOEKHOUDING weer eens bij te werken. De door mij persoonlijk voor de STICHTING CERVANTES BENELUX en CERVANTES HOLDING gemaakte kosten bedragen - behoudens correcties door de ACCOUNTANT - EUR 120.062,72. Daar kan ik in NOORDWIJK een BUNGALOW van kopen of nog een extra PENSIOENVERZEKERING afsluiten bij HET ZILVEREN KRUIS. Ik hoop dus dat dat geld snel kan worden terugverdiend. De statistiek. 354 bezoeken. In de Top 100 van 2492 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 48. REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG 86. LAST WILL ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE WILLIAM ARTHUR PHILIP LOUIS 92. OP WEG NAAR KERST 95. BAAK-KRING/CERVANTESKRING en 99. VITESSE EN DE WERELDBANK Dat ziet er gunstig uit. Ik heb YVONNE van LA PLAZITA gisteren uiteengezet welke synergievoordelen het oplevert zodra het HOTEL CERVANTES als eerste schakel van de keten HOTELS CERVANTES in onze HOLDING wordt opgenomen, zoals ik dat ook aan YOYO OLIVIER heb laten weten. Ook is het HOTEL zeer geschikt voor het plaatsen van een luxueuze SAUNA-INSTALLATIE door het management van LUCAYA. Zowel boven op het dakterras als beneden bij het zwembad waar zich ook een leuke bar bevindt. Daarom ben ik daar vanavond even teruggegaan.

31 AUGUSTUS 2006 NEGEN JAAR