18 juli 2000. Betreft: WELLECOM IN ELLECOM Kenmerk: JH/PO20000718

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, zaterdag 15 juli 2000. Beste Peter, Ik ben begonnen met het scannen van de betaalde facturen in 1997. Ik mis de nummers P241 07-05-1997 91,45 reiskosten; P243 05-05-1997 10,50 reiskosten; P244 05-05-1997 5,00 vakliteratuur; P245 08-05-1997 18,50 reiskosten; P246 09-05-1997 3,50 vakliteratuur; P247 09-05-1997 38,25 reiskosten; P248 09-05-1997 10,00 reiskosten; P249 12-05-1997 59,62 fotokopieën; P250 12-05-1997 9,95 kantoorartikelen; P251 12-05-1997 7,50 research; P252 12-05-1997 100,00 verhuiskosten; P253 13-05-1997 5,00 fotokopieën. Tevens gekeken naar HUIS VAN ORANJE over MAURITS en MARIL ÈNE. MAURITS was niet zo'n snelle leerling als zijn broer BERNHARD. Tijdens zijn laatste jaar van de middelbare school in APELDOORN kreeg hij één keer in de week wiskundeles van HANS MULDER. Daartoe kwam hij dan naar MAARN. Aan HANS MULDER heb ik het definitieve recht op mijn handelsmerk te danken. MARILÈNE heeft haar middelbare schooltijd volgens het programma doorgebracht in VELP. Inmiddels wordt dat zeer vertrouwd terrein. Morgen ga ik weer naar ELLECOM.

Maandag 17 juli 2000
Dat was een bijzonder bezoek aan die SAUNA AAN DE ZUTPHENSEWEG. Op het Centraal Station van NIJMEGEN raakte ik al direct in gesprek met een groepje Canadese militairen. Zij droegen de kroon van BUCKINGHAM PALACE op hun baret. Reden waarom ik hen heb laten weten dat ik vorig jaar aan het begin van de VIERDAAGSE een groepje landgenoten de gelegenheid heb gegeven het telefoonnummer van HER ROYAL MAJESTY THE QUEEN te bellen. Niet iedereen die op dat nummer belt wordt aangenomen. Alle binnenkomende lijnen worden uiteraard gechecked. Zij waren buitengewoon enthousiast over het verhaal. Met de tekst die ik gisteren nog tegenkwam van ALAN BEER UIT FOLKESTONE in mijn gedachten kwam ik rond 15.00 uur in DIEREN aan.

De Canadese heren hadden uiteraard direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om mij enkele attributen van de ROYAL NAVY toe te stoppen. Een van de officieren had mij in ARNHEM al de hand geschud met de woorden "See you later".

Het deed mij derhalve deugd dat zij mij thans ook in de gelegenheid hebben gesteld de kroon van HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II in mijn brieven op te nemen, nadat ik hen mijn coat of arms in mijn briefhoofd had laten zien, waarop ik de reactie "Excellent" mocht ontvangen.

Enthousiaste reacties dus. Vanuit het station DIEREN ben ik naar ELLECOM gewandeld. Bij de entree van het dorp werd al direct gewaarschuwd om niet harder dan 50 km per uur te rijden. Die snelheidslimiet geldt ook in PARIJS, als ik mij niet vergis. Toevallig had ik het rode shirtje van THE LONDON PUB uit FUENGIROLA aangetrokken en mijn sweatshirt uit EARLS COURT GYM te LONDEN meegenomen. Voor mijn saunabezoek heb ik eerst een bezoekje gebracht aan het landgoed AVEGOOR. Hierbij tref je de brochure aan. Het is zeer geschikt voor de organisatie van CONGRESSEN EN SEMINARS, hoewel ik heb laten weten dat ik mijn primaire commitment dienaangaande met DE ENGELENBURG heb.

Het is echter wel een uitstekende lokatie en ik zou er best wel mijn NEDERLANDSE PRIVÉ VESTIGING willen hebben als ik ooit nog eens een keer het geluk zou mogen beleven in het huwelijk te kunnen treden. De Maple Leaf, die ik van de jongens meekreeg, deed mij uiteraard weer aan mijn collega HALBERTSMA denken, aangezien zij in TORONTO is geboren. Ook het feit dat mijn naamgenoot JOAN BARON VAN DER HEYDEN zijn bedrijfspand heeft in de Canadastraat 4 te HEINO leidde - wellicht - aan de bar in de sauna WELLECOM tot een bijzondere conversatie. De bar beschikte - voor de koffie - over dezelfde kopjes en schotels als DE BAAK in NOORDWIJK. Mijn buurman aan mijn linker zijde kreeg een Oranje kopje aangeboden met een Groen schoteltje. Dat gaf aanleiding tot een stevige discussie. Onder meer met het echtpaar Berkhout uit VELP. "Daar komt goed volk vandaan" aldus de heer Berkhout. Dat kon ik inderdaad bevestigen. "Ik heb daar ook nog familie en een bekende op de Willem Honigweg, de vader van mijn collega, PROFESSOR HALBERTSMA", die hij goed leek te kennen. Na afloop van het saunabezoek ben ik door de Zutphense Straatweg gewandeld. Op nummer 28 bevindt zich het pand

Florishaeve.

Het staat leeg. Dat was weer eens liefde op het eerste gezicht. Het pand deed mij automatisch denken aan WALCOTE HOUSE in ROYAL LEAMINGTON SPA, het oude woonhuis van veldmaarschalk MONTGOMERY, dat DIANA klaarblijkelijk voor mij had gereserveerd via MAXWELL-HEPPELL in WARWICK. Ik ben de tuin achter het huis gaan bezichtigen. Een Droom. De buurvrouw liet mij al snel weten dat het pand inmiddels is verkocht. "Ik zou hier graag willen wonen" heb ik haar daarop laten weten. "Wie weet.", was haar reactie. Dat is uiteraard ook afhankelijk van wie het pand gekocht heeft. Ik zou er in ieder geval al heel wat van mijn meubilair kwijt kunnen, zoals een eethoek met een waarde van meer dan Hfl. 6000,- en een tweepersoons slaapkamer-ameublement. Met de trein ben ik nadien naar NIJMEGEN getogen. Aangezien er om 23.16 geen aansluitende stoptrein was naar DUKENBURG ben ik even het Stationsplein opgelopen. Daar raakte ik in gesprek met een vlieger van een AWAC-VERKENNINGSVLIEGTUIG van de ROYAL AIR FORCE. Hij heeft zijn basis in GEILENKIRCHEN in DUITSLAND en zijn collega is laag over mijn huis gevlogen op de dag dat DIANA mijn eerste brief had ontvangen op 8 OKTOBER 1996. Ik hoop echter weer op zeer korte termijn als vanouds met MIJN VOORMALIGE COLLEGA wederom aan het werk te kunnen. Voor een goede samenwerking met de VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN heb ik absoluut geen Stichting Nationaal Onderwijs meer nodig. Voor die stichting voel ik mij geenszins meer verantwoordelijk. Dat is inmiddels goed bekend. Liefde is... ...bij elkaar passen als de stukjes van een puzzel. Dat is volstrekt juist. Daar heb ik de heer Berkhout gisteren geen twijfel over laten bestaan. Dat geldt vooral voor mensen die het middelpunt van een NETWERK vormen.

In dat verband kijk ik weer naar onze weekhorosocoop. Hierbij denk ik steeds aan hetgeen ik HERMAN heb geschreven in mijn brief van 7 APRIL JONGSTLEDEN: "Even wachten dus tot dit busje voorrijdt om mijn archief te verhuizen. Wellicht kan hij ook nog een keer naar Spanje rijden.

Dit busje van De Koning uit Velp stond afgelopen zaterdag geparkeerd voor de Florishaeve in Ellecom onder het motto

De Koning
Daar bent u Keizer

Een goed idee. 20.15 Ik heb zoëven de foto's gescanned van de reis die ik heb gemaakt op 26 JUNI 1999 van NOORDWIJK (Quarles van Uffordstraat), via WASSENAAR (DE PAAUW en DE HORSTEN) naar BRUMMEN." De Koning in Velp blijkt een taxibedrijf te zijn, gevestigd op de Hoofdstraat nummer één. Er was gisteren overigens nog een gast in de sauna met de naam Van der Aa. Hij staat automatisch altijd op de eerste plaats. Erg handig om in de markt te komen. Er wonen trouwens heel wat leden van de familie Koning of De Koning in Velp. MR. HENK KONING woont op de Schelmseweg in OOSTERBEEK. Volgende week is de belangrijke vierdaagsevrijdag.

VORIG JAAR heb ik daar nog een Britse auto aangetroffen met het opschrift 007 in de buurt van notariskantoor SCHUIJREN aan de Van Schaeck Mathonsingel. Ik ga ervan uit dat men MIJN VERHAAL gaat filmen als een soort JAMES BOND STORY.

Eén van de Canadezen in de trein van NIJMEGEN naar ARNHEM was die auto ook al opgevallen. Dit zijn de beelden van 23 JULI VORIG JAAR.

De desbetreffende auto kwam uit SURREY, de regio waar MOHAMED AL FAYED klaarblijkelijk woonachtig is.

Hier komt ook PETER HORSLEY vandaan, die zo'n aardige limmerick had laten publiceren in The Sun met als afsluiting 'And now their faces are puple as heather'. Naar aanleiding van mijn verhaal heb ik burgemeester ED D'HONDT bij die gelegenheid in principe toegezegd dit jaar de VIERDAAGSE mee te lopen. Het zit er echter niet in vanwege de conditie. Wellicht de laatste kilometers op de Via Gladiola. Maar uitsluitend om ED hiermee een plezier te doen als ik tijd heb. Hij is ook al eerder voorzitter geweest van de VNG. Ik vraag mij wel af wie er vreemde verhalen over jou de ronde zouden kunnen doen. M.A.F. wellicht? Daar houd ik mij nu even buiten. Ik ben alleen nog benieuwd naar jouw actieplan. Ik heb HERMAN en Lulu vanmiddag gebeld om te zien of ze weer thuis zijn. LANDGOED AVEGOOR is bijzonder geschikt voor brainstormsessies 'op de hei'. Ik kreeg echter nog het antwoordapparaat (13.52). Bij 'mensen zonder scrupules' denk ik aan de leden van de ETA. Nu deze terroristen ook in mijn regio actief zijn geworden is het nog maar de vraag of wij het geplande congres doorgang kunnen laten vinden. De ontwikkelingen dienen we dus op de voet te blijven volgen. Het lijkt mij goed dat die AWAC uit Geilenkirchen daar de zaak ook eens goed in beeld brengt. Het verbaast mij keer op keer dat deze elementen - ondanks alle moderne opsporings- en communicatietechnieken - zich nog steeds vrij kunnen bewegen teneinde hun verwoestende werk te doen. Het leidt tot niets. Wat het rinkelen van de telefoon betreft is het vandaag wel meegevallen. Het enige telefoontje kwam van mijn nicht Marianne met de mededeling dat ze op reis gaat naar SAINT TROPEZ. Ik dacht daarbij automatisch aan mijn bezoek aan PARK LANE te LONDEN op 23 DECEMBER 1997. In mijn boekhouding vond ik dienaangaande nog een 'bonnetje'. Ik had op dat moment slechts drie miles op de teller.

Dinsdag 18 juli 2000
Op de Spaanse televisie zag ik gisteren de beelden van de begrafenis van José María Martín Carpena in de kathedraal van MÁLAGA. Ik herkende direct de kardinaal van Málaga. Ik heb op GOEDE VRIJDAG nog de communie van hem ontvangen. Ook waren KONING JUAN CARLOS en JOSÉ MARÍA AZNAR aanwezig. Men liet ook nog de ingang van EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA zien. Tot voor kort is CELIA VILLALOBOS - de huidige minister van SANIDAD Y CONSUMO - daar burgemeester geweest.
Ik verwacht op korte termijn zeer zeker problemen met de familie AL FAYED, tenzij MOHAMED met een elegante oplossing komt voor het probleem en publiekelijk erkent dat hij DIANA nimmer over trouwplannen met zijn zoon heeft horen spreken. Ik heb over 1997 nu 652 DOOR MIJ BETAALDE NOTA'S gescanned, waaronder de bonnetjes uit ENGELAND in dat jaar. Enige toelichting. P207 betreft de betaling voor de AANGETEKENDE BRIEF AAN PRINSES DIANA OP 18 APRIL.

P211 toont mijn fysieke aanwezigheid aan in de fitness club EARLS COURT GYM waar zij ook ging fitnessen. P220 is van het taxibedrijf Star Car Service. De Egyptische chauffeur van dat bedrijf heeft mij op 22 APRIL vanuit het MANOR COURT HOTEL - dat in Egyptische handen was - naar KENSINGTON PALACE vervoerd, alwaar ik een schilderij voor MY LADY heb afgegeven.

Voorts nog enkele nota'tjes uit WARWICK, ROYAL LEAMINGTON SPA en STRATFORD uit die tijd. Een belangrijke getuige van mijn verhaal is mevrouw JANT VAN DIJK-DE VRIES van het STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN, waar ik ter voorbereiding van het geplande familiebedrijf VAN DER HEYDEN SPENCER/SPENCER van 12 TOT 14 juli heb gelogeerd. Op 28 NOVEMBER had ik in LEIDEN een gesprek met LYNNE DAWSON in de PIETERSKERK in LEIDEN.

Met KERST logeerde ik wederom in KENSINGTON. In het EDWARDIAN HOTEL deze keer, teneinde mijn LETTERS aan de direct betrokkenen te kunnen afgeven, m.u.v. de heer AL FAYED. Ik houd hem nog steeds verantwoordelijk voor het dodelijke ongeval en de hierdoor door ons geleden schade, die ik globaal op Hfl. 180.000.000,- heb begroot. Zijn brief van 13 AUGUSTUS 1997 toont aan dat hij van mijn relatie met THE PRINCESS OF WALES op de hoogte moet zijn geweest.

DIANA beschikte ook over mijn BUSINESS PLAN. Ik hoop op een goed voorstel van zijn kant te kunnen rekenen. Zoniet, dan zijn er juridische stappen noodzakelijk. Ik heb MR ABRAHAM MOSZKOWICZ terzake al geïnformeerd na een kort mondeling onderhoud met hem in JANUARI VORIG JAAR in AMSTERDAM. Wat de verhuizing betreft hoop ik op de Zutphensestraatweg 28 in ELLECOM terecht te kunnen. Al is het maar om een kamer te huren, zodat ik hier een pied à terre heb.

Liefde is... ...twee zielen één gedachten
LIESBETH heeft mij in 1992 al gezegd "volgend jaar hebben we alletwee een bloeiend bedrijf". Ik voel er veel voor om dat samen te gaan runnen al is het door alle gebeurtenissen wat vertraagd geweest. Inmiddels heb ik ALLE TOT OP HEDEN GEMAAKTE KOSTEN voor CERVANTES in beeld (exclusief renteberekening): Een verbeterde opstelling treft u in FELIZ AÑO NUEVO. Met ALLE FACTUREN ben ik rond. Ik begin vandaag aan het scannen van ALLE ONTVANGEN POST. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden Nijmegen.

19 JULI 2007 PLANET MONEY