19 juli 2000. Betreft: PLANET MONEY Kenmerk: JH/PO20000719. Nijmegen, woensdag 19 juli 2000. Beste Peter, Vandaag heb ik Mieke aan de telefoon gehad. Ze is weer in Nederland. Gisteravond het Nijmeegse feestgedruis meegemaakt met o.m. een optreden van Margreeth Eshuis op het Plein 1944. Margreeth werkte ook mee aan de laatste karaokeshow in Noordwijk in juli 1996, kort voordat ik naar Engeland vertrok. Zij liet bij die gelegenheid weten dat zij haar 'schaduw' zo hard miste. Wij werken in onze communicatie veel met het gebruik van metaforen, zoals je weet. Uiteindelijk is het de taak van Liesbeth om de verbindingen te leggen, zoals Ruud van der Zalm mij heeft toevertrouwd in Noordwijk. Ik vond het artikel over Diana's testament kort na haar overlijden (ingevoegd).

Opvallend is de roze steunkleur van de matjes die ik van haar heb gekregen in het najaar van 1996. Haar nalatenschap bedraagt 'slechts' 130 miljoen. Prins Charles heeft alle rechten op de persoonlijke bezittingen van Diana verspeeld door de scheiding. Nochtans heeft hij mij impliciet middels zijn schrijven d.d. 13 oktober 1998 erkend dat hij het oneens is met de handelwijze van het advocatenkantoor Boodle Hatfield inzake de publikatie van The False Last Will of The Princess of Wales.

In ieder geval worden mijn reasons for writing gewaardeerd. Hier hecht ik sterk aan. Ik ben derhalve van mening dat er thans tot aktie terzake dient te worden overgegaan. Ik verzoek jou hiermede dit in goed overleg met belanghebbenden bij de uitvoering van mijn businessplan te regelen, waaronder André Veltman van ABN-AMRO/Stichting Cervantes Benelux. Onder meer ook in verband met het artikel KPN met ABN Amro in bankzaken op internet. Integratie binnen ons beleidskader past binnen de mogelijkheden. Regel dat maar met George Görtemöller. Er is dus weer werk aan de winkel voor André Veltman. Op mijn laatste brief BERICHT UIT WOERDEN d.d. 3 maart van dit jaar aan hem heb ik nog geen reactie ontvangen. Van Herman heb ik nog niets vernomen. Er woont ook nog een familie de Koning in Ellecom. Merkwaardigerwijs geeft de CD-foongids hiervan het adres weer van Taxi de Koning aan de Hoofdstraat 145 6881 TG Velp . Hermans zoon Joost gaat eveneens in Velp studeren. Hierbij denk ik aan de mededeling van Mieke Vermeulen dat haar zwager in Zoelen is overleden. Hij woonde met Mieke's zus op het Kasteel Zoelen. Zijn naam is Jansen. In de CD-foongids vond ik twee Jansens in de Achterstraat 9 in Zoelen. Het kasteel is vermoedelijk eigendom geweest van mijn voorouders. Ik lees dienaangaande in mijn familiegeschiedenis:

"Bij mij bestaat het gerechtvaardigde vermoeden dat onze familietak teruggaat op de kerkhervormer Gaspar van der Heyden (1530-1584). Dr. M.F. van Lennep heeft over Gaspar in 1884 een interessante dissertatie geschreven, waarnaar ik gemakshalve verwijs. Ik vermoed ook een relatie met de vrij-adellijke familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg, waarover reeds veel publikaties zijn verschenen, en het geslacht Van Heyden of Von Heyden. Ik verwijs hiertoe ook naar het bij het Centraal Bureau van de Genealogie te 's-Gravenhage berustende werk Sur les nobles et très anciennes maisons Van der Heyden, dites De la Bruyère. Mijn genealogisch onderzoek tot op heden (10 juni 1996) heeft mij gebracht bij Thijs van der Heyden, die in de eerste helft van de achttiende eeuw waarschijnlijk in Maurik is geboren en in 1803 in Opheusden is overleden. Aardig is de relatie tussen de geschiedenis van het Westfaalse Heyden en de geschiedenis van Maurik. De heren van Maurik werden door Arend Vijgh heer van Zoelen, in zijn kwaliteit van ambtman van Neder-Betuwe op de vingers getikt en in 1651 riep deze eenvoudig de graaf van Culemborg op het matje. Naar mijn mening is deze heer Arend Vijgh uit het edele geslacht van Heyden afkomstig, aangezien 'Soelen' naar alle waarschijnlijkheid haar naam te danken heeft aan de stenen tafel 'tho Söllinck' te Heyden, vanwaarachter de Heren van Heyden rechtspraken. De stamvader van de adellijke familie Van der Heyden van Doornenburg stond te boek als Johannes Fögh. Fögh en Vijgh verwijzen beide naar de functie van voogd - van een klooster - die verschillende Heren van Heyden in de middeleeuwen vervulden. In datzelfde Zoelen zou op 14 december 1662 Floris van der Heyden worden geboren als zoon van Gerrit Otten en Neelke Floren. De edele naam Van der Heyden werd tijdens de Spaanse bezetting om begrijpelijke redenen niet gevoerd. Mieke belt mij aanstaande maandag op voor een afspraak. Zij beschikt over mijn post die naar Spanje is gestuurd. We zullen weer gespreksstof voldoende hebben. Ik denk hierbij automatisch aan de op bijgevoegde plattegrond aangegeven Burensedijk. Hij voert naar Buren.

Daar heeft ook nog een soort familiekasteel gestaan, zoals je weet. Het wapen op het kasteel te Zoelen vertoont een draak. Dit past geheel binnen het thema van The Dragon Vision Wizard of Oz. Wellicht kunnen we ons boek ook die titel meegeven. Dat wordt dan uiteraard een wereldhit. Ik prijs mij gelukkig dat mijn geluk niet meer in de weg wordt gestaand door een gehuwde status. Het is wel triest dat het huwelijk niet is doorgegaan met My Lady in Pink. Liefde is... ...samen oud worden. Dat zullen we dan maar hopen.

21 JULI 2000 VERDER BOUWEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF