ZONDAG 1 NOVEMBER 2009

WAARDE COLLEGAE

Gisteren heb ik gebruik gemaakt van mijn Keuzedag 3 van de NS om kris-kras door Nederland te reizen. Eerst naar de postbus in Utrecht. Daar trof ik onder meer de volgende stukken aan. Op de eerste plaats het laatste nummer van het verenigingsblad van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND.

Met drie leuke artikelen, zoals een reportage over een studiemiddag voor én door docenten Spaans onder de titel ¿Por qué no te callas? Een gevleugelde uitspraak van SU REAL MAJESTAD EL REY in Chili. Een verslag van PEPITA FIGUEIRAS van het CONGRESO XLIV DE LA AEPE (= ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL) met als afsluitende zin : "El próximo año el XLV Congreso tiene previsto en TENERIFE. Allí nos encontraremos todos nuevamente". En een verslag van mijn collega LÉONTINE FREEVE over ONZE REIS NAAR ARGENTINIË EN URUGAY. Voorts twee nummers van het blad Viva España ¡TEMPERAMENT! met in het colofon een foto van mijn overleden vriend RONALD BLANKENSTEIN, waarvan ik niet weet of ik hem op deze webpagina mag publiceren. Van de secretaris van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN ontving ik het volgende bericht.

Ik citeer. 23 september 2009. 40 De heer J.L. van der Heyden p/a Postbus 689 3500 AR UTRECHT betreft: lidmaatschap KVNLRO Geachte heer Van der Heyden, Kort na de laatst gehouden jaarvergadering, op I jull 2009 te Alkmaar, werden wij erop attent gemaakt dat u niet zou beantwoorden aan de voorwaarden voor lidmaatschap van onze Vereniging. Artikel 3.2 van onze Statuten luidt: Tot het lidmaatschap worden uitsluitend toegelaten natuurlijke personen die krachtens een Koninklijk besluit deel uitmaken van een Nederlandse ridderorde of van een Koninklijke huisorde en voor het lidmaatschap zijn uitgenodlgd door het Bestuur. Bij navraag is gebleken dat u niet voldoet aan het eerste deel van de voorwaarde, waaruit voortvloeit dat ook het tweede deel van de voorwaarde niet op u van toepassing kan zijn. Tijdens de laatste bestuursvergadering is uw lidmaatschap aan de orde geweest. De conclusie luidde - helaas voor u - dat wij op basis van bovenstaande artikel u uit ons register van leden zullen moeten uitschrijven. Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, A.E.M. Landheer-Roelants, secretaris.

Ik had dat inderdaad tijdens de laatste ledenvergadering al geconstateerd. Men heeft tijdens die vergadering voorgesteld uit genoemd artikel de woorden te schrappen: 'en voor het lidmaatschap zijn uitgenodigd door het Bestuur'. Als enige van de aanwezigen heb ik tegen die wijziging gestemd. Na het aannemen van voorgestelde wijziging heb ik mij daarom van verdere stemming onthouden. Ik leg mij dus bij deze beslissing neer en dank hiermede alle direct betrokkenen die mij na mijn gesprek met voormalig secretaris STEURBAUT op 29 SEPTEMBER 1996 op PALEIS HET LOO hebben gesteund in OUR QUIXOTIC QUEST.

Van de KAMER VAN KOOPHANDEL van ALKMAAR ontving ik onderstaand bericht.

Ik citeer. Stichting Cervantes Benelux Postbus 689 3500 AR UTRECHT Kenmerk K37JO0 Dossiernummer 41211928 Datum 9 oktober 2009 Onderwerp Wijziging van gegevens Geachte heer, mevrouw, Vandaag hebben wij uw wijzigingsopgave(n) ingeschreven in het handelsregister. Op het bijgevoegde 'Bericht van Registratie' ziet u het resultaat van de verwerking hiervan. Als er in de toekomst gegevens wijzigen verzoeken wij u deze, binnen een week na de wijziging, aan ons door te geven. Hiervoor kunt u formulieren downloaden op www.kvk.nl/formulieren. Als u meent dat de registratie in het Handelsregister onjuist is, kunt u bij uw Kamer van Koophandel bezwaar aantekenen. De termijn daarvoor is zes weken. Deze vangt aan de dag na dagtekening van deze brief. Als u meent dat de registratie in het Handelsregister onjuist is, kunt u bij uw Kamer van Koophandel bezwaar aantekenen. De termijn daarvoor is zes weken. Deze vangt aan de dag na dagtekening van deze brief. Met vriendelijke groet, Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.

Bericht van Registratie Rechtspersoon: Rechtsvorm: Stichting. Statutaire naam: Stichting Cervantes Benelux. Statutaire zetel: Amsterdam. Adres: Winthontlaan 200 B12, 3526 KV Utrecht. Correspondentieadres: Postbus 689, 3500 AR Utrecht. Akte van oprichting: 08-10-1992. Activiteit: Bevordering van handel. Bestuurder(s): Naam: van der Heijden, Johannes Lambertus. Geboortedatum en-plaats: 09-11-1947, Nijmegen. Infunctietreding: 08-10-1992. Titel: Secretaris. Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd. Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid: 09-10-2009.

Ik begrijp het niet helemaal, aangezien de stichting staat ingeschreven in het handelsregister van AMSTERDAM. De enige die bevoegd was tot het verrichten van dit soort mutaties was LIESBETH HALBERTSMA tot en met 31 JULI 2009 in goede samenwerking met onze juristen. Ik ben het wel met de wijziging eens. Het betekent dat de heer ANDRÉ VELTMAN geen deel meer uitmaakt van het stichtingsbestuur namens de RAAD VAN BESTUUR VAN ABN AMRO en deze bestuurders thans onafhankelijk van deze stichting kunnen gaan werken aan de verdere ontwikkeling van de Transatlantische BANK CERVANTES. Ook kan de heer VELTMAN nu ook geen aanspraak maken op het nieuw te vormen stichtingskapitaal als vermeld in BETALINGSHERINNERING 1 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Ook ontving ik twee facturen. Factuur 990205 van ipma-nl voor INSTITUTO CERVANTES LTD ENGLAND AND WALES met debiteurennummer 49999 ad EUR 30,00 voor mijn deelname aan de PPM bijeenkomst 07-09-2009. En factuur 502358128 ad EUR 148,75 van TNT Post voor de huur van Postbus 689, 3500 AR in Utrecht voor de periode 1-11-2009/31-10-2009. Aangezien ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn brief HERFST OP DE ENGELENBURG TER ATTENTIE VAN DIENS DIRECTIE heb ik deze rekeningen THANS - 19:25 - vanuit privé voldaan.

Vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar vertrok ik om 13:45 TERUG NAAR DE KUST. Eerst naar Haarlem.

Met de sprinter naar VOORHOUT.

Daar nam ik de bus van 14:44 naar NOORDWIJK. Hij was precies op tijd. En om 15:00 belandde ik opnieuw op het oude, vertrouwde Picképlein.

En natuurlijk dacht ik direct aan MIJN OUDE WERKGEVER.

Net als op 31 AUGUSTUS 1997 was DE BAAK gesloten.

Maar CHANGE is nog steeds hun belangrijkste thematiek.

Mijn glazen dambord staat er nog onder het motto TRANSPARANTIE IS DE LEUS. En het spel is weer geheel compleet. We kunnen dus beginnen aan een nieuw partijtje.

De oude bungalow is niet meer. Maar wel dit fraaie pand.

Met een nostalgisch verlangen heb ik weer eens een wandeling gemaakt langs oude paden. In het HOTEL BELVEDERE heb ik op 9 november 1988 mijn 41ste verjaardag gevierd tijdens de opleiding van NIEUW ELAN.

Ook dit hotel trof ik gesloten aan. Maar bij het passeren van het fraaie ZONNEWENDE kwam er een originele Noordwijker naar buiten. Ik sprak met hem over HARRY MENS en MARTIN SCHRÖDER van MARTINAIR en vervolgde mijn weg naar het GAT VAN PALACE.

En vervolgens naar de HARBOUR LIGHTS.

En nam plaats achter de bar waar mijn leven in een gesprek met onze voormalige projectleider RUUD WEST een totaal nieuwe wending heeft genomen

Na het nuttigen van een overheerlijke erwtensoep uit grootmoeders tijd in het restaurant BON BON ben ik weer eens bij ONZE VOORMALIGE OVERBUREN op bezoek gegaan.

In de glazen gang zag ik hoe het pand waarin ik de mooiste momenten van mijn leven heb meegemaakt in een nieuw licht was komen te staan. Het vriendelijke hotelpersoneel kwam mij daarbij al vrolijk lachend voorbij. En zo kwam ik onverwacht terecht in 't ELFDE GEBOD.

De vuurtoren van Noordwijk is voor mij altijd EEN BAKEN VAN HOOP gebleven. Daarom ging ik weer terug naar ons oude pand.

Het is blijkbaar nog te koop bij VAN DER MEER van de flappentapper. Ik hoop echter dat het in DE FAMILIE blijft. Maar hoewel het pand mij onbewoond leek brandde er een helder licht in onze keuken.

En op het aanrecht stond een fraaie bos rozen in de kleuren ROOD EN GEEL met een vleugje ORANJE.

Bij deze deur heb ik in 1991 met pijn in het hart afscheid genomen van MIJN BESTE COLLEGA. Ik hoop dat hier binnenkort ONZE RODE LOPER kan worden uitgelegd. Vanuit dat perspectief kijk ik naar de nieuwe statistiek van vandaag.. De Top 10 van 102 eerste pagina's. 1. / 2. INZAKE CERVANTES AIRLINES 3. COLLOQUIUM VAN DE AEPE IN MOSKOU (2002) 4. AANKOMST IN SEGOVIA 5. GESPREK MET STEVEN SPIELBERG 6. CARTAS AL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 7. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 8. NH HOTELS CERVANTES 9. BANK CERVANTES BENELUX 10. INTRINSIEKE MOTIVATIE

De Top 100 van 101 verwijzende pagina's. 1. Direct Request 2. 1967-2009: ONDERWIJS EN SPANJE 3. WIR HERREN VON HEYDEN 4. HET WARE VERHAAL 5. ESPAÑA - NEDERLAND 6. JOHN KOTTER 7. STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN IN HILVERSUM 8. BERICHT VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE 9. DE RODE HOED 10. UITSTAANDE VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 11. DE LAATSTE BRIEF UIT NEDERLAND VOOR MIJN VERTREK NAAR SPANJE 12. HART VAN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL13. CERVANTES EMPLEO 14. GEEN STATISTIEKEN 15. VOLLE KRACHT VOORUIT! 16. PUINRUIMEN EN HERSTARTEN TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 17. CERVANTES ENTERPRISES 18. FC CERVANTES 19. DR. HASNATH KHAN 20. BANK CERVANTES BENELUX 21. ALCALÁ DE HENARES 22. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 23. VERMOGENSBEHEER 24. SHAKESPEARE EN CERVANTES 25. BEZOEK AAN KONINKLIJK PALEIS IN MADRID EN HET ESTADIO SANTIAGO BERNABEU 26. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 27. CERVANTESONLINE 28. LE FIGARO 29. TERUG IN DE BENELUX 30. BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL VAN 2002 TOT EN MET HEDEN 31. ONTWIKKELINGEN 32. IT'S SUMMERTIME! 33. NIEUW LEIDERSCHAP 34. IN KONINKLIJKE DIENST 35. INDEX OF THE CABLE TURTLE OF PURPLE 36. BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 37. VAN DER HEYDEN/SPENCER 38. ANGELS 39. A STAR IS BORN 41. HEINEKENBORREL 42. KROONJAAR 2005 43. UIT ARNHEM TERUG 46. LEAN ON ME 47. INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? 48. CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY 49. CERVANTES REIZEN 50. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES 51. NH HOTELS CERVANTES 52. SAFETY AND SECURITY 53. MY ROYAL MISSION 54. KONINKLIJK VOETBAL 55. NICO WORDT DE CHAUFFEUR 56. BILDERBERGGROEP 57. THE FINAL COUNTDOWN 58. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 59. KONING CONSTANTIJN 60. INDEX LETTERS TO ELIZABETH 61. BRIEF 1 AAN LIESBETH HALBERTSMA: BIJ DE VIJFTIENDE JULI 1991 62. DIANA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 63. POSTBUS 689 64. DE SPIJKER OP ZIJN KOP 66. BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK 67. PAARSE WENSEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 68. GELUKWENS AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE 71. RECONSTRUCTIE: DE RIT NAAR DE LUCHTHAVEN LE BOURGET 72. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES 73. BRIEVEN INZAKE DE CABLE TURTLE OF PURPLE 74. EEN NIEUW BEGIN 75. POST UIT BUCKINGHAM PALACE 76. VERHALEN VAN DE NUMBER ONE 77. STICHTING WERELDOUDERS (1) 78. IN MEMORIAM Z.K.H. PRINS CLAUS DER NEDERLANDEN 79. DAGBOEK VERDERE BELEIDSONTWIKKELING 80. THE FINAL TOUCH 81. SPAANS IN NEDERLAND 82. WARM WELKOM VOOR PRINSELIJK PAAR 83. KONINGINNENDAG 84. GEAGENDEERDE UITNODIGING 85. BRITISH SECURITY SERVICE 86. A ROYAL DUTY IV 87. THE REAL NUMBER ONE 88. PAUL SARS 89. NEDERLAND-ENGELAND 90. GEBED ZONDER VAN DEN ENDE 91. DYNASTIE VAN HEYDEN 92. TUSSENRAPPORTAGE 93. SUNFLOWER POWER 94. HART VAN DE ORGANISATIE 95. 1992 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 97. BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL 98. 26 OKTOBERBORREL TER ARTTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 99. CORRECTIES TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN 100. TOLEDO EN VALLADOLID. Vandaag staat er RUSSISCH EI op het menu. De ZALMSALADE heb ik vannacht nog genuttigd.

2 NOVEMBER 2009 CONGLUTINAR