TELEFAX Bestemd voor: Makelaardij Soeteman. Betreft: Bod van Hfl. 249.000,- Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Datum: 19 maart 1997. Tijd: 11.00 uur. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Soeteman, Hiermede bevestig ik ons telefoongesprek van hedenmorgen waarin u mij heeft medegedeeld de verkoopacte van mijn huis thans op te maken. Ik verzoek u hierin de volgende clausule op te nemen. 'Koper verklaart hiermede geen rechten te ontlenen aan de vermelding van het adres De Wellenkamp 15-30, 6545 NM NIJMEGEN op briefpapier en ander drukwerk van onder meer The Office of Diana, Princess of Wales, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Friso van Oranje-Nassau, Hare Majesteit Koningin Beatrix en Prins Claus der Nederlanden, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier Prince Henry de Luxembourg, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón, De Minister-President van de Staat der Nederlanden, De Minister-President van het Koninkrijk Spanje, De voorzitter van de Nederlandse werkgeversvereniging VNO-NCW, De directeur van het Management Centrum VNO-NCW en De Burgemeester van Nijmegen, welke geheel voorbehouden blijven aan de Heer Johannes Lambertus Van der Heyden, geboren 9 november 1947 te Nijmegen.' Hartelijk Dank, Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN CC Lady Diana Francis Spencer - Princess of Wales.