Haags Juristen College Mr. J. van der Meer P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 2 juni 2002 Betreft: Claim No. XH 2 04462 Kenmerk: JH/HJC20020602 Torremolinos, zondag 2 juni 2002 Geachte heer Van der Meer, Na bestudering van het formulier van de NORTHAMPTON County Court en in aansluiting op mijn brief CLAIM OP HARRODS doe ik u aangehecht mijn reactie aan hen toekomen van heden met mijn kenmerk JH/NCC20020602 die ik vandaag - dus binnen de gestelde termijn van 28 dagen - zal verzenden. Ook treft u hiermede een kopie aan van brief N/Ref: 0214360 00472 033 van American Express te Madrid d.d. 24 mei 2002 die ik uit Brighton in Engeland mocht ontvangen. Zodra de bankrekening voor onze limited in Limassol is geopend zal ik hen terzake in kennis stellen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Zojuist hoorde ik het John saved the Queen van de tribunes schallen tijdens het WK Voetbal. Dat is een gunstig voorteken.

26 SEPTEMBER 2002 ANNUAL ACCOUNTS (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN