5 oktober 1999. Betreft: BROMBEEK. Kenmerk: JH/LH991005. Dear Elizabeth, Nijmegen, maandag 4 oktober 1999. Liefde is... ...met de kleine op stap gaan. Na mijn bezoek aan Bronbeek gistermiddag heb ik telefonisch met mijn oudste zoon Mark gesproken. Ik heb hem laten weten dat ik deelneem aan 'Management maakt meer kapot dan je lief is...' op de Baak. Hij vertaalde dat met "De Baak maakt meer kapot dan je lief is". Ik denk dat jullie je dit signaal zeer goed ter harte dienen te nemen. Mark heeft uiteraard een helder beeld van de loyaliteit die ik jegens mijn collega's - vanaf het moment van mijn ontslag - aan de dag heb gelegd. Hij weet ook welke investeringen - zowel financieel als emotioneel - ik in de afgelopen acht jaar heb gedaan met tot op heden zonder daadwerkelijk zichtbaar resultaat. Bronbeek heb ik gisteren ook weer alleen bezocht, terwijl ik er naar hunker om met gelijkgezinden meer activiteiten te ondernemen dan tot op heden het geval is. Er dient dus nog heel wat te gebeuren. Met andere woorden: schrijf me eens een briefje en laat eens weten wat je met mijn ideeën hebt gedaan. Men kan onmogelijk van mij verwachten dat ik daar tot in het voorjaar op moet blijven wachten. Het ligt voor de hand dat mijn boek pas in het voorjaar van het jaar 2000 zal worden gepubliceerd, maar een verslag van de stand van zaken aangaande de ontwikkeling van onze organisatie vind ik niet meer dan reëel. Zie het maar als een soort tussenrapportage. Ik was gistermiddag rond 15.30 uur in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.

Het Museum toont de koloniale geschiedenis van ons land, met name in Nederlands-Indië. Op de trap naar de eerste etage ontwaardde ik een schilderij van voormalig gouverneur Loudon en in zaal 2 (periode 1830-1900) twee schilderijen met de beeltenis van Generaal Karel van der Heijden. In het park bevindt zich eveneens een beeld van Karel ofwel 'Kareltje van der Heijden' zoals hij schertsend door mijn oom Floris uit de nabijgelegen Potgieterstraat wordt genoemd.

Deze Floris is op 29 augustus jongstleden 85 jaar geworden en heeft inmiddels een oproep gekregen voor een herkeuring in verband met de verlenging van zijn rijbewijs. Uiteraard heb ik hem en zijn echtgenote gisteravond ook even met een bezoek vereerd. Voordien had ik echter vastgesteld dat Karel van der Heijden in 1917 als commandant van Bronbeek is opgevolgd door S.A. Drijber. Hij voerde het commando over het huis vanaf 1 augustus 1917 tot en met 30 april 1932. Burgemeester Drijber kwam in de jaren tachtig ook regelmatig op bezoek volgens de heer Huis in't Veld van de receptie. In het nabijgelegen restaurant vond ook een tentoonstelling plaats van fotograaf Ton Aartsen (Breda 1950) met als thema banden met Indonesië. Prachtige beelden! Ik trof daar ook een boek over Malang, de geboorteplaats van jouw oom Johannes Drijber op 24 april 1924. Ik zit dus nu ook midden in jouw familiegeschiedenis. Daarom ga ik vanmiddag terug naar Arnhem om die verder te onderzoeken. De stamboom van het huis van Oranje-Nassau uit Het Loo gaat terug naar Engelbrecht I (1370-1442).

Het Huis van Nassau had in de middeleeuwen hetzelfde wapen als het Huis van Heyden. De heer Huis-in-'t-Veld trok gisteren dus een aardige conclusie omtrent mijn afstamming. 20.00 Terug uit Arnhem. Het Rijksarchief was gesloten, maar ik werd desalniettemin geholpen toen ik liet weten dat ik in Spanje woon. Ik kreeg daar een nieuwe bezoekerspas met nummer 15 9344. De archivaris heeft mij geholpen aan Die Genealogie der Grafen und Herzöge von Geldern aus dem Hause Wassenberg van Ralf G. Jahn. Dit in verband met mijn dissertatie-onderzoek naar de relatie tussen het Huis Van der Heyden en de Europese Vorstenhuizen. De stamboomgegevens neem ik mee naar Spanje om ze daar in de computer in te voeren. Vervolgens heb ik het gemeente-archief bezocht teneinde meer informatie te verkrijgen over de burgemeesters van Arnhem. Na een kaart met paarse inkt te hebben ingevuld met als titel voor een mogelijke publikatie De Geschiedenis van Cervantes is de Geschiedenis van een Filosofie noteerde ik om 15.00 uur de volgende namen:

Mr. R.J. Bouricius 1816-1824
Mr. J. Weerts 1824-1841
Mr. J.J.A.A. baron van Pallandt 1841-1872
Mr. F.M.C. Pels Rijken 1872-1884
Jhr. D.J.A.A. van Lawick - van Pabst 1884-1899
Mr. E.C. baron Sweerts de Landas 1899-1904
Jhr. mr. dr. A. Röell 1904-1910

Mr. A.J.A.A. baron van Heemstra 1910-1920
Jhr. mr. D.J. de Geer 1920-1921
Mr. S.J.R. de Monchy 1921-1934
H.P.J. Bloemers 1934-1944 (15-4-1945 eervol ontslag verleend)
E.A.A. Liera 28-07-1944/16-12-1944
A. Schermers 1-10-1944/19-04-1945
C.G. Matser (overleden 5-2-1973) 1945-1969

Drs. J.A.F. Roelen 1969-1980
Mr. J. Drijber1980-1989 was getrouwd met Mary Halbertsma
P. Scholten 1989

Meer informatie was er op het gemeentearchief niet aanwezig dan de noodkreet "Hoogspanning, Levensgevaarlijk NEC". Dat was gisteren echter wel meegevallen. We hebben onze Arnhemse vrienden een leuke 5-1 overwinning cadeau gedaan nadat Vitesse in het voorjaar op de Goffert haar Waterloo had gevonden en de Held van Waterloo staat nog altijd in Bronbeek in het park.

Je begrijpt dus dat mijn belangstelling voor de antecedenten van de heer Drijber gaandeweg toenam naarmate het onderzoek vorderde. Zo wendde ik mij eerst tot het Gemeentelijk Documentatiecentrum. Daar verwees men mij naar de nieuwe lokatie van het College van Burgemeester en Wethouders op het Willemsplein 20. Eerst passeerde ik echter de Openbare Bibliotheek en in het aldaar gevestigde Gelders Documentatie Centrum kreeg ik een aantal artikeltjes mee ter gelegenheid van het afscheid van jouw oom als Burgemeester van Arnhem op zaterdag 15 april 1989. Bij het zien van zijn foto dacht ik hem te herkennen van mijn bezoek aan Bronbeek gistermiddag. De artikelen heb ik als bijlage aan de voet van deze brief uitgetypt. Ik zal de informatie in Spanje aan jouw familiegeschiedenis toevoegen. Voorts heb ik in de patriciaatsboeken nog gezocht naar de inschrijving van het huwelijk tussen Drs. E.H. Halbertsma en de heer B. Heinrichs. Dat huwelijk heb ik echter niet kunnen vaststellen. Tenslotte heb ik om 17.15 nog aangebeld op het Willemsplein 20. Ik werd direct zeer voorkomend te woord gestaan. Een attente dame heeft mij toegezegd mij een c.v. van de heer Drijber te doen toekomen. Zij liet mij weten dat hij thans voorzitter is van de Stichting Vrienden van Bronbeek, hetgeen mij in mijn overtuiging heeft gesterkt dat ik hem gisteren tegen het lijf ben gelopen tijdens mijn bezoek aan de tentoonstelling van Ton Aartsen. "De wereld is maar klein", was het commentaar van de gemeente-medewerkster. Gezien de goede reputatie die jouw oom geniet denk ik dat het goed is dat hij overweegt zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. 23.00 Ik heb het artikel "Soms moet je van je afbijten" met belangstelling gelezen. Ik begin nu steeds beter te begrijpen waardoor wij al vanaf het begin zo goed op elkaar zijn ingespeeld. De heer Drijbers visie komt zeer sterk overeen met die van jou en mij. Met name zijn binding met het voormalige landgoed Meinerswijk betekent voor mij tegelijkertijd een binding met de familie Van der Heyden/Van der Heijden. Zijn belangstelling voor geschiedenis en schrijven, alsmede zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring - met name als voormalig voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten - maken hem bij uitstek geschikt voor een functie in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Ik hoop daar op korte termijn met hem over van gedachten te kunnen wisselen. Het drugsprobleem zoals hij dat in 1989 heeft beschreven is thans ten gevolge van de door ons gevoerde strategie aanzienlijk verbeterd. Dat geldt ook voor de toendertijd ernstige vorm van criminaliteit. Onze lijn van structurele aanpak van die problematiek kan binnen ons beleidskader vanuit de Stichting Cervantes Benelux/European Cervantes Foundation worden voortgezet. Aangaande de hardheid van het handelsmerk Instituto Cervantes adviseer ik jou de file van Knijff & Partners goed te bestuderen. Het depot dient binnenkort wellicht weer te worden verlengd. Als bijlage van deze brief voeg ik mijn berichtgeving aan de heer P.A.W. Thiel toe vanaf 28 februari 1995 tot op heden.

Dinsdag 5 oktober 1999. Liefde is... ...ook wel eens boos op hem zijn. Dat klopt. Dat overkomt mij ook wel eens. Maar dat gaat wel weer over zodra iedereen zich aan zijn of haar afspraken houdt. Ik ben dus benieuwd hoever je al met de Eikenhorst gevorderd bent. Met de informatie die ik je vandaag doe toekomen kun je inderdaad verder met een nieuw hoofdstuk. In mijn computerbestand dat ik je op schijf heb laten bezorgen tref je onder meer mijn beleidsstukken van 20 december 1997, kenmerk ICB/Justitie971220.1 aan m.b.t. Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II G32 gericht aan de griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht, Maliebaan 34, 3581 CR UTRECHT.

Hierin is jouw naam veelvuldig genoemd. Daar kun je dus mee uit de voeten. Succes ermee. Desgewenst wil ik het stuk nog wel een keer voor je tekenen voor het geval de rechtbank je er geen exemplaar van verstrekt. Je hebt echter mijn toestemming om hier kennis van te nemen en juridische actie te nemen tegen de hoofdverantwoordelijken van het voortdurende onderbreken van het ontwikkelingsproces van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Ik raad mijn gele partner daarbij aan om eens een paar uur door de Kaapse bossen te gaan hardlopen. Het is goed voor het hart en de balans, zowel fysiek als financieel. Naast het huis van de familie Wijffels bevindt zich nog een heuveltje om te gaan mediteren in trainingspak. In 1986 hadden wij nog belangstelling voor dat huis. De nieuwe voorzitter van de SER is ons echter voor geweest. Gistermiddag had ik gewoon mijn 'oude kloffie' aan. Dat zal geen geweldige indruk hebben gemaakt bij het College van B&W in Arnhem. Ik ben er echter al flink bekend. Dat scheelt een stuk, maar zodra ik met jouw oom een gesprek aanga zal ik mij weer hullen in een koninklijk tenue. Maak je maar geen zorgen. Wij zijn van alle markten thuis. Tot in Brussel toe. En Majesteit is ook niet altijd in haar eerste grijs op stap geweest. Daar kan de majoor je alles over vertellen tijdens de volgende special event van de Baak-kring.

Maar eerst vervolg ik met mijn berichtgeving aan de heer Thiel (12.00). 17.00. Ik ben gekomen tot maart 1997. Angela belde vanmiddag. Ik zal je donderdag verder berichten.

BERICHTGEVING AAN KNIJFF EN PARTNERS VAN 8 APRIL 1995 TOT EN MET 18 MAART 1997 (WORDT VERVOLGD): HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (1) - FAKTUUR 71874 - HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (2) - HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (3) - HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (4) - INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) - INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) - BRIEF AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING - ERRATUM - INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4) - INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) - INSTITUTO CERVANTES BENELUX (6) - STATE OF THE UNION - DEPOT HANDELSMERK UNITED KINGDOM - REGISTRATIE VAN HET WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN GROOT-BRITTANNIË (1) - REGISTRATIE VAN HET WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN GROOT-BRITTANNIË (2) - INSTITUTO CERVANTES LIMITED UNITED KINGDOM - SPAANSE VRIENDEN - BERICHT AAN DE MINISTER-PRESIDENT - UW BRIEF VAN 24-02-97 - CONCEPT VOORSTEL AAN SPANJE - UW BRIEF VAN 17-03-1997

5 OKTOBER 1999 FIETSPAD, DUS NIET BROMMEN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN