Datum: 4 februari 1997. Tijdstip: 11.30 u. Aantal pagina's: 4. Betreft: INSTITUTO CERVANTES LIMITED UNITED KINGDOM. Uw ref.: T/23402/ TM 23925. Geachte heer Thiel, Ik heb de eer u bijgaand de inschrijvingsbescheiden te doen toekomen van Instituto Cervantes Limited for England and Wales. Ten aanzien van uw factuur heb ik nog een klein liquiditeitsprobleempje. Ik neem aan dat dit geen al te groot bezwaar oplevert. Ik tracht het zo snel mogelijk op te lossen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Certificate of incorporation of a private limited company, Company No. 3300636, Instituto Cervantes Limited d.d. 10 januari 1997; Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited d.d. 17-12-1996; Declaration on application for registration d.d. 17-12-96.