TELEFAX Bestemd voor: de heer P.A.W. Thiel. Datum: 28 juli 1995. Aantal pagina's: 9. Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Uw ref.: T/22075. Geachte heer Thiel, Hartelijk dank voor uw stukken van gisteren. Aansluitend op ons telefoongesprek van gisteren ontvangt u hierbij een brief van Mr. Arkenbout van Nauta Dutilh d.d. 10 juli 1992 en mijn brief van 16 juli 1992. Uit het Spaanse depot 590 782 van 31 juli 1992 kan ik niet anders dan vaststellen dat dit depot te kwader trouw in de Benelux is verricht. De Spanjaarden waren immers kort daarvoor schriftelijk van mijn depot op de hoogte gesteld. Tevens ontvangt u hiermede mijn reacties op de Spaanse brief van 10 juli jl., gericht aan mevrouw Crespo Asenjo. M.b.t. de definitieve inschrijving vóór 21 oktober a.s. kan ik u melden dat mijn beleidsplan 'Instituto Cervantes Benelux' thans berust bij het Kabinet der Koningin

de directie van de Baak/FNW (VNO/NCW), het Nederlands Spaans Centrum voor Handelsbevordering en de Burgemeester van Nijmegen. Wanneer vanuit deze kringen steun is toegezegd zal het Instituto Cervantes Benelux per 1 oktober 1996 operationeel worden en zal definitieve inschrijving uiteraard noodzakelijk zijn. Ik houd u van de ontwikkelingen op de hoogte. Gaarne verneem ik welke stappen thans genomen kunnen worden om de Spanjaarden definitief van hun vestigingsplannen te laten afzien. Met vriendelijke groet, John L. van der Heijden. Bijlagen: Fax aan Señora Concepción Crespo Asenjo d.d. 18-07-95 (het kranteartikeltje is niet meegefaxt). Tekst van vertrouwelijke brief aan Señora Concepción Crespo Asenjo d.d. 15-07-95. De vandaag ontvangen Spaanse inschrijving d.d. 31-07-92. Mijn brief aan Señor Juan A. Gimeno d.d. 16-07-92. Brief van Mr. Arkenbout EA/tb/3011378.