AANGETEKEND EN PERSOONLIJK De secretaris van het NEDERLANDS-SPAANS CENTRUM VOOR HANDELSBEVORDERING De weledele heer J.J.G.M. van Wissen Bezuidenhoutseweg 181 2594 AH 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 8 juli 1995 Geachte heer Van Wissen, Met dank voor het prettige onderhoud van afgelopen donderdag ontvangt u hiermede volgens afspraak het laatst bijgewerkte beleidsplan van het Instituto Cervantes Benelux. Ik verzoek u van de inhoud hiervan kennis te nemen. Het stuk heeft geenszins de pretentie van volledigheid. Op basis van nog te verwachten reacties van toekomstige marktpartners zal het stuk gaandeweg worden bijgesteld. De inmense waarde van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' behoeft uiteraard geen betoog. Het is een keihard marktpenetratie-instrument om de Nederlands-Spaanstalige opleidingenmarkt te veroveren. We praten dan over een markt van 400 miljoen mensen. Ook de Spaanse regering zal zich terdege van de waarde van dit merk bewust zijn. Instituto Cervantes kan een belangrijke functie vervullen in de Spaanstalige communicatie met BRUSSEL, dat in het werkingsgebied van mijn handelsmerk ligt. Ik verzoek u serieus te overwegen een bestuurslid van het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux af te vaardigen. Desgewenst bent u uiteraard zelf van harte welkom. Graag wil ik nog vóór 15 juli a.s. hierover met u van gedachten wisselen. Volgens afspraak neem ik snel contact met u op voor het afspreken van een tijdstip. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN